Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 ČLANAK ZA RAZMATRANJE 10

Šta me sprečava da se krstim?

Šta me sprečava da se krstim?

Tada [...] su obojica sišli u vodu, i Filip i dvoranin, i Filip ga je krstio (DELA 8:38)

PESMA 52 Predanje Bogu

KRATAK PREGLED *

1. Šta su Adam i Eva izgubili i koje je posledice imala njihova odluka?

ŠTA ti misliš, ko ima pravo da postavi merila za to šta je dobro a šta zlo? Kada su Adam i Eva uzeli plod sa drveta spoznanja dobra i zla, poruka je bila jasna – pokazali su da nemaju poverenja u Jehovu i da ne prihvataju njegova merila. Rešili su da sami odlučuju šta je dobro a šta zlo (Post. 3:22). Ali pomisli samo šta su sve izgubili! Prijateljstvo s Jehovom i priliku da žive večno. A na svoje potomke su preneli greh i smrt (Rimlj. 5:12). Svojom odlukom su svima naneli mnogo patnje.

Kada je poverovao u Isusa, etiopski evnuh je želeo da se što pre krsti (Videti 2. i 3. odlomak)

2-3. (a) Kako je etiopski evnuh reagovao kada mu je Filip propovedao? (b) Kakve blagoslove možemo očekivati ako se krstimo i na koja pitanja ćemo dobiti odgovore?

2 Zapazi razliku između stava Adama i Eve i reakcije etiopskog evnuha na dobru vest koju mu je Filip preneo. Evnuh je bio toliko zahvalan za ono što su Jehova i Isus učinili za njega da se odmah krstio (Dela 8:34-38). Kada predamo svoj život Bogu i krstimo se, kao što je to učinio etiopski evnuh, šaljemo jasnu poruku – da cenimo ono što su Jehova i Isus učinili za nas. Takođe pokazujemo da imamo poverenja u Jehovu i da je on taj koji je merodavan da kaže šta je dobro a šta zlo.

3 Pomisli samo kakve sve blagoslove imamo kada služimo Jehovi! Imamo priliku da dobijemo sve što  su Adam i Eva izgubili, uključujući i mogućnost da živimo večno. Na temelju naše vere u Isusa Hrista, Jehova nam oprašta grehe, zahvaljujući čemu možemo imati čistu savest (Mat. 20:28; Dela 10:43). Postajemo deo Jehovine porodice i pred sobom imamo svetlu budućnost (Jov. 10:14-16; Rimlj. 8:20, 21). Ali i pored svega toga, neki koji su upoznali biblijsku istinu ipak oklevaju da se krste. Šta ih sprečava u tome? Kako mogu savladati prepreke?

ŠTA NEKE SPREČAVA DA SE KRSTE

Prepreke koje neki moraju savladati da bi se krstili

Nedostatak samopouzdanja (Videti 4. i 5. odlomak) *

4-5. S čim su se Ejveri i Hana suočavali?

4 Nedostatak samopouzdanja. Ejveri je odgajan u porodici Jehovinih svedoka. Njegov otac je poznat kao dobar roditelj i starešina. Ali Ejveri je ipak oklevao da se krsti. Zašto? „Bojao sam se da nikad neću biti tako dobar kao moj otac“, kaže on. Mislio je i da se neće snaći sa zaduženjima koja bi mu jednog dana mogla biti poverena. „Plašila me je pomisao na to da ću morati da se molim pred drugima, da držim govore ili da brinem o grupi za službu propovedanja.“

5 Hana ima 18 godina i ranije je imala ozbiljan problem sa manjkom samopouzdanja. Odgajali su je roditelji koji su Jehovini svedoci. Ona je ipak sumnjala u sebe, misleći da ne bi uspela da živi u skladu s Jehovinim merilima. Zašto? Hana je mislila da ništa ne vredi. Ponekad se toliko loše osećala da se namerno povređivala, što je samo pogoršavalo stvari. „Od svih sam krila šta sam radila, čak i od roditelja“, kaže ona, „i mislila sam da me Jehova zbog onoga što sebi radim nikada neće prihvatiti.“

Uticaj prijatelja (Videti 6. odlomak) *

6. Šta je Vanesu sprečavalo da se krsti?

6 Uticaj prijatelja. Vanesa, koja ima 22 godine, kaže sledeće: „Bila sam jako vezana za jednu drugaricu s kojom sam se družila skoro deset godina.“ Tu drugaricu nije zanimala biblijska istina i nije joj pružala podršku u njenoj želji da se krsti. To je Vanesi teško palo. Ona kaže: „Nisam lako sklapala prijateljstva i bojala sam se da ako je izgubim više nikada neću imati tako blisku drugaricu.“

Strah od neuspeha (Videti 7. odlomak) *

7. Čega se Makejla bojala i zašto?

7 Strah od neuspeha. Makejla je imala pet godina kada joj je brat bio isključen. Dok je odrastala, posmatrala je kako postupci njenog brata deluju  na njihove roditelje. Makejla kaže: „Bojala sam se da ću posle krštenja nešto pogrešiti i biti isključena i da ću tako svojim roditeljima naneti još veći bol.“

Strah od protivljenja (Videti 8. odlomak) *

8. Čega se Majls plašio?

8 Strah od protivljenja. Majlsovi otac i maćeha su Jehovini svedoci ali majka nije. „Kod majke sam živeo 18 godina. Bojao sam se da joj kažem da želim da postanem Jehovin svedok“, kaže on. „Video sam kako je burno reagovala kada je otac postao Jehovin svedok pa sam se plašio da će i meni praviti probleme.“

KAKO SAVLADATI PREPREKE

9. Kako će na tebe delovati to što sve bolje upoznaješ Jehovu?

9 Adam i Eva su odlučili da ne služe Jehovi zato što njihova ljubav prema njemu nije bila dovoljno jaka. I pored toga, Jehova ih je pustio da žive dovoljno dugo da dobiju decu i dozvolio im je da ih odgajaju prema svojim merilima. Ubrzo se pokazalo da je odluka da postanu nezavisni od Jehove potpuno pogrešna. Njihov najstariji sin je ubio brata ni krivog ni dužnog i to je bio tek početak nasilja i sebičnosti među ljudima (Post. 4:8; 6:11-13). Međutim, Jehova je znao kako da izbavi Adamove i Evine potomke koji žele da mu služe (Jov. 6:38-40, 57, 58). Dok učiš o tome koliko je Jehova strpljiv i pun ljubavi, sve više ćeš ga voleti. Nećeš želeti da budeš poput Adama i Eve već ćeš želeti da svoj život posvetiš Jehovi.

Kako da savladaš ove prepreke (Videti 9. i 10. odlomak) *

10. Kako ti razmišljanje o rečima iz Psalma 19:7 može pomoći da služiš Jehovi?

10 Nastavi da upoznaješ Jehovu. Što više budeš učio o Jehovi to ćeš biti uvereniji da mu možeš uspešno služiti. Ejveri, kog smo ranije spomenuli, kaže: „Stekao sam više samopouzdanja čitajući i razmišljajući o rečima iz Psalma 19:7.“ (Pročitati.) Kad je Ejveri video koliko je Jehova  pouzdan, to je ojačalo njegovu ljubav prema njemu. Ljubav ne samo što gradi naše samopouzdanje već nam i pomaže da usmerimo pažnju na Jehovu i ono što on želi. Ranije pomenuta Hana kaže: „Dok sam čitala i proučavala Bibliju, shvatila sam da povređujući sebe, povređujem Jehovu“ (1. Petr. 5:7). Hana je počela da živi po Božjoj Reči (Jak. 1:22). Kako je to delovalo na nju? Ona kaže: „Kad sam videla koliko je dobro slušati Jehovu, mnogo sam ga zavolela. Sad sam sigurna da ću uvek moći da se oslonim na njega.“ Hana je uspela da savlada poriv da se povređuje. Posvetila je svoj život Jehovi i krstila se.

(Videti 11. odlomak) *

11. Kako je Vanesa stekla prave prijatelje i šta učimo od nje?

11 Mudro biraj prijatelje. Vanesa je s vremenom shvatila da joj drugarica uopšte nije pomagala da duhovno napreduje. Zato je prestala da se druži s njom. Ali Vanesa se nije zaustavila na tome. Trudila se da stekne nove prijatelje unutar skupštine. Kaže da joj je značio primer Noja i njegove porodice. „Živeli su među ljudima koji nisu voleli Jehovu“, kaže Vanesa, „ali su kao porodica jedni drugima bili dobro društvo.“ Vanesa se krstila i postala pionir. Ona kaže: „Zahvaljujući pionirskoj službi, stekla sam prijatelje ne samo u svojoj već i u drugim skupštinama.“ I ti možeš sklopiti divna prijateljstva ako daješ sve od sebe u delu koje nam je Jehova poverio (Mat. 24:14).

(Videti odlomke 12-15) *

12. Kakav strah Adam i Eva nisu imali i do čega je to dovelo?

12 Razvijaj uravnoteženo gledište o strahu. Nisu svi strahovi loši. Na primer, treba da se bojimo da ne razočaramo Jehovu (Ps. 111:10). Da su Adam i Eva imali takav strah, ne bi se pobunili protiv Jehove. Ali ipak su se pobunili. Tada su im se „otvorile oči“ u tom smislu što su shvatili da su sagrešili. Svojim potomcima su mogli preneti samo greh i smrt.  Pošto su shvatili u kakvom se stanju nalaze, bilo ih je sramota što su goli pa su se pokrili (Post. 3:7, 21).

13-14. (a) U skladu sa 1. Petrovom 3:21, zašto ne treba da se preterano plašimo smrti? (b) Koje razloge imamo da volimo Jehovu?

13 Iako treba da se bojimo da nećemo ugoditi Jehovi, ne treba da imamo morbidan strah od smrti. Jehova nam je omogućio da dobijemo večni život. Ako i počinimo greh, ali se iskreno pokajemo, Jehova će nam oprostiti. On će to učiniti na osnovu naše vere u otkupnu žrtvu njegovog Sina. Veru u njegovu žrtvu prvenstveno iskazujemo svojim predanjem Bogu i krštenjem. (Pročitati 1. Petrovu 3:21.)

14 Imamo mnogo razloga da volimo Jehovu. Ne samo što nam svakog dana daje mnogo toga dobrog već nam i otkriva kakav je on Bog i šta namerava da uradi (Jov. 8:31, 32). Dao nam je hrišćansku skupštinu putem koje nas usmerava i pomaže nam. Daje nam snagu da istrajavamo uprkos problemima i pruža nam nadu da ćemo u budućnosti živeti večno u savršenim uslovima (Ps. 68:19; Otkr. 21:3, 4). Naša ljubav prema Jehovi raste kada razmišljamo o tome na koje je sve načine već pokazao koliko nas voli. A takva ljubav prema Jehovi pomaže nam da steknemo uravnoteženo gledište o strahu. Ne želimo da povredimo onoga koga toliko volimo.

15. Kako je Makejla savladala strah od neuspeha?

15 Makejla, o kojoj je već bilo reči, uspela je da savlada strah od neuspeha kada je razumela koliko Jehova oprašta. „Shvatila sam da smo svi nesavršeni i da su greške neizbežne. Ali sam uvidela i da nas Jehova voli i da je spreman da nam oprosti na osnovu otkupne žrtve.“ Ljubav prema Jehovi ju je podstakla da mu se preda i da se krsti.

(Videti 16. odlomak) *

16. Kako je Majls prevazišao strah od protivljenja?

16 Majls, koji se bojao kako će njegova majka reagovati kada joj kaže da želi da se krsti, razgovarao je o tome s pokrajinskim nadglednikom. „I on je odrastao u porodici u kojoj nisu svi bili Jehovini svedoci“, kaže Majls. „Pomogao mi je da razmislim o tome šta bih mogao da kažem majci da bih je uverio da me ne tera otac da se krstim već da ja to želim.“ Majlsova majka to ipak nije dobro primila. On je ostao pri svome iako je zbog toga morao da se odseli od nje. „Saznanje o tome šta je sve dobro Jehova učinio za mene taklo me je u srce“, kaže on. „Dok sam duboko razmišljao o Isusovoj otkupnoj žrtvi, sve sam više uviđao  koliko me Jehova voli. To me je podstaklo da mu se predam i da se krstim.“

DRŽI SE SVOJE ODLUKE

Pokažimo koliko cenimo sve što je Bog učinio za nas (Videti 17. odlomak)

17. Koju priliku ima svako od nas?

17 Eva je odbacila svog nebeskog Oca onog trenutka kada je u edenskom vrtu pojela zabranjeni plod. Adam joj se pridružio i time pokazao da uopšte ne ceni sve dobro što je Jehova učinio za njega. Svi mi imamo priliku da pokažemo da se ne slažemo s njihovim izborom. Svojim krštenjem pokazujemo Jehovi da verujemo da on ima pravo da odredi šta je dobro a šta zlo. Time dokazujemo da volimo svog Oca i da mu verujemo.

18. Kako da istraješ u služenju Jehovi?

18 Nakon krštenja se javlja drugi izazov, živeti iz dana u dan po Jehovinim merilima, a ne po svojim. Milioni ljudi godinama istrajavaju u tome. To možeš i ti ukoliko nastaviš da proširuješ svoje znanje o Božjoj Reči, ako redovno dolaziš na sastanke i revno govoriš drugima koliko je dobar naš nebeski Otac (Jevr. 10:24, 25). Kada donosiš odluke, slušaj Jehovine savete koje ti daje u svojoj Reči i preko svoje organizacije (Is. 30:21). Tada ćeš imati uspeha u svemu što radiš (Posl. 16:3, 20).

19. Čega treba biti svestan i zašto?

19 Što si svesniji toga koliko je dobro za tebe da te Jehova vodi u životu to ćeš više voleti Jehovu i njegova merila. Tada ništa što ti Satana nudi neće moći da te odvoji od Jehove. Zamisli sebe za hiljadu godina. Kada se budeš osvrnuo unazad, videćeš da je odluka da se krstiš bila najbolja odluka koju si ikada doneo.

PESMA 28 Budimo Jehovini prijatelji

^ odl. 5 Najvažnija odluka koju ćeš ikada doneti jeste da li ćeš se krstiti kao Jehovin svedok. Zašto je ta odluka toliko važna? U ovom članku ćemo dobiti odgovor na to pitanje. Osim toga, ovaj članak će onima koji razmišljaju da se krste pomoći da savladaju prepreke koje im stoje na tom putu.

^ odl. 56 OBJAŠNJENJE SLIKA: Nedostatak samopouzdanja: Mladić se boji da komentariše.

^ odl. 58 OBJAŠNJENJE SLIKA: Loše društvo: Mlada sestra u lošem društvu se postidela kad je videla sestre u službi.

^ odl. 60 OBJAŠNJENJE SLIKA: Strah od neuspeha: Jedna sestra se boji da će i ona izneveriti roditelje, kao što je to uradio njen brat kada je bio isključen i kada je otišao od kuće.

^ odl. 62 OBJAŠNJENJE SLIKA: Strah od protivljenja: Mladić se boji da se moli u prisustvu svoje majke.

^ odl. 64 OBJAŠNJENJE SLIKA: Nedostatak samopouzdanja: Mladić se trudi da se bolje pripremi za sastanak.

^ odl. 66 OBJAŠNJENJE SLIKA: Loše društvo: Mlada sestra menja stav i postaje ponosna na to što je Jehovin svedok.

^ odl. 68 OBJAŠNJENJE SLIKA: Strah od neuspeha: Naša sestra je čvrsto prigrlila istinu i krstila se.

^ odl. 70 OBJAŠNJENJE SLIKA: Strah od protivljenja: Mladić hrabro obrazlaže svojoj majci u šta veruje.