STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) mart 2019.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 6. maja do 2. juna 2019.

Šta me sprečava da se krstim?

Neki oklevaju da se krste iako su upoznali Jehovu Boga. Šta im može pomoći da savladaju prepreke na tom putu?

Slušajmo Jehovin glas

Kako nam se Jehova danas obraća? Zašto je za nas dobro da slušamo Jehovu?

Budimo saosećajni prema drugima

Kako su Jehova i Isus pokazali saosećanje prema drugima i kako i mi to možemo činiti?

Pokazujmo saosećanje u službi propovedanja

Na koja četiri načina možemo pokazati saosećanje prema onima koje sretnemo u službi?

Dobrota – kako je razviti?

Šta je dobrota? Zašto treba da je razvijamo?

„Amin“ – reč koja je Jehovi važna

Mnogi imaju običaj da na kraju molitve kažu „amin“. Šta ova reč znači i kako se koristi u Bibliji?