Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Iskazujmo veru i donosimo mudre odluke

Iskazujmo veru i donosimo mudre odluke

Tražimo s verom, nimalo ne sumnjajući (JAK. 1:6)

PESME: 81, 70

1. Zbog čega je Kain doneo pogrešnu odluku i kakve su bile njene posledice?

KAIN je stajao pred jednom važnom odlukom — da li će savladati svoje negativne emocije ili će dozvoliti da one upravljaju njegovim postupcima. Mi znamo da je Kain dozvolio da ga vode emocije i zato je doneo pogrešnu odluku. Ona je pokvarila njegov odnos sa Stvoriteljem, a njegovog brata Avelja je koštala života (Post. 4:3-16).

2. Zašto je važno da donosimo dobre odluke?

2 Svi mi moramo donositi odluke u životu. Neke su veoma ozbiljne, a neke nisu. Ali mnoge od njih će imati dalekosežne posledice. Dakle, ako naučimo da donosimo dobre odluke, vodićemo relativno miran život. Ali ako su naše odluke loše, život će nam biti haotičan i pun problema i razočaranja (Posl. 14:8).

3. (a) Šta će nam pomoći da donosimo dobre odluke? (b) Koja pitanja ćemo razmotriti?

3 Šta će nam pomoći da donosimo dobre odluke? Prvenstveno nam treba vera u Boga i čvrsto pouzdanje u to da on može i hoće da nam pomogne da  budemo mudri. Moramo imati poverenja u njegovu Reč i u to da su njegovi saveti uvek dobri i pouzdani. (Pročitati Jakovljevu 1:5-8.) Što smo bliži Jehovi i što više volimo njegovu Reč, sve smo sigurniji u to da on najbolje zna šta je dobro za nas. Zato ćemo stvoriti naviku da tražimo savet u Božjoj Reči pre nego što donesemo neke odluke. Ali kako možemo biti još bolji kada je reč o donošenju odluka? Da li odluke koje smo doneli ni po koju cenu ne treba da menjamo?

DONOŠENJE ODLUKA JE DEO ŽIVOTA

4. Koju je odluku Adam morao da donese i kakve su bile posledice?

4 Još od početka ljudske istorije, muškarci i žene su morali da donose važne odluke. Na primer, Adam je morao da odluči da li će slušati svog Stvoritelja ili Evu. Očigledno mu nije bio problem da donese odluku, samo što je ona bila loša. Rešio je da posluša Evu. Ta odluka ga je skupo koštala. Bio je isteran iz raja, a kasnije je morao da umre. A to je bio samo početak nevolja. Svi mi još uvek trpimo posledice njegove loše odluke.

5. Kako treba da gledamo na svoju odgovornost da donosimo odluke?

5 Neki možda misle da bi im život bio lakši ako uopšte ne bi morali da donose odluke. Možda i ti tako misliš. Ali nemojmo zaboraviti da Jehova nije stvorio ljude da budu poput robota, koji ne mogu da razmišljaju i odlučuju. On nam je dao svoju Reč, u kojoj nas je poučio kako da donosimo mudre odluke. Ta odgovornost koju nam je poverio u suštini je dobra za nas.

6, 7. (a) Koju su odluku Izraelci morali doneti? (b) Zašto im je bilo teško da donesu dobru odluku? (Videti sliku na početku članka.)

6 Kada su se Izraelci nastanili u Obećanoj zemlji, morali su da donesu jednu važnu odluku — da li će služiti Jehovi ili nekim drugim bogovima. (Pročitati Isusa Navina 24:15.) Možda nam se čini da je to bila laka odluka. Međutim, od nje im je zavisio život. Izraelci su u vreme sudija u više navrata donosili loše odluke. Prestali su da služe Jehovi i počeli su da se klanjaju lažnim bogovima (Sud. 2:3, 11-23). Nešto kasnije, u vreme proroka Ilije, Božji narod je morao da odluči da li će služiti Jehovi ili lažnom bogu Valu (1. Kralj. 18:21). Ilija je prekorio narod što je bio neodlučan. Možda se nama čini da je to bila laka odluka zato što je uvek mudro i korisno služiti Jehovi. U suštini, nijedna razumna osoba ne bi htela da služi nekom neživom bogu. Ali Izraelci su ipak hramali na dve strane. Zato im je Ilija rekao da bi bilo pametno da izaberu da služe pravom Bogu Jehovi.

7 Zašto je tim Izraelcima bilo toliko teško da donesu dobru odluku? Kao prvo, izgubili su veru u Jehovu i nisu više slušali njegov glas. Nisu gradili svoju veru na znanju o Bogu i njegovoj mudrosti, niti su se više oslanjali na njega. Da jesu, donosili bi mudre odluke (Ps. 25:12). Kao drugo, dozvolili su da drugi utiču na njih ili čak da donose odluke umesto njih. Pripadnici drugih naroda su uticali na njihovo mišljenje i naveli ih da se klanjaju paganskim bogovima. Jehova ih je davno pre toga upozorio  da bi se tako nešto moglo desiti (Izl. 23:2).

DA LI DRUGI TREBA DA DONOSE ODLUKE UMESTO NAS?

8. Šta možemo naučiti od Izraelaca?

8 Primeri iz izraelske istorije koje smo upravo razmotrili prenose nam jasnu pouku. Svako od nas mora donositi odluke i, ukoliko želi da one budu mudre, mora se oslanjati na Božju Reč. U Galatima 6:5 stoji: „Svako će nositi svoj teret.“ Ne smemo prepustiti drugima da donose odluke umesto nas. Moramo naučiti šta je ispravno u Božjim očima i odlučiti da postupamo u skladu s tim.

9. Zašto je opasno da prepustimo drugima da donose odluke umesto nas?

9 Kako bi se moglo desiti da prepustimo drugima da donose odluke umesto nas? Tako što bismo pod pritiskom sredine doneli neku lošu odluku (Posl. 1:10, 15). Pa ipak, bez obzira na to koliko nas drugi pritiskaju, na nama leži odgovornost da postupamo u skladu sa svojom savešću koja je oblikovana na temelju Biblije. Ako bismo drugima dozvolili da donose odluke umesto nas, mi bismo u suštini odlučili da uradimo ono što oni žele. I to je jedna odluka, samo što bi nas mogla skupo koštati.

10. Na šta je Pavle upozorio hrišćane u Galatiji?

10 Apostol Pavle je upozorio hrišćane u Galatiji na to koliko je opasno prepustiti drugima da donose lične odluke umesto nas. (Pročitati Galatima 4:17.) Neki u toj skupštini su pokušavali da donose odluke umesto drugih. Zašto su to radili? Zato što su ti sebični ljudi želeli da braća slušaju njih, a ne apostole. Prešli su dozvoljene granice i nisu poštovali pravo svoje braće da sami za sebe donose odluke.

11. Kako možemo pomoći drugima da donesu neku ličnu odluku?

11 Apostol Pavle nam je ostavio dobar primer kada je reč o poštovanju prava drugih da za sebe donose odluke. (Pročitati 2. Korinćanima 1:24.) Današnje starešine postupaju poput njega kada drugima  daju savet o nekim ličnim odlukama. Oni će rado porazgovarati sa braćom o tome šta Božja Reč kaže o nekoj situaciji. Ali će voditi računa da se ne mešaju u to šta će neko odlučiti, jer svako mora da živi sa posledicama svojih odluka. Dakle, možemo pomoći drugima da shvate koja se biblijska načela odnose na njihovu situaciju, ali ćemo pravo na donošenje odluka prepustiti isključivo njima. Tako će oni moći da donesu mudru odluku i da se raduju dobrim rezultatima. Očigledno je da nikada ne smemo dati sebi za pravo da našoj braći i sestrama govorimo šta u nekoj situaciji treba da urade.

Starešine pomažu drugima da sami donose odluke (Videti 11. odlomak)

DONOŠENJE ODLUKA POD NALETOM EMOCIJA

12, 13. Zašto je opasno donositi odluke pod naletom emocija?

12 Mnogi kažu da prilikom donošenja odluka treba slediti svoje srce, to jest voditi se svojim osećanjima. Ali to može biti veoma opasno, a uz to nije ni u skladu sa Božjom Rečju. Ona jasno kaže da ne smemo dozvoliti našem nesavršenom srcu da utiče na naše rasuđivanje (Posl. 28:26). Biblijski izveštaji pokazuju do kakvih posledica to može dovesti. Suština problema je u tome što je srce kod nesavršenih ljudi „varljivije od svega i na sve je spremno“ (Jer. 3:17; 13:10; 17:9; 1. Kralj. 11:9). Šta bi se onda moglo desiti ako bismo se pri donošenju odluka vodili samo svojim srcem?

13 Emocije imaju svoje mesto u našem životu. Na kraju krajeva, Jehova nam je zapovedio da ga volimo svim svojim srcem i da volimo i svoje bližnje (Mat. 22:37-39). Ali biblijski stihovi navedeni u prethodnom odlomku ističu koliko je opasno dozvoliti emocijama da upravljaju našim razmišljanjem i postupcima. Na primer, šta bi se moglo desiti ako bismo neke odluke donosili dok smo ljuti? Odgovor znamo ako smo nekada tako nešto uradili (Posl. 14:17; 29:22). Ili kolika je verovatnoća da ćemo doneti dobre odluke kada smo obeshrabreni? (Br. 32:6-12; Posl. 24:10). Božja Reč kaže da je najbolje da se prilikom donošenja važnih odluka vodimo Božjim zakonom (Rimlj. 7:25). Očigledno je da bi nas emocije lako mogle zavesti ako bismo se vodili isključivo njima.

KADA TREBA PROMENITI ODLUKU?

14. Na osnovu čega znamo da je ponekad dobro promeniti odluku?

14 Činjenica je da moramo donositi mudre odluke. Ali je isto tako činjenica da mudra osoba zna kada je vreme da ponovo razmotri neku odluku koju je donela i da je promeni ako je potrebno. To je uradio čak i Jehova u vreme proroka Jone, kada je bio rešio da uništi Ninivljane. Biblija o tome kaže: „Istiniti Bog je video njihova dela, da su se odvratili od svog zlog puta, i zato je istiniti Bog zažalio što im je zapretio nevoljom, i nije je naneo“ (Jona 3:10). Jehova je promenio odluku kad je video da su se Ninivljani pokajali i promenili. Time je pokazao koliko je razuman, ponizan i saosećajan. Za razliku od mnogih ljudi, Jehova nikada ne donosi odluke u naletu besa.

15. Zašto ponekad treba promeniti neku odluku?

15 Sigurno ima situacija kada je dobro ponovo razmotriti neku  odluku, na primer kada se neke okolnosti promene. Setimo se da je i Jehova ponekad to radio (1. Kralj. 21:20, 21, 27-29; 2. Kralj. 20:1-5). Ili nam možda neke nove informacije pružaju osnova da promenimo svoju odluku. Na primer, kralj David je dobio pogrešne informacije o Saulovom unuku Mefivosteju na osnovu kojih je doneo jednu odluku. Ali kada je kasnije saznao istinu, bio je spreman da je promeni (2. Sam. 16:3, 4; 19:24-29). Ponekad bi bilo mudro da i mi tako nešto uradimo.

16. (a) Šta nam može pomoći da donosimo dobre odluke? (b) Zašto ponekad treba preispitati već donete odluke?

16 Božja Reč nas savetuje da ne žurimo kada treba da donesemo neku važnu odluku (Posl. 21:5). Da bi ona bila ispravna, treba da odvojimo vreme da pažljivo razmislimo o svim činjenicama (1. Sol. 5:21). Na primer, pre nego što donese neku odluku, svaki poglavar porodice mora odvojiti vreme da istraži šta o tome kažu Biblija i biblijske publikacije. Isto tako bi bilo dobro da sasluša i uzme u obzir mišljenje članova svoje porodice. Setimo se da je Bog rekao Avrahamu da posluša svoju ženu (Post. 21:9-12). Starešine takođe moraju naći vremena za istraživanje. Ako su razumni i skromni, neće se plašiti da će izgubiti poštovanje drugih ako zbog novih informacija moraju preispitati već donete odluke. Treba da budu spremni da promene svoje mišljenje i odluke kada je to neophodno. U tome svi treba da se ugledamo na njih. To će doprineti miru i jedinstvu u skupštini (Dela 6:1-4).

SVOJE ODLUKE SPROVEDI U DELO

17. Šta će nam pomoći da donesemo odluke koje ćemo moći da sprovedemo u delo?

17 Neke odluke je stvarno teško doneti. Pre nego što to uradimo, treba da duboko razmišljamo i da se molimo, a za to je potrebno vreme. Na primer, neka naša braća i sestre stoje pred odlukom da li da stupe u brak i kako da izaberu dobrog bračnog druga. Još jedna važna odluka jeste da li započeti s punovremenom službom. Pre nego što donesemo tako važne odluke, treba da se potpuno uzdamo u to da Jehova može i želi da nam pomogne (Posl. 1:5). Dao nam je najbolje savete u svojoj Reči. Zato je veoma važno da je istražujemo i da se molimo Jehovi za vođstvo. Nemojmo zaboraviti da nam on može dati sposobnosti koje su nam potrebne da donosimo odluke koje su u skladu s njegovom voljom. Zato bi bilo dobro da stvorimo naviku da se pre nego što donesemo neku važnu odluku zapitamo: „Da li će ova odluka pokazati da volim Jehovu? Da li će doprineti miru i sreći u mojoj porodici? Da li će pokazati da sam strpljiv i dobar?“

18. Zašto Jehova očekuje od nas da sami donosimo odluke?

18 Jehova nas ne prisiljava da ga volimo niti da mu služimo. To je naš izbor. Budući da nam je dao slobodnu volju, on poštuje naše pravo da odlučimo da li ćemo mu služiti (Is. Nav. 24:15; Prop. 5:4). Ali isto tako očekuje od nas da sprovedemo u delo i druge odluke koje smo doneli na temelju načela iz njegove Reči. Ako se oslanjamo na Jehovino vođstvo i primenjujemo načela koja nam je dao, donosićemo mudre odluke i ostaćemo postojani na svim svojim putevima (Jak. 1:5-8; 4:8).