Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Iskazujmo čast onima koji to zaslužuju

Iskazujmo čast onima koji to zaslužuju

Onome koji sedi na prestolu i Jagnjetu neka je blagoslov i čast i slava i moć u svu večnost (OTKR. 5:13)

PESME: 9, 108

1. Zašto se nekima iskazuju čast i poštovanje i o čemu ćemo govoriti u ovom članku?

ISKAZIVATI čast nekome znači pokloniti mu posebnu pažnju i pokazati mu da ga poštujemo. Čast i poštovanje obično pokazujemo prema nekome ko je to nečim zaslužio ili prema nekome ko je na nekom posebnom položaju. U ovom članku ćemo govoriti o tome koga treba da poštujemo i zašto.

2, 3. (a) Zašto Jehova zaslužuje posebnu čast? (Videti sliku na početku članka.) (b) Ko je Jagnje iz Otkrivenja 5:13 i zašto zaslužuje čast i poštovanje?

2 U Otkrivenju 5:13 se kaže da „Onome koji sedi na prestolu i Jagnjetu“ treba iskazati čast. U četvrtom poglavlju te biblijske knjige duhovna bića navode jedan od razloga zbog kojih Jehovi, „Onome koji živi u svu večnost“, treba iskazati čast. Oni govore: „Dostojan si, Jehova, Bože naš, da primiš slavu, čast i moć, jer si ti sve stvorio i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je“ (Otkr. 4:9-11).

3 Isus Hrist je Jagnje Božje koje „odnosi greh sveta“ (Jov. 1:29). Biblija nam kaže da je on daleko  uzvišeniji od svih ljudi koji su ikada bili vladari. Ona jasno kaže da je on „jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, jedini koji ima besmrtnost, koji prebiva u nedostupnoj svetlosti, koga niko od ljudi nije video niti ga može videti“ (1. Tim. 6:14-16). Nijedan drugi vladar nije dao svoj život kao otkupninu za naše grehe. Zato bi možda i ti poput hiljada moćnih anđela rekao: „Jagnje koje je bilo zaklano dostojno je da primi moć i bogatstvo i mudrost i snagu i čast i slavu i blagoslov“ (Otkr. 5:12).

4. Zašto je dobro da iskazujemo čast Jehovi i Hristu?

4 U Jovanu 5:22, 23 kaže se da je Jehova poverio Hristu da sudi svim ljudima. To je glavni razlog zbog kog treba da iskazujemo čast Isusu. Time u isto vreme iskazujemo čast i Jehovi. A kada to činimo, pruža nam se mogućnost da dobijemo večni život. (Pročitati Psalam 2:11, 12.)

5. Zašto svi ljudi zaslužuju da im se u izvesnoj meri iskazuju čast i poštovanje?

5 Ljudi su stvoreni po „Božjoj slici“ (Post. 1:27). To znači da većina ljudi u izvesnoj meri može da ispoljava osobine kakve ima Bog. Na primer, mogu da vole jedni druge i da budu dobri i saosećajni jedni prema drugima. Ljudi su stvoreni i sa savešću, sa osećajem za to šta je ispravno, a šta neispravno, šta je pošteno ili nepošteno, prikladno ili neprikladno (Rimlj. 2:14, 15). Većinu ljudi privlači ono što je čisto i lepo i uglavnom žele da žive u miru s drugima. Očigledno je da svi ljudi u izvesnoj meri ispoljavaju osobine kakve ima Jehova i upravo zbog toga zaslužuju čast i poštovanje (Ps. 8:5).

URAVNOTEŽEN STAV

6, 7. Koja razlika postoji između Jehovinih svedoka i većine ljudi kada je reč o iskazivanju časti drugima?

6 Kada je reč o tome na kakav način nekome treba iskazati čast i u kojoj meri, treba da imamo uravnotežen stav. Na većinu nesavršenih ljudi, bilo da su stari ili mladi, veoma utiče duh Sataninog sveta. Zato često idolizuju neke muškarce ili žene. Veličaju sportiste, filmske zvezde, političare i druge poznate ličnosti i gledaju na njih kao na bogove. Oblače se i ponašaju poput njih jer su im oni uzori.

7 Pravi hrišćani znaju da tako nešto nije u redu. Od svih ljudi koji su ikada živeli, samo je Isus savršen primer na koji se možemo ugledati (1. Petr. 2:21). Jehovi se sigurno ne bi dopalo ako bismo ljudima iskazivali više časti nego što im pripada. Ne smemo zaboraviti da Biblija jasno kaže: „Svi su sagrešili i ne odražavaju Božju slavu“ (Rimlj. 3:23). Zato Jehovini svedoci smatraju da nijedan čovek ne zaslužuje poštovanje koje se graniči sa idolopoklonstvom.

8, 9. (a) Kako Jehovini svedoci gledaju na ljude koji su na vlasti? (b) Do koje mere smo poslušni vlastima?

8 Neki ljudi zaslužuju čast i poštovanje zato što su na vlasti. Od njih se očekuje da sprovode zakon i da građanima omoguće normalan život, što je na korist svim ljudima. Zato je apostol Pavle rekao hrišćanima da poštuju „vlasti nad sobom“. Dao im je sledeći savet: „Svakome dajte što  mu pripada: onome ko traži porez — porez [...] ko traži čast — čast“ (Rimlj. 13:1, 7).

9 Mi kao Jehovini svedoci poštujemo one koji su na vlasti, u skladu sa običajima zemlje u kojoj živimo, i spremno sarađujemo s njima dok obavljaju svoje dužnosti. Naravno, i tu postoje granice koje određuje Sveto pismo. Nećemo ići dotle da budemo neposlušni Bogu ili da pogazimo svoju hrišćansku neutralnost. (Pročitati 1. Petrovu 2:13-17.)

10. Kako su Jehovine sluge u prošlosti ostavile dobar primer što se tiče odnosa prema vlastima?

10 Jehovine sluge u prošlosti ostavile su nam dobar primer u tome kakav odnos treba imati prema vlastima i njihovim službenicima. Na primer, rimske vlasti su jednom prilikom naredile da se svi stanovnici prijave u svom rodnom gradu kako bi se izvršio popis stanovništva. Josif i Marija su to učinili i otišli u Vitlejem iako je ona bila u poodmakloj trudnoći (Luka 2:1-5). Još jedan dobar primer je apostol Pavle. Kada su bile iznete optužbe protiv njega, on se s poštovanjem branio i na prikladan način iskazao čast kralju Irodu Agripi i Festu, namesniku rimske provincije Judeje (Dela 25:1-12; 26:1-3).

11, 12. (a) Zašto verskim vođama ne iskazujemo posebnu čast? (b) Do čega je vodilo to što je jedan naš brat iskazao dužno poštovanje jednom političaru?

11 Da li verskim vođama treba da iskazujemo neku posebnu čast? Ne, mi ih poštujemo kao i sve druge ljude. Ali zašto ne bi bilo u redu da im iskazujemo posebnu čast čak i ako oni to očekuju? Zato što ne prenose istinu o Bogu i njegovoj Reči, Bibliji. Setimo se da je Isus u svoje vreme takve ljude nazvao licemerima i slepim vođama (Mat. 23:23, 24). S druge strane, kada vladinim službenicima iskazujemo dužno poštovanje, možemo doživeti neke pozitivne rezultate.

12 Na primer, Leopold Englajtner je bio revan Jehovin svedok iz Austrije. Njega su nacisti uhapsili i vozom poslali u koncentracioni logor Buhenvald. U tom vozu je kao zarobljenik bio i dr Hajnrih Glajsner. On je bio austrijski političar, ali u nemilosti nacista. Dok su putovali do logora, brat Englajtner mu se obratio sa uvažavanjem i govorio o svojim verovanjima. On ga je pažljivo slušao i nakon Drugog svetskog rata više puta je iskoristio svoj uticaj kako bi pomogao Jehovinim svedocima u Austriji. Možda i ti znaš za neke primere koji pokazuju koliko dobra se može postići kada onima koji su na vlasti iskazujemo dužno poštovanje.

KO JOŠ ZASLUŽUJE POŠTOVANJE

13. Ko zaslužuje posebnu čast i poštovanje i zašto?

13 Naša braća i sestre sigurno zaslužuju čast i poštovanje. To se naročito odnosi na one koji predvode Božji narod, kao što su starešine, pokrajinski nadglednici, članovi Odbora podružnice i članovi Vodećeg tela. (Pročitati 1. Timoteju 5:17.) Božja Reč za njih kaže da su ljudi koje smo dobili „na dar“ i Jehova upravo preko njih udovoljava potrebama svog naroda (Ef. 4:8). Zato je logično da  im iskazujemo čast bez obzira na to koje su nacionalnosti, da li su više ili manje obrazovani, bogati ili siromašni. Poput naše braće i sestara u prvom veku, i mi veoma cenimo one koji predvode skupštinu. Mi ne idolizujemo one koji su možda poznatiji među Jehovinim svedocima niti se u njihovoj prisutnosti ponašamo kao da smo u društvu anđela. Ali ih poštujemo zato što vredno rade i zato što su ponizni. (Pročitati 2. Korinćanima 1:24 i Otkrivenje 19:10.)

14, 15. Po čemu se hrišćanske starešine razlikuju od mnogih verskih vođa?

14 Starešine su ponizni duhovni pastiri. Zato i ne žele da ih drugi gledaju kao neke slavne ličnosti. U tom pogledu se razlikuju od mnogih savremenih verskih vođa, kao i od onih u prvom veku, za koje je Isus rekao: „Vole najbolje mesto na večerama i prva mesta u sinagogama i da ih pozdravljaju na trgovima“ (Mat. 23:6, 7).

15 Pravi hrišćanski pastiri ponizno prihvataju Isusove reči: „Ne dozvolite da vas zovu učiteljima, jer jedan je vaš učitelj, a vi ste svi braća. I nikoga na zemlji ne zovite ocem, jer jedan je vaš Otac — onaj koji je na nebesima. Ne dozvolite ni da vas zovu vođama, jer je vaš Vođa jedan — Hrist. A najveći među vama neka vam bude sluga. Ko se uzvisuje, biće ponižen, a ko se ponizuje, biće uzvišen“ (Mat. 23:8-12). Kada su starešine u skupštinama širom sveta ponizne i poslušne ovim Isusovim rečima, braća i sestre ih vole, poštuju i iskazuju im čast.

Kada su starešine ponizne, braća i sestre ih vole, poštuju i iskazuju im čast (Videti odlomke 13-15)

16. Zašto i dalje treba da se trudimo da na ispravan način iskazujemo čast drugima?

16 Mora se priznati da je potrebno vreme da se stekne ispravan i uravnotežen stav što se tiče iskazivanja časti i poštovanja drugima. Tako je bilo i među prvim hrišćanima (Dela 10:22-26; 3. Jov. 9, 10). Ali svakako se vredi potruditi da u praksi primenimo ono što Božja Reč kaže o iskazivanju časti. Mnogi dobri rezultati mogu proisteći iz toga što drugima iskazujemo čast onako kako to Jehova želi.

ZAŠTO JE DOBRO ISKAZIVATI POŠTOVANJE DRUGIMA

17. Do čega može voditi to što poštujemo one koji imaju neki autoritet?

17 Kada onima koji su na vlasti iskazujemo dužno poštovanje,  veća je verovatnoća da će zaštititi naše pravo da propovedamo dobru vest. Vrlo često se dešava da zbog toga pozitivno gledaju na našu službu. Tako nešto se pre nekoliko godina desilo jednoj pionirki iz Nemačke koja se zove Birgit. U školi koju je pohađala njena ćerka bila je organizovana svečanost povodom završetka školske godine. Nastavnice su joj prišle i rekle da im je veoma drago što su među svojim đacima imale i dete Jehovinih svedoka. Još su dodale da bi bila prava šteta da u njihovoj školi nema nijednog takvog deteta. Birgit im je rekla da se naša deca poučavaju da poštuju Božja merila ponašanja, u šta spada i pokazivanje poštovanja prema nastavnicima. Jedna nastavnica je na to rekla: „Kada bi sva deca bila kao vaša, onda bi nama bilo kao u raju.“ Nekoliko sedmica kasnije, jedna od tih nastavnica bila je na našem kongresu u Lajpcigu.

18, 19. Kako treba da se ophodimo prema starešinama?

18 Načela koja se nalaze u Božjoj Reči mogu nam pomoći da shvatimo kako skupštinskim starešinama treba da iskazujemo čast. (Pročitati Jevrejima 13:7, 17.) Svakako možemo i treba da ih pohvalimo što vredno rade u korist skupštine. Osim toga, treba da sarađujemo s njima. To će im pomoći da i dalje radosno služe. Ali to ne znači da treba da imitiramo uvažene starešine kako se oblače, kako drže predavanja ili kako govore. Ako bismo tako nešto radili, drugi bi mogli steći utisak da sledimo ljude, a ne Hrista. Ne smemo zaboraviti da su i oni samo nesavršeni ljudi.

19 I za starešine je dobro kada im na primeren način iskazujemo poštovanje i kada se prema njima ne ophodimo kao da su slavne ličnosti. Tako im pomažemo da ne postanu ponosni i da ne misle da su bolji ili pravedniji od drugih.

20. Zašto je za nas dobro da na prikladan način iskazujemo poštovanje drugima?

20 Prikladno iskazivanje časti i poštovanja drugima pomaže nam da ne budemo usredsređeni samo na sebe i da ostanemo ponizni kada nam drugi poklanjaju posebnu pažnju. To je u skladu sa stavom kakav ima Jehovina organizacija, koja nijednom čoveku, bilo da je Svedok ili nije, ne iskazuje neprimerenu čast. Osim toga, to je za nas zaštita zato što se nećemo spotaći ako neko koga poštujemo uradi nešto pogrešno.

21. Šta je najvažnije što postižemo iskazujući čast drugima?

21 Najvažnije od svega je to što iskazujući čast onima koji to zaslužuju mi zapravo ugađamo Jehovi Bogu. Tako radimo ono što on očekuje od nas i dokazujemo da smo mu verni. Jehova tada može odgovoriti Satani, koji je tvrdio da nijedan čovek neće ostati veran Jehovi (Posl. 27:11). Većina ljudi u ovom svetu ima pogrešnu predstavu o tome kako treba iskazivati čast drugima. Zaista smo zahvalni što nas je Jehova poučio kako da to činimo na ispravan način.