Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako možemo doprinositi jedinstvu?

Kako možemo doprinositi jedinstvu?

„[Telo] kome su svi delovi skladno sastavljeni i složno rade [...] doprinosi svom rastu“ (EF. 4:16)

PESME: 53, 107

1. Zahvaljujući čemu su Božje sluge uspešno obavile mnoge zadatke?

JEHOVA i Isus složno sarađuju od samog početka. Nakon što ga je Jehova stvorio, Isus je sarađivao s njim „kao vešt graditelj“ u stvaranju svih životnih oblika (Posl. 8:30). Kasnije su i Jehovine sluge na zemlji međusobno sarađivale dok su obavljale razne zadatke. Na primer, Noje i njegova porodica su zajedno gradili arku. Kasnije su Izraelci sarađivali dok su gradili šator sastanka i takođe dok su ga rasklapali i prenosili od mesta do mesta. Nakon što je izgrađen hram, zajedno su pevali i svirali prelepu muziku kojom su hvalili Jehovu. Ništa od toga ne bi moglo da se postigne da Božje sluge nisu međusobno sarađivale (Post. 6:14-16, 22; Br. 4:4-32; 1. Let. 25:1-8).

2. (a) Kako je Pavle opisao saradnju hrišćana u prvom veku? (b) Na koje pitanje ćemo dobiti odgovor u ovom članku?

2 Hrišćani u prvom veku su takođe sarađivali jedni s drugima i svi zajedno su sledili Poglavara  skupštine, Isusa Hrista. Apostol Pavle je rekao da su svi pomazani hrišćani imali različite darove i različita zaduženja, ali su ipak svi bili ujedinjeni kao „jedno telo“. (Pročitati 1. Korinćanima 12:4-6, 12.) A kako je s nama danas? Kako možemo sarađivati u službi propovedanja, skupštini i porodici?

SARAÐUJMO U SLUŽBI PROPOVEDANJA

3. Šta je apostol Jovan video u jednoj viziji?

3 Pred kraj prvog veka, apostol Jovan je u jednoj viziji video sedam anđela sa sedam truba. Kada je peti anđeo zatrubio, Jovan je video „zvezdu koja je pala s neba na zemlju“. Ta „zvezda“ je pomoću jednog ključa otvorila bezdan. Iz bezdana se podigao gust dim, iz kog su izašli skakavci. Nisu naneli nikakvu štetu rastinju, nego „ljudima koji nemaju Božji pečat na čelima“ (Otkr. 9:1-4). Jovan je sigurno znao da skakavci mogu naneti veliku štetu, kao što je to bilo u Egiptu u Mojsijevo vreme (Izl. 10:12-15). Skakavci koje je Jovan video predstavljaju pomazane hrišćane dok objavljuju Jehovine snažne poruke osude. Njima su se pridružili milioni ljudi koji se nadaju životu na zemlji. Zahvaljujući njihovom zajedničkom propovedanju, mnogi su napustili religije koje Bog ne odobrava i oslobodili se Sataninog uticaja.

4. Koji zadatak imaju Jehovine sluge i kako ga mogu uspešno obaviti?

4 Kao Jehovine sluge, imamo veliku odgovornost da objavimo „dobru vest“ širom sveta pre nego što dođe kraj (Mat. 24:14; 28:19, 20). Moramo pozvati svakoga ko je „žedan“ da uzme „vodu života besplatno“ (Otkr. 22:17). Kako možemo uspešno obaviti taj zadatak? Samo ako smo kao članovi skupštine „skladno sastavljeni“, to jest ako sarađujemo jedni s drugima (Ef. 4:16).

5, 6. Zašto možemo reći da nas služba propovedanja ujedinjuje?

5 Da bismo dobru vest o Kraljevstvu preneli što većem broju ljudi, potrebno je da budemo dobro organizovani. Zato nam mnogo znače smernice koje dobijamo preko skupštine, kao na primer na sastancima za službu propovedanja. Kao organizovan narod, mi dobru vest prenosimo po celom svetu i uručujemo na milione biblijskih publikacija. Ponekad se organizuju i posebne akcije. Ako spremno učestvujemo u njima, onda smo ujedinjeni s milionima braće i sestara širom sveta koji isto to rade. Takođe sarađujemo sa anđelima, koji pomažu Božjem narodu u propovedanju (Otkr. 14:6).

6 Sigurno se radujemo dok u Godišnjaku čitamo o tome šta se sve postiže širom sveta zahvaljujući propovedanju. Razmislimo i o tome koliko smo ujedinjeni s braćom i sestrama iz celog sveta kada delimo pozivnice za regionalne, posebne i međunarodne kongrese. Takođe, na tim velikim skupovima svi slušamo iste biblijske govore i gledamo iste drame i prikaze. Sve to nas podstiče da služimo Jehovi celim srcem. Takođe smo ujedinjeni sa svom našom braćom i sestrama kada 14. nisana nakon zalaska sunca obeležavamo Hristovu smrt. To činimo  zato što smo zahvalni za ono što je Jehova uradio za nas i poslušni Hristovoj zapovesti (1. Kor. 11:23-26). Pored toga, nekoliko sedmica pre obeležavanja Hristove smrti, svi se trudimo da pozovemo što više ljudi na ovu važnu svečanost.

7. Šta postižemo našim zajedničkim trudom?

7 Jedan skakavac ne može napraviti veliku štetu. Kao što on sam ne može postići mnogo, tako i niko od nas ne može sam propovedati svima. Ali zajedno uspevamo da milionima ljudi govorimo o Jehovi, a nekima od njih i da pomognemo da mu odaju slavu i čast koje mu pripadaju. Međutim, to nije jedini način na koji doprinosimo jedinstvu Božjeg naroda.

SARAÐUJMO U SKUPŠTINI

8, 9. (a) Koji je primer Pavle koristio da bi pokazao da hrišćani moraju ostati ujedinjeni? (b) Kako možemo doprineti jedinstvu skupštine?

8 Pavle je u poslanici Efešanima objasnio kako je skupština organizovana i rekao da svi treba da „uzrastemo“ do zrelosti. (Pročitati Efešanima 4:15, 16.) Šta će nam pomoći u tome? Koristeći primer ljudskog tela, Pavle je objasnio da svaki hrišćanin može doprineti jedinstvu skupštine, čiji je poglavar Isus Hrist. Spomenuo je da svaki zglob u telu ima svoju svrhu. Kako svi mi, bilo da smo stari ili mladi, možemo doprineti tome da naša skupština bude ujedinjena i duhovno jaka?

9 Treba da poštujemo i slušamo starešine koje je Isus postavio da predvode u skupštini (Jevr. 13:7, 17). Možda nam nije uvek lako da sledimo smernice koje nam daju. Međutim, možemo se moliti Jehovi da nam pomogne u tome. On će nam dati sveti duh, koji će nam pomoći da budemo poslušni starešinama. Biće nam lakše da poslušamo njihova uputstva ako razmišljamo o tome šta postižemo svojom poniznom saradnjom — doprinosimo jedinstvu skupštine, kao i tome da u njoj bude još više ljubavi.

10. Kako sluge pomoćnici doprinose jedinstvu skupštine? (Videti sliku na početku članka.)

10 Sluge pomoćnici svojim nesebičnim radom takođe mnogo doprinose jedinstvu skupštine. Bilo da su mlađi ili stariji, svi se oni mnogo trude. Na primer, pomažu starešinama tako što brinu da uvek bude dovoljno literature za službu propovedanja. Pored toga, učestvuju u redovnom čišćenju i održavanju Dvorane Kraljevstva. Takođe izražavaju dobrodošlicu novima koji dođu na sastanak. Ako sarađujemo sa ovom braćom, doprinosimo tome da u skupštini sve dobro funkcioniše. (Uporediti s Delima apostolskim 6:3-6.)

11. Kako mlada braća mogu doprineti jedinstvu skupštine?

11 Mnoge starešine već godinama verno ispunjavaju svoja zaduženja u skupštini. Međutim, zbog poodmaklih godina možda više ne mogu raditi sve što su ranije mogli. Mlada braća im mogu mnogo pomoći. Iako još uvek nemaju iskustva, moći će da preuzmu više zaduženja ako  dobiju odgovarajuću obuku. Lepo je videti što neke sluge pomoćnici s vremenom napreduju, tako da mogu da služe kao starešine (1. Tim. 3:1, 10). A neke mlade starešine su čak postale pokrajinski nadglednici i sada služe braći i sestrama u mnogim skupštinama. Veoma smo zahvalni što su mlada braća spremna da služe drugima. (Pročitati Psalam 110:3 i Propovednika 12:1.)

SARAÐUJMO U PORODICI

12, 13. Šta pomaže porodici da bude ujedinjena?

12 Šta možemo uraditi kako bi naša porodica bila ujedinjena? Mnogi su primetili koliko im znači redovno porodično proučavanje. Kada roditelji i deca u jednoj prijatnoj atmosferi zajedno uče o Jehovi, to im pomaže da se zbliže. Tom prilikom mogu vežbati uvode za službu propovedanja, što će svima pomoći da budu dobro pripremljeni za službu. Članove porodice posebno zbližava razgovor o Božjoj Reči jer tada zapažaju koliko svi vole Jehovu i žele da mu ugode.

Porodično proučavanje zbližava mlade i stare (Videti 12. i 15. odlomak)

13 Saradnja između muža i žene donosi čast Jehovi. Kada mu oboje verno služe, to ih ujedinjuje i doprinosi sreći u braku. Za srećan brak je bitno i da pokazujemo svom bračnom drugu koliko ga volimo, kao što su to činili Avraham i Sara, Isak i Rebeka i Elkana i Ana (Post. 26:8; 1. Sam. 1:5, 8; 1. Petr. 3:5, 6). Tako ćemo biti bliži svom bračnom drugu, kao i našem nebeskom Ocu. (Pročitati Propovednika 4:12.)

14. Ako tvoj bračni drug ne služi Jehovi, šta možeš učiniti da bi imao stabilan brak?

14 Hrišćanin ne treba da stupi u brak sa osobom koja ne služi Jehovi (2. Kor. 6:14). Međutim, neki su već bili u braku kada su upoznali istinu i njihov bračni drug nije Jehovin svedok. Ipak, ako primenjuju biblijske savete, i oni mogu imati stabilan brak. Treba da sarađuju s bračnim drugom koliko god mogu, pazeći pritom da ne prekrše biblijska načela. To nije uvek lako, ali može dovesti do dobrih rezultata. S druge strane, nečiji bračni drug je možda služio Jehovi, ali se s vremenom udaljio od skupštine. U takvoj situaciji je bila jedna naša sestra koja se zove Meri. Njen muž Dejvid je pre oko 25 godina prestao da dolazi na sastanke. Meri je ipak nastojala da bude dobra supruga i da pokazuje hrišćanske osobine. Takođe je nastavila da redovno ide na sastanke i kongrese i da poučava njihovo šestoro dece da služe Jehovi. Kada su deca odrasla i odselila se, bilo joj je jako teško. U to vreme je Dejvid počeo da čita časopise koje mu je ona ostavljala. S vremenom je ponovo počeo da dolazi na sastanke. Njihov šestogodišnji unuk mu je obično čuvao mesto u dvorani. Ako Dejvid ne bi došao, unuk bi mu rekao: „Deko, danas si mi nedostajao na sastanku.“ Dejvid i Meri su srećni što sada ponovo zajedno služe Jehovi.

15. Kako stariji bračni parovi mogu pomoći mlađima?

15 Satana danas napada porodice. Zato je važno da muž i žena  koji služe Jehovi međusobno sarađuju. Bez obzira na to koliko dugo si u braku, razmišljaj o tome kako svojim rečima i postupcima možeš ojačati brak. Stariji bračni parovi mogu u tome pružiti dobar primer mlađima. S vremena na vreme bi mogli pozvati mlađi bračni par na porodično proučavanje. Mlađi par će tako imati priliku da zapazi da je čak i nakon mnogo godina braka važno pokazivati ljubav i sarađivati (Titu 2:3-7).

„POÐIMO NA JEHOVINU GORU“

16, 17. Čemu se Božje sluge unapred raduju?

16 Izraelci su nekoliko puta godišnje odlazili u Jerusalim na proslavu praznika. Zajedno su se pripremali za putovanje, pomagali su jedni drugima na putu i zajedno su slavili Jehovu u hramu. Za sve to je bila potrebna saradnja (Luka 2:41-44). Dok se danas pripremamo za život u novom svetu, i mi treba da budemo ujedinjeni i da sarađujemo jedni s drugima. Šta misliš, da li bi mogao da se poboljšaš u tome?

17 Ljudi u ovom svetu nisu složni i čak međusobno ratuju, ali mi kao Jehovin narod živimo u miru i jedinstvu. Pred našim očima se ispunjava ono što su prorekli Isaija i Mihej — Božje sluge zajedno idu „na Jehovinu goru“ (Is. 2:2-4; pročitati Miheja 4:2-4). Jedinstvo Jehovinog naroda je naročito očigledno u ovim poslednjim danima. Jedva čekamo vreme kada će svi ljudi biti ujedinjeni i zajedno služiti Jehovi!