Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ne dozvolimo da nam ljubav ohladni

Ne dozvolimo da nam ljubav ohladni

Bezakonja će sve više biti, pa će kod većine ohladneti ljubav (MAT. 24:12)

PESME: 60, 135

1, 2. (a) Na kome su se prvo ispunile Isusove reči iz Mateja 24:12? (b) Kako iz Dela apostolskih vidimo da su rani hrišćani pokazivali ljubav? (Videti sliku na početku članka.)

KADA je Isus bio na zemlji, objasnio je šta će biti „znak [...] svršetka ovog poretka“. Između ostalog, rekao je da će „kod većine ohladneti ljubav“ (Mat. 24:3, 12). Prvi na kojima se to ispunilo bili su Jevreji iz prvog veka koji su tvrdili da su Božji narod.

2 S druge strane, većina hrišćana u to vreme su revno „objavljivali dobru vest o Hristu“ i pokazivali ljubav prema Bogu, suvernicima i onima koji još nisu upoznali istinu (Dela 2:44-47; 5:42). Nažalost, i neki od Isusovih učenika su dozvolili da im ljubav ohladni. Kako to znamo?

3. Zbog čega je možda nekim hrišćanima ohladnela ljubav?

3 Uskrsnuli Isus Hrist je hrišćane koji su živeli u Efesu prekorio zbog toga što su ostavili ljubav koju su imali u početku (Otkr. 2:4). Možda je na  njih uticala sredina u kojoj su živeli, naime, ljudi kojima je bilo najvažnije da udovolje svojim željama (Ef. 2:2, 3). Efes je bio razvijen grad čiji su stanovnici bili usredsređeni na lagodan i luksuzan život. Pored toga, mnogi su bili nemoralni i razvratni. Njihove sebične želje su nadjačale ljubav prema Bogu i bližnjima.

4. (a) Zbog čega danas ima sve manje ljubavi? (b) Na kojim područjima naša ljubav može biti ispitana?

4 Isusovo proročanstvo o tome da će biti sve manje ljubavi odnosi se i na naše vreme. Ljudi sve manje i manje vole Boga. Milioni su mu okrenuli leđa i rešenje za probleme čovečanstva traže od ljudskih organizacija. Zato je među onima koji ne služe Jehovi sve manje ljubavi. Nažalost, kao što pokazuje primer iz skupštine u Efesu, i kod Jehovinih slugu se može desiti da im ljubav ohladni. Sada ćemo osmotriti tri područja na kojima se to može desiti: (1) ljubav prema Jehovi, (2) ljubav prema biblijskoj istini i (3) ljubav prema braći i sestrama.

LJUBAV PREMA JEHOVI

5. Zašto je važno da volimo Boga?

5 Nakon što je prorekao da će biti sve manje ljubavi, Isus je istakao koga najviše treba da volimo. Rekao je: „’Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom.‘ To je najveća i prva zapovest“ (Mat. 22:37, 38). Ako iskreno volimo Jehovu, to će nam pomoći da budemo poslušni njegovim zapovestima, da istrajavamo na hrišćanskom putu i da mrzimo ono što je loše. (Pročitati Psalam 97:10.) Međutim, Satana i njegov svet pokušavaju da oslabe našu ljubav prema Bogu.

6. Šta se dešava kada ljudi nemaju ljubavi prema Bogu?

6 Ljudi u svetu imaju iskrivljeno gledište o ljubavi. Oni ne vole svog Stvoritelja, već su „samoljubivi“, to jest okrenuti samo sebi (2. Tim. 3:2, Savremeni srpski prevod). Pošto ovim svetom vlada Satana, u njemu preovladavaju „želja tela i želja očiju i isticanje [...] imetka“ (1. Jov. 2:16). Apostol Pavle je upozorio hrišćane na opasnost razmišljanja svojstvenog telu. On je rekao: „Razmišljanje svojstveno telu donosi smrt.“ Zašto? Zato što ono „donosi neprijateljstvo s Bogom“ (Rimlj. 8:6, 7). Ljudi koji svoje vreme troše na sticanje materijalnih stvari ili na zadovoljavanje seksualnih želja na kraju budu razočarani i povređeni (1. Kor. 6:18; 1. Tim. 6:9, 10).

7. Koji stavovi mogu loše uticati na nas?

7 U nekim zemljama, mnogi ateisti, agnostici i evolucionisti zastupaju ideje koje ne samo što potkopavaju ljubav prema Bogu već i veru u njega. Oni su ubedili mnoge da samo naivni i neuki veruju u Stvoritelja. U isto vreme, tolika se pažnja pridaje onome što naučnici tvrde da Bog dolazi u drugi plan (Rimlj. 1:25). To može uticati čak i na nas, tako da naš odnos s Jehovom oslabi, a naša ljubav ohladni (Jevr. 3:12).

8. (a) Šta nas sve može obeshrabriti? (b) Koju utehu pronalazimo u 136. psalmu?

8 Obeshrabrenje takođe može oslabiti našu veru i dovesti do toga da nam ljubav prema Bogu ohladni. S obzirom da živimo u svetu  u kom vlada Satana, svi se možemo suočiti s obeshrabrenjem (1. Jov. 5:19). Možda osećamo posledice starosti, lošeg zdravlja ili ekonomske situacije. Možda se borimo s niskim samopoštovanjem, neispunjenim očekivanjima ili ličnim neuspesima. Pa ipak, s kakvim god okolnostima i osećanjima da se suočavamo, nemojmo nikada pomisliti da nas je Jehova napustio. Umesto toga, razmišljajmo o utešnim rečima koje nas uveravaju u Jehovinu ljubav. Jedan primer je ono što stoji u Psalmu 136:23: „[On] nas se setio u poniženju našem: Večna je ljubav njegova.“ Zaista, Jehovina ljubav nikad ne prolazi. Zato možemo biti sigurni da on čuje naše „usrdne molbe“ i uslišava ih (Ps. 116:1; 136:24-26).

9. Iz čega je Pavle crpeo snagu kako bi sačuvao ljubav prema Bogu?

9 Apostol Pavle je poput psalmiste duboko razmišljao o tome kako mu Jehova pomaže i to mu je davalo snagu. Zato je mogao da kaže: „Jehova je moj pomoćnik, neću se bojati. Šta mi može čovek?“ (Jevr. 13:6). Takvo poverenje u Jehovu mu je pomoglo da se izbori sa životnim problemima. Zato nije klonuo duhom ni onda kada mu je bilo veoma teško. Čak i kada je bio u zatvoru, napisao je nekoliko poslanica kojima je hrabrio druge (Ef. 4:1; Fil. 1:7; Filim. 1). Očigledno je i u najtežim trenucima sačuvao ljubav prema Jehovi. Za njega je on bio „Bog svake utehe“, koji ga je tešio u nevolji i zato se oslanjao na njega (2. Kor. 1:3, 4). Kako se možemo ugledati na Pavla i sačuvati snažnu ljubav prema Jehovi?

Pokažimo ljubav prema Jehovi (Videti 10. odlomak)

10. Kako možemo sačuvati snažnu ljubav prema Jehovi?

10 Pavle je istakao kako možemo da sačuvamo snažnu ljubav prema Jehovi. Naime, on je rekao: „Neprestano se molite“ i „Ustrajte u molitvi“ (1. Sol. 5:17; Rimlj. 12:12). Molitva je temelj dobrog odnosa s Jehovom (Ps. 86:3). Zašto? Kada izdvajamo vreme da bismo u molitvi izrazili svoje najdublje misli i osećanja, to nas zbližava s našim nebeskim Ocem „koji sluša molitve“ (Ps. 65:2). Takođe, kada vidimo kako nam on uslišava molitve, naša ljubav prema njemu je sve jača. Tada smo još sigurniji da je on „blizu svih koji ga prizivaju“ (Ps. 145:18). Takvo uverenje u Jehovinu ljubav i podršku pomoći će nam da se izborimo s budućim ispitima vere.

LJUBAV PREMA BIBLIJSKOJ ISTINI

11, 12. Kako možemo da produbimo ljubav prema biblijskoj istini?

11 Kao pravi hrišćani, mi volimo i cenimo istinu, a ona se nalazi u Božjoj Reči. Isus je u molitvi svom Ocu rekao: „Tvoja reč je istina“ (Jov. 17:17). Zato da bismo mogli da volimo istinu iz Božje Reči, moramo dobro da je upoznamo (Kol. 1:10). Međutim, samo znanje nije dovoljno, već treba da radimo i ono o čemu je govorio pisac 119. psalma. (Pročitati Psalam 119:97-100.) Naime, treba da izdvajamo vreme da tokom dana duboko razmišljamo o biblijskim stihovima. Naša ljubav prema biblijskoj istini će rasti kada duboko razmišljamo o tome kako nam Biblija pomaže u životu.

12 Psalmista je takođe rekao: „Kako gode nepcu mome reči tvoje, više nego med ustima mojim!“  (Ps. 119:103). Slično tome, publikacije temeljene na Bibliji, koje dobijamo od Božje organizacije, za nas su poput ukusne hrane. Kada je reč o hrani koju volimo, sigurno uživamo u svakom zalogaju. Isto tako treba da bude i sa uzimanjem duhovne hrane. Naime, potrebno je da natenane proučavamo kako bismo uživali u svakoj misli. Tako će nam biti lakše da zapamtimo „ugodne reči“ istine i da ih prenosimo drugima (Prop. 12:10).

13. (a) Šta je Jeremiji pomoglo da produbljuje ljubav prema Božjoj Reči? (b) Kako je ljubav prema Božjoj Reči uticala na Jeremiju?

13 Još jedan biblijski pisac koji je voleo istinu iz Božje Reči bio je prorok Jeremija. On je napisao: „Kad su mi došle tvoje reči, ja sam ih gutao, i tvoja reč me je obradovala i razveselila mi srce, jer ja tvoje ime nosim, Jehova, Bože nad vojskama“ (Jer. 15:16). Jeremija je, simbolično govoreći, gutao Božje dragocene reči i duboko razmišljao o njima. Tako je u njemu rasla ljubav prema Božjoj Reči. Do čega je to vodilo? To ga je navelo da ceni to što je mogao da nosi Božje ime i da drugima objavljuje njegovu poruku. Da li i nas ljubav prema biblijskoj istini pokreće da cenimo to što nosimo Božje ime i objavljujemo poruku o njegovom Kraljevstvu u ovim poslednjim danima?

Pokažimo ljubav prema biblijskoj istini (Videti 14. odlomak)

14. Kako još možemo produbiti ljubav prema biblijskoj istini?

14 Šta još može da produbi našu ljubav prema istini iz Božje Reči? To što redovno idemo na skupštinske sastanke. Sedmično proučavanje Biblije pomoću Stražarske kule jeste glavni način na koji nas Jehova poučava. Da bismo dobro razumeli temu koja se osmatra, neophodno je da se svaki put dobro pripremimo. Jedan način na koji to možemo uraditi jeste da pročitamo sve navedene biblijske stihove. U današnje vreme, Stražarsku kulu možemo čitati ili preuzeti u elektronskom formatu. Ovaj časopis je dostupan na mnogim jezicima na našem sajtu  jw.org ili u aplikaciji JW Library. Neki formati nam omogućavaju da lako pronađemo i čitamo biblijske stihove. Međutim, kako god da pripremamo članak, važno je da pažljivo pročitamo navedene stihove i da razmišljamo o njima. Na taj način ćemo produbiti ljubav prema biblijskoj istini. (Pročitati Psalam 1:2.)

LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA

15, 16. (a) Koju zapovest nalazimo u Jovanu 13:34, 35? (b) Kako je naša ljubav prema Bogu i Bibliji povezana s ljubavlju prema braći?

15 Tokom svoje poslednje noći na zemlji, Isus je svojim učenicima rekao: „Novu vam zapovest dajem: Volite jedan drugoga. Kao što sam ja voleo vas, tako i vi volite jedan drugoga. Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete voleli jedan drugoga“ (Jov. 13:34, 35).

16 Ljubav koju imamo prema braći i sestrama povezana je s ljubavlju koju imamo prema Jehovi. U stvari, jedno bez drugog ne može. O tome je apostol Jovan napisao: „Ko ne voli svog brata, koga vidi, ne može voleti Boga, koga ne vidi“ (1. Jov. 4:20). A kako je ljubav prema Bibliji povezana s ljubavlju prema Jehovi i braći? Ako volimo ono što čitamo u Bibliji, onda ćemo biti motivisani da budemo poslušni zapovesti da volimo Boga i braću (1. Petr. 1:22; 1. Jov. 4:21).

Pokažimo ljubav prema braći i sestrama (Videti 17. odlomak)

17. Na koje načine možemo pokazati ljubav?

17 Pročitati 1. Solunjanima 4:9, 10. Na koje praktične načine možemo pokazati ljubav prema braći u svojoj skupštini? Možda je starijem bratu ili sestri potreban prevoz da bi došli na sastanke. Sestri koja je udovica možda je potrebna pomoć oko radova u kući (Jak. 1:27). Nadalje, braći i sestrama koji su obeshrabreni, depresivni ili se suočavaju s nekim drugim problemima, potrebni su naša pažnja, ohrabrenje i uteha (Posl. 12:25; Kol. 4:11). Kada rečima i delima činimo dobro „svojoj braći u veri“, tada pokazujemo da ih volimo (Gal. 6:10).

18. Šta će nam pomoći da rešimo razmirice s braćom?

18 Biblija je prorekla da će u „poslednjim danima“ ovog zlog sveta vladati duh sebičnosti i pohlepe (2. Tim. 3:1, 2). Zato se kao pravi hrišćani moramo naprezati kako bismo ojačali svoju ljubav prema Bogu, Bibliji i suvernicima. Tačno je da ćemo ponekad imati razmirice s braćom. Međutim, pošto volimo jedni druge, nastojaćemo da ih rešimo u duhu ljubavi (Ef. 4:32; Kol. 3:14). Zato ne dozvolimo da nam ljubav ohladni. Umesto toga, nastavimo da produbljujemo ljubav prema Jehovi, njegovoj Reči i suvernicima.