Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako donosiš lične odluke?

Kako donosiš lične odluke?

„Trudite [se] da razumete šta je Jehovina volja“ (EF. 5:17)

PESME: 69, 57

1. Koje su neke biblijske zapovesti i zašto je za nas dobro da ih se držimo?

U SVOJOJ pisanoj Reči, Jehova je dao mnoge zapovesti. Na primer, on osuđuje polni nemoral, idolopoklonstvo, krađu i pijanstvo (1. Kor. 6:9, 10). Pored toga, Božji Sin, Isus Hrist, dao je svojim sledbenicima sledeću zapovest: „Idite i stvarajte učenike od ljudi iz svih naroda, krsteći ih u ime Oca i Sina i svetog duha, učeći ih da se drže svega što sam vam zapovedio. I ja sam s vama u sve dane do svršetka ovog poretka“ (Mat. 28:19, 20). Božji zakoni i zapovesti predstavljaju zaštitu za nas. Budući da ih se držimo, imamo više samopoštovanja, bolje zdravlje i bolji porodični život. Pored toga, zahvaljujući tome što slušamo Jehovine zapovesti, uključujući i zapovest da propovedamo dobru vest, imamo njegovu naklonost i blagoslov.

2, 3. (a) Zašto u Bibliji ne možemo naći zapovesti za svaku moguću situaciju? (b) Koja ćemo pitanja razmotriti u ovom članku? (Videti sliku na početku članka.)

2 Međutim, u Bibliji ne možemo naći zapovest za svaku moguću situaciju. Primera radi, u njoj ne možemo naći konkretna pravila kada je reč o tome kakva odeća je prikladna za Božje sluge. To govori u  prilog Jehovinoj mudrosti. Kako? U raznim delovima sveta ljudi imaju različita gledišta o tome šta je prihvatljivo kada je reč o odevanju. Pored toga, modni trendovi se s vremenom menjaju. Kada bi se u Bibliji nalazio neki spisak pravila o tome šta je prihvatljivo što se tiče odevanja, takva pravila bi danas bila zastarela. Zato u Božjoj Reči nema mnogo detaljnih pravila koja bi usmeravala Božje sluge kada je reč o izboru zaposlenja, lečenja i razonode. Dakle, pojedincima i poglavarima porodica prepušteno je da na tim područjima donose lične odluke.

3 Da li to znači da Jehovi uopšte nije važno kako ćemo postupiti kada treba da donesemo odluke, od kojih neke mogu duboko uticati na naš život? Da li će on kao naš nebeski Otac blagonaklono gledati na svaku našu odluku sve dok nismo prekršili neku biblijsku zapovest? Kako možemo znati šta je ugodno Jehovi ako nemamo neku konkretnu zapovest?

DA LI SU LIČNE ODLUKE VAŽNE?

4, 5. Kako naše odluke mogu uticati na nas i na druge?

4 Neki možda smatraju da lične odluke nisu toliko važne. Međutim, da bismo svojim odlukama ugodili Jehovi, neophodno je da razmotrimo zapovesti i načela iz njegove pisane Reči i da postupamo u skladu s njima. Recimo, da bismo imali Božju naklonost, neophodno je da budemo poslušni Božjoj zapovesti koja se tiče krvi (Post. 9:4; Dela 15:28, 29). Ako u molitvi tražimo Božje vođstvo, moći ćemo da donesemo odluke koje su u skladu s biblijskim načelima i zapovestima.

5 Neke naše odluke mogu uticati na našu duhovnost. Svaka naša odluka će verovatno uticati na naše prijateljstvo s Jehovom, bilo pozitivno bilo negativno. Dobra odluka će ojačati naše prijateljstvo s Bogom, dok će ga loša odluka narušiti. Osim toga, loša odluka može uznemiriti našu braću i sestre, dovesti do toga da se oni spotaknu ili čak može narušiti jedinstvo hrišćanske skupštine. Prema tome, sasvim je jasno da su lične odluke veoma važne. (Pročitati Rimljanima 14:19 i Galatima 6:7.)

6. Čime treba da se vodimo kada donosimo odluke?

6 Šta treba da uradimo kada u Bibliji ne možemo naći konkretnu zapovest koja se tiče odluke koju treba da donesemo? Tada imamo ličnu odgovornost da pažljivo razmotrimo sve činjenice i donesemo odluku na temelju onoga što je ugodno Jehovi, a ne samo na osnovu onoga što se nama dopada. (Pročitati Psalam 37:5.)

POTRUDIMO SE DA RAZUMEMO ŠTA JE JEHOVINA VOLJA

7. Šta treba da učinimo ako ne možemo naći biblijsku zapovest koja se odnosi na odluku koju treba da donesemo?

7 Možda se pitamo: „Kako možemo znati Jehovino gledište o nečemu ako u vezi s tim nemamo konkretnu biblijsku zapovest?“ U Efešanima 5:17 piše: „Trudite [se] da razumete šta je Jehovina volja.“ Ali šta to konkretno znači? To znači da treba da se molimo Jehovi i da prihvatimo vođstvo njegovog svetog duha.

8. Kako je Isus u jednoj situaciji pokazao da razume šta je Jehovina volja?

8 Pogledajmo kako je Isus razumeo šta je volja njegovog Oca. Isus  je u dva navrata, nakon što se pomolio, učinio čudo i obezbedio hranu za mnoštvo ljudi (Mat. 14:17-20; 15:34-37). S druge strane, on nije pretvorio kamenje u hleb kada ga je u pustinji Ðavo nagovarao da tako utoli svoju glad. (Pročitati Mateja 4:2-4.) Pošto je znao kako njegov Otac razmišlja, razumeo je da ne bi bilo ispravno da pretvori kamenje u hleb. Znao je da Bog ne želi da on svoju moć upotrebi za ličnu korist. Odbivši da to učini, pokazao je da veruje u to da će mu Jehova pružati vođstvo i sve što mu je potrebno.

9, 10. Šta će nam pomoći da donosimo dobre odluke? Navedi primer.

9 Ako želimo da poput Isusa donosimo dobre odluke, moramo se osloniti na Jehovu. Neophodno je da postupamo u skladu sa sledećim mudrim rečima: „Uzdaj se u Jehovu svim srcem svojim, a na svoj razum nemoj se oslanjati. Na svim putevima svojim imaj ga na umu, i on će ispraviti staze tvoje. Ne misli za sebe da si mudar. Boj se Jehove i kloni se zla“ (Posl. 3:5-7). Sticanje znanja o Jehovinom načinu razmišljanja putem proučavanja Biblije pomoći će nam da razumemo šta on očekuje od nas u određenoj situaciji. Ako se budemo trudili da još bolje razumemo kako Jehova razmišlja, naše srce će spremnije prihvatati njegovo vođstvo (Ps. 119:11, 12).

10 Razmotrimo jedan primer: Zamislimo jednu udatu ženu koja je pošla u kupovinu. Dopale su joj se jedne cipele, ali su veoma skupe. Ona se zato pita: „Šta bi moj muž rekao kada bih potrošila toliko novca?“ Verovatno zna šta bi rekao iako on nije kraj nje. Zašto? Zato što je s vremenom veoma dobro upoznala svog muža i zna kako on gleda na olako trošenje novca. Slično tome, dok sve bolje razumemo Jehovin način razmišljanja i njegova merila, sve nam je jasnije i šta Jehova očekuje od nas u raznim situacijama.

KAKO MOŽEMO UPOZNATI JEHOVIN NAČIN RAZMIŠLJANJA?

11. Šta se možemo pitati dok čitamo ili proučavamo Bibliju? (Videti okvir „ Kad proučavaš Bibliju, razmišljaj o sledećem“.)

11 Da bismo upoznali Jehovin način razmišljanja, neophodno je da nam lično proučavanje Biblije bude prioritet. Kada čitamo ili proučavamo Božju Reč, možemo se pitati: „Šta mi ovaj deo Biblije otkriva o Jehovi, njegovim pravednim merilima i njegovom načinu razmišljanja?“ Neophodno je da se ugledamo na Davida, koji je u jednom psalmu rekao: „Jehova, daj da upoznam puteve tvoje, nauči me stazama svojim. Uputi me da hodim u istini tvojoj i pouči me, jer si ti Bog spasenja moga. U tebe se uzdam ceo dan“ (Ps. 25:4, 5). Dok razmišljamo o nekim biblijskim stihovima, mogli bismo se pitati na kojim životnim područjima nam te informacije mogu koristiti. Mogli bismo sebi postaviti sledeća pitanja: „Gde to mogu primeniti? U porodici? Na poslu? U školi? U službi propovedanja?“ Kada utvrdimo gde možemo primeniti biblijske savete, verovatno ćemo lakše razumeti kako da ih sprovedemo u delo.

12. Kako nam naše publikacije i sastanci mogu pomoći da još bolje razumemo kako Jehova gleda na određene stvari?

12 Jehovin način razmišljanja možemo upoznati i ako obraćamo pažnju na ono čemu nas poučava Jehovina organizacija. Na primer,  Indeks publikacija i Vodič kroz publikacije Jehovinih svedoka mogu nam pomoći da razumemo kakvo je Jehovino gledište o mnogim životnim područjima na kojima treba da donosimo lične odluke. Dobro je i da pažljivo pratimo ono što se iznosi na našim sastancima, kao i da učestvujemo na njima. Ako duboko razmišljamo o onome što čujemo na njima, bolje ćemo razumeti kako Jehova razmišlja i uskladićemo svoje misli s njegovim. Ukoliko uzimamo svu duhovnu hranu koju nam Jehova pruža, saznaćemo više o njegovim merilima i postupcima. Zahvaljujući tome, donosićemo odluke koje će naš nebeski Otac moći da blagoslovi.

DONOSIMO ODLUKE U SKLADU S JEHOVINOM VOLJOM

13. Navedi primer koji pokazuje kako nam to što poznajemo Jehovin način razmišljanja može pomoći da donosimo dobre odluke.

13 Razmotrimo jedan primer koji pokazuje kako nam to što poznajemo Jehovin način razmišljanja može pomoći da donosimo dobre odluke. Možda želimo da započnemo s pionirskom službom. Počeli smo da pojednostavljujemo svoj život, ali se u isto vreme pitamo da li ćemo biti istinski srećni ako budemo skromnije živeli. Naravno, pošto u Bibliji ne možemo naći zapovest da moramo biti pioniri, mogli bismo jednostavno nastaviti da verno služimo Jehovi kao objavitelji. Međutim, Isus je obećao svojim učenicima da će oni koji samopožrtvovano služe Božjem Kraljevstvu dobiti mnoge blagoslove. (Pročitati Luku 18:29, 30.) Osim toga, na osnovu onoga što piše u Božjoj Reči možemo razumeti da je Jehovi ugodno kada ga hvalimo i rado činimo sve što možemo kako bismo vršili njegovu volju (Ps. 119:108; 2. Kor. 9:7). Nema sumnje da nam ove biblijske misli, kao i molitva, mogu pomoći da razumemo šta je Jehovina volja. Ako budemo duboko razmišljali o njima, donećemo odluku koja će biti dobra za nas i koju će naš nebeski Otac blagosloviti.

14. Kako možemo razumeti kakvo je Jehovino gledište što se tiče našeg ličnog izgleda?

14 Pogledajmo još jednu situaciju: Recimo da nam se dopada stil oblačenja koji bi možda uznemirio neku braću i sestre u našoj skupštini. Naravno, ne možemo navesti neku biblijsku zapovest koja bi izričito zabranjivala nošenje neke odeće. Ali kakvo je Jehovino gledište o tome? Apostol Pavle  je pod Božjim nadahnućem napisao sledeći savet: „Želim da se žene pristojno odevaju i da pri tome budu skromne i razborite, da se ne ukrašavaju pletenjem kose i zlatom ili biserima ili skupocenom odećom, nego dobrim delima, kako i dolikuje ženama koje kažu da poštuju Boga“ (1. Tim. 2:9, 10). Naravno, ovaj savet važi i za muškarce. Budući da smo se predali Jehovi, mi ne razmišljamo samo o svojim željama, već i o tome kako bi naše odevanje moglo uticati na druge. Skromnost i ljubav će nas navesti da uzmemo u obzir gledište svoje braće i sestara kako ih ne bismo uznemirili ili čak uvredili (1. Kor. 10:23, 24; Fil. 3:17). Prema tome, ako imamo na umu navedene biblijske misli, bolje ćemo razumeti Jehovino gledište o tome i moći ćemo da donesemo odluke koje će mu biti po volji.

15, 16. (a) Šta bi Jehova mislio o nama ako bismo razmišljali o nemoralnim stvarima? (b) Kako možemo utvrditi šta je ugodno Jehovi što se tiče našeg izbora razonode? (c) Kako treba donositi važne odluke?

15 U Bibliji piše da je Jehovi žao kada ljudi čine ono što je zlo i kada razmišljaju o lošim stvarima. (Pročitati Postanak 6:5, 6.) Na osnovu toga možemo razumeti da su seksualne fantazije neispravne zato što mogu voditi do greha koji Biblija osuđuje i zato što nisu u skladu s Jehovinim načinom razmišljanja. Isusov učenik Jakov je napisao: „Mudrost odozgo je najpre čista, zatim miroljubiva, razumna, spremna da posluša, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrana, nelicemerna“ (Jak. 3:17). Ako to imamo na umu, čuvaćemo se razonode koja u nama može raspaliti nečiste misli i želje. Ukoliko budemo razumeli šta Jehova voli, a šta mrzi, lakše ćemo utvrditi šta je prihvatljivo kada je reč o knjigama, filmovima i igricama. Nećemo morati da pitamo druge šta treba da radimo.

16 U nekim situacijama ne postoji samo jedna ispravna odluka koja bi bila ugodna Jehovi. Međutim, kada treba da donesemo neku važnu odluku, dobro je da potražimo savet starešina i drugih zrelih suvernika (Titu 2:3-5; Jak. 5:13-15). Naravno, ne bi bilo na mestu pitati druge za mišljenje nadajući se da će oni doneti odluku umesto nas. Svi mi moramo vežbati svoju moć zapažanja (Jevr. 5:14). Veoma je važno da postupamo u skladu s rečima koje je apostol Pavle zabeležio pod Božjim nadahnućem: „Svako će nositi svoj teret“ (Gal. 6:5).

17. Zašto je za nas dobro da donosimo odluke koje su ugodne Jehovi?

17 Kada donosimo odluke koje su u skladu s Jehovinim načinom razmišljanja, bićemo bliži Jehovi (Jak. 4:8). Imaćemo njegovu naklonost i blagoslov, a to će ojačati našu veru u njega. Prema tome, imamo dobre razloge da se držimo biblijskih zapovesti i načela zato što ćemo tako još bolje razumeti Božji način razmišljanja. Naravno, uvek ćemo imati nešto da naučimo o Jehovi (Jov 26:14). Ali, ukoliko se trudimo, već sada možemo steći mudrost, znanje i razboritost koji će nam pomoći da donosimo dobre odluke (Posl. 2:1-5). Zamisli i planovi nesavršenih ljudi dođu i prođu, ali Jehova se nikada ne menja. Psalmista je rekao: „Namera Jehovina doveka ostaje, zamisli srca njegovog iz naraštaja u naraštaj“ (Ps. 33:11). Nema sumnje da ćemo donositi najbolje odluke kada su naše misli i postupci u skladu sa razmišljanjem našeg beskrajno mudrog Boga, Jehove.