STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) maj 2016.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 27. juna do 31. jula 2016.

Rešavajmo razmirice u duhu ljubavi

Kada imamo nesporazum s nekim, da li cilj treba da nam bude da pobedimo u raspravi, da nateramo drugu stranu da prizna krivicu ili nešto drugo?

„Idite i stvarajte učenike od ljudi iz svih naroda“

Odgovori na četiri pitanja će nam pomoći da utvrdimo ko danas ispunjava Isusovo proročanstvo.

Kako donosiš lične odluke?

Kako možemo donositi odluke kada se nijedna biblijska zapovest ne odnosi direktno na našu situaciju?

Da li Biblija i dalje oblikuje tvoju ličnost?

Da bi se krstio kao Jehovin svedok, jedan čovek je smogao snage da ostavi kockanje, pušenje, opijanje i drogu, ali kasnije je utvrdio da mu je za druge promene u životu potrebno još više truda.

Iskoristimo sve što nam Jehova pruža u duhovnom smislu

Koje gledište nas može sprečiti da iskoristimo sve što nam Jehova pruža u duhovnom smislu?

IZ NAŠE ARHIVE

„Kome je povereno delo propovedanja“

Jedan kongres je 1919. označio početak dela koje će poprimiti međunarodne razmere.

Pitanja čitalaca

Kako hrišćani mogu utvrditi da li je u redu dati poklon ili novac zaposlenima u nekoj državnoj službi? Kad se iznese obaveštenje da je neka isključena osoba primljena, koji bi bio prikladan način da skupština izrazi radost? Šta je moglo dovesti do toga da se voda u jerusalimskom jezercetu Vitzata povremeno uzburka?