Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li se sećaš?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja:

Koje četiri stvari će nam pomoći da se poboljšamo u pevanju?

Zauzmimo dobar stav tako što ćemo držati pesmaricu visoko. Pravilno dišimo. Da bismo mogli da pustimo glas važno je i da dovoljno otvorimo usta (w17.11, str. 5).

Zašto su lokacije na kojima su se nalazili gradovi utočišta i putevi koji su vodili do njih vredni pažnje?

Šest gradova utočišta bilo je pravilno raspoređeno i putevi koji su vodili do njih bili su dobro održavani. Begunac je mogao relativno brzo i lako da stigne u neki od njih (w17.11, str. 14).

Zašto je Isusova otkupna žrtva najbolji poklon koji možemo dobiti?

Svi imamo urođenu želju za životom. Otkupna žrtva nam omogućava da živimo večno jer nas oslobađa greha i smrti. To što je otkup za nas bio plaćen „dok smo još bili grešnici“ pokazuje da nas Bog voli (wp17.6, str. 6-7).

Kako Psalam 118:22 ukazuje na Isusovo uskrsenje?

Isus je bio odbačen kao Mesija i ubijen. Da bi postao „kamen ugaoni“, najpre je morao da bude uskrsnut (w17.12, str. 9-10).

Da li je u drevnom Izraelu muškarac morao imati prava koja je imao prvenac da bi bio Mesijin predak?

Ponekad je porodična loza koja je vodila do Isusa išla preko prvenaca, a ponekad nije. David nije bio Jesejev prvenac, ali je ipak Mesija došao iz njegove loze (w17.12, str. 14-15).

Koje su neke smernice iz oblasti medicine koje se pominju u Bibliji?

Mojsijevim zakonom je bilo propisano da ljudi oboleli od nekih bolesti treba da budu odvojeni od drugih. Ljudi su morali da peru telo i odeću nakon dodirivanja mrtvaca. Zakonom je bilo propisano kako treba ukloniti ljudski izmet. Dete je trebalo obrezati osmog dana po rođenju jer je to bio idealan trenutak što se tiče zgrušavanja krvi (wp18.1, str. 7).

Zašto je sasvim normalno da u razumnoj meri volimo sebe?

Treba da volimo svoje bližnje kao sami sebe (Mar. 12:31). „Muževi treba da vole svoje žene kao svoje telo“ (Ef. 5:28). Međutim, može se desiti da uravnotežena ljubav prema sebi preraste u sebičnu ljubav (w18.01, str. 23).

Šta nam može pomoći da duhovno napredujemo?

Moramo proučavati Božju Reč, razmišljati o onome što smo pročitali i to primeniti u svom životu. Neophodno je da dozvolimo svetom duhu da utiče na naše misli i da budemo spremni da prihvatimo pomoć drugih (w18.02, str. 26).

Zašto astrologija i proricanje sudbine nisu pravi načini da se sazna budućnost?

Postoji više razloga, ali glavni razlog je taj da Biblija osuđuje takve postupke (wp18.2, str. 4-5).

Kako treba da postupimo kada nas neko pozove na obrok?

Ukoliko obećamo nekome da ćemo doći, treba da se držimo svoje reči (Ps. 15:4). Ne bi trebalo da tek tako otkažemo. Naš domaćin se verovatno potrudio da pripremi obrok (w18.03, str. 18).

Šta braća mogu naučiti od Timoteja?

Timotej se iskreno brinuo za druge i propovedanje mu je bilo na prvom mestu. Marljivo se zalagao u službi za Jehovu, primenjivao je ono što je naučio, radio je na sebi i oslanjao se na Jehovin sveti duh. Na njega se mogu ugledati i starešine i druga braća (w18.04, str. 13-14).