Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ostanimo usredsređeni na Jehovinu vrhovnu vlast

Ostanimo usredsređeni na Jehovinu vrhovnu vlast

Da bi se znalo da si jedino ti, kome je ime Jehova, Svevišnji nad celom zemljom (PS. 83:18)

PESME: 46, 136

1, 2. (a) S kojim važnim pitanjem se suočavaju svi ljudi? (b) Koliko nama to pitanje treba da bude važno?

DANAS je mnogima najvažniji novac. Jedino o čemu razmišljaju je kako da ga sačuvaju i steknu još više. Drugima su najvažniji porodica, zdravlje i lični uspeh.

2 Međutim, postoji nešto važnije od svega toga, a to je rešavanje pitanja da li Jehova ima pravo da bude Vrhovni Vladar. To niko od nas ne sme da izgubi iz vida. Kako bi se to moglo desiti? Ako bismo se toliko zaokupili svakodnevnim stvarima da zaboravimo koliko je važno to pitanje. Isto bi se moglo desiti i ako bi naši lični problemi potisnuli to važno pitanje u drugi plan. Međutim, dobro je da zadržimo na umu da kada nam je na prvom mestu Jehovina vlast, mnogo lakše ćemo se izboriti sa svakodnevnim problemima. Takođe ćemo biti bliži s Jehovom.

ZAŠTO JE TOLIKO VAŽNO?

3. Šta je Satana sve doveo u pitanje?

3 Satana Ðavo je doveo u pitanje da li Jehova ima pravo da bude Vrhovni Vladar. On želi da mislimo da je Jehova  loš vladar, koji nam ne želi najbolje i da bi ljudi bili mnogo srećniji ako bi oni bili vladari (Post. 3:1-5). Takođe, doveo je u pitanje besprekornost ljudi, tvrdeći da će se oni odreći Jehove pod dovoljno jakim pritiskom (Jov 2:4, 5). Zato Jehova dopušta da prođe vreme kako bi svi videli kako izgleda život u kom nema njega i njegove pravedne vlasti.

4. Zašto se pitanje o vrhovnoj vlasti mora rešiti?

4 Naravno, Jehova zna da su Satanine tvrdnje laž. Zašto onda dopušta da prolazi vreme, dajući tako šansu Satani da dokaže svoje tvrdnje? Zato što se to tiče svih stvorenja, i na nebu i na zemlji. (Pročitati Psalam 83:18.) Prvi ljudski par je odbacio Jehovinu vlast, a u tome su im se pridružili još mnogi. To je moglo dovesti do toga da se neki pitaju da li je Satana ipak bio u pravu. Dokle god je to pitanje nerešeno u umu bilo kog stvorenja na nebu ili na zemlji, ne može postojati pravi mir i jedinstvo. Ali nakon što Jehova opravda svoje pravo da bude Vrhovni Vladar, svi će se podložiti njegovoj vlasti. Tek tada će u potpunosti zavladati mir u celom svemiru (Ef. 1:9, 10).

5. Kako možemo pokazati da smo na Jehovinoj strani?

5 Bog će sigurno dokazati da ima pravo da bude Vrhovni Vladar, to jest da vlada celim svemirom. Satanina i ljudska vlast će se pokazati kao potpuni promašaj i biće uklonjene. Putem Mesijanskog Kraljevstva, Bog će izvojevati pobedu i uspostaviti svoju vlast. Do tada će svi koji su na njegovoj strani dokazati da ljudi mogu sačuvati besprekornost i ostati odani njegovoj vlasti (Is. 45:23, 24). Da li i mi želimo da budemo među njima? Naravno. Onda moramo sačuvati besprekornost i ne smemo izgubiti iz vida to važno pitanje.

OPRAVDANJE JEHOVINE VLASTI JE VAŽNIJE OD NAŠEG SPASENJA

6. Koliko je važno opravdanje Jehovine vrhovne vlasti?

6 Opravdanje Jehovine vrhovne vlasti je važnije i od naše lične sreće. Da li to znači da naše spasenje nije važno i da Jehovi u suštini nije stalo do nas? Naravno da ne. Kako to znamo?

7, 8. U kakvoj su vezi opravdanje Jehovine vrhovne vlasti i spasenje ljudi?

7 Jehova veoma voli ljude. Zato je bio spreman da krvlju svog Sina omogući naše večno spasenje (Jov. 3:16; 1. Jov. 4:9). Šta bi se desilo ako Jehova ne bi ispunio ono što je obećao ljudima? Satana bi dokazao da je bio u pravu kada je tvrdio da je Jehova lažov, koji uskraćuje dobro drugima, i da njegova vlast nije pravedna. Tada bi ispalo da su u pravu i oni koji ismevaju Jehovina obećanja i govore: „Gde je ta njegova obećana prisutnost? Otkada su naši praočevi pomrli, sve stoji kao što je bilo od početka stvaranja“ (2. Petr. 3:3, 4). Ali Jehova će ispuniti svoja obećanja, budući da će putem opravdanja svoje vrhovne vlasti ujedno omogućiti i spasenje poslušnih ljudi. (Pročitati Isaiju 55:10, 11.) Pošto je ljubav temelj njegove vlasti, on će uvek voleti i ceniti one koji su mu poslušni (Izl. 34:6).

8 Time što priznajemo važnost vrhovne vlasti Jehove Boga, mi ne  umanjujemo značaj našeg spasenja ili naše vrednosti u njegovim očima. Mi samo vodimo računa o prioritetima. To je neophodno ukoliko želimo da zadržimo na umu važnost Jehovine vlasti i ostanemo joj odani.

ZAŠTO JE JOV MORAO DA PROMENI UGAO GLEDANJA

9. Šta je Satana tvrdio o Jovu? (Videti sliku na početku članka.)

9 U jednoj od najstarijih biblijskih knjiga, Knjizi o Jovu, govori se koliko je važno da imamo ispravan stav prema Jehovinoj vlasti. U njoj se govori o Sataninoj optužbi da će Jov odbaciti Jehovu ako bude doživeo veliku patnju. Satana je čak predložio Jehovi da nanese Jovu patnju, ali Jehova je to odbio. Međutim, dozvolio je Satani da iskuša Jova i rekao mu: „Sve što ima u tvojim je rukama.“ (Pročitati Jova 1:7-12.) Tako je Jov za kratko vreme izgubio sluge, svu imovinu i desetoro dece. Satana je to izveo tako da je delovalo kao da iza svega stoji Jehova (Jov 1:13-19). Zatim je učinio da se Jov teško razboli (Jov 2:7). Pored toga, Jovu su dodatnu bol zadavali nerazumevanje i teške reči njegove supruge i tri navodna prijatelja (Jov 2:9; 3:11; 16:2).

10. (a) Kako je Jov dokazao svoju besprekornost? (b) Zašto je Jov trebalo da promeni ugao gledanja?

10 Da li su Satanine tvrdnje bile tačne? Nisu. Jov ni u teškim mukama nije okrenuo leđa Bogu (Jov 27:5). Pa ipak, privremeno je izgubio iz vida šta je važnije u njegovom životu. Kako se to desilo? Postao je previše zaokupljen time da dokaže svoju pravednost. Čak je zahtevao od Boga da mu objasni zašto mora da pati (Jov 7:20; 13:24). Možemo reći da je to donekle razumljivo ako uzmemo u obzir šta je sve doživeo. Ali Bog je ipak smatrao da Jov treba da promeni ugao gledanja. Šta mu je rekao?

11, 12. (a) Kako je Jehova pomogao Jovu da promeni ugao gledanja? (b) Kako je Jov reagovao?

11 Reči koje je Jehova uputio Jovu zapisane su u biblijskoj knjizi koja nosi ime ovog Božjeg sluge, u poglavljima od 38 do 41. Jehova mu nije objasnio zašto pati, kao da mora da mu se opravdava. Želeo je da pomogne Jovu da shvati svoju neznatnost u poređenju s njim. Poučio ga je  da postoje mnogo važnija pitanja od njegovih problema. (Pročitati Jova 38:18-21.) Tako je Jov mogao da ispravi ugao gledanja.

12 Da li je Jehova bio grub kada se tako direktno obratio Jovu? Nije, a to ni Jov nije zaključio. On je razumeo važnost Jehovinog saveta i bio mu je zahvalan. Zato je rekao: „Povlačim sve što sam rekao, i kajem se u prahu i pepelu“ (Jov 42:1-6). Ali on je i ranije dobio savet, a to je bilo preko mladog Elijuja, koji mu je ukazao da mora da ispravi stav (Jov 32:5-10). Jov je prihvatio sve što mu je bilo rečeno i promenio svoj stav. Zato je Jehova pokazao koliko ga ceni jer mu je ostao veran i u kušnjama (Jov 42:7, 8).

13. Zašto je Jehovin savet mogao značiti Jovu i nakon svih kušnji?

13 Jehova je „blagoslovio kasnije godine Jovovog života više nego pređašnje“ i dao mu je „sedam sinova i tri kćeri“ (Jov 42:12-14). Ali Jehovine reči nisu izgubile značaj za Jova ni nakon što su se sve njegove kušnje završile. Kako to? Za oporavak mu je bilo potrebno vreme. On je sigurno žalio zbog dece koju je izgubio i verovatno nikada nije zaboravio sve tragične događaje koji su ga snašli. Pored toga, čak i da je s vremenom saznao zašto je patio, možda se ponekad pitao da li je zaista bilo neophodno da pati u tolikoj meri. Ako su ga mučile takve misli, sigurno mu je pomoglo razmišljanje o Jehovinom savetu. Tako je mogao da zadrži ispravan ugao gledanja i nađe utehu (Ps. 94:19).

Možemo li i u kušnjama ostati usredsređeni na važnost Jehovine vlasti? (Videti 14. odlomak)

14. Šta možemo da naučimo od Jova?

14 Razmišljanje o onome što se desilo Jovu može nam pomoći da steknemo ispravan ugao gledanja i nađemo utehu u teškim trenucima. Na kraju krajeva, Jehova se pobrinuo da se sve to zabeleži „nama za pouku, da svojom istrajnošću i utehom iz Pisama imamo nadu“ (Rimlj. 15:4). Šta možemo da naučimo od Jova? Ne smemo se toliko zaokupiti ličnim problemima da izgubimo iz vida ono što je važnije — opravdanje Jehovinog prava da bude Vrhovni Vladar. Zato pokažimo da podupiremo Jehovinu vlast tako što ćemo, poput Jova, ostati verni čak i u teškim okolnostima.

15. Zašto treba da ostanemo verni u kušnjama?

 15 Ono što je Jov doživeo pruža nam utehu jer razumemo da kušnje nisu pokazatelj da je Jehova zbog nečega ljut na nas. Naprotiv, one nam pružaju priliku da dokažemo da podupiremo Jehovinu vlast (Posl. 27:11). Nadalje, naša istrajnost vodi do prokušanosti i jača nam nadu. (Pročitati Rimljanima 5:3-5.) Iz Knjige o Jovu učimo da je Jehova „veoma samilostan i milosrdan“ (Jak. 5:11). Zato možemo biti sigurni da će nagraditi sve one koji podupiru njegovu vlast. To nam pomaže da istrajemo i budemo „dugotrpljivi s radošću“ (Kol. 1:11).

NEMOJMO IZGUBITI IZ VIDA VAŽNOST JEHOVINE VRHOVNE VLASTI

16. Zašto treba da se podsećamo na važnost Jehovine vlasti?

16 Naravno, nije uvek lako ostati usredsređen na Jehovinu vlast. Ponekad nam naši problemi deluju preteško i nesavladivo. Čak i mali problemi postaju veliki ako se previše zadržavamo na njima. Zato je dobro da se redovno podsećamo na to koliko je važno da podupiremo Božju vlast kad se suočavamo s nekim nedaćama.

17. Objasni kako nam propovedanje pomaže da se usredsredimo na Jehovinu vlast.

17 Da bismo ostali usredsređeni na Jehovinu vrhovnu vlast, moramo redovno učestvovati u službi propovedanja. Jedan dobar primer u tome je naša sestra po imenu Reni, koja je doživela moždani udar, imala rak i trpela strašne bolove. Ali dok je bila u bolnici, svedočila je osoblju, drugim pacijentima i posetiocima. Jednom prilikom je za dve i po sedmice propovedala 80 sati. Iako je bila svesna da će uskoro umreti, nikada nije izgubila iz vida koliko je važno da podupire Jehovinu vlast. To joj je ulivalo snagu.

18. Šta od jedne sestre možemo da naučimo kad je reč o podupiranju Jehovine vlasti?

18 Ni onda kada se suočavamo s manjim, svakodnevnim stresovima i problemima ne želimo da izgubimo iz vida da je važno da podupiremo Jehovinu vrhovnu vlast. Jedna sestra po imenu Dženifer provela je tri dana na aerodromu, čekajući let do kuće. Pošto su letovi jedan za drugim bili otkazivani, osećala se usamljeno i iscrpljeno. Lako je mogla početi da se samosažaljeva. Ali ona se molila Jehovi da joj pomogne da propoveda onima koji su takođe čekali na aerodromu. Tako je uspela da svedoči mnogima i podelila je dosta literature. Ona kaže: „Jehova me je blagoslovio u ovoj nezgodnoj situaciji i dao mi snage da slavim njegovo ime.“

19. Kako Jehovine sluge gledaju na njegovu vrhovnu vlast?

19 Prava religija se razlikuje od lažne po tome što podupire Jehovinu vrhovnu vlast. Jehovine sluge to čine od davnina. Zato svako od nas lično treba da dokaže da podupire Jehovinu vlast.

20. Kako Jehova gleda na to što podupiremo njegovu vlast?

20 Jehova zapaža i ceni sve što činimo kako bismo poduprli njegovu vlast. To činimo kada mu verno služimo i istrajavamo u kušnjama (Ps. 18:25). U sledećem članku ćemo videti dodatne dokaze zašto treba da podupiremo Jehovinu vlast i kako to možemo činiti.