Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako možemo da podupiremo Jehovinu vrhovnu vlast

Kako možemo da podupiremo Jehovinu vrhovnu vlast

Dostojan si, Jehova, Bože naš, da primiš slavu, čast i moć, jer si ti sve stvorio (OTKR. 4:11)

PESME: 112, 133

1, 2. U šta treba svi da budemo uvereni? (Videti sliku na početku članka.)

U PRETHODNOM članku smo videli da je Ðavo doveo u pitanje Jehovino pravo da bude Vrhovni Vladar i tvrdio da bi ljudima bilo bolje kad bi sami vladali. Da li je u pravu? Zamislimo kad bi ljudi vladali i uz to mogli da žive večno. Da li bi im bilo bolje bez Boga? Da li bi ti bio srećniji kad bi bio potpuno nezavisan od Boga i uz to živeo večno?

2 Na ta pitanja svako mora da odgovori za sebe i da dobro razmisli. Tada ćemo biti uvereni da je Božja vlast najbolja i da treba da je svesrdno podupiremo. To potvrđuje i ono što stoji u Bibliji. Pogledajmo šta ona kaže o tome zašto Jehovu s pravom možemo smatrati Vrhovnim Vladarem.

JEHOVA IMA PRAVO DA BUDE VRHOVNI VLADAR

3. Zašto jedino Jehova ima pravo da bude Vrhovni Vladar?

3 Jehova ima pravo da bude Vrhovni Vladar jer je on svemoćni Bog i Stvoritelj (1. Let. 29:11; Dela 4:24). U Otkrivenju 4:11, u jednoj viziji su prikazani 144 000 Hristovih suvladara kako na nebu govore: „Dostojan si,  Jehova, Bože naš, da primiš slavu, čast i moć, jer si ti sve stvorio i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je.“ Dakle, pošto je Jehova sve stvorio, on ima pravo da vlada nad ljudima i duhovnim bićima.

4. Zašto je suprotstavljanje Bogu zloupotreba slobodne volje?

4 Satana ništa nije stvorio i zato nema pravo na vrhovnu vlast u celom svemiru. On i prvi bračni par su pokazali da su veoma drski kada su se pobunili protiv Jehovine vlasti (Jer. 10:23). Istina je da su imali slobodnu volju i da su mogli da odluče da budu nezavisni od Boga. Ali da li su imali pravo na to? Nisu. Slobodna volja omogućava ljudima da svakodnevno donose prikladne odluke, ali ne daje im za pravo da se pobune protiv svog Stvoritelja i onog koji im je dao život. Prema tome, suprotstavljanje Jehovi je zapravo zloupotreba slobodne volje. Na kraju krajeva, mi ljudi ne možemo bez Jehovine pravedne vlasti.

5. Zašto možemo biti sigurni da su Božji zakoni pravedni?

5 Jehova ima pravo da bude Vrhovni Vladar iz još jednog razloga. Njegov autoritet se temelji na savršenoj pravdi. On za sebe kaže: „Ja [sam] Jehova i [...] pokazujem dobrotu, pravdu i pravednost na zemlji, jer u tome ja uživam“ (Jer. 9:24). Njemu nisu potrebni zakoni koje donose ljudi da bi odredio šta je ispravno, a šta ne. On je savršeno pravedan i zato on propisuje zakone ljudima. Pošto su „pravednost i pravda temelj [...] prestola [njegovog]“, možemo biti sigurni da su svi njegovi zakoni, načela i odluke pravedni (Ps. 89:14; 119:128). Međutim, Satana tvrdi da je Jehova loš vladar. Ali stanje u svetu pokazuje da je Satana loš vladar i da ne može da uspostavi pravdu.

6. Koji je jedan razlog zašto Jehova može da vlada celim svetom?

6 Nadalje, Jehova ima pravo da bude Vrhovni Vladar jer ima znanje i mudrost koji su potrebni za vladanje celim svemirom. Na primer, svom Sinu je dao moć da leči bolesti koje lekari nisu mogli da izleče (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29). Za Jehovu to nije bilo nikakvo čudo. On razume kako naše telo funkcioniše i može da otkloni svako oštećenje. Isto tako može da uskrsava mrtve ili spreči prirodne nepogode.

7. Kolika je Jehovina mudrost?

7 Svet kojim vlada Satana još uvek ne može da ostvari mir ni unutar jedne zemlje, a kamoli između više njih. Jedino je Jehova dovoljno mudar da uspostavi mir širom sveta (Is. 2:3, 4; 54:13). Dok sve više učimo o Jehovinom znanju i mudrosti, osećamo se kao apostol Pavle, koji je pod njegovim nadahnućem napisao: „O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjeg! Kako su neistraživi njegovi sudovi i nedokučivi njegovi putevi!“ (Rimlj. 11:33).

JEHOVINA VLAST JE NAJBOLJA

8. Šta ti misliš o Jehovinoj vlasti?

8 Biblija nam ne govori samo da Jehova ima pravo da vlada celim svemirom već nam otkriva i zašto je njegova vlast najbolja. Jedan razlog je što on vlada s ljubavlju. U srce nas dira kad shvatimo na koji način on ispoljava svoj autoritet. On je „milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote i istine“ (Izl. 34:6). Prema nama se ophodi s poštovanjem i nikad ne  vređa naše dostojanstvo. Brine se o nama bolje nego što bismo mi to ikada mogli. Jehova svojim vernim slugama ne uskraćuje dobro, što je potpuno suprotno Sataninim optužbama. To je pokazao tako što je čak dao svog voljenog Sina da umre za nas kako bismo imali večni život. (Pročitati Psalam 84:11 i Rimljanima 8:32.)

9. Kako znamo da Jehova brine za svakog pojedinca?

9 Jehova ne brine o svom narodu samo kao o celini. Njemu je iskreno stalo do svakog pojedinca. Pogledajmo to na jednom primeru iz drevnog doba. Tri veka je Jehova u Izraelu postavljao sudije, koji su uz njegovu pomoć izbavljali narod od njihovih neprijatelja. Pa ipak, i u tom burnom periodu, on je zapažao pojedince. Na primer, zapazio je da je jedna mlada žena iz drugog naroda počela da mu služi, iako je zbog toga podnela velike žrtve. Ona se zvala Ruta. Jehova ju je blagoslovio tako što se udala i dobila sina. I to nije bilo sve. Postala je deo loze koja je vodila do Mesije, a njena životna priča zapisana je u Bibliji, i to u knjizi koja nosi njeno ime. Kako li će se osećati kad sve to bude saznala nakon što uskrsne! (Ruta 4:13; Mat. 1:5, 16).

10. Kakva je Jehovina vlast?

10 Jehovina vlast omogućava njenim podanicima slobodu i radost i zato se može reći da nije okrutna (2. Kor. 3:17). David je to ovako opisao: „Pred njim [Bogom] su slava i veličanstvo, u njegovom su svetilištu moć i radost“ (1. Let. 16:7, 27). Nešto slično je napisao i psalmista Etan: „Srećan je narod koji zna za radosno klicanje. Jehova, u svetlosti lica tvoga oni hode. Zbog imena tvoga vesele se po ceo dan, i pravednost ih tvoja uzvisuje“ (Ps. 89:15, 16).

11. Šta će nam pomoći da budemo još sigurniji da je Jehovina vlast najbolja?

11 Ako često duboko razmišljamo o Jehovinoj dobroti, bićemo još sigurniji da je njegova vlast najbolja. Osećaćemo se poput psalmiste koji je rekao: „Bolji je jedan dan u dvorištima doma tvoga nego hiljadu dana na drugom mestu“ (Ps. 84:10). Pošto je Jehova naš Stvoritelj koji nas puno voli, on zna šta je za nas najbolje i velikodušno nam pruža i više nego što nam je potrebno da bismo bili istinski srećni. Kad nešto traži od nas, znamo da je to za naše dobro i da će nam na kraju doneti mnogo radosti, čak i ako to znači da ćemo možda podneti neke žrtve. (Pročitati Isaiju 48:17.)

12. Šta treba da nas motiviše da podupremo Jehovinu vlast?

12 Biblija nam otkriva da će se nakon Hristove hiljadugodišnje vladavine neki ipak pobuniti protiv Jehovine vlasti (Otkr. 20:7, 8). Šta bi ih moglo navesti na tako nešto? Pošto će Ðavo biti pušten na slobodu i želeće da zavodi ljude, nesumnjivo će kao i uvek apelovati na njihove sebične želje. Možda će pokušati da ih uveri da postoji način da žive večno, a da ne budu poslušni Jehovi. Naravno, to nije istina. Ali pitanje je da li će takva laž uticati na nas. Ako volimo Jehovu i služimo mu zbog toga što je dobar i što smo sigurni da je jedino on Vrhovni Vladar, takva laž će nam biti odvratna. Zašto? Zato što nećemo ni pomišljati da živimo bez Jehovine pravedne vlasti, koja se temelji na ljubavi.

 VERNO PODUPIRIMO JEHOVINU VLAST

13. Kako još pokazujemo da podupiremo Jehovinu vlast?

13 Kao što smo videli, Jehova ima pravo da bude Vrhovni Vladar i njegova vlast je najbolja. Zato zaslužuje našu svesrdnu podršku. To pokazujemo tako što smo besprekorni i verno mu služimo. Kako još možemo pokazati da ga podupiremo? Tako što postupamo onako kako bi on postupao. Kad to činimo, pokazujemo da ga volimo i da podupiremo njegovu vlast. (Pročitati Efešanima 5:1, 2.)

14. Kako starešine i poglavari porodica mogu oponašati Jehovu?

14 Iz Biblije saznajemo da Jehova svoj autoritet ispoljava s ljubavlju. Tako i poglavari porodica i starešine koji vole Jehovinu vlast nisu zahtevni, kao da imaju svoje malo područje vlasti. Naprotiv, nastoje da postupaju kao Jehova. U tom pogledu je dobar primer apostol Pavle. On se mnogo trudio da bi postupao kao Bog i njegov Sin (1. Kor. 11:1). Zato na druge nije vršio pritisak, niti ih je omalovažavao kako bi ih naveo da čine ono što je ispravno. On ih je ljubazno podsticao (Rimlj. 12:1; Ef. 4:1; Filim. 8-10). I Jehova tako postupa s nama. U tome treba da ga oponašamo ako volimo njega i njegovu vlast.

15. Kako je poštovanje teokratskog reda povezano s podupiranjem Jehovine vlasti?

15 Takođe ćemo pokazati da podupiremo Jehovinu vlast ako s poštovanjem sarađujemo sa onima kojima je on poverio neki autoritet. Čak i ako nešto ne razumemo u potpunosti ili se ne slažemo s nekom odlukom, i dalje želimo da poštujemo teokratski red. To je potpuno suprotno načinu na koji funkcioniše ovaj svet, ali tako treba da postupamo ako prihvatamo Jehovu  za svog vladara (Ef. 5:22, 23; 6:1-3; Jevr. 13:17). Pošto nam on želi najbolje, takvo postupanje će nam doneti mnogo dobra.

16. Kako ćemo donositi odluke ako podupiremo Jehovinu vlast?

16 Možemo pokazati da podupiremo Jehovinu vlast i kada donosimo lične odluke. Jehova nam ne propisuje šta da radimo u svakoj situaciji, već nas uči da uzimamo u obzir kako on razmišlja. Na primer, ne postoje zakoni kako treba da se oblačimo. Ali Jehova nam kaže da želi da se oblačimo i doterujemo pristojno i onako kako dolikuje njegovim slugama (1. Tim. 2:9, 10). Takođe mu je važno da svojim odlukama ne spotičemo druge, niti da ih uznemiravamo (1. Kor. 10:31-33). Kad svoj izbor ne temeljimo samo na svojim željama i ukusu već prvenstveno uzimamo u obzir šta Jehova misli i želi, pokazujemo da volimo njegovu vlast i da je podupiremo.

Pokaži da podupireš Jehovinu vlast u donošenju odluka i u porodičnom krugu (Videti odlomke 16-18)

17, 18. Kako bračni parovi pokazuju da podupiru Jehovinu vlast?

17 Osmotrimo jedno područje na kom bračni parovi mogu pokazati da žele da se ugledaju na Jehovu i da tako podupiru njegovu vlast. Možda nečiji brak nije onakav kakav je on želeo da bude. Možda čak postoje i ozbiljni problemi. Ako je tako u tvom braku, da li bi mogao da razmisliš o tome kako je Jehova postupao sa izraelskim narodom. On je u Bibliji sebe uporedio sa mužem, a izraelski narod sa ženom (Is. 54:5; 62:4). To je bio prilično težak „brak“. Pa ipak, Jehova nije brzo odustao od njega. Uvek iznova je bio milostiv prema njima i verno se držao saveza koji su sklopili. (Pročitati Psalam 106:43-45.) Sigurno nas dira u srce takva snažna i postojana ljubav.

18 Bračni parovi koji vole Jehovu nastoje da se ugledaju na njega. Ne pribegavaju nebiblijskim rešenjima da bi okončali loš brak. Jasno im je da ih je Jehova sastavio i zato žele da „prionu“ jedno uz drugo. Jedini biblijski opravdan razlog za razvod i ponovni brak jeste preljuba (Mat. 19:5, 6, 9). Kada bračni parovi daju sve od sebe da učine najbolje što mogu od svog braka, oni pokazuju da podupiru Jehovinu vlast.

19. Šta treba da radimo kad nečim razočaramo Jehovu?

19 Pošto smo nesavršeni, ponekad ćemo nečim razočarati Jehovu. On je toga svestan i zato nam je s ljubavlju obezbedio otkupnu žrtvu. Zbog toga, kad u nečemu pogrešimo, treba da ga molimo za oproštaj (1. Jov. 2:1, 2). Nema potrebe da stalno osuđujemo sebe zbog greške koju smo napravili, već treba da nešto naučimo iz toga. Ako ostanemo bliski s Jehovom, on će nam oprostiti i pomoći će nam da se oporavimo i da ubuduće ne pravimo slične greške (Ps. 103:3).

20. Zašto treba sada da podupiremo Jehovinu vlast?

20 U novom svetu ćemo svi živeti pod Jehovinom vlašću i učićemo se njegovim pravednim putevima (Is. 11:9). Ali već sada možemo mnogo naučiti o tome kako on razmišlja i kako želi da postupamo. Uskoro će Jehova opravdati svoje pravo da bude Vrhovni Vladar. Zato je sada vreme da podupiremo njegovu vlast tako što ćemo ostati besprekorni, verno mu služiti i u svemu postupati poput njega.