Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehova je naš Veliki Grnčar

Jehova je naš Veliki Grnčar

„Jehova [...] ti si naš Grnčar, i svi smo delo tvojih ruku“ (IS. 64:8)

PESME: 89, 26

1. Zašto za Jehovu možemo reći da je najveći Grnčar?

U NOVEMBRU 2010, u Londonu je na jednoj aukciji ponuđeno skoro 70 miliona dolara za jednu kinesku keramičku vazu iz 18. veka. Očigledno je da grnčar može pretvoriti nešto uobičajeno i jeftino, kao što je glina, u prelepo skupoceno remek-delo. Ipak, nijedan ljudski grnčar nije ni izbliza kao Jehova. Krajem šestog dana stvaranja, Bog je „od zemaljskog praha [gline]“ napravio savršenog čoveka i dao mu sposobnost da odražava osobine svog Tvorca (Post. 2:7). Taj savršen čovek s pravom je nazvan Božjim sinom (Luka 3:38).

2, 3. U čemu se možemo ugledati na Izraelce koji su se pokajali?

2 Adam je izgubio takav položaj pred Bogom kada se pobunio. Međutim, brojni Adamovi potomci su postupili drugačije — izabrali su Boga za vladara (Jevr. 12:1). Time što su se ponizno podlagali svom Stvoritelju, pokazali su da žele da on, a ne Satana, bude njihov Otac i Grnčar (Jov. 8:44). Njihova odanost Bogu podseća na reči pokajničkih Izraelaca: „Jehova, ti si naš Otac. Mi smo glina, a ti si naš Grnčar, i svi smo delo tvojih ruku“ (Is. 64:8).

 3 Svi koji danas služe Jehovi duhom i istinom takođe nastoje da budu ponizni i podložni. Za njih je čast što Jehovi mogu da se obrate kao Ocu i da mu se podlože kao svom Grnčaru. Da li želiš da budeš meka glina u Jehovinim rukama, spremna da bude oblikovana u posudu koja je prelepa u njegovim očima? Da li si svestan da su i tvoja duhovna braća i sestre dela na kojima Jehova još uvek radi? Da bismo imali ispravan stav, osmotrimo kako Jehova bira koga će oblikovati, zašto nas oblikuje i na koji način.

JEHOVA BIRA KOGA ĆE OBLIKOVATI

4. Kako Jehova bira koga će privući? Navedi primere.

4 Jehovi nije važan naš spoljašnji izgled. On ispituje srce osobe, to jest kakva je iznutra. (Pročitati 1. Samuilovu 16:7b.) To se jasno videlo kada je Bog osnovao hrišćansku skupštinu. Privukao je k sebi i svom Sinu mnoge pojedince za koje bi neko možda rekao da nisu vredni toga (Jov. 6:44). Jedna takva osoba bio je farisej po imenu Savle — „hulnik, progonitelj i drznik“ (1. Tim. 1:13). Međutim, Jehova, koji ispituje srca, nije smatrao da je Savle beskorisna glina (Posl. 17:3). Video je da ga može oblikovati tako da postane lepa posuda — štaviše, „izabrana posuda“ da svedoči „neznabošcima, a i kraljevima i Izraelovim sinovima“ (Dela 9:15). Među drugima kod kojih je Jehova video da mogu postati posude „za časnu upotrebu“ bilo je pijanica, bludnika i lopova (Rimlj. 9:21; 1. Kor. 6:9-11). Dok su upoznavali Božju Reč i jačali veru, dopuštali su Jehovi da ih menja.

5, 6. Kako poverenje u Jehovu utiče na naš stav prema (a) ljudima kojima svedočimo? (b) našoj braći i sestrama?

5 Ako verujemo da Jehova čita srca i privlači k sebi one koje on izabere, nećemo suditi drugima, ni u službi propovedanja ni u skupštini. Razmisli o čoveku po imenu Majkl. „Kad god su Jehovini svedoci hteli da mi svedoče“, priseća se on, „ja sam ih ignorisao. Bio sam stvarno neljubazan! Kasnije sam upoznao jednu divnu porodicu. Jako mi se dopalo njihovo ponašanje. Bio sam potpuno iznenađen kada sam jednog dana saznao da su oni Jehovini svedoci! To me je podstaklo da razmislim o svom stavu prema Svedocima. Ubrzo sam uvideo da se on temeljio na neznanju i glasinama, a ne na pravoj istini.“ Da bi se upoznao sa činjenicama, Majkl je počeo da proučava Bibliju. S vremenom se krstio i počeo s punovremenom službom.

6 Ako prihvatimo Jehovu kao svog Grnčara, to će uticati i na naš stav prema suvernicima. Da li na svoju braću i sestre gledaš poput Jehove — ne kao na završen proizvod već kao na onaj koji je još u fazi oblikovanja? On može videti kakva je neko osoba, ali i kakva može postati ako je oblikuje. Dakle, Jehova ima pozitivno gledište o ljudima i ne usredsređuje se na mane, jer su one privremene (Ps. 130:3). Postupaćemo poput njega ako na njegove sluge gledamo s pozitivnim stavom. Zapravo, mi sarađujemo s našim Grnčarem kada pomažemo suvernicima dok se trude da duhovno napreduju (1. Sol. 5:14, 15). Kao ljudi koji su dati „na dar“, starešine treba da budu primer u tom pogledu (Ef. 4:8, 11-13).

 ZAŠTO NAS JEHOVA OBLIKUJE?

7. Zašto ceniš disciplinu od Jehove?

7 Možda si čuo da neko kaže: „Disciplinu koju su mi roditelji pružali u potpunosti sam cenio tek kada sam imao svoju decu.“ Kad odrastemo i steknemo iskustvo, na disciplinu možda počnemo da gledamo iz drugog ugla, to jest shvatimo da je ona dokaz ljubavi. (Pročitati Jevrejima 12:5, 6, 11.) Slično tome, Jehova nas strpljivo oblikuje zato što nas voli. On želi da budemo mudri i srećni i da mu uzvratimo ljubav (Posl. 23:15). Njemu nije milo kad patimo, niti želi da umremo kao „deca koja zaslužuju Božji gnev“, a to čeka one koji se ne pokaju (Ef. 2:2, 3).

8, 9. Kako nas Jehova danas oblikuje i kako će to raditi u budućnosti?

8 Ranije smo bili „deca koja zaslužuju Božji gnev“ u tom smislu što smo ispoljavali mnoge osobine koje Bog ne odobrava, od kojih neke podsećaju na osobine zveri. Ali, pošto nas je Jehova oblikovao, promenili smo se i u simboličnom smislu postali poput jagnjeta (Is. 11:6-8; Kol. 3:9, 10). Okruženje u kojem nas Jehova oblikuje može se nazvati duhovnim rajem. U njemu se osećamo sigurno i bezbedno iako nas okružuje zao svet. Štaviše, oni među nama koji su odrasli u porodici bez ljubavi tu napokon osećaju istinsku ljubav (Jov. 13:35). Pored toga što se tu osećamo voljeno, učimo kako da i mi volimo druge. Što je najvažnije, upoznali smo Jehovu i osećamo da nas voli kao otac (Jak. 4:8).

9 U novom svetu ćemo u punoj meri doživeti blagoslove duhovnog raja. Tada, pod vlašću Božjeg Kraljevstva, više nećemo živeti samo u duhovnom već i u doslovnom raju. Tokom tog perioda, Jehova će nastaviti da oblikuje ljude i da ih poučava u meri koju sada ne možemo ni zamisliti (Is. 11:9). Nadalje, kad naš um i telo budu savršeni, biće nam daleko lakše da usvajamo takvo znanje i postupamo u skladu s njim. Budimo odlučni da se podlažemo Jehovi i pokazujemo mu da to što nas oblikuje doživljavamo kao dokaz njegove ljubavi (Posl. 3:11, 12).

KAKO NAS JEHOVA OBLIKUJE

10. Kako je Isus odražavao strpljenje i pronicljivost Velikog Grnčara?

10 Poput vičnog grnčara, Jehova poznaje vrstu i kvalitet „gline“ s kojom radi i u skladu s tim je oblikuje. (Pročitati Psalam 103:10-14.) On nas posmatra kao pojedince, uzimajući u obzir naše slabosti, granice i duhovnu zrelost. Njegov stav prema nesavršenim slugama jasno se video u postupcima njegovog Sina. Razmisli kako se Isus postavio prema propustima svojih apostola, naročito prema njihovoj sklonosti da se među sobom raspravljaju o tome ko je od njih važniji. Da si bio svedok njihovih žučnih rasprava, da li bi na njih gledao kao na ponizne osobe, pogodne za oblikovanje? Isus nije imao negativan stav. Znao je da njegovi verni apostoli mogu biti oblikovani ljubaznim, strpljivim savetima i njegovim primerom poniznosti (Mar. 9:33-37; 10:37, 41-45; Luka 22:24-27). Nakon što je Isus uskrsnuo a sveti duh bio izliven na njih, oni su se usredsredili na zadatak koji im je poverio, a ne na svoj položaj i ugled (Dela 5:42).

11. Kako je David pokazao da je poput meke gline i kako se možemo ugledati na njega?

 11 Jehova danas oblikuje svoje sluge pre svega putem svoje Reči, svetog duha i skupštine. Božja Reč nas može oblikovati kada je čitamo s određenim ciljem, duboko razmišljamo o pročitanom i molimo Jehovu da nam pomogne da to primenimo. David je napisao: „O tebi mislim na postelji svojoj, tokom straža noćnih promišljam o tebi“ (Ps. 63:6). Takođe je napisao: „Blagosiljaću Jehovu, koji me savetuje. Noću me opominju bubrezi moji“ (Ps. 16:7). David je dopustio da nadahnuti saveti prodru u njegove „bubrege“, to jest u srž njegove ličnosti, i da oblikuju njegove misli i osećanja, čak i kada su ti saveti bili oštri (2. Sam. 12:1-13). Ostavio je zaista divan primer poniznosti i podložnosti! Da li i ti razmišljaš o Božjoj Reči, dopuštajući joj da oblikuje tvoju ličnost? Da li uviđaš da bi to mogao raditi u većoj meri? (Ps. 1:2, 3).

12, 13. Kako nas Jehova oblikuje putem svetog duha i skupštine?

12 Sveti duh nas može oblikovati na razne načine. Na primer, može nam pomoći da razvijemo ličnost nalik Hristovoj, što uključuje plodove Božjeg duha (Gal. 5:22, 23). Jedan od plodova je ljubav. Mi volimo Boga i želimo da mu budemo poslušni i da nas on oblikuje. Svesni smo da njegove zapovesti nisu preteške. Sveti duh nam takođe može dati snagu da ne dozvolimo da nas oblikuje svet i njegov loš duh (Ef. 2:2). Apostol Pavle, koji je kao mladić bio pod snažnim uticajem ponosnog duha judejskih verskih vođa, kasnije je napisao: „Sve mogu uz pomoć onoga koji mi daje snagu“ (Fil. 4:13). Nastavimo da se poput Pavla molimo za sveti duh. Jehova neće ignorisati iskrene molbe poniznih (Ps. 10:17).

Jehova nas oblikuje preko starešina, ali mi moramo uraditi svoj deo (Videti 12. i 13. odlomak)

13 Skupština i nadglednici koji u njoj služe takođe su način na koji Jehova oblikuje svakog od  nas. Primera radi, ako starešine primete da imamo problem duhovne prirode, nastoje da nam pomognu — ali ne na temelju ljudske mudrosti (Gal. 6:1). Oni se obraćaju Bogu za vođstvo i mole se za pronicljivost i mudrost. Razmišljajući o našoj situaciji, postupaju u skladu sa svojim molitvama tako što istražuju Božju Reč i publikacije temeljene na njoj. To ih osposobljava da nam pruže pomoć u skladu s našim potrebama. Ako ti daju ljubazan savet, na primer u vezi sa tvojim oblačenjem, da li ćeš ga prihvatiti kao izraz Božje ljubavi prema tebi? Time ćeš pokazati da si meka glina u Jehovinim rukama, to jest da želiš da te oblikuje.

14. Kako Jehova poštuje našu slobodnu volju iako ima autoritet nad nama?

14 To što razumemo kako nas Bog oblikuje pomaže nam u našem odnosu sa suvernicima i našem stavu prema ljudima kojima svedočimo, uključujući i one s kojima proučavamo. U biblijska vremena, grnčar ne bi samo iskopao glinu i odmah počeo da radi na njoj. Najpre bi je pripremio, recimo tako što bi uklonio kamenčiće i druge nepoželjne primese. U duhovnom pogledu, Bog je strpljiv sa onima koje oblikuje i daje im prostora da sami donesu odluku da se promene. On ih ne prisiljava na to, već im otkriva svoja pravedna merila kako bi mogli da svoj život usklade s njima.

15, 16. Kako oni koji proučavaju Bibliju pokazuju da žele da ih Jehova oblikuje? Navedi primer.

15 Razmisli o sestri iz Australije po imenu Tesi. Sestra koja je proučavala s njom je ispričala: „Tesi je relativno lako savladala osnovna biblijska učenja. Ipak, nije duhovno napredovala — nije čak dolazila ni na sastanke. Zato sam, nakon mnogo molitvi i razmišljanja, odlučila da prekinemo s proučavanjem. Jednom prilikom kad smo proučavale, desilo se nešto neočekivano. Planirala sam da to bude poslednji kurs s njom, ali ona mi je izlila svoje srce. Rekla je da se oseća kao licemer jer voli da se kocka, ali da je sada odlučila da prestane s tim.“

16 Ubrzo nakon toga, Tesi je počela da dolazi na sastanke i da razvija hrišćanske osobine — iako su joj se prijateljice rugale. Sestra koja ju je poučavala dodaje: „S vremenom, Tesi se krstila i kasnije je počela da služi kao opšti pionir, iako su joj deca još bila mala.“ Kada oni koji proučavaju Bibliju počnu da se menjaju da bi ugodili Bogu, on ih privlači k sebi i oblikuje u zaista lepe posude.

17. (a) Šta ti misliš o tome što je Jehova tvoj Grnčar? (b) Šta ćemo osmotriti u sledećem članku?

17 Neke posude se i dan-danas prave ručno, pri čemu ih grnčar pažljivo oblikuje. Slično tome, naš Grnčar nas svojim savetima pažljivo i strpljivo oblikuje, posmatrajući našu reakciju. (Pročitati Psalam 32:8.) Da li osećaš da je Jehovi stalo do tebe lično? Da li vidiš kako te nežno oblikuje svojim rukama? Ako da, koje još osobine će ti pomoći da ostaneš meka glina? Koje osobine treba da izbegavaš jer te mogu učiniti tvrdim za oblikovanje? I kako roditelji mogu sarađivati s Jehovom u oblikovanju svoje dece? Ova pitanja ćemo osmotriti u sledećem članku.