Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“

„Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“

„Čuj, Izraele: Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“ (PON. ZAK. 6:4)

PESME: 138, 112

1, 2. (a) Zašto su reči iz Ponovljenih zakona 6:4 veoma poznate? (b) Zašto ih je Mojsije izgovorio?

VEĆ vekovima Jevreji u svojoj tradicionalnoj molitvi koriste šest reči koje se nalaze u hebrejskom tekstu Ponovljenih zakona 6:4. Oni ovu molitvu izgovaraju svako jutro i svako veče. Zovu je Šema, po prvoj reči u pomenutom stihu. Ovom molitvom, predani Jevreji izražavaju svoju isključivu odanost Bogu.

2 Te reči su deo Mojsijevog oproštajnog govora pred Izraelcima okupljenim u ravnicama Moava 1473. pre n. e. Spremali su se da pređu reku Jordan i zauzmu Obećanu zemlju (Pon. zak. 6:1). Mojsije, koji je proteklih 40 godina bio njihov vođa, želeo je da ih podstakne da se hrabro suoče sa poteškoćama koje im predstoje. Bilo je neophodno da se uzdaju u Jehovu i da mu budu verni. Nema sumnje da su Mojsijeve poslednje reči duboko uticale na narod. Nakon što se osvrnuo na Deset zapovesti i druge odredbe koje im je Jehova dao, izgovorio je upečatljive reči koje su zapisane u Ponovljenim zakonima 6:4, 5. (Pročitati.)

3. O kojim će pitanjima biti reči u ovom članku?

 3 Zar Izraelci koji su se okupili pred Mojsijem nisu znali da je Jehova njihov jedini Bog? Naravno da su znali. Izraelci su služili samo jednom Bogu, Bogu svojih praočeva — Avrahama, Isaka i Jakova. Zašto je onda Mojsije u svom govoru naglasio da je njihov Bog Jehova „jedan [...] Jehova“? Da li se pod tim podrazumeva da Jehovu treba voleti svim srcem, svom dušom i svom snagom, kao što to stoji u petom stihu? Kakvo značenje za nas danas imaju reči iz Ponovljenih zakona 6:4, 5?

„JEDAN JE JEHOVA“

4, 5. (a) Koje je jedno od značenja izraza „jedan je Jehova“? (b) Šta Jehovu izdvaja od bogova u koje su verovali drugi narodi?

4 Po svemu jedinstven. U hebrejskom, kao i u mnogim drugim jezicima, reč „jedan“ ima više značenja. Može se odnositi na nešto što je jedinstveno i neuporedivo. Po svemu sudeći, Mojsije u ovoj prilici nije imao nameru da opovrgava učenje o trojednom bogu. Jehova je Stvoritelj neba i zemlje, Vrhovni Vladar čitavog svemira. On je jedini pravi Bog i niko nije kao on (2. Sam. 7:22). Dakle, Mojsije je želeo da podseti Izraelce da treba da služe jedino Jehovi. Nisu smeli prihvatiti običaje okolnih naroda, koji su obožavali razne bogove i boginje. Neki od njih su predstavljeni kao bogovi koji imaju moć nad nekim prirodnim silama. Za druge se verovalo da su deo nekog višeg božanstva.

5 Primera radi, Egipćani su obožavali boga sunca koji se zvao Ra, boginju neba Nut, boga zemlje Geba, boga Nila Hapija i mnogobrojne životinje koje su smatrane svetima. Tokom deset nevolja, Jehova je dokazao da ti bogovi zapravo nemaju moć da zaštite one koji im služe. Istaknuti hananski bog zvao se Val. On je bio bog plodnosti, a ponekad je predstavljen i kao bog neba, kiše i oluje. U mnogim mestima su mu se ljudi obraćali za zaštitu (Br. 25:3). Izraelci su morali da budu uvereni u to da je Jehova jedini Bog (Pon. zak. 4:35, 39).

6, 7. Koje još značenje ima izraz „jedan je Jehova“ i koji primer govori u prilog tome?

6 Dosledan i veran. Izraz „jedan je Jehova“ takođe može asocirati na to da se možemo osloniti na ono što Jehova kaže i radi. On nije nedosledan niti nepredvidiv. Veran je, dosledan i istinit. On je Avrahamu obećao da će njegovi potomci dobiti u posed Obećanu zemlju i učinio je mnoga čuda da bi održao svoju reč. Jehova je ostao veran svom obećanju čak i nakon što je prošlo 430 godina (Post. 12:1, 2, 7; Izl. 12:40, 41).

7 Vekovima kasnije, kada je Izraelce nazvao svojim svedocima, Jehova im je rekao: „Ja [sam] onaj isti. Pre mene nijedan bog nije bio načinjen i posle mene neće biti nijednog.“ Da bi istakao činjenicu da se njegova namera ne menja, dodao je: „Za sva vremena ja sam isti“ (Is. 43:10, 13; 44:6; 48:12). Izraelci su imali zaista veliku čast, baš kao što je imamo i mi danas, da služe Jehovi, Bogu koji je dosledan i u kog se uvek mogu pouzdati (Mal. 3:6; Jak. 1:17).

8, 9. (a) Šta Jehova očekuje od svojih slugu? (b) Kako je Isus naglasio važnost Mojsijevih reči?

8 Mojsije je podsetio Izraelce da je Jehova postojan što se tiče ljubavi i brige prema njima. Zato je bilo sasvim prirodno što je Jehova očekivao da oni budu odani isključivo njemu, to jest da ga bezuslovno vole  svim svojim srcem, dušom i snagom. Osim toga, Jehova je od roditelja očekivao da koriste svaku priliku da svoju decu poučavaju tome šta znači biti odan isključivo njemu (Pon. zak. 6:6-9).

9 Budući da je Jehova dosledan i da ne menja svoju nameru, jasno je da on u suštini ima ista očekivanja i od nas danas. Da bismo služili Jehovi na prihvatljiv način, moramo biti odani isključivo njemu i voleti ga svim srcem, umom i snagom. To je upravo ono što je Isus rekao jednom čoveku koji je želeo da zna koja je najveća zapovest. (Pročitati Marka 12:28-31.) U nastavku ćemo govoriti o tome kako se po našim delima može videti da li zaista razumemo šta znače reči: „Jehova, naš Bog, jedan je Jehova.“

BUDIMO ODANI ISKLJUČIVO JEHOVI

10, 11. (a) Šta znači biti odan isključivo Jehovi? (b) Kako su četvorica mladih Jevreja u Vavilonu dokazali da su odani isključivo Jehovi?

10 Da bismo mogli reći da je Jehova za nas jedan jedini Bog, moramo biti odani isključivo njemu. Kao njegove sluge ne smemo obožavati neke druge bogove niti bi naše obožavanje smelo biti prožeto idejama ili običajima iz drugih religija. Mi znamo da ne postoji neko mnoštvo bogova u kom je Jehova samo jedan u nizu ili glavni i najmoćniji među njima. On je jedini živi Bog i samo njega treba da obožavamo. (Pročitati Otkrivenje 4:11.)

11 U Danilovoj knjizi se govori o mladim Jevrejima — Danilu, Ananiji, Misailu i Azariji. Oni su dokazali da su odani isključivo Jehovi ne samo time što su odbili da jedu nečistu hranu već i time što nisu hteli da se poklone pred Navuhodonosorovim zlatnim kipom. Bilo je jasno šta im je najvažnije u životu. Jednostavno nije dolazilo u obzir da se ogluše o Božje zapovesti (Dan. 1:1 – 3:30).

12. Na šta moramo paziti da bismo ostali odani isključivo Jehovi?

12 Ukoliko želimo da budemo odani isključivo Jehovi, moramo paziti da ništa u našem životu ne zauzme mesto koje pripada samo njemu. Šta bi to moglo biti? U Deset zapovesti koje je dao svom narodu Jehova je jasno rekao da ne smeju obožavati nijednog drugog boga i da se moraju čuvati svakog oblika idolopoklonstva (Pon. zak. 5:6-10). Možemo reći da danas postoji mnogo oblika idolopoklonstva i da je neke od njih veoma teško prepoznati. Jehovina merila se nisu promenila. On je i dalje jedini pravi Bog. Sada će biti reči o tome kako ta činjenica treba da utiče na nas.

13. Šta bismo mogli zavoleti više od Jehove?

13 U Kološanima 3:5 (pročitati) nalazimo ozbiljno upozorenje o tome na šta moramo paziti da ne bismo narušili svoje prijateljstvo s Jehovom. Zanimljivo je da je u ovom stihu lakomstvo povezano sa idolopoklonstvom. To je zato što naša želja za nečim, kao što su bogatstvo i luksuz, može toliko uticati na nas da se može reći da je zauzela mesto Boga u našem životu. Kada uzmemo u obzir ceo stih, nije teško uvideti da su i ostali pomenuti gresi na neki način povezani sa lakomstvom, a prema tome i sa idolopoklonstvom. Ako žudimo za takvim stvarima, lako se može desiti da ih zavolimo više od Boga. Bilo bi opasno da dozvolimo sebi da bilo šta od toga preuzme kontrolu nad našim životom, jer bi to značilo da Jehova za nas više nije jedini Bog.

14. Na šta je apostol Jovan upozorio svoje suvernike?

 14 Apostol Jovan je izneo sličnu misao upozorivši svoje suvernike na to da osoba koja voli nešto u svetu — bilo da je to želja tela, želja očiju ili isticanje svog imetka — „nema ljubavi prema Ocu“ (1. Jov. 2:15, 16). To znači da redovno treba da proveravamo svoje srce da bismo bili sigurni da ga ne privlači svetska zabava, društvo ili neprikladni stilovi odevanja i doterivanja. Ljubav prema svetu bi mogla da se ogleda i u tome što se neko trudi da postigne „velike stvari“, recimo putem visokog obrazovanja (Jer. 45:4, 5). Nalazimo se na pragu novog sveta. Zato bi bilo dobro da nam Mojsijeve reči budu u srcu. Ako su nam kristalno jasne reči „Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“ i ako čvrsto verujemo u to, učinićemo sve što možemo da bismo mu služili onako kako on to očekuje, to jest bićemo odani isključivo njemu (Jevr. 12:28, 29).

ČUVAJMO NAŠE HRIŠĆANSKO JEDINSTVO

15. Zašto je apostol Pavle podsetio hrišćane da imaju jednog Boga, Jehovu?

15 Izraz „jedan je Jehova“ može ukazivati na to da su svi aspekti Jehovine namere u međusobnom skladu. Jehova želi da sličan sklad, to jest jedinstvo, postoji među njegovim slugama. U skupštini u prvom veku bilo je Judejaca, Grka, Rimljana i drugih. Svi oni su došli iz raznih sredina koje su se razlikovale po religiji, običajima i shvatanjima. Zato mnogima nije bilo lako da prihvate novi način služenja Bogu ili da se u potpunosti oslobode nekih svojih običaja. Apostol Pavle je smatrao da treba da ih podseti na to  da hrišćani imaju jednog Boga, Jehovu. (Pročitati 1. Korinćanima 8:5, 6.)

16, 17. (a) Koje se proročanstvo ispunjava pred našim očima? (b) Šta bi moglo narušiti naše jedinstvo?

16 Šta možemo reći za današnju hrišćansku skupštinu? Prorok Isaija je prorekao da će se „u poslednjim danima“ ljudi iz svih naroda sticati na goru Jehovinog doma. Oni će govoriti: „[Jehova] će nas poučavati svojim putevima, i hodićemo njegovim stazama“ (Is. 2:2, 3). Drago nam je što svojim očima možemo gledati ispunjenje tog proročanstva. Iz tog razloga u mnogim skupštinama možemo videti ljude različitih rasa, kultura i jezičkih grupa. Svi oni zajedno hvale Jehovu. Međutim, ove razlike ponekad mogu stvoriti probleme.

Da li doprinosiš jedinstvu hrišćanske skupštine? (Videti odlomke 16-19)

17 Primera radi, kako gledaš na suvernike čija se kultura dosta razlikuje od tvoje? Možda ti je njihov jezik potpuno stran ili su ti neobični njihov stil oblačenja, navike ili hrana. Da li bi se moglo reći da ih izbegavaš i da uglavnom tražiš društvo onih koji su ti slični? Kako gledaš na nadglednike u svojoj skupštini, pokrajini ili podružnici koji su mlađi od tebe ili su druge rase i kulture? Da li dozvoljavaš takvim stvarima da podrivaju jedinstvo koje postoji među nama?

18, 19. (a) Koji savet nalazimo u Efešanima 4:1-3? (b) Kako svi možemo čuvati jedinstvo u skupštini?

18 Kako možemo izbeći takve zamke? Apostol Pavle je dao dobar savet hrišćanima u Efesu, naprednom gradu u kom su živeli ljudi različitog porekla. (Pročitati Efešanima 4:1-3.) Zapazi da je Pavle prvo spomenuo osobine kao što su poniznost, blagost, dugotrpljivost i ljubav. Ove osobine su poput stubova jedne kuće. Međutim, da bi kuća ostala u dobrom stanju nisu dovoljni samo jaki stubovi. Treba raditi na tome da se ona održi u dobrom stanju. Slično je i sa skupštinom. Pavle je savetovao hrišćane u Efesu da rade na tome da održe „jedinstvo duha“.

19 Svako od nas treba da razume da ima ličnu odgovornost da čuva jedinstvo u skupštini. Kako to možemo činiti? Pre svega treba da negujemo osobine koje je Pavle pomenuo, a to su poniznost, blagost, dugotrpljivost i ljubav. Treba i da dajemo sve od sebe da u skupštini unapređujemo mir, jer on povezuje članove skupštine. Važno je i da što pre rešimo svaki problem koji se pojavi u skupštini kako ne bi prerastao u nešto što će voditi do podela. Tako ćemo svi doprinositi miru i jedinstvu koji su toliko dragoceni u skupštini.

20. Po čemu će se videti da razumemo reči: „Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“?

20 „Jehova, naš Bog, jedan je Jehova.“ Zaista upečatljive reči! One su pomogle Izraelcima da se hrabro suoče sa poteškoćama na koje su nailazili dok su zauzimali Obećanu zemlju. Ako te reči čuvamo u svom srcu, bićemo spremniji da se suočimo sa svime što nas čeka tokom velike nevolje i da zatim damo svoj puni doprinos miru i jedinstvu u novom svetu. Zato dajmo sve od sebe da budemo odani isključivo Jehovi tako što ćemo ga voleti i služiti mu svom dušom i tako što ćemo čuvati naše hrišćansko jedinstvo. Ako istrajemo u tome, Isus će nas prosuditi kao ovce i videćemo kako se ispunjavaju njegove reči: „Dođite, vi koje je moj Otac blagoslovio, nasledite kraljevstvo koje je pripremljeno za vas od postanka sveta“ (Mat. 25:34).