Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li se sećaš?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja:

Zašto je Jehova odobravao ratove koje su u drevna vremena vodili Izraelci?

Jehova je Bog ljubavi. Ipak, on je u nekim prilikama dozvoljavao ratove kako bi svoj narod zaštitio od zla i ugnjetavanja. Sam Bog je odlučivao ko će učestvovati u ratovima i kada će se takvi ratovi voditi (w15 1. 11, str. 4-5).

Šta je neophodno da roditelji rade kako bi pomogli svojoj deci tinejdžerskog uzrasta da služe Jehovi?

Od presudne je važnosti da roditelji vole svoje tinejdžere i da im budu primer u pokazivanju poniznosti. Važno je i to da roditelji proniknu u um i srce svojih tinejdžera i da nastoje da ih razumeju (w15 15. 11, str. 9-11).

Zašto papu ne treba smatrati naslednikom apostola Petra?

U Mateju 16:17, 18 ne piše da će apostol Petar biti poglavar hrišćanske skupštine. Biblija nam otkriva da je ugaoni kamen skupštine Isus i da on nije uzdigao Petra iznad drugih apostola (1. Petr. 2:4-8; w15 1. 12, str. 12-14).

Šta sve treba da uzmemo u obzir pre nego što nešto kažemo?

Da bismo svojim rečima činili dobro, treba da razmišljamo o tome (1) kada je pravo vreme da nešto kažemo (Prop. 3:7), (2) šta da kažemo (Posl. 12:18) i (3) kako ćemo to reći (Posl. 25:15; w15 15. 12, str. 19-22).

Koji postupci nisu prihvatljivi za hrišćane?

Pravi hrišćani ne lažu i ne kleveću druge. Oni ne govore neistinu niti svojim rečima namerno povređuju druge. Ne varaju druge niti kradu (wp16 1, str. 5).

Ko su bili „sveštenički glavari“ koji se spominju u Svetom pismu?

Izraz „sveštenički glavari“ se očigledno odnosi na najvažnije članove sveštenstva, kao i bivše prvosveštenike koji su bili razrešeni dužnosti (wp16 1, str. 10).

Kako treba da se ophodimo prema onima koji uzimaju simbole na Spomen-svečanosti?

Hrišćani ne uzdižu takve pojedince; onaj ko je zaista pomazan neće se uzvisivati. Takođe neće to isticati pred drugima (Mat. 23:8-12; w16 01, str. 23-24).

Kako je Avraham postao Božji prijatelj i šta iz toga učimo?

Avraham je naučio dosta toga o Jehovi, verovatno od Sima. Tokom svog života Avraham je video kakav je Jehova bio prema njemu i njegovoj porodici i tako je iz ličnog iskustva video kakav je on Bog. I mi možemo postupati po uzoru na njega (w16 02, str. 9-10).

Ko je podelio Bibliju na poglavlja i stihove?

Sveštenik Stiven Langton, koji je živeo u XIII veku, podelio je Bibliju na poglavlja. Podelu na stihove su najpre uveli hebrejski prepisivači koji su podelili hebrejski deo Biblije, poznat kao Stari zavet, a u XVI veku izučavalac Rober Etjen je podelio na stihove njen grčki deo, to jest Novi zavet (wp16 2, str. 14-15).

Da li je Satana zaista odveo Isusa do hrama da bi ga iskušavao?

Ne možemo sa sigurnošću reći da li je to bilo tako. Ono što je zapisano u Mateju 4:5 i Luki 4:9 može značiti da je Isus odveden tamo putem vizije ili da je stajao na nekom uzvišenju na području hrama (w16 03, str. 31-32).

Kako naša služba može biti poput rose?

Rosa nastaje postepeno. Ona donosi okrepu i neophodna je za život. Prava rosa je blagoslov od Jehove (Pon. zak. 33:13). Nešto slično se može reći i za Božje sluge dok udruženim snagama učestvuju u službi propovedanja (w16 04, str. 4).