STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) jun 2016.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 1. do 28. avgusta 2016.

Jehova se „brine za vas“

Zašto možemo biti uvereni u to da je Bogu stalo do nas? U ovom članku se govori o tome.

Jehova je naš Veliki Grnčar

Kako Bog bira koga će oblikovati, zašto ga oblikuje i na koji način?

Da li si meka glina u Jehovinim rukama?

Koje osobine su nam potrebne da bi nas Jehova oblikovao?

Pitanja čitalaca

Koga u Jezekiljevoj viziji predočavaju čovek sa pisarskim priborom i šest ljudi sa razornim oružjem u rukama?

„Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“

U kom smislu je Bog „jedan“ i kako to treba da utiče na njegove sluge?

Nemojmo se spotaći zbog grešaka drugih

U drevno doba su neke Božje sluge svojim rečima ili postupcima povredile druge. Šta možemo naučiti iz tih biblijskih primera?

Osobina dragocenija od dijamanata

Vrlina koja je neprocenjiva.

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja.