Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

28. ČLANAK ZA RAZMATRANJE

Uveri se da si pronašao istinu

Uveri se da si pronašao istinu

Ti se drži onoga što si naučio i u šta si se uverio (2. TIM. 3:14)

PESMA 56 Živi s istinom

KRATAK PREGLED *

1. Šta podrazumevamo pod „istinom“?

„KAKO si upoznao istinu?“ „Da li si odrastao u istini?“ „Koliko si dugo u istini?“ Sigurno ti je neko već postavio ovakva pitanja ili si ih možda ti postavio nekome. Šta podrazumevamo pod „istinom“? Tu reč uglavnom koristimo da bismo opisali ono u šta verujemo, ono što činimo u službi za Boga i naš način života. Oni koji su „u istini“ upoznati su s biblijskim učenjima i žive po biblijskim načelima. Zahvaljujući tome, ne robuju lažnim verskim učenjima i srećni su, koliko god je to moguće u Sataninom svetu (Jov. 8:32).

2. Prema Jovanu 13:34, 35, šta bi nekoga moglo privući istini?

2 Šta te je u početku privuklo istini? Možda je to bilo lepo ponašanje Jehovinog naroda (1. Petr. 2:12). Ili ljubav koja je vladala među njima. Mnogi su tu ljubav primetili na prvom sastanku na kom su bili i ona je na njih ostavila jači utisak od svega što su čuli s podijuma. To ne iznenađuje, pošto je Isus rekao da će se njegovi učenici prepoznavati po međusobnoj ljubavi. (Pročitati Jovana 13:34, 35.) Ali za snažnu veru potrebno je više od toga.

3. Šta bi se moglo desiti ako se naša vera u Boga temelji samo na ljubavi koja postoji među Božjim narodom?

3 Nije dovoljno da se naša vera temelji samo na ljubavi koja postoji među Božjim narodom. Ako bi bilo tako, mogli bismo lako izgubiti veru. Na primer, mogli bismo prestati da služimo Jehovi ako neko od braće ili sestara, možda čak neki starešina ili pionir, počini ozbiljan greh. To bi se moglo desiti i ako nas neko povredi ili postane otpadnik i počne da tvrdi da su naša verovanja pogrešna. Prema tome, da bismo imali jaku veru, ona se mora temeljiti na čvrstom prijateljstvu s Jehovom. Ako bi se tvoja vera u Boga zasnivala samo na onome što drugi rade, a ne na tvom prijateljstvu s Jehovom, ne bi bila jaka. Da bi izgradio veru, nisu dovoljna samo osećanja. Neophodno je i da ozbiljno proučavaš Bibliju i dobro razumeš njena učenja kako bi bio siguran da se u njoj nalazi istina o Jehovi. Moraš biti potpuno uveren u to (Rimlj. 12:2).

4. Prema Mateju 13:3-6, 20, 21, kako na neke utiču ispiti vere?

4 Isus je rekao da će neki radosno prihvatiti istinu, ali da će se pokolebati kad naiđu ispiti vere. (Pročitati Mateja 13:3-6, 20, 21.) Možda nisu shvatili da će se Isusovi sledbenici suočavati s teškoćama i problemima (Mat. 16:24). Ili su možda mislili da hrišćani žive bezbrižno – da imaju samo blagoslove, ali ne i probleme. Međutim, problemi su sastavni deo života u ovom svetu. Okolnosti se menjaju i to može uticati na našu radost (Ps. 6:6; Prop. 9:11).

5. Kako većina naše braće i sestara pokazuje da ima jaku veru?

5 Kod većine naše braće i sestara se vidi uverenje da su pronašli istinu. Kako? Njihova vera ne slabi ako ih neki suvernik povredi ili počini greh (Ps. 119:165). Sa svakom kušnjom, njihova vera je sve jača (Jak. 1:2-4). Kako možeš izgraditi takvu veru?

DOBRO UPOZNAJ BOGA

6. Na čemu su hrišćani u prvom veku gradili svoju veru?

6 Hrišćani u prvom veku su svoju veru gradili na Pismu i učenjima Isusa Hrista, to jest na „istini dobre vesti“ (Gal. 2:5). Ta istina obuhvata sve ono u šta kao hrišćani verujemo, uključujući i Isusovu otkupnu žrtvu i njegovo uskrsenje. Apostol Pavle je bio uveren da su ta učenja istinita. Po čemu se to videlo? Koristio je Pismo da bi ih prenosio drugima: „Pozivajući se na ono što je napisano, objašnjavao im je i dokazivao da je trebalo da Hrist strada i uskrsne iz mrtvih“ (Dela 17:2, 3). Hrišćani u prvom veku prihvatili su ta učenja i oslanjali se na sveti duh za pomoć u razumevanju Božje Reči. Lično su se uverili da se ona temelje na Pismu (Dela 17:11, 12; Jevr. 5:14). Oni nisu svoju veru gradili samo na osećanjima i nisu služili Jehovi samo zato što im je bilo lepo sa suvernicima. Svoju veru su temeljili na dobrom poznavanju Boga (Kol. 1:9, 10).

7. Zašto je važno da budemo uvereni da su biblijska učenja istinita?

7 Istina iz Božje Reči se ne menja (Ps. 119:160). Na primer, ona ostaje ista i ako nas neki suvernik povredi ili počini ozbiljan greh. Ne menja se ni kada naiđu poteškoće. Zato je važno da temeljno proučimo biblijska učenja i uverimo se da su ona istinita. Jaka vera koja se temelji na biblijskim učenjima štitiće nas kad naiđu problemi, kao što sidro štiti brod kad naiđe oluja. Kako možeš ojačati svoje uverenje da si pronašao istinu?

BUDI UVEREN U ONO ŠTO ZNAŠ

8. Prema 2. Timoteju 3:14, 15, kako se Timotej uverio da je pronašao istinu?

8 Timotej je bio uveren da je pronašao istinu. Kako je došao do tog zaključka? (Pročitati 2. Timoteju 3:14, 15.) Njegova majka i baka su mu prenele učenja iz svetih spisa. Ali i on sam je sigurno uložio vreme i trud da bi ih proučavao. Zahvaljujući tome, uverio se da se u tim spisima nalazi istina. Kasnije su Timotej, njegova majka i baka upoznali hrišćanska učenja. Nema sumnje da je Timotej bio oduševljen ljubavlju koja je vladala među Isusovim sledbenicima i da je žarko želeo da se druži s braćom i sestrama i da im pomaže (Fil. 2:19, 20). Međutim, njegova vera se nije temeljila samo na ljubavi prema ljudima već i na biblijskim učenjima koja su ga približila Jehovi. I ti moraš duboko proučavati Bibliju kako bi došao do logičnih zaključaka i uverio se da ona govori istinu o Jehovi.

9. U koja tri osnovna učenja moraš da se uveriš?

9 Za početak, treba da se uveriš u najmanje tri osnovna učenja. Kao prvo, treba da se uveriš da je Jehova Stvoritelj svega (Izl. 3:14, 15; Jevr. 3:4; Otkr. 4:11). Kao drugo, moraš pronaći dokaze da je Biblija Božja nadahnuta poruka ljudima (2. Tim. 3:16, 17). Kao treće, moraš biti siguran da Jehova ima narod koji mu organizovano služi pod Hristovim vođstvom i da su taj narod Jehovini svedoci (Is. 43:10-12; Jov. 14:6; Dela 15:14). Da bi se uverio u ta osnovna učenja, ne moraš postati hodajuća biblijska enciklopedija. Cilj treba da ti bude da koristiš svoj razum da bi ojačao uverenje da si pronašao istinu (Rimlj. 12:1).

BUDI SPREMAN DA UVERIŠ DRUGE

10. Koju odgovornost imamo nakon što smo upoznali istinu?

10 Kada se uveriš u ova tri osnovna učenja o Bogu, Bibliji i Božjem narodu, treba da budeš u stanju da ih pomoću Biblije objasniš drugima. Zašto? Zato što hrišćani imaju odgovornost da druge poučavaju istini (1. Tim. 4:16). * Dok drugima iznosimo dokaze u prilog biblijskim učenjima, jačamo i svoje uverenje da su ona istinita.

11. Zašto je Pavle dobar primer u poučavanju?

11 Dok je poučavao ljude, Pavle ih je podsticao da veruju u Isusa, „pozivajući se na Mojsijev zakon i Proroke“ (Dela 28:23). Kako se možemo ugledati na njega? Nije dovoljno da ljudima samo prenesemo suve činjenice. Onima koji proučavaju Bibliju treba da pomognemo da dođu do logičnih zaključaka da bi se približili Jehovi. Ne želimo da prihvate istinu zato što se dive nama, već zato što su se sami uverili da je ono što su saznali o našem divnom Bogu istina.

Roditelji, pomozite deci da razviju veru tako što ćete im prenositi „čak i Božje dubine“ (Videti 12. i 13. odlomak) *

12-13. Kako roditelji mogu pomoći deci da ostanu u istini?

12 Roditelji, vi sigurno želite da vaša deca ostanu u istini. Možda mislite da će razviti jaku veru ako imaju dobro društvo u skupštini. Međutim, da bi se vaša deca uverila da su pronašla istinu, nije im dovoljno samo dobro društvo. Treba da smatraju Boga svojim prijateljem i da se uvere da je ono što Biblija kaže istina.

13 Da bi roditelji usadili u decu istinu, moraju i sami biti dobar primer u proučavanju Biblije. Treba da odvoje vreme da bi duboko razmišljali o onome što su saznali. Tada će moći da pouče decu da rade to isto. Kao što poučavaju one s kojima vode kurs, tako treba da nauče i decu da koriste sve što imamo na raspolaganju za proučavanje Biblije, na primer, našu onlajn biblioteku i Vodič kroz publikacije. Na taj način će pomoći deci da zavole Jehovu i imaju poverenja da nam on obezbeđuje duhovnu hranu preko „vernog i razboritog roba“ (Mat. 24:45-47). Roditelji, nemojte stati na tome da svoju decu naučite samo osnovnim biblijskim učenjima. Pomozite im da razviju jaku veru tako što ćete im prenositi „čak i Božje dubine“, u skladu s njihovim uzrastom i sposobnostima (1. Kor. 2:10).

PROUČAVAJ BIBLIJSKA PROROČANSTVA

14. Zašto treba da proučavamo biblijska proročanstva? (Videti i okvir „ Možeš li objasniti ova proročanstva?“)

14 Biblijska proročanstva su važan deo Božje Reči i pomažu nam da izgradimo jaku veru. Koja proročanstva su ojačala tvoju veru? Možda ćeš spomenuti proročanstvo o „poslednjim danima“ (2. Tim. 3:1-5; Mat. 24:3, 7). Ali koja još proročanstva jačaju tvoje uverenje? Na primer, možeš li objasniti kako su se ispunila i kako se ispunjavaju proročanstva iz 2. i 11. poglavlja Danila? * Kada ti je vera čvrsto utemeljena na Bibliji, ona je nesalomiva. Pogledajmo primer braće koja su tokom Drugog svetskog rata trpela žestoko progonstvo u Nemačkoj. Iako nisu u potpunosti razumeli proročanstva o poslednjim danima, imali su jaku veru u Božju Reč.

Proučavajući Bibliju, uključujući i njena proročanstva, možemo izgraditi čvrsto pouzdanje koje će nam dati snagu kad naiđe progonstvo (Videti odlomke 15-17) *

15-17. Kako je proučavanje Biblije ojačalo našu braću tokom nacističkog režima?

15 Tokom nacističkog režima u Nemačkoj, hiljade naše braće i sestara bile su poslate u koncentracione logore. Hitler i Hajnrih Himler, komandant SS divizija, mrzeli su Jehovine svedoke. Jedna sestra je ispričala da je Himler grupi sestara u jednom logoru rekao: „Vaš Jehova možda vlada na nebu, ali ovde na zemlji mi vladamo! Videćemo ko će duže izdržati, vi ili mi!“ Šta je pomoglo Jehovinim slugama da sačuvaju veru?

16 Istraživači Biblije su znali da je Božje Kraljevstvo počelo da vlada 1914. Nije ih iznenadilo žestoko progonstvo s kojim su se suočili. Jehovin narod je bio uveren da nijedna ljudska vlast ne može sprečiti ostvarenje Božje namere. Hitler neće uspeti da iskoreni pravu religiju niti da uspostavi vlast koja bi zasenila Božje Kraljevstvo. Naša braća su bila uverena da će se na ovaj ili onaj način Hitlerova vlast okončati.

17 Ispostavilo se da su naša braća i sestre bili u pravu. Ubrzo je nacistički režim pao, a Hajnrih Himler, čovek koji je rekao: „Ovde na zemlji mi vladamo“, bežao je da spase živu glavu. Dok je bio u bekstvu, sreo je brata Libkea, bivšeg zatvorenika za koga je znao da je Svedok. Potpuno poražen, Himler ga je pitao: „Pa, Istraživaču Biblije, šta sada?“ Brat Libke mu je objasnio da su Jehovini svedoci sve vreme znali da će nacistički režim pasti i da će oni biti spaseni. Himler – čovek koji je nekada na sav glas govorio protiv Svedoka – ostao je bez reči. Kratko nakon toga, počinio je samoubistvo. Šta učimo iz ovoga? Proučavajući Bibliju, uključujući i njena proročanstva, možemo izgraditi nesalomivu veru u Boga i čvrsto pouzdanje koje će nam dati snagu kad naiđe progonstvo (2. Petr. 1:19-21).

18. Kako se iz Jovana 6:67, 68 vidi da treba dobro da upoznamo Božju volju i steknemo razboritost?

18 Svako od nas mora pokazivati ljubav po kojoj se prepoznaju pravi hrišćani. Ali osim toga treba da dobro upoznamo Božju volju i steknemo razboritost (Fil. 1:9). U suprotnom bismo mogli postati poput onih koje „nosi svaki vetar učenja jer slušaju ljude koji se služe prevarom“, kao što su otpadnici (Ef. 4:14). Kada su u prvom veku mnogi učenici prestali da slede Isusa, apostol Petar je izrazio čvrsto uverenje da Isus ima „reči večnog života“. (Pročitati Jovana 6:67, 68.) Iako Petar u to vreme nije u potpunosti razumeo šta sve obuhvataju reči večnog života, ostao je veran Hristu jer se uverio u istinu o njemu. I ti možeš ojačati svoje uverenje u ono što stoji u Bibliji. Ukoliko to učiniš, tvoja vera će izdržati ispit vremena, a pomoći ćeš i drugima da izgrade jaku veru (2. Jov. 1, 2).

PESMA 72 Objavljujmo istinu o Kraljevstvu

^ odl. 5 Ovaj članak će nam pomoći da još više cenimo istinu iz Božje Reči. Govorićemo i o tome kako možemo ojačati svoje uverenje da je ono u šta verujemo istina.

^ odl. 10 Serija članaka „Razgovor o jednoj biblijskoj temi“, koja je izlazila u Stražarskoj kuli od 2010. do 2015, može ti pomoći da s drugima razgovaraš o osnovnim biblijskim učenjima. Neke od tema su: „Da li je Isus Bog?“, „Kada je Božje Kraljevstvo počelo da vlada?“ i „Da li Bog zle ljude muči u paklu?

^ odl. 14 Ova proročanstva objašnjena su u Stražarskoj kuli od 15. juna 2012. i maja 2020.

^ odl. 60 OBJAŠNJENJE SLIKA: Tokom porodičnog proučavanja, roditelji objašnjavaju deci proročanstva o velikoj nevolji.

^ odl. 62 OBJAŠNJENJE SLIKA: Ista porodica tokom velike nevolje nije iznenađena onim što se dešava.