STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) jul 2019.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 2. do 29. septembra 2019.

Sada se pripremimo za progonstvo

Kako da steknemo hrabrost koja nam je potrebna da se suočimo sa progonstvom?

Nastavimo da služimo Jehovi i pod zabranom

Šta treba da radimo ako vlasti zabrane naše aktivnosti?

„Idite i stvarajte učenike“

Zašto je stvaranje učenika toliko važno i koji praktični predlozi će nam pomoći da izvršimo taj zadatak?

Prenesimo dobru vest nereligioznim ljudima

Kako onima koji nisu religiozni možemo pomoći da zavole Boga i postanu Hristovi učenici?

ŽIVOTNA PRIČA

Jehova me je blagoslovio iznad svih očekivanja

Ono što je Manfred Tonak doživeo kao misionar u Africi pomoglo mu je da bude strpljiv i zadovoljan onim što ima i da razvije još neke vrline.

Da li je Isus zaista umro i za mene?

Da li si se ikada borio sa osećajem manje vrednosti? Šta ti može pomoći da se izboriš sa takvim osećanjima?