Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako da nam proučavanje Biblije bude korisnije i zanimljivije

Kako da nam proučavanje Biblije bude korisnije i zanimljivije

PRED Isusom Navinom se nalazio ogroman zadatak. Trebalo je da uvede izraelski narod u Obećanu zemlju uprkos velikim preprekama. Međutim, Jehova ga je uverio da će uspeti: „Budi hrabar i veoma jak da savesno činiš sve što ti je zapoveđeno u zakonu [...] Neka se ova knjiga zakona ne odvaja od tvojih usta. Pažljivo je čitaj dan i noć [...] jer ćeš tada biti uspešan na svom putu i postupaćeš mudro“ (Is. Nav. 1:7, 8).

U ovim naročito teškim vremenima suočavamo se s mnogim problemima (2. Tim. 3:1). I mi ćemo biti uspešni ako postupamo po savetu koji je Jehova dao Isusu Navinu. Zato treba redovno da čitamo Bibliju i savesno primenjujemo njena načela kad se nađemo u kušnjama.

Međutim, mnogi od nas nisu sigurni kako treba proučavati i zato nam to ne pada lako. Pa ipak, proučavanje Biblije je veoma važno. U okviru „ Primeni ove predloge“ nalaze se saveti koji će nam pomoći da proučavanje Biblije učinimo korisnijim i zanimljivijim.

Psalmista je pevao: „Vodi me stazom zapovesti svojih, jer uživam da njome hodim“ (Ps. 119:35). Proučavanje Božje Reči može biti izvor velike radosti. Dok tražimo duhovno blago, sigurno ćemo naići na obilje dragulja.

Iako niko od nas ne mora da predvodi narod poput Isusa Navina, svi imamo probleme s kojima moramo izlaziti na kraj. Zato, poput Isusa Navina proučavajmo i pridržavajmo se onog što je napisano za našu korist. Kada tako budemo činili, bićemo uspešni i postupaćemo mudro.