Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja čitalaca

Pitanja čitalaca

Ukoliko bi muškarac i žena koji nisu u braku sami proveli noć u istoj kući, bez nekog razumnog objašnjenja, da li bi postojao osnov za pokretanje disciplinskog postupka?

Postojao bi. Ako nema olakšavajućih okolnosti, formiraće se disciplinski odbor na osnovu snažnog posrednog dokaza da je počinjen blud (1. Kor. 6:18).

Starešinstvo treba pažljivo da proceni svaku situaciju kako bi utvrdilo da li je potrebno formirati disciplinski odbor. Na primer: Da li su te osobe u vezi? Da li su već bile savetovane što se tiče zabavljanja? Šta je vodilo do toga da noć provedu zajedno? Da li su tako nešto planirali? Da li su imali izbora? Da li postoje olakšavajuće okolnosti, kao što su neki nepredviđen događaj ili hitan slučaj zbog kog nisu imali drugog izbora? (Prop. 9:11). Gde su spavali? Pošto je svaka situacija različita, možda postoje i druge činjenice koje će starešine razmotriti.

Nakon što se slučaj detaljno ispita, starešinstvo će utvrditi da li je potrebno pokrenuti disciplinski postupak.