Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Zašto je važno da bdimo?

Zašto je važno da bdimo?

„Ne znate u koji dan dolazi vaš Gospod“ (MAT. 24:42)

PESME: 136, 129

1. Zašto je važno da pazimo na ono što se dešava oko nas? (Videti sliku na početku članka.)

ZAMISLIMO da smo na kongresu i da program samo što nije počeo. Predsedavajući je izašao na binu i počeo je muzički uvod. Vreme je da sednemo i uživamo u predivnoj muzici koju je pripremila naša organizacija. Što je najvažnije, vreme je da pripremimo srce i um za govore koji će uslediti. Ali šta ako se neko šeta ili priča, ne primećujući da program počinje? Verovatno nije obratio pažnju na vreme i na to šta se dešava oko njega. Ovaj scenario pokazuje šta se može desiti ako nismo svesni vremena u kom živimo i onoga što se dešava oko nas. Zato je važno da budemo spremni za ono što će se uskoro dogoditi. O čemu je reč?

2. Zašto je Isus više puta podsticao svoje učenike da ostanu duhovno budni?

2 Kada je govorio o svršetku sveta, Isus Hrist je upozorio svoje učenike: „Pazite, budite budni, jer ne znate kada je vreme da se to dogodi.“ Zatim im je više puta ponovio: „Bdite!“ (Mat. 24:3; pročitati Marka 13:32-37). Matejevo jevanđelje, u kom je zabeležen isti događaj, takođe otkriva da  je Isus upozorio svoje sledbenike da ostanu budni: „Bdite, dakle, jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospod [...] Budite spremni, jer Sin čovečji dolazi u čas kada se ne nadate!“ I opet im je rekao: „Bdite, dakle, jer ne znate ni dan ni čas“ (Mat. 24:42-44; 25:13).

3. Zašto obraćamo pažnju na Isusovo upozorenje da bdimo?

3 Kao Jehovine sluge, ozbiljno gledamo na Isusovo upozorenje da bdimo. Znamo da živimo u „vremenu kraja“ i da će uskoro izbiti „velika nevolja“ (Dan. 12:4; Mat. 24:21). Ratovi, pad moralnih vrednosti, porast bezakonja, razne verske obmane, nestašice hrane, pošasti i zemljotresi širom sveta — sve to jasno pokazuje da je kraj blizu. Pored toga, dobra vest o Kraljevstvu se propoveda širom sveta (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Luka 21:11). Sigurno jedva čekamo da Isus ponovo dođe i izvrši Očevu volju (Mar. 13:26, 27).

BLIŽI SE KRAJ

4. (a) Zašto možemo reći da Isus sada zna kada će početi Armagedon? (b) U šta možemo biti sigurni, iako ne znamo kada će početi velika nevolja?

4 Kada smo na kongresu, znamo da svaki deo programa ima tačno vreme kada počinje. Međutim, kada je reč o velikoj nevolji, mi ne možemo znati kada će početi, ma koliko to želeli. Kada je bio na zemlji, Isus je o početku velike nevolje rekao: „O tom danu i času niko ne zna, ni nebeski anđeli ni Sin, nego samo Otac“ (Mat. 24:36). Ali pošto je Hrist na nebu dobio vlast da povede rat protiv Sataninog sveta, logično je zaključiti da on sada zna kada će početi Armagedon (Otkr. 19:11-16). Međutim, mi to ne znamo i zato je važno da ostanemo budni. S druge strane, Jehova oduvek zna kada će početi velika nevolja. On je odredio tačno kada će ona početi i zato „neće zakasniti“. (Pročitati Avakuma 2:1-3.) Kako možemo biti sigurni u to?

5. Koji primer pokazuje da se Jehovina proročanstva uvek ispunjavaju na vreme?

5 Jehovina proročanstva se uvek ispunjavaju na vreme. Na primer, Jehova je izbavio Izraelce iz Egipta u tačno određeno vreme, naime, 14. nisana 1513. pre n. e. Osvrćući se na ono što se tada dogodilo, Mojsije je rekao: „Na kraju tih četiristo i trideset godina, upravo tog dana, sve Jehovine čete izašle su iz egipatske zemlje“ (Izl. 12:40-42). Tih 430 godina je počelo da se računa od 1943. pre n. e., kada je Jehova sklopio savez sa Avrahamom (Gal. 3:17, 18). Kasnije je Jehova rekao Avrahamu: „Znaj da će tvoji potomci sigurno biti stranci u tuđoj zemlji, i moraće da služe drugima, a oni će ih tlačiti četiristo godina“ (Post. 15:13; Dela 7:6). Tih 400 godina su očigledno započele 1913. pre n. e., kada je Isak prestao da sisa i kad je Ismailo počeo da mu se ruga. One su se završile kada su Izraelci izašli iz Egipta 1513. pre n. e. (Post. 21:8-10; Gal. 4:22-29). Dakle, Jehova je četiri veka unapred rekao kada će tačno osloboditi svoj narod!

6. Zašto možemo biti sigurni da će Jehova zaštititi svoj narod?

 6 Isus Navin, koji je bio među onima koji su oslobođeni iz Egipta, podsetio je Izraelce: „Dobro znate svim svojim srcem i svom svojom dušom da od svih dobrih obećanja koja vam je dao Jehova, vaš Bog, nijedno obećanje nije ostalo neispunjeno; sva su se ispunila. Nijedna reč nije ostala neispunjena“ (Is. Nav. 23:2, 14). Možemo biti sigurni da Jehovina reč neće ostati neispunjena ni kada se radi o našem izbavljenju. Međutim, ako želimo da preživimo uništenje ovog sveta, moramo bdeti.

VAŽNO JE DA BUDEMO BUDNI

7, 8. (a) Koji su zadatak imali stražari u drevno doba i zašto je to bilo važno? (b) Šta se desilo s Jerusalimom jer su stražari zaspali?

7 U drevna vremena, mnogi veliki gradovi, kao što je Jerusalim, bili su okruženi visokim zidinama. One su ih štitile od osvajača. Važnu ulogu su imali i stražari koji su stajali na mestima s kojih su imali dobar pogled. Danju i noću, stražarili su na zidinama i gradskim kapijama. Njihov zadatak je bio da upozore stanovnike grada na bilo koju opasnost (Is. 62:6). Morali su biti budni i oprezni, jer su životi ljudi zavisili od njih (Jezek. 33:6).

8 Jevrejski istoričar Josif Flavije navodi da su rimske snage 70. n. e. uspele da osvoje tvrđavu Antoniju i tako uđu u Jerusalim zato što su stražari na gradskim kapijama zaspali. Odatle su Rimljani ušli u hram i zapalili ga, što je vodilo do završnog dela najveće tragedije koju su Jerusalim i jevrejski narod ikada doživeli.

9. Koje činjenice većina ljudi danas nije svesna?

9 Većina država danas koristi savremenu tehnologiju i granične patrole kako bi čuvala svoje granice. Na taj način, paze da ništa sa strane ne ugrozi njihovu državnu bezbednost. Međutim, današnje vlasti ne uviđaju činjenicu da postoji vlast koja je iznad njih, a to je Božje Kraljevstvo. Isus će povesti rat protiv svih njih, kao Kralj tog Kraljevstva (Is. 9:6, 7; 56:10; Dan. 2:44). Međutim, mi ćemo biti na sigurnom ukoliko ostanemo duhovno budni (Ps. 130:6).

PAZIMO DA NAM NIŠTA NE ODVUČE PAŽNJU

10, 11. (a) Zašto moramo paziti da ostanemo budni? (b) Šta tebe uverava da Ðavo utiče na stav ljudi prema biblijskim proročanstvima?

10 Zamislimo jednog stražara koji je celu noć budan. Sigurno je najumorniji pred kraj svoje smene i tada je najveća opasnost da zaspi. Slično je i s nama. Što smo bliže kraju ovog sveta, sve nam je teže da ostanemo budni. Bilo bi zaista žalosno ako bismo sada u duhovnom pogledu zaspali! Pogledajmo tri opasnosti koje mogu oslabiti našu budnost.

11 Uticaj Satane Ðavola. Kratko pre svoje smrti, Isus je tri puta upozorio svoje učenike na činjenicu da je Satana „vladar ovog sveta“ (Jov. 12:31; 14:30; 16:11). On je znao da će Ðavo  držati ljude u duhovnoj tami, kako ne bi shvatili koliko je važno da obrate pažnju na Božja obećanja o budućnosti (Sof. 1:14). Ðavo to čini putem današnjih religija. Šta si ti primetio u razgovoru s ljudima? Zar Ðavo nije „zaslepio“ ljudima um tako da ne vide da je kraj blizu i da Hrist vlada u Božjem Kraljevstvu? (2. Kor. 4:3-6). Koliko često čuješ da ljudi kažu: „Ne zanima me“? Uglavnom su ravnodušni kada pokušamo da im kažemo kakva budućnost očekuje ovaj svet.

12. Zašto ne smemo dopustiti Ðavolu da nas zavede?

12 Nemojmo nipošto dozvoliti da nas ravnodušnost drugih obeshrabri i da zbog nje prestanemo da bdimo. Zato je važno da primimo k srcu ono što je Pavle napisao suvernicima: „I sami dobro znate da Jehovin dan dolazi baš kao lopov u noći.“ (Pročitati 1. Solunjanima 5:1-6.) I Isus nas je upozorio: „Budite spremni, jer Sin čovečji dolazi u čas kad se ne nadate“ (Luka 12:39, 40). Uskoro će Satana zavesti ljude u još jednom smislu. Naime, oni će misliti da u svetu vlada „mir i sigurnost“. A kako će biti s nama? Ukoliko smo budni i trezveni, taj dan nas neće zateći „kao što bi zatekao lopove“. Zato moramo svaki dan čitati Bibliju i razmišljati o tome šta nam Jehova govori preko nje.

13. Kako duh sveta utiče na ljude i kako mu se možemo odupreti?

13 Uticaj duha sveta. Mnogi su toliko koncentrisani na ono što svet nudi da nisu svesni „svojih duhovnih potreba“ (Mat. 5:3). Zaokupljeni su sticanjem materijalnih stvari koje su često odraz „želja tela i želja očiju“ (1. Jov. 2:16). Tu je i svet zabave, koji toliki naglasak stavlja na uživanja da je ljudima sve teže odupreti se iskušenjima (2. Tim. 3:4). Zato je apostol Pavle rekao hrišćanima da ne razmišljaju o tome  kako da udovolje „željama tela“, zbog kojih bi mogli utonuti u duhovni san (Rimlj. 13:11-14).

14. Na šta nas upozoravaju reči iz Luke 21:34, 35?

14 Mi ne želimo da na nas utiče duh sveta, već Jehovin duh, koji nam pomaže da razumemo događaje koji će se uskoro odigrati [1] (1. Kor. 2:12). Međutim, svesni smo da nas čak i male stvari poput svakodnevnih obaveza mogu duhovno uljuljkati ukoliko dopustimo da nam budu važnije od duhovnih aktivnosti. (Pročitati Luku 21:34, 35.) Neki nam se mogu rugati što se trudimo da budemo budni u duhovnom pogledu, ali bilo bi besmisleno da zbog toga oslabi naša budnost (2. Petr. 3:3-7). Da se to ne bi desilo, važno je da redovno idemo na naše sastanke, gde smo izloženi delovanju Božjeg duha.

Da li se trudiš da ostaneš duhovno budan? (Videti odlomke 11-16)

15. Šta se desilo s apostolima koji su bili s Isusom i kako se to može desiti i nama?

15 Uticaj našeg nesavršenog tela. Isus je znao da su ljudi nesavršeni i da imaju svoje granice. Pogledajmo šta se desilo u noći pre njegovog pogubljenja. Da bi sačuvao besprekornost, tražio je u molitvi snagu od svog nebeskog Oca. S njim su bili i Petar, Jakov i Jovan i on im je rekao da ostanu budni dok se on moli. Međutim, oni nisu shvatali koliko je ozbiljno ono što će se desiti. Bili su umorni i zato su zaspali. S druge strane, Isus je takođe bio fizički umoran, ali se gorljivo molio svom Ocu. To je trebalo da rade i apostoli koji su bili s njim (Mar. 14:32-41).

16. Prema Luki 21:36, šta će nam pomoći da ostanemo duhovno budni?

16 Šta će nam pomoći da ostanemo duhovno budni i spremni za Jehovin dan? Potrebna je jaka želja da i dalje činimo ono što je ispravno. Ali to nije dovoljno. Treba i da se usrdno molimo Jehovi. O tome je Isus govorio trojici apostola nekoliko dana pre nego što je s njima otišao u Getsimanski vrt. (Pročitati Luku 21:36.) Dakle, ako želimo da ostanemo budni, nemojmo zanemarivati molitvu (1. Petr. 4:7).

OSTANIMO BUDNI

17. Kako se možemo pripremiti za ono što nas čeka u budućnosti?

17 Isus je rekao da će kraj doći u čas kada se ne nadamo (Mat. 24:44). Zato sada nije vreme da duhovno klonemo. Takođe nije vreme da težimo za onim što nam ovaj svet nudi, misleći da će nas to usrećiti. To je samo iluzija. Jehova i Hrist nam preko Biblije govore šta će uskoro učiniti za nas i kako možemo da ostanemo budni dok to vreme ne dođe. Zbog toga je važno da pazimo na svoju duhovnost i odnos s Jehovom. Takođe je bitno da nam Kraljevstvo ostane na prvom mestu u životu. Moramo paziti na vreme u kom živimo i na događaje u svetu da bismo bili spremni za ono što nas čeka, budući da nam od toga zavisi život (Otkr. 22:20).

^ [1] (14. odlomak) Videti 21. poglavlje knjige Božje Kraljevstvo vlada!