Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Prenosimo dobru vest o Božjoj nezasluženoj dobroti

Prenosimo dobru vest o Božjoj nezasluženoj dobroti

„[Dajmo] temeljno svedočanstvo za dobru vest o Božjoj nezasluženoj dobroti“ (DELA 20:24)

PESME: 101, 84

1, 2. Kako je apostol Pavle pokazao da je bio zahvalan za Božju nezasluženu dobrotu?

APOSTOL Pavle je iskreno mogao reći: „Nezaslužena dobrota koju mi je [Bog] iskazao nije bila uzaludna.“ (Pročitati 1. Korinćanima 15:9, 10). On je dobro znao da Božju veliku milost nije ničim zaslužio, budući da je ranije progonio hrišćane.

2 Pred kraj svog života, apostol Pavle je svom saradniku Timoteju napisao sledeće: „Zahvalan sam Hristu Isusu, našem Gospodu, koji mi je dao snagu, jer me je smatrao dostojnim poverenja i postavio me je u službu“ (1. Tim. 1:12-14). O kakvoj službi se radilo? To možemo videti na osnovu onoga što je rekao starešinama skupštine u Efesu: „Ni najmanje ne marim za svoj život, samo želim da dovršim svoju trku i službu koju sam primio od Gospoda Isusa — da dam temeljno svedočanstvo za dobru vest o Božjoj nezasluženoj dobroti“ (Dela 20:24).

3. Koja je posebna služba bila poverena apostolu Pavlu? (Videti sliku na početku članka.)

 3 Koju „dobru vest“ je Pavle propovedao i kako je ona isticala Jehovinu nezasluženu dobrotu? S tim u vezi, on je hrišćanima u Efesu rekao: „Čuli ste da mi je za vaše dobro povereno upravljanje Božjom nezasluženom dobrotom“ (Ef. 3:1, 2). Dakle, Pavlu je bilo povereno da propoveda dobru vest nejevrejima da i oni imaju mogućnost da budu Hristovi sunaslednici u Mesijanskom Kraljevstvu. (Pročitati Efešanima 3:5-8.) Svojom revnošću u službi propovedanja, apostol Pavle je ostavio izuzetan primer hrišćanima u savremeno doba i time je potvrdio da mu Jehova nije uzalud iskazao nezasluženu dobrotu.

DA LI I TEBE POKREĆE BOŽJA NEZASLUŽENA DOBROTA?

4, 5. Zašto možemo reći da je „dobra vest o kraljevstvu“ isto što i „dobra vest o Božjoj nezasluženoj dobroti“?

4 Jehovinom narodu je u ovom vremenu kraja povereno da propoveda dobru vest o kraljevstvu „po celom svetu za svedočanstvo svim narodima“ (Mat. 24:14). Ta vest koju propovedamo takođe je dobra vest o „Božjoj nezasluženoj dobroti“. Zašto to možemo reći? Zato što ćemo sve blagoslove kojima se nadamo u Božjem Kraljevstvu imati zahvaljujući Jehovinoj dobroti (Ef. 1:3). Da li i mi poput Pavla svojom revnošću u službi propovedanja pokazujemo zahvalnost za Jehovinu nezasluženu dobrotu? (Pročitati Rimljanima 1:14-16.)

5 U prethodnom članku smo videli kako nam Jehova na mnoge načine iskazuje nezasluženu dobrotu iako smo grešni i nesavršeni. Zato na nama leži odgovornost da se maksimalno potrudimo da svim ljudima obznanimo kako Jehova iskazuje svoju ljubav prema ljudima i kako i oni lično to mogu osetiti. Kako možemo pomoći drugima da budu zahvalni za Božju nezasluženu dobrotu?

PRENOSIMO LJUDIMA DOBRU VEST O OTKUPNOJ ŽRTVI

6, 7. Šta još spada u dobru vest o Božjoj nezasluženoj dobroti?

6 U ovom svetu u kome se skoro sve toleriše, mnogi su izgubili osećaj šta je to greh i zato ne razumeju zašto nam je potrebna otkupna žrtva. U isto vreme, sve više ljudi uviđa da im takav način života ne donosi istinsku sreću. Mnogi tek nakon razgovora s Jehovinim svedocima shvataju šta je greh, kako utiče na nas i šta treba da radimo da bismo bili oslobođeni robovanja grehu. Saznanje da je Jehova u svojoj velikoj ljubavi i nezasluženoj dobroti poslao svog Sina na zemlju da nas otkupi od greha i smrti zaista donosi olakšanje čestitim ljudima (1. Jov. 4:9, 10).

7 Govoreći o Jehovinom voljenom Sinu, apostol Pavle je napisao: „Preko njega [Isusa], njegovom krvlju, oslobođeni smo otkupninom, oprošteni su nam prestupi po bogatstvu njegove [Jehovine] nezaslužene dobrote“ (Ef. 1:7). Hristova otkupna žrtva je najveći dokaz Božje ljubavi prema nama. Ona ujedno pokazuje koliko je velika Božja nezaslužena dobrota. Saznanje da nam gresi mogu biti oprošteni i da možemo imati čistu savest ukoliko iskazujemo veru u Isusovu prolivenu krv donosi  nam veliko olakšanje (Jevr. 9:14). To je dobra vest koju treba podeliti s drugima!

POMOZIMO LJUDIMA DA POSTANU BOŽJI PRIJATELJI

8. Zašto grešni ljudi treba da se pomire s Bogom?

8 Na nama leži odgovornost da našim bližnjima pomognemo da shvate da mogu postati prijatelji sa svojim Stvoriteljem. Pre nego što iskažu veru u Isusovu otkupnu žrtvu, Bog ih smatra svojim neprijateljima. Zato je apostol Jovan napisao: „Ko iskazuje veru u Sina, ima večni život. Ko nije poslušan Sinu, neće videti život, nego Božji gnev ostaje na njemu“ (Jov. 3:36). Možemo biti srećni što zahvaljujući Hristovoj otkupnoj žrtvi možemo postati Božji prijatelji. Apostol Pavle je rekao: „Vas koji ste nekada bili otuđeni od Boga i bili mu neprijatelji jer su vaše misli bile upravljene na zla dela, Bog je sada njegovim ljudskim telom, njegovom smrću, pomirio sa sobom“ (Kol. 1:21, 22).

9, 10. (a) Koju je odgovornost Hrist poverio svojoj pomazanoj braći? (b) Kako „druge ovce“ pomažu pomazanicima?

9 Hrist je svojoj pomazanoj braći na zemlji poverio „službu pomirenja“, kako ju je Pavle nazvao. U vezi s tim, Pavle je pomazanim hrišćanima u prvom veku rekao: „Sve je od Boga, koji nas je pomirio sa sobom preko Hrista i poverio nam službu pomirenja, naime, da objavljujemo da je Bog preko Hrista pomirio svet sa sobom, ne računajući ljudima njihove prestupe, a nama je poverio poruku o tom pomirenju. Mi smo dakle poslanici koji zastupaju Hrista, i to je kao da Bog preko nas moli ljude. Kao Hristovi zastupnici molimo: ’Pomirite se s Bogom‘“ (2. Kor. 5:18-20).

10 „Druge ovce“ smatraju čašću što u toj službi mogu pomagati svojoj pomazanoj braći (Jov. 10:16). Služeći kao Hristovi glasnici, „druge ovce“ obavljaju najveći deo posla u službi propovedanja, poučavajući ljude istini i pomažući im da ostvare blizak odnos s Jehovom. To je važan deo temeljnog svedočenja za dobru vest o Božjoj nezasluženoj dobroti.

POUČIMO LJUDE DA BOG SLUŠA MOLITVE

11, 12. Zašto je dobro da ljudi saznaju da se mogu moliti Jehovi?

11 Mnogi se mole Bogu zato što se posle toga bolje osećaju, ali u suštini ne veruju da on čuje njihove molitve. Oni treba da saznaju da je Jehova „onaj koji sluša molitve“. David je u psalmima napisao: „Ti si onaj koji sluša molitve, k tebi svaki čovek prilazi. Dela grešna jača su od mene. Ti pokrivaš prestupe naše“ (Ps. 65:2, 3).

12 Isus je svojim učenicima rekao: „Ako nešto zamolite u moje ime, učiniću to“ (Jov. 14:14). To „nešto“ podrazumeva sve što je u skladu s Jehovinom voljom. Zato je apostol Jovan napisao: „U ovome se uzdamo u Boga: šta god da molimo u skladu s njegovom voljom, on nas čuje“ (1. Jov. 5:14). Zaista je dobro da poučimo druge da molitva nije samo nešto što im pomaže da se bolje osećaju, već način da pristupe Jehovinom „prestolu nezaslužene dobrote“ (Jevr. 4:16). Ako ih poučimo da se mole pravoj osobi, na ispravan način i za ispravne stvari, možemo im pomoći da se  približe Jehovi i da pronađu utehu u vreme nevolje (Ps. 4:1; 145:18).

NEZASLUŽENA DOBROTA I U NOVOM SVETU

13, 14. (a) Koje divne stvari očekuju pomazanike u budućnosti? (b) U kom smislu će pomazanici pomagati ljudima u novom svetu?

13 Jehova će nezasluženu dobrotu iskazivati i kada se ovaj zli svet završi. Govoreći o izuzetnoj časti koju je Bog iskazao prema 144 000 pomazanika, koji će sa Hristom vladati u nebeskom Kraljevstvu, Pavle je napisao: „Bog, koji je bogat milosrđem, iskazao nam je svoju veliku ljubav time što nas je oživeo i ujedinio s Hristom, još dok smo bili mrtvi zbog prestupa — nezasluženom dobrotom ste spaseni — i uskrsnuo nas s njim i postavio nas s njim na nebesima jer smo u jedinstvu sa Hristom Isusom, da bi nam, u blagonaklonosti koju oseća prema nama koji smo u jedinstvu sa Hristom Isusom, u poretku koji dolazi pokazao neizmerno bogatstvo svoje nezaslužene dobrote“ (Ef. 2:4-7).

14 Teško je zamisliti kakve sve divne stvari Jehova priprema za pomazane hrišćane kada sa Hristom na nebu budu sedeli na svojim prestolima i vladali s njim (Luka 22:28-30; Fil. 3:20, 21; 1. Jov. 3:2). Jehova će naročito prema njima pokazati „neizmerno bogatstvo svoje nezaslužene dobrote“. Oni će sačinjavati „Novi Jerusalim“, to jest Hristovu nevestu (Otkr. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10). Sa Hristom će učestvovati u lečenju naroda, pomažući ljudima koji se budu podložili Bogu da se oslobode tereta greha i smrti i da konačno postignu savršenstvo. (Pročitati Otkrivenje 22:1, 2, 17.)

15, 16. Kako će Jehova u budućnosti pokazati nezasluženu dobrotu prema „drugim ovcama“?

15 U Efešanima 2:7 se kaže da će Bog pokazati nezasluženu dobrotu „u poretku koji dolazi“. Nema sumnje da ćemo u novom svetu osetiti neizmerno bogatstvo njegove nezaslužene dobrote (Luka 18:29, 30). Jedan od najvećih izraza Jehovine izuzetne dobrote u novom svetu biće uskrsenje (Jov 14:13-15; Jov. 5:28, 29). Oni koji su bili verni Bogu, a koji su umrli pre nego što je Hrist dao svoj život kao otkupnu žrtvu, kao i oni koji pripadaju „drugim ovcama“ a koji umru verno služeći Jehovi u poslednjim danima, biće vraćeni u život kako bi nastavili da služe Jehovi.

16 Milioni onih koji su umrli a da nisu saznali za Jehovu, takođe će uskrsnuti. Oni će dobiti mogućnost da se podlože njegovoj vlasti. Apostol Jovan je napisao: „Video sam mrtve, velike i male, kako stoje pred prestolom, i svici su se otvorili. A otvorio se i jedan drugi svitak — svitak života. I mrtvima je bilo suđeno prema njihovim delima na temelju onoga što je napisano u svicima. I more je predalo mrtvace koji su bili u njemu i smrt i grob predali su mrtvace koji su bili u njima. I svakome je bilo suđeno prema njegovim delima“ (Otkr. 20:12, 13). Naravno, od onih koji budu uskrsnuli očekivaće se da nauče da primenjuju načela iz Božje Reči. Osim toga, moraće da primenjuju i nove smernice koje će biti otkrivene u „svicima“ u kojima će Jehova objasniti šta očekuje od ljudi u novom svetu. Te nove smernice biće još  jedan izraz Jehovine nezaslužene dobrote.

NASTAVIMO DA PROPOVEDAMO DOBRU VEST

17. Šta ne smemo izgubiti iz vida dok učestvujemo u službi propovedanja?

17 Danas je više nego ikada ranije važno da propovedamo dobru vest o Božjem Kraljevstvu, budući da se bliži kraj ovog sveta (Mar. 13:10). Dobra vest koju propovedamo nesumnjivo ističe Jehovinu nezasluženu dobrotu. To ne smemo izgubiti iz vida dok učestvujemo u službi propovedanja. Naš cilj je da svojom službom iskažemo čast Jehovi. A to možemo učiniti ako ljudima objasnimo da su sva njegova obećanja što se tiče novog sveta izraz njegove neizmerne dobrote.

Revno služimo kao „dobri nastojnici Božje nezaslužene dobrote“ (1. Petr. 4:10) (Videti odlomke 17-19)

18, 19. Kako veličamo Jehovinu nezasluženu dobrotu?

18 Dok propovedamo ljudima možemo im objasniti da će pod Hristovom vlašću u punoj meri osetiti blagoslove koje donosi otkupna žrtva i da će postepeno postići savršenstvo. Božja Reč kaže da će i „samo stvarstvo biti oslobođeno robovanja raspadljivosti i dobiti slavnu slobodu Božje dece“ (Rimlj. 8:21). To će biti moguće samo zahvaljujući Jehovinoj izuzetnoj dobroti.

19 Za nas je velika čast što svima koji žele da čuju možemo preneti predivno obećanje zabeleženo u Otkrivenju 21:4, 5: „[Bog] će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo.“ Jehova, onaj koji sedi na prestolu, rekao je: „Gle, sve činim novo!“ Još je rekao: „Piši, jer su ove reči verodostojne i istinite.“ Kada revno propovedamo dobru vest, istinski veličamo Jehovinu nezasluženu dobrotu.