STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) jul 2016.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 29. avgusta do 25. septembra 2016.

Oni spremno služe — u Gani

Mnoge izazove, ali i blagoslove imaju oni koji su spremni da služe tamo gde je potrebna pomoć u propovedanju.

Tražimo Kraljevstvo, a ne materijalne stvari

Isus je objasnio zašto je važno da pazimo da nas ne obuzmu materijalističke želje.

Zašto je važno da bdimo?

Tri opasnosti mogu ugroziti našu budnost.

„Ne boj se. Ja ću ti pomoći“

Jehova je veran prijatelj koji je uvek tu za nas u teško vreme.

Budimo zahvalni za Božju nezasluženu dobrotu

Koji je najveći izraz Božje nezaslužene dobrote prema ljudima?

Prenosimo dobru vest o Božjoj nezasluženoj dobroti

Kako se u dobroj vesti o Božjem Kraljevstvu ističe Božja nezaslužena dobrota?

Pitanja čitalaca

Šta je predočeno spajanjem dva pruta o kome se govori u 37. poglavlju Jezekilja?