STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) januar 2020.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 2. marta do 5. aprila 2020.

„Zato idite i stvarajte učenike“

Godišnji citat za 2020. pomoći će nam da se usredsredimo na to da kvalitetnije obavljamo delo stvaranja učenika.

Budi izvor velike utehe

Pogledajmo koje nam tri osobine mogu pomoći da drugima budemo izvor velike utehe.

Jehova tvoj Bog te ceni!

Kada smo opterećeni zbog bolesti, finansijskih problema ili starosti, možemo biti sigurni da nas ništa ne može odvojiti od ljubavi našeg nebeskog Oca.

„Taj duh svedoči s našim duhom“

Kako neko zna da je pomazan svetim duhom? Šta se događa kada neko dobije nebeski poziv?

Ići ćemo s vama

Kako treba da gledamo na one koji uzimaju simbole na Spomen-svečanosti? Da li treba da nas brine ako raste broj onih koji uzimaju simbole?