STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) januar 2019.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 4. marta do 7. aprila 2019.

„Ne osvrći se plašljivo, jer sam ja tvoj Bog“

Razmotrimo tri razloga koja nam pomažu da ne budemo zabrinuti kad se suočavamo s problemima.

Hvalimo Jehovu na sastancima

Da li ti je teško da komentarišeš na sastancima? Ovaj članak će ti pomoći da shvatiš šta je uzrok tvojih strahova i da te strahove prevaziđeš.

Kako da sačuvamo svoje srce?

Kako Satana pokušava da nam iskvari srce i kako ga možemo sačuvati?

Šta Gospodova večera otkriva o našem nebeskom Kralju

Šta Gospodova večera otkriva o Isusovoj poniznosti, hrabrosti i ljubavi?

Šta naše prisustvovanje sastancima govori o nama

Kako su ljubav, poniznost i hrabrost povezane sa posećivanjem sastanaka?

Novi član Vodećeg tela

Saznajte nešto o Kenetu Kuku.