Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„On umornom snagu vraća“

„On umornom snagu vraća“

Godišnji citat za 2018: Oni koji se u Jehovu uzdaju dobijaju novu snagu (IS. 40:31)

PESME: 3, 47

1. (a) S kojim problemima se mnogi suočavaju? (b) Šta raduje Jehovu? (Videti slike na početku članka.)

ŽIVOT u ovom svetu nije nimalo lak. Na primer, mnoga naša draga braća i sestre bore se s nekom ozbiljnom bolešću. Drugi moraju da brinu o ostarelim rođacima iako su i sami zašli u godine. Neki naporno rade ne da bi svojoj porodici pružili luksuz, već ono najosnovnije. Osim toga, mnogi se ne bore samo s jednim ovakvim problemom već s više njih istovremeno. Koliko samo vremena i emocionalne snage treba za to, a da ne pominjemo finansijsku stranu. Međutim, njihovu veru u Jehovina obećanja i u bolju budućnost ništa ne može poljuljati. Jehova se sigurno raduje zbog toga!

2. (a) U šta nas uveravaju reči iz Isaije 40:29? (b) Koju ozbiljnu grešku ne smemo učiniti?

2 Da li smo ponekad zbog životnih pritisaka na ivici snage? Važno je da tada ne zaboravimo da nismo jedini. U Bibliji možemo čitati o onima koji su verno služili Bogu, a ipak su se borili s takvim osećanjima (1. Kralj. 19:4; Jov 7:7). Međutim, nisu se predali, već su tražili snagu od Jehove. Lično su se uverili u to da Jehova „umornom snagu vraća“ (Is. 40:29). Nažalost, u naše vreme neki hrišćani zaključuju da će se najbolje izboriti  s problemima ako se „malo odmore od istine“, kako oni kažu. Njima je izgleda služenje Jehovi postalo teret, a ne okrepa. S vremenom prestaju da čitaju Božju Reč, prisustvuju skupštinskim sastancima i učestvuju u službi propovedanja. To je upravo ono što Satana želi da učine.

3. (a) Kako možemo sprečiti Satanu da nas oslabi? (b) Šta ćemo osmotriti u ovom članku?

3 Ðavo dobro zna da smo duhovno jaki kada dajemo sve od sebe dok služimo Jehovi, ali on ne želi da budemo jaki. Zato, kada smo fizički i emocionalno iscrpljeni, nemojmo se udaljavati od Jehove. Tada mu se još više približimo jer će nas on učvrstiti i ojačati (1. Petr. 5:10; Jak. 4:8). U ovom članku ćemo osmotriti stihove iz Isaije 40:26-31, koji nas uveravaju da Jehova može da nas ojača. Zatim ćemo razmotriti dve situacije zbog kojih bismo mogli posustati u službi Jehovi, ali i kako nam primena biblijskih načela može dati snagu.

ONI KOJI SE U JEHOVU UZDAJU DOBIJAJU NOVU SNAGU

4. Šta učimo iz reči zapisanih u Isaiji 40:26?

4 Pročitati Isaiju 40:26Niko nije uspeo da prebroji sve zvezde u svemiru. Naučnici veruju da samo u našoj galaksiji, Mlečni put, postoji čak 400 milijardi zvezda. Ipak, Jehova svakoj zna ime. Čemu nas to uči? Ukoliko je Jehovi stalo do zvezda koje nisu žive, koliko mu je onda tek stalo do nas koji smo svesno izabrali da mu služimo, i to iz ljubavi (Ps. 19:1, 3, 14). Naš dragi Otac zna sve o nama, takoreći zna kako dišemo. U Bibliji stoji da nam je on i „sve vlasi na glavi“ izbrojao (Mat. 10:30). Nešto slično je rekao i jedan psalmista: „Poznaje Jehova život besprekornih“ (Ps. 37:18). Dakle, on zapaža sa čime se sve suočavamo i može nam dati snagu da se izborimo s tim.

5. Zašto smo uvereni u to da nas Jehova može ojačati?

5 Pročitati Isaiju 40:28Jehova je izvor celokupne energije. Razmislimo samo o količini energije koju daje Suncu. Dejvid Bodanes, pisac naučnih tekstova, zapaža: „Energija koju Sunce svake sekunde oslobađa jednaka je eksploziji milijardu atomskih bombi.“ Jedan drugi istraživač je rekao da „Sunce u jednoj sekundi oslobodi onoliko energije koliko je čovečanstvu potrebno u narednih 200 000 godina!“ Ima li razloga da sumnjamo da onaj ko daje Suncu energiju i nama može dati snagu da se izborimo s problemima?

6. Zašto možemo reći da je Isusov jaram ugodan?

6 Pročitati Isaiju 40:29Služenje Jehovi izvor je prave okrepe. Kada je Isus svojim učenicima rekao: „Uzmite moj jaram“, on je dodao: „Naći ćete okrepu dušama svojim. Jer jaram je moj ugodan i teret je moj lak“ (Mat. 11:28-30). To je zaista istina! Ponekad, kad smo iscrpljeni, možda nam je teško da krenemo na sastanak ili u službu propovedanja. Međutim, kako se osećamo kad se vratimo? Okrepljeni smo i spremniji da se suočimo sa životnim pritiscima. Lično smo se uverili koliko je Isusov jaram ugodan.

7. Navedi neki primer koji potvrđuje istinitost reči iz Mateja 11:28-30.

7 Jedna sestra koju ćemo zvati Kejla bori se sa sindromom hroničnog umora, depresijom i migrenom. Zbog  toga ponekad ne može da prisustvuje skupštinskim sastancima. Međutim, nakon što je jednom prilikom smogla snage da prisustvuje jednom javnom predavanju, rekla je: „U predavanju je bilo reči o obeshrabrenju i brat je o tome govorio s puno saosećanja i razumevanja. To me je ganulo do suza. Još jednom sam se uverila u to koliko su sastanci važni.“ Ova naša sestra je bila srećna što je uspela da prisustvuje tom sastanku.

8, 9. Na šta je apostol Pavle mislio kada je napisao: „Kad sam slab, onda sam jak“?

8 Pročitati Isaiju 40:30Ne smemo izgubiti iz vida da bez obzira na svoje sposobnosti, ne možemo sve sami. Na primer, apostol Pavle je bio sposoban u mnogo čemu, ali ipak nije mogao da učini sve što je želeo. Jednom prilikom je rekao Jehovi kako se oseća, a Jehova mu je na to odgovorio: „Moja sila [se] u potpunosti pokazuje kad si slab.“ Pavle je shvatio suštinu i zato je zaključio: „Kad sam slab, onda sam jak“ (2. Kor. 12:7-10). Na šta je mislio?

9 Pavle je razumeo da postoje granice u onome što može da učini svojom snagom i da mu je potreban dodatni izvor snage. Zato mu je, kada je bio slab, Božji duh davao snagu. Pored toga, taj duh mu je pomagao da izvrši zadatke koje svojom snagom nikad ne bi mogao. Isto je i s nama. Kada nam Jehova daje svoj sveti duh, bićemo jaki.

10. Kako je Jehova pomagao Davidu?

10 Takođe je i psalmista David mnogo puta osetio kako ga je sveti duh ojačao. Zato je Bogu rekao: „S tobom mogu i na četu razbojnika udariti, s Bogom svojim mogu se i na bedeme popeti“ (Ps. 18:29). Kao što neki bedem može biti toliko visok da se na njega ne možemo sami popeti tako i neki naš problem može biti toliko velik da ga ne možemo sami rešiti. Tada nam je potrebna Jehovina pomoć.

11. Kako nam sveti duh pomaže kad se suočavamo s problemima?

11 Pročitati Isaiju 40:31Orao može veoma dugo da ostane u vazduhu, ali to ne uspeva samo svojom snagom. Da bi se podigao u vazduh i dugo jedrio, on koristi tople vazdušne struje. Kako nam ovaj primer može pomoći ukoliko se suočavamo s nekim naizgled nerešivim problemom? Pošto znamo da ga ne možemo rešiti svojom snagom, usrdno se molimo Jehovi da nas „podigne“, tako što će nam dati svoj sveti duh (Jov. 14:26). Za njegov duh se možemo moliti u bilo koje doba dana i noći. Možda će nam biti naročito potreban onda kada imamo nesuglasice s nekim suvernikom. Međutim, zašto uopšte dolazi do njih?

12, 13. (a) Zašto dolazi do nesuglasica? (b) Šta o Jehovi učimo iz Josifovog primera?

12 Nesuglasice nastaju jer smo svi nesavršeni. S vremena na vreme se može desiti da naš suvernik kaže ili učini nešto što nas veoma boli, ili mi to učinimo njemu. To može predstavljati ozbiljnu kušnju. Međutim, kao i u drugim kušnjama, i u ovoj ćemo imati priliku da dokažemo da smo verni Jehovi. Na koji način? Tako što ćemo ujedinjeno služiti s našim suvernicima. Iako su nesavršeni, Jehova ih voli, a to očekuje i od nas.

Jehova nije napustio Josifa, a neće ni nas (Videti 13. odlomak)

13 Pored toga, Jehova dozvoljava da njegove sluge budu iskušane. To možemo videti na Josifovom primeru. Kad je bio mlad, njegova ljubomorna polubraća su ga prodala kao roba. Tako je  završio u Egiptu (Post. 37:28). Jehova je sigurno video šta se desilo i bez sumnje ga je bolelo kada je video kako se drugi ophode prema njegovom slugi Josifu. Pa ipak, on to nije sprečio. Kasnije, kada je Josif bio optužen da je pokušao da siluje ženu svog gospodara, Petefrija, i kada je zbog toga bio bačen u zatvor, Jehova se ni tada nije umešao. Ali da li to znači da ga je napustio? Nikako. U Bibliji piše: „Jehova mu je davao uspeh u svemu što je radio“ (Post. 39:21-23).

14. Zašto je dobro da primenimo savet da „odbacimo gnev“?

14 Pogledajmo još jedan primer. Kralj David je mnogo puta u životu bio povređen. Pa ipak, ovaj verni Jehovin sluga nije dozvolio da ga zbog toga izjedaju negativna osećanja. Na primer, napisao je: „Odbaci gnev i odagnaj srdžbu, ne žesti se, jer to samo ka zlu vodi“ (Ps. 37:8). Zašto je važno da odbacimo gnev? Zato što želimo da oponašamo Jehovu, koji „ne postupa s nama po gresima našim“ (Ps. 103:10). Međutim, postoje još neki razlozi zbog čega bi trebalo da „odbacimo“ gnev. Na primer, gnev vodi do visokog krvnog pritiska, disajnih problema, oštećenja jetre i pankreasa, kao i do problema s varenjem. Kad smo ljuti, ne možemo jasno sagledavati stvari. Pored toga, nakon nekog izliva gneva može nam biti toliko teško da padnemo u depresiju. S druge strane, u Bibliji stoji: „Mirno srce život je telu“ (Posl. 14:30). Kako se onda možemo izboriti s povređenim osećanjima i obnoviti dobre odnose sa suvernicima? Tako što ćemo primenjivati biblijska načela.

KADA NAS BRAĆA RAZOČARAJU

15, 16. Šta treba da radimo ukoliko nas neko povredi?

15 Pročitati Efešanima 4:26. Kada su ljudi iz sveta grubi prema nama, to nas nimalo ne čudi. Međutim, ukoliko nas suvernik ili član porodice duboko povredi, to nas može slomiti. Možda jednostavno ne možemo da pređemo preko toga. Da li ćemo dozvoliti da nas gnev godinama izjeda ili ćemo primeniti biblijski savet da što pre rešimo problem? Što više odugovlačimo da se pomirimo s bratom, to će nam biti teže.

16 Šta onda da radimo? Kao prvo, iskreno se obratimo Jehovi u molitvi. Molimo ga da nam pomogne kako bismo mogli u miru da razgovaramo s našim bratom. Nemojmo zaboraviti  da je Jehova blizak i s njim (Ps. 25:14). Jehova voli svoje sluge i dobar je prema njima i zato to očekuje i od nas (Posl. 15:23; Mat. 7:12; Kol. 4:6). Kao drugo, razmišljajmo o tome šta ćemo reći. Nemojmo pretpostaviti da nas je naš brat namerno povredio i nemojmo ga unapred osuditi. Budimo spremni da priznamo da smo i mi možda doprineli razdoru. Na početku možemo reći: „Možda sam previše osetljiv, ali zbog onoga što si juče rekao, osećao sam se...“ Ukoliko se razgovor ne završi onako kako smo očekivali, pokušajmo više puta. U međuvremenu, molimo se Jehovi da blagoslovi tog brata i da mi zapazimo njegove lepe osobine. Jedno je sigurno, ukoliko se trudimo da obnovimo mir, obradovaćemo Jehovu.

KADA NAS MUČI NAŠA PROŠLOST

17. (a) Koju pomoć Jehova pruža onima koji počine ozbiljan greh? (b) Zašto je važno prihvatiti Jehovinu pomoć?

17 Neki su u prošlosti počinili ozbiljan greh i zbog toga misle da nisu dostojni da služe Jehovi. Možda ih muči osećaj krivice, a on je okrutan gospodar koji u nama stvara negativna osećanja. Kralj David, koji se i sam borio s takvim osećanjima, rekao je: „Kad sam ćutao, kosti su se moje sasušile od jecanja moga po ceo dan. Jer me je dan i noć ruka tvoja pritiskala.“ Ali on se nije povukao, već je hrabro učinio ono što Jehova očekuje od svojih slugu. Zato je rekao: „Na kraju sam ti priznao greh svoj [...] Ti si oprostio krivicu greha mojih“ (Ps. 32:3-5). Ukoliko si i ti počinio ozbiljan greh, budi siguran da Jehova želi da ti pomogne da se oporaviš. Međutim, moraš prihvatiti pomoć koju on pruža preko skupštine (Posl. 24:16; Jak. 5:13-15). Nemoj odugovlačiti jer je u pitanju tvoj večni život. Ali šta da radiš ukoliko te muči osećaj krivice i dugo nakon što si učinio sve što je potrebno da bi ti Jehova oprostio?

18. Kako Pavlov primer može pomoći onima koji misle da nisu dostojni da služe Jehovi?

18 U životu apostola Pavla bilo je trenutaka kada je bio obeshrabren zbog greha iz prošlosti. Jednom je rekao: „Ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan da se nazovem apostolom, jer sam progonio Božju skupštinu.“ Međutim, još je dodao: „Ali Božjom nezasluženom dobrotom jesam to što jesam“ (1. Kor. 15:9, 10). Jehova je znao da je Pavle činio loše stvari. Međutim, ukazao mu je milosrđe i poverio mu posebnu službu. Trebalo je da i Pavle na sebe gleda onako kako je Jehova gledao na njega. Dakle, ukoliko smo i mi učinili nešto loše, a zatim se iskreno pokajali i priznali to Jehovi i, ako je bilo potrebno, starešinama, možemo biti uvereni da nam je Jehova oprostio. Nemojmo sumnjati u njega, već prihvatimo njegov oproštaj (Is. 55:6, 7).

19. Kako glasi godišnji citat za 2018. i zašto je odgovarajuć?

19 Kako se bližimo kraju ovog sveta, možemo očekivati sve veće životne pritiske. Međutim, budimo uvereni da Jehova, koji „umornom snagu vraća, nejakom veliku snagu daje“ i nama može dati sve što nam treba da bismo istrajali (Is. 40:29; Ps. 55:22; 68:19). Na to ćemo se podsetiti svaki put kad uđemo u Dvoranu Kraljevstva i vidimo godišnji citat, koji glasi: „Oni koji se u Jehovu uzdaju dobijaju novu snagu“ (Is. 40:31).