Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li ste znali?

Da li ste znali?

Kako je u drevno doba prenošen žar?

U Postanku 22:6 čitamo da je Avraham pošao na put sa svojim sinom kako bi prineo Bogu žrtvu paljenicu. On je „uzeo drva za žrtvu paljenicu i stavio ih na leđa svom sinu Isaku, a on je poneo žar i nož, pa su obojica pošla dalje“.

U Svetom pismu se ne govori o tome na koji način su ljudi u drevno doba palili vatru. U vezi s pomenutim stihom, barem jedan izučavalac kaže da bi vatru bilo „teško nositi tokom dugog putovanja“. Zato je moguće da se morala koristiti neka vrsta opreme kako bi se prenosio žar.

Drugi ističu činjenicu da u drevno doba nije bilo nimalo lako zapaliti vatru. Ljudima bi bilo lakše da, ukoliko je to moguće, uzmu žar od svog komšije, nego da sami zapale vatru. Neki izučavaoci veruju da je Avraham koristio posudu s lancem, u kojoj je najverovatnije bio sakupljen žar od uglja koji je ostao od prethodne noći (Is. 30:14). Na taj način se žar mogao lako koristiti da bi se u bilo kom trenutku putovanja vatra zapalila.