Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pokaži zahvalnost za Božji neopisiv dar

Pokaži zahvalnost za Božji neopisiv dar

„Hvala Bogu na njegovom neopisivom daru“ (2. KOR. 9:15)

PESME: 121, 63

1, 2. (a) Šta obuhvata Božji neopisivi dar? (b) Koja pitanja ćemo osmotriti u ovom članku?

TO ŠTO je Jehova poslao svog jedinorođenog Sina na zemlju predstavlja najveći dar ljubavi svih vremena! (Jov. 3:16; 1. Jov. 4:9, 10). Apostol Pavle je o njemu govorio kao o Božjem „neopisivom daru“ (2. Kor. 9:15). Zašto se tako izrazio?

2 Pavle je znao da je savršena Hristova žrtva garancija da će se ispuniti sva veličanstvena Božja obećanja. (Pročitati 2. Korinćanima 1:20.) Stoga, Božji neopisivi dar obuhvata svu dobrotu i ljubav koju nam Jehova pokazuje preko Isusa. Zaista, taj dar je toliko veličanstven da ga ljudi ne mogu u potpunosti dokučiti. Kako on treba da utiče na nas? Na šta konkretno treba da nas motiviše dok se pripremamo da u sredu, 23. marta 2016, obeležimo godišnjicu Hristove smrti?

 POSEBAN DAR OD BOGA

3, 4. (a) Šta osećaš kada dobiješ poklon? (b) Kako ti jedan gest ljubavi može promeniti život?

3 Sigurno se veoma raduješ kad ti neko nešto pokloni. Međutim, neki pokloni su toliko posebni i značajni da mogu promeniti nečiji život. Na primer, zamisli da te čeka smrtna kazna zato što si učestvovao u zločinu. Iznenada, iz mase izlazi neko koga ne poznaješ i javlja se da umesto tebe bude pogubljen. Spreman je da ti takoreći pokloni život time što će umreti umesto tebe! Kako bi se zbog toga osećao?

4 Takav nesebičan gest ljubavi bez sumnje bi te pokrenuo da razmisliš o svojim postupcima i čak promeniš način života. Sigurno bi te motivisao da budeš velikodušniji i obzirniji prema drugima i da spremno opraštaš svakome ko ti zgreši. Do kraja života bi smatrao da si dužnik osobi koja je umrla za tebe.

5. Zašto je Božji dar u vidu otkupnine daleko veći od svih drugih darova?

5 Ipak, ono što je Jehova nama dao preko Hrista daleko je veće od onog što je učinio čovek u poređenju (1. Petr. 3:18). Zbog čega? Pošto smo nasledili greh, osuđeni smo na smrt (Rimlj. 5:12). Zbog toga što nas voli, Jehova se pobrinuo da Isus dođe na zemlju i okusi „smrt za svakoga“ (Jevr. 2:9). Jehova ne samo što je time spasao naš život već je postavio temelj da uzrok smrti zauvek bude uklonjen (Is. 25:7, 8; 1. Kor. 15:22, 26). Svi koji veruju u Isusa živeće u miru i biće zauvek srećni, bilo kao njegovi suvladari na nebu bilo kao podanici Božjeg Kraljevstva na zemlji (Rimlj. 6:23; Otkr. 5:9, 10). Koje još blagoslove ovaj dar od Jehove obuhvata?

6. (a) Kojim se blagoslovima koje će omogućiti Jehovin dar najviše raduješ? (b) Na koje tri stvari nas Božji dar pokreće?

6 Jehovin dar obuhvata izlečenje svih bolesti, pretvaranje zemlje u raj i uskrsavanje mrtvih (Is. 33:24; 35:5, 6; Jov. 5:28, 29). Sigurno da iskreno volimo Jehovu i njegovog Sina zbog tog neopisivog dara. Ali na mestu je pitanje: Šta konkretno treba da činimo da bismo to pokazali? Božja ljubav nas pokreće (1) da se ugledamo na Hrista Isusa, (2) da volimo svoje suvernike i (3) da opraštamo od srca.

„HRISTOVA LJUBAV NAS POKREĆE“

7, 8. Na šta bi Hristova ljubav trebalo da nas pokrene?

7 Pre svega, moramo biti motivisani da živimo za Hrista Isusa. Apostol Pavle je napisao: „Hristova ljubav nas pokreće.“ (Pročitati 2. Korinćanima 5:14, 15.) Pavle je shvatio da je nemoguće da neko prihvati Hristovu ljubav, a da ne bude pokrenut da živi za Hrista. Ako smo u potpunosti svesni toga šta je Jehova uradio za nas i ako je naše srce motivisano tom ljubavlju, želećemo da svojim načinom života steknemo Isusovo odobravanje. Po čemu se vidi takva želja?

8 Oni koji vole Jehovu pokrenuti su da se ugledaju na Hrista, da žive kao što je on živeo i da u svemu idu njegovim stopama (1. Petr. 2:21; 1. Jov. 2:6). Naša ljubav prema Bogu i Hristu vidi se po tome da li smo im poslušni. Isus je  rekao: „Ko ima moje zapovesti i drži ih se, taj me voli. A ko voli mene, njega će voleti moj Otac, i ja ću ga voleti i objaviću mu se“ (Jov. 14:21; 1. Jov. 5:3).

9. Zbog čega treba da budemo oprezni?

9 Period Spomen-svečanosti je dobra prilika da razmislimo o svom životu. Pitaj se: „Na kojim područjima uspevam da se ugledam na Hrista? Na kojim područjima bih mogao da se poboljšam?“ Ovakvo samoispitivanje je neophodno jer smo stalno pod pritiskom da postupamo kao ljudi u svetu (Rimlj. 12:2). Ako smo neoprezni, možemo početi da se vodimo filozofskim idejama ili nam uzor mogu postati slavne ličnosti iz sveta zabave i sporta (Kol. 2:8; 1. Jov. 2:15-17). Kako se možemo odupreti takvom pritisku?

10. O kojim pitanjima vredi razmišljati u periodu predstojeće Spomen-svečanosti i na šta će nas ljubav prema Jehovi podstaći? (Videti sliku na početku članka.)

10 U periodu Spomen-svečanosti možemo pregledati svoju garderobu, kolekciju filmova i pesama, a možda i sadržaj kompjutera, telefona i tableta. Dok gledaš stvari u ormaru, pitaj se: „Ako bih bio u Isusovom društvu, da li bi mi bilo neprijatno u ovoj odeći?“ (Pročitati 1. Timoteju 2:9, 10.) „Ako bih to nosio, da li bi bilo očigledno da sam sledbenik Isusa Hrista?“ O sličnim pitanjima možemo razmišljati i kada je reč o filmovima i muzici. „Da li bi se Isusu svideo ovaj film ili ova pesma? Ako bih mu pozajmio telefon ili tablet, da li bi mi bilo neprijatno zbog onoga što bi video?“ Možeš razmisliti i o video-igrama koje igraš. Zapitaj se: „Da li bi mi bilo teško da Isusu objasnim zašto volim ovu igru?“ Ljubav prema Jehovi treba da nas podstakne da se otarasimo svega što je neprikladno za Hristovog sledbenika, koliko god da je vredno ili smo vezani za to (Dela 19:19, 20). Kada smo se krstili, obećali smo da više nećemo živeti za sebe već za Hrista. Zato treba da izbegavamo sve što bi nam otežavalo da sledimo njegove stope (Mat. 5:29, 30; Fil. 4:8).

11. (a) Na šta nas ljubav prema Jehovi i Isusu motiviše kada je reč o službi propovedanja? (b) Kako nas ljubav može podstaći da pomažemo suvernicima?

11 Ljubav prema Isusu nas takođe pokreće da dajemo sve od sebe dok propovedamo i stvaramo učenike (Mat. 28:19, 20; Luka 4:43). Uoči Spomen-svečanosti imaćemo priliku da služimo kao pomoćni pioniri i da provedemo 30 ili 50 sati u službi propovedanja. Da li možeš napraviti planove u skladu s tim? Naš brat koji je 84-godišnji udovac smatrao je da neće moći da bude pionir zbog svojih godina i slabog zdravlja. Ali drugi pioniri su mu priskočili u pomoć. Pažljivo su izabrali područje za propovedanje i obezbedili mu prevoz, da bi mogao da ostvari cilj od 30 sati. Možeš li da se staviš na raspolaganje nekome u svojoj skupštini ko želi da služi kao pomoćni pionir uoči Spomen-svečanosti? Naravno, ne možemo svi da služimo kao pioniri. Uprkos tome, možemo koristiti sve svoje vreme i snagu da u većoj meri hvalimo Jehovu. Time pokazujemo da smo, kao i Pavle, pokrenuti Hristovom ljubavlju. Na šta će nas još Božja ljubav podstaći?

 DUŽNI SMO DA VOLIMO JEDNI DRUGE

12. Na šta nas još Božja ljubav podstiče?

12 Kao drugo, Božja ljubav nas podstiče da pokazujemo ljubav prema braći i sestrama. Apostol Jovan je o tome napisao: „Voljeni, ako je Bog tako voleo nas, onda smo i mi dužni voleti jedni druge“ (1. Jov. 4:7-11). Ako ne bismo voleli suvernike, ne bismo bili dostojni tako divnog dara kao što je Božja ljubav (1. Jov. 3:16). Kako konkretno možemo pokazati tu ljubav?

13. Kako je Isus pokazivao ljubav prema drugima?

13 Razmisli o Isusu. Tokom svoje službe na zemlji, posebnu pažnju je posvetio napaćenim ljudima. Lečio je bolesne, hrome, slepe, gluve i neme (Mat. 11:4, 5). Uživao je dok je poučavao duhovno gladne osobe, one koje su judejske verske vođe smatrale prokletim narodom (Jov. 7:49). On je voleo te ljude i svesrdno im je pomagao (Mat. 20:28).

Možeš li pomoći starijem suverniku u službi? (Videti 14. odlomak)

14. Kako bi ti mogao da pokažeš ljubav prema suvernicima?

14 Period Spomen-svečanosti je prilika da se ugledamo na Isusa tako što ćemo razmisliti o braći i sestrama u svojoj skupštini. Tako ćemo se setiti nekoga kome bismo mogli pokazati ljubav. Možda je nekim starijim suvernicima potrebna pomoć. Možeš li posetiti tu dragu braću i sestre? Da li bi mogao da im odneseš obrok, pomogneš im oko kućnih poslova, ponudiš se da ih voziš na sastanak ili ih pozoveš da zajedno idete u službu? (Pročitati Luku 14:12-14.) Moramo dopustiti da nas Božja ljubav pokrene da preduzmemo nešto i delima pokažemo ljubav prema suvernicima.

BUDI MILOSRDAN PREMA SUVERNICIMA

15. Šta svako od nas mora priznati?

15 Treća stvar na koju nas Jehovina ljubav pokreće jeste da opraštamo braći i sestrama. Kao potomci prvog čoveka, Adama, svi smo nasledili greh i kaznu za greh — smrt. Niko od nas ne može reći: „Meni otkupnina nije potrebna.“ Čak je i najvernijem Božjem sluzi preko potrebna nezaslužena dobrota koju Jehova  pokazuje preko Hrista. Svako od nas mora biti svestan toga da nam je oprošten ogroman dug. Zbog čega je to bitno? Odgovor nalazimo u jednom Isusovom poređenju.

16, 17. (a) Šta možemo naučiti iz Isusovog poređenja o kralju i robovima? (b) Na šta tebe podstiče pouka iz ovog poređenja?

16 Isus je pričao o kralju koji je svom robu oprostio dug od 10 000 talanata, to jest 60 000 000 denara. Međutim, rob kome je toliko oprošteno nije hteo da drugom robu oprosti mnogo manji dug, 100 denara. Kralj se razbesneo kad je čuo koliko je bezdušan rob kome je on milosrdno oprostio. Rekao mu je: „Zli robe, poništio sam ti sav onaj dug, jer si me molio. Zar nije trebalo da se i ti smiluješ drugom robu, kao što sam se i ja smilovao tebi?“ (Mat. 18:23-35). Neizmerno kraljevo milosrđe trebalo je da podstakne tog roba da oprosti dug drugom robu. Slično tome, na šta bi Jehovina ljubav i milosrđe trebalo nas da podstaknu?

17 U periodu Spomen-svečanosti možemo razmišljati o tome da li gajimo ozlojeđenost prema nekom bratu ili sestri. Ako je tako, to je prilika da se ugledamo na Jehovu, koji je spreman da oprosti (Nem. 9:17; Ps. 86:5). Cenjenje za to što je Jehova nama poništio ogroman dug probudiće u nama želju da drugima opraštamo od srca. Ako ne volimo suvernike i ne opraštamo im, ne možemo očekivati da Jehova voli nas i oprašta nam (Mat. 6:14, 15). Tačno je da opraštanje ne može promeniti prošlost, ali zato nam može ulepšati budućnost.

18. Kako je Božja ljubav pomogla jednoj sestri da strpljivo podnosi mane druge sestre?

18 Ponekad je izazov podnositi mane i slabosti naših suvernika. (Pročitati Kološanima 3:13, 14 i Efešanima 4:32.) Na primer, Lili je neudata sestra koja je rado pomagala udovici po imenu Kerol. [1] Lili je vozila Kerol kad god je trebalo, išla u nabavku i na mnoge druge konkretne načine pokazala dobrotu. Ali, pored svega što je Lili radila, Kerol je uvek bila kritična i zahtevna. Međutim, Lili se usredsredila na dobre osobine ove udovice. Pomagala joj je nekoliko godina, sve dok se Kerol nije ozbiljno razbolela i umrla. Lili kaže: „Uprkos svemu, jedva čekam da vidim Kerol kad uskrsne. Želim da je upoznam kao savršenu osobu.“ Božja ljubav nas može pokrenuti da budemo strpljivi s našim suvernicima i da se radujemo vremenu kada će ljudska nesavršenost biti stvar prošlosti.

19. Kako bi želeo da Božji neopisiv dar utiče na tebe?

19 Zaista smo dobili neopisiv dar od Jehove. Nemojmo to nikada uzeti zdravo za gotovo. Trudimo se da, naročito u ovom periodu Spomen-svečanosti, s cenjenjem razmišljamo o svemu što su Jehova i Isus uradili za nas. Neka nas njihova ljubav pokrene da se ugledamo na Isusa u svemu, da na konkretne načine pokazujemo ljubav prema braći i da im opraštamo od srca.

^ [1] (18. odlomak) Neka imena u ovom članku su promenjena.