Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 ČLANAK ZA RAZMATRANJE 6

Sačuvajmo svoju besprekornost!

Sačuvajmo svoju besprekornost!

Dokle god dišem, neću odstupiti od besprekornosti svoje! (JOV 27:5)

PESMA 34 Budimo besprekorni

KRATAK PREGLED *

1. Kako je troje Jehovinih svedoka u ovim primerima ostalo verno Jehovi?

ZAMISLIMO sledeće tri situacije u kojima bi se mogli naći Jehovini svedoci. (1) Jedna devojčica je u školi i njen nastavnik traži od svih učenika da učestvuju u proslavi jednog praznika. Ona dobro zna da to Jehovi ne bi bilo po volji i zato s poštovanjem objašnjava zašto ne želi da u tome učestvuje. (2) Dok propoveda od vrata do vrata, jedan stidljivi mladić shvata da u sledećoj kući živi njegov drug iz razreda koji je ismevao Jehovine svedoke. Ali taj mladić ipak kuca na njegova vrata. (3) Jedan čovek vredno radi da bi mogao da izdržava svoju porodicu. Jednog dana šef traži od njega da uradi nešto nepošteno ili čak nešto čime bi prekršio zakon. On ne pristaje na to, iako bi zbog toga mogao da izgubi posao. Objašnjava šefu da želi da bude pošten i da se drži zakona jer Bog to očekuje od onih koji mu služe (Rimlj. 13:1-4; Jevr. 13:18).

2. Kojim pitanjima ćemo se pozabaviti i zašto?

2 Koje osobine možemo videti kod ovo troje Svedoka? Sigurno više njih, kao što su recimo hrabrost i poštenje. Ali jedna osobina je naročito važna, a to je besprekornost. Svi su oni ostali verni Jehovi. Niko od njih ga nije izneverio. Tako su reagovali zato što su čvrsto odlučili da u svakom pogledu postupaju ispravno. Jehova je sigurno ponosan na takve osobe. I mi bismo želeli da naš nebeski otac bude ponosan na nas. Zato se pozabavimo sa sledeća tri pitanja: Šta je besprekornost? Zašto moramo biti besprekorni? I kako možemo ojačati želju da ostanemo besprekorni u ovim teškim vremenima?

 ŠTA JE BESPREKORNOST?

3. (a) Šta je besprekornost? (b) Koji primeri nam mogu pomoći da to razumemo?

3 Za Božje sluge se može reći da su besprekorne kada svim srcem vole Jehovu i kada su mu nepokolebljivo odane, zbog čega u svim svojim odlukama uzimaju u obzir njegovu volju. Pogledajmo sada kako se reč „besprekornost“ koristi u Bibliji. Njeno osnovno značenje je potpun, zdrav ili bez mane. Na primer, od Izraelaca se prema Mojsijevom zakonu očekivalo da kao žrtvu Jehovi prinesu životinju bez mane (Lev. 22:21, 22). Božji narod nije smeo da kao žrtvu prinese životinju kojoj je nešto bilo slomljeno, koja nije imala jedno oko ili uho niti onu koja je bila bolesna. Jehovi je bilo važno da ta životinja bude potpuna, zdrava i bez mane (Mal. 1:6-9). Nije teško razumeti zašto mu je to bilo važno. Kad mi nešto kupujemo, bilo da je to voće, knjiga ili alatka, hteli bismo da to bude u odličnom stanju. Sigurno ne bismo kupili voćku koju je neko već zagrizao, knjigu kojoj nedostaju stranice ili alatku kojoj nešto fali. Slično tome, Jehova želi da ga svim srcem volimo i da mu budemo potpuno odani.

4. (a) Kako nesavršena osoba može biti besprekorna? (b) Prema Psalmu 103:12-14, šta Jehova očekuje od nas?

4 Da li to znači da moramo biti savršeni da bismo bili besprekorni? Možda mislimo da imamo mnogo mana. Pogledajmo koje dve činjenice govore u prilog tome da ne moramo biti savršeni da bismo bili besprekorni. Kao prvo, Jehova se ne usredsređuje na naše mane. U njegovoj Reči piše: „Ako ćeš na prestupe gledati, Jah, Jehova, ko će opstati?“ (Ps. 130:3). On zna da smo nesavršeni, grešni ljudi i velikodušno nam oprašta (Ps. 86:5). Kao drugo, Jehova zna gde su nam granice i ne očekuje od nas više od onoga što možemo. (Pročitati Psalam 103:12-14.) Šta onda znači biti besprekoran pred njim?

5. Kako je besprekornost povezana s ljubavlju?

5 Besprekornost pred Jehovom usko je povezana s ljubavlju prema njemu. Našeg nebeskog oca Jehovu moramo voleti svim srcem i moramo mu biti potpuno odani. Ako je naša ljubav prema njemu takva čak i kada prolazimo kroz kušnje, tada se može reći da smo besprekorni (1. Let. 28:9; Mat. 22:37). Vratimo se na primer troje Jehovinih svedoka s početka članka. Zašto su tako postupili? Da li je devojčica htela da bude „crna ovca“ u školi, da li je mladić želeo da ga neko ismeva na vratima i da li je poglavar porodice hteo da izgubi posao? Daleko od toga! Oni su dobro znali za Jehovina pravedna merila i njihove misli su bile usmerene na to kako da ugode svom nebeskom Ocu. Ljubav prema njemu podstakla ih je da pre nego što donesu odluku razmisle šta bi bilo u skladu s njegovom voljom. Tako su dokazali da su besprekorni.

ZAŠTO TREBA DA BUDEMO BESPREKORNI

6. (a) Zašto treba da budemo besprekorni pred Bogom? (b) Kako su Adam i Eva pokazali da nisu besprekorni?

6 Zašto je toliko važno da svako od nas bude besprekoran pred Jehovom? Zato što je Satana osim Jehove oklevetao i nas. Taj buntovni anđeo je još u edenskom vrtu postao Satana, što na hebrejskom znači „protivnik“. On je oklevetao Jehovu tako što je indirektno rekao da je loš, sebičan i nepošten Vladar. Nažalost, Adam i Eva su  stali na Sataninu stranu i pobunili su se protiv Jehove (Post. 3:1-6). Dok su živeli u edenskom vrtu imali su sve razloge da istinski zavole Jehovu. Ali kad ih je Satana iskušao, pokazalo se da nisu voleli Jehovu svim srcem. Pojavilo se još jedno pitanje: Da li će ijedan čovek ostati veran Jehovi zato što ga voli? Drugim rečima, da li ljudi uopšte mogu biti besprekorni pred Bogom? To pitanje je postalo aktuelno u vreme Jova.

7. Prema Jovu 1:8-11, šta je o Jovovoj besprekornosti mislio Jehova, a šta Satana?

7 Jov je živeo u vreme kada su Izraelci bili u Egiptu. Nijedan čovek nije bio tako besprekoran pred Bogom kao Jov. Kao i mi danas, i on je bio nesavršen. Pravio je greške. Ali Jehova ga je voleo zbog njegove besprekornosti. Vrlo je verovatno da je Satana već iznosio Jehovi primedbe na račun ljudske besprekornosti. Zato je Jehova skrenuo Satani pažnju na Jova. Način na koji je taj čovek živeo jasno je pokazao da je Satana lažov! Satana je tražio da iskuša Jova. Jehova je to dozvolio zato što je imao poverenja u Jova, koga je smatrao svojim prijateljem. (Pročitati Jova 1:8-11.)

8. Kako je Satana napao Jova?

8 Satana je okrutan, a uz to je i ubica. Uzeo je Jovu sve što je imao – bogatstvo, sluge i ugled u društvu. Okomio se i na njegovu porodicu i pobio mu je sve desetoro dece. Zatim mu je uzeo zdravlje i prouzrokovao da od glave do pete bude u bolnim čirevima. Jovova žena je bila  izbezumljena od tuge i bola i rekla mu je da odustane od svoje besprekornosti, da prokune Boga i umre. I on sam je želeo da umre, ali ipak nije digao ruke od svega. Satana je zatim na drugi način pokušao da ga slomi. Iskoristio je trojicu Jovovih prijatelja. Oni su danima bili kod njega, ali ne samo da ga nisu utešili već su mu držali pridike i kritikovali ga. Tvrdili su da ga Bog kažnjava i da mu uopšte nije važno što je besprekoran. Čak su indirektno rekli da je Jov zao čovek koji je zaslužio da mu se sve to desi! (Jov 1:13-22; 2:7-11; 15:4, 5; 22:3-6; 25:4-6).

9. Čega se Jov nije odrekao uprkos kušnjama?

9 Kako je Jov reagovao na sve te nevolje? Kao nesavršen čovek, žustro je odgovarao svojim lažnim tešiteljima i rekao je stvari zbog kojih se kasnije kajao. Više je branio svoju pravednost nego Božju (Jov 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5). Ali čak i u najtežim trenucima nije se okrenuo protiv Jehove. Nije verovao lažima koje su mu govorili takozvani prijatelji. Rekao je: „Nipošto vas pravednima ne mogu proglasiti! Dokle god dišem, neću odstupiti od besprekornosti svoje!“ (Jov 27:5). Tim rečima je dokazao da je čvrsto rešio da ostane besprekoran pred Jehovom, šta god da se desi. Nije se predao, a ni mi to ne treba da učinimo.

10. Kako se Satanine optužbe odnose i na nas?

10 Zašto možemo reći da se optužbe koje je Satana izneo na račun Jova odnose i na nas? U suštini, Satana tvrdi da mi zapravo ne volimo Jehovu, da ćemo prestati da mu služimo da bismo sačuvali sebe i da je naša besprekornost lažna! (Jov 2:4, 5; Otkr. 12:10). Zar te takve optužbe ne vređaju? Razmisli o sledećem: Jehova dozvoljava Satani da ispita tvoju besprekornost. On ima toliko poverenja u tebe da ti pruža jedinstvenu priliku da sačuvaš svoju besprekornost i dokažeš da je Satana lažov. Siguran je da ti to možeš i obećava da će ti pomoći (Jevr. 13:6). Velika je čast uživati takvo poverenje Vladara čitavog svemira! Da li shvataš zašto je besprekornost toliko važna? Zahvaljujući njoj možemo opovrgnuti Satanine laži, skinuti ljagu s Jehovinog imena i podržati njegovu vlast. Kako možemo sačuvati svoju besprekornost?

KAKO U DANAŠNJE VREME SAČUVATI BESPREKORNOST

11. Šta možemo naučiti od Jova?

11 Satana sve žešće napada Božje sluge u ovim teškim „poslednjim danima“ (2. Tim. 3:1). Kako u ovako mračnim vremenima možemo ojačati želju da ostanemo besprekorni? I to možemo naučiti od Jova. Još pre nego što se našao u teškim kušnjama on je u mnogim situacijama ostao besprekoran pred Bogom. Pogledajmo koje tri pouke možemo izvući iz njegovog primera.

Kako možemo ojačati želju da sačuvamo besprekornost? (Videti 12. odlomak) *

12. (a) Prema rečima iz Jova 26:7, 8, 14, kako je Jov razvio strahopoštovanje prema Jehovi? (b) Kako i mi to možemo učiniti?

12 Strahopoštovanje je pomoglo Jovu da produbi svoju ljubav prema Bogu. On je nalazio vremena da razmišlja o veličanstvenim stvarima koje je Jehova stvorio. (Pročitati Jova 26:7, 8, 14.) Divio se Jehovi dok je razmišljao o zemlji, nebesima, oblacima i grmljavini i shvatao je da zapravo vrlo malo zna o svemu tome. Jehovine reči su takođe u njemu izazivale strahopoštovanje. Zato je rekao: „Čuvao  sam reči usta njegovih“ (Jov 23:12). Sve je to u njemu budilo duboka osećanja prema Jehovi. Voleo je i poštovao svog nebeskog Oca i želeo je da mu ugodi. Zahvaljujući tome bio je čvrsto rešen da sačuva svoju besprekornost. I mi to treba da radimo. Mi danas znamo mnogo više o čudesnim delima stvaranja nego što su to znali ljudi u Jovovo vreme. Imamo i celokupnu Bibliju, na osnovu koje možemo dobro upoznati Jehovu. Sve što naučimo o njemu ispuniće naše srce strahopoštovanjem. A takvo strahopoštovanje će nas podstaći da ga volimo i slušamo i da istinski želimo da ostanemo besprekorni pred njim (Jov 28:28).

Svoju želju da sačuvamo besprekornost možemo ojačati ako ne gledamo pornografiju (Videti 13. odlomak) *

13-14. (a) Prema rečima iz Jova 31:1, kako je Jov dokazao da je poslušan? (b) Kako se možemo ugledati na njega?

13 Poslušnost mu je pomogla da sačuva svoju besprekornost. Jov je dobro znao da besprekornost podrazumeva poslušnost. U stvari, svaki put kada poslušamo Jehovu želja da sačuvamo svoju besprekornost postaje sve jača. Jov se istinski trudio da u svakodnevnom životu sluša Boga. Na primer, pazio je kako se ponaša prema osobama suprotnog pola. (Pročitati Jova 31:1.) Kao oženjen čovek, znao je da ne bi bilo u redu da poklanja posebnu pažnju drugim ženama. Danas živimo u svetu u kome se sve vrti oko seksa zbog čega smo prosto bombardovani takvim iskušenjima. Da li ćemo i mi, poput Jova, čvrsto rešiti da ne poklanjamo neprikladnu pažnju osobi s kojom nismo u braku? Da li ćemo odbiti da gledamo nepristojne ili pornografske slike gde god da se nađu? (Mat. 5:28). Svoju želju da sačuvamo besprekornost ojačaćemo time što se svakog dana trudimo da pokazujemo samokontrolu.

Svoju želju da sačuvamo besprekornost možemo ojačati ako imamo uravnoteženo gledište o materijalnim stvarima (Videti 14. odlomak) *

14 Jov je bio poslušan Jehovi i kada je reč o tome kako je gledao na materijalne  stvari. Shvatio je da bi počinio ozbiljan prestup koji za sobom povlači kaznu ako bi se uzdao u svoj imetak (Jov 31:24, 25, 28). U današnjem svetu sve se gleda kroz novac. Ako imamo uravnoteženo gledište o novcu i posedima, na šta nas biblijska načela podstiču, ojačaćemo želju da sačuvamo svoju besprekornost (Posl. 30:8, 9; Mat. 6:19-21).

Svoju želju da sačuvamo besprekornost možemo ojačati ako ne dozvolimo da naša nada izbledi (Videti 15. odlomak) *

15. (a) Šta je Jovu pomoglo da sačuva besprekornost? (b) Kako i nama može pomoći razmišljanje o nadi koju nam Jehova pruža?

15 Sačuvao je svoju besprekornost jer je verovao da će ga Bog nagraditi. Bio je uveren da je Bogu zaista važno da on ostane besprekoran (Jov 31:6). Iako je doživeo sve te kušnje, bio je siguran da će ga Jehova na kraju nagraditi. To mu je sigurno pomoglo da sačuva besprekornost. Jehova je bio toliko ponosan na njega da ga je već tada bogato nagradio (Jov 42:12-17; Jak. 5:11). Ali Jova očekuje još veća nagrada. Da li i ti čvrsto veruješ da će te Jehova nagraditi zbog tvoje besprekornosti? Naš Bog se ne menja (Mal. 3:6). Ako stalno imamo na umu da on ceni što se trudimo da ostanemo besprekorni, naša nada u bolju budućnost neće izbledeti (1. Sol. 5:8, 9).

16. Šta treba da čvrsto rešimo?

16 Dakle, budi čvrsto rešen da nikada ne odstupiš od svoje besprekornosti! Možda ćeš ponekad imati osećaj da si sam na tom putu. Ali budi uveren da nisi jer se još milioni ljudi širom sveta trude da sačuvaju svoju besprekornost. Svima njima će se pridružiti muškarci i žene koji su u prošlosti sačuvali svoju besprekornost, čak i kad su im pretili smrću (Jevr. 11:36-38; 12:1). Budimo čvrsto rešeni da živimo u skladu sa Jovovim rečima: „Neću odstupiti od besprekornosti svoje!“ Svojom besprekornošću u svu večnost iskazujmo čast Jehovi!

PESMA 124 Budimo verni

^ odl. 5 Šta je besprekornost? Zašto Jehova ceni tu osobinu kod onih koji mu služe? Zašto je važno da svako od nas bude besprekoran? U ovom članku ćemo dobiti biblijske odgovore na ova pitanja. Pored toga, jasno ćemo videti kako kod sebe možemo ojačati želju da iz dana u dan budemo besprekorni. To će nam doneti velike blagoslove.

^ odl. 50 OBJAŠNJENJE SLIKA: Jov poučava svoju decu šta je sve lepo Jehova stvorio.

^ odl. 53 OBJAŠNJENJE SLIKA: Jehovin svedok ne želi da sa kolegama na poslu gleda pornografiju.

^ odl. 56 OBJAŠNJENJE SLIKA: Jehovin svedok ne želi da kupi velik i skup televizor koji mu ne treba i koji sebi ne može priuštiti.

^ odl. 58 OBJAŠNJENJE SLIKA: Jehovin svedok nalazi vremena da duboko razmišlja o budućem raju.