STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) februar 2019.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 8. aprila do 5. maja 2019.

Sačuvajmo svoju besprekornost!

Šta je besprekornost i kako je sačuvati?

Budimo krotki da bismo ugodili Jehovi

Zašto su Mojsije i Isus dobar primer kada je reč o krotosti? Zašto je dobro da i mi budemo krotki?

Zašto pokazivati zahvalnost?

Šta o pokazivanju cenjenja možemo naučiti od Jehove, Isusa i jednog gubavca?

Ljubav i pravda u drevnom Izraelu

Šta Mojsijev zakon otkriva o tome kako Bog gleda na ljubav i pravdu?

ŽIVOTNA PRIČA

Duhovno nasleđe mi je donelo puno blagoslova

Uživajte u životnoj priči Vudvorta Milsa koji 80 godina verno služi Jehovi.

Da li ste znali?

Šta znamo o poreklu sinagoga?