Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Posvetimo se duhovnom napretku!

Posvetimo se duhovnom napretku!

Po duhu živite (GAL. 5:16)

PESME: 22, 75

1, 2. Šta je jedan brat preduzeo u vezi sa svojom duhovnošću?

JEDAN brat po imenu Robert krstio se kada je bio tinejdžer, ali nije ozbiljno shvatao istinu. On kaže: „Nikada nisam ni u čemu zgrešio, ali sam jednostavno formalno obavljao stvari. Izgledalo je da sam duhovno jak. Prisustvovao sam svim sastancima i nekoliko puta godišnje služio kao pomoćni pionir. Ali nešto je nedostajalo.“

2 Robert je tek kasnije shvatio šta je to bilo. Kada je stupio u brak, on i supruga su se dogovorili da povremeno postavljaju jedno drugom biblijska pitanja. Njegova supruga, koja je bila duhovno jaka, lako je davala odgovore, ali Robert često nije znao da odgovori i zbog toga mu je bilo veoma neprijatno. On kaže: „Kao da ništa nisam znao. Zato sam rekao sebi: ’Ako hoćeš da budeš duhovni poglavar svojoj supruzi, moraš nešto preduzeti.‘“ I preduzeo je. On kaže: „Marljivo sam proučavao Bibliju i kockice su počele da se slažu. Tako sam stekao znanje, i što je najvažnije, zbližio sam se s Jehovom.“

3. (a) Šta možemo naučiti iz onog što se desilo Robertu? (b) Na koja ćemo pitanja sada dobiti odgovore?

3 Iz onog što se desilo Robertu možemo izvući važne pouke. Možda donekle poznajemo Bibliju i redovni smo  na sastancima, ali to ne mora da znači da smo duhovne osobe. S druge strane, možda smo u izvesnoj meri duhovno napredovali, ali kada bolje razmislimo, uviđamo da ima još prostora za poboljšanje (Fil. 3:16). U ovom članku ćemo dobiti odgovore na tri važna pitanja koja nam mogu pomoći da nastavimo da duhovno napredujemo. To su: (1) Kako možemo proveriti koliko smo duhovno jaki? (2) Kako možemo još više napredovati u duhovnom pogledu? (3) Kako nam jaka duhovnost pomaže u svakodnevnom životu?

KAKO MOŽEMO PROVERITI KOLIKO SMO DUHOVNO JAKI

4. Na koga se odnosi savet iz Efešanima 4:23, 24?

4 Kada smo postali Jehovine sluge, mnogo toga smo dotad već promenili u životu. Međutim, nismo tu stali. Nastavili smo da primenjujemo biblijski savet da se obnavljamo u sili koja pokreće naš um (Ef. 4:23, 24). Pošto smo nesavršeni, važno je da i dalje napredujemo. Čak i ako dugi niz godina služimo Jehovi, treba da pazimo na svoju duhovnost (Fil. 3:12, 13).

5. Koja nam pitanja mogu pomoći da se preispitamo?

5 Da bismo proverili koliko smo duhovno jaki, treba da se iskreno preispitamo, i to bez obzira da li smo mladi ili stari. U tome nam mogu pomoći sledeća pitanja: „Da li kod sebe primećujem promene iz kojih se vidi da duhovno napredujem? Da li sam sve sličniji Hristu? Šta moj stav i ponašanje na sastancima pokazuju? Šta moje reči otkrivaju o tome šta mi je važno u životu? Da li redovno i smisaono proučavam? Kakav utisak ostavljam na druge svojim celokupnim izgledom? Kako reagujem kad mi neko skrene pažnju na nešto? Kako reagujem kad se nađem u nekom iskušenju? Da li sam u duhovnom pogledu postao odrasla osoba?“ (Ef. 4:13). Ovakva pitanja nam mogu pomoći da proverimo koliko smo duhovno napredovali.

6. Šta je još potrebno da bismo videli koliko smo duhovno jaki?

6 Da bismo videli koliko smo duhovno jaki, ponekad nam je potrebna pomoć drugih. Apostol Pavle je rekao da telesna osoba ne uviđa da svojim načinom života vređa Boga. S druge strane, duhovna osoba razume Božje gledište i zna da telesan način života nije Bogu po volji (1. Kor. 2:14-16; 3:1-3). Da bismo videli gde mi stojimo, ponekad nam je potrebna pomoć starešina, jer oni imaju „Hristov um“. Zato često mogu da zapaze prve znake telesnog razmišljanja. Ukoliko to zapaze i kod nas i skrenu nam pažnju na nešto, da li prihvatamo njihov savet i onda gledamo da ispravimo ono što je potrebno? Ako tako činimo, pokazujemo da želimo da budemo duhovno zrele osobe (Prop. 7:5, 9).

KAKO MOŽEMO JOŠ VIŠE DUHOVNO NAPREDOVATI

7. Šta je pored dobrog poznavanja Biblije potrebno da bismo bili duhovno jaki?

7 Zadržimo na umu da to što možda dobro poznajemo Bibliju ne znači da smo duhovne osobe. Kralj Solomon je znao mnogo toga o Jehovi, a neke njegove mudre izjave su postale deo Biblije. Međutim, kasnije je duhovno oslabio i nije ostao veran Jehovi (1. Kralj. 4:29, 30; 11:4-6). Šta je onda još potrebno pored biblijskog znanja? Potrebno je da stalno duhovno napredujemo (Kol. 2:6, 7). Ali kako to možemo činiti?

8, 9. (a) Šta će nam pomoći da steknemo i zadržimo duhovnu stabilnost? (b) Šta treba da bude naš cilj kada proučavamo Bibliju i duboko razmišljamo o njoj? (Videti sliku na početku članka.)

8 Apostol Pavle je podstakao hrišćane u prvom veku da duhovno napreduju.  Rekao je: „Napredujmo prema zrelosti“ (Jevr. 6:1). Kako to i mi danas možemo činiti? Jedan važan način je da proučavamo knjigu „Održite se u Božjoj ljubavi“. Važno je da završimo proučavanje ove knjige, jer će nam ona pomoći da naučimo kako da u životu primenjujemo biblijska načela. Nakon toga, možemo proučavati neki drugi materijal koji će nam pomoći da budemo postojani u veri (Kol. 1:23). Takođe je važno da duboko razmišljamo o onom što proučavamo i da molimo Jehovu da nam pomogne da uvidimo kako to možemo primeniti u životu.

9 Dok proučavamo Bibliju i duboko razmišljamo o njoj, naš cilj treba da bude da razvijemo snažnu želju da ga u svemu slušamo i obradujemo njegovo srce (Ps. 40:8; 119:97). U isto vreme, otkrivamo ono što bi moglo da nas spreči da napredujemo u duhovnom pogledu i trudimo se da to ispravimo (Titu 2:11, 12).

10. Šta mladi mogu raditi da bi bili duhovno jaki?

10 Takođe je bitno da imamo jasne duhovne ciljeve. To posebno važi za one koji su mladi. Jedan brat koji služi u Betelu često pre programa na pokrajinskim sastancima razgovara s onima koji će se krstiti i pita ih koje duhovne ciljeve imaju. Mnogi od njih su mladi. Kod mnogih se vidi da imaju jasnu viziju kako žele da služe Jehovi. Na primer, neki bi voleli da započnu s punovremenom službom ili da se presele gde je potrebno više objavitelja. Međutim, ponekad ima i onih koji ne znaju šta da kažu jer možda ne uviđaju važnost duhovnih ciljeva. Ako si mlad, važno je da se preispitaš. Na primer, možeš sebi postaviti sledeća pitanja: „Da li idem na sastanke i u službu propovedanja samo zbog roditelja? Da li je Jehova i moj prijatelj?“ Naravno, podstrek da imamo duhovne ciljeve ne odnosi se samo na mlade, već na sve nas. Duhovni ciljevi mogu ojačati našu duhovnost (Prop. 12:1, 13).

11. (a) Šta je potrebno da bismo duhovno napredovali? (b) Navedi primer koji možemo oponašati.

11 Kada utvrdimo gde treba da se poboljšamo, onda treba nešto i da preduzmemo, budući da je veoma važno da budemo duhovne osobe. Zapravo, to je pitanje života i smrti (Rimlj. 8:6-8). Međutim, biti duhovno jak ne znači biti savršen. Jehova to ne očekuje od nas, ali želi da nam pomogne da duhovno napredujemo. Zato nam daje svoj sveti duh. Ali i mi moramo uložiti trud. Kada je brat Bar, koji je služio kao član Vodećeg tela, u jednom predavanju objašnjavao Luku 13:24 rekao je: „Mnogi ne uspevaju [da uđu na uska vrata] jer se ne trude dovoljno da bi bili jaki.“ Koliko je važno da se naprežemo vidi se u Jakovljevom primeru. On se s jednim anđelom borio sve dok nije bio blagoslovljen (Post. 32:26-28). Budimo i mi poput njega i nastavimo da se borimo. U tom pogledu je važno da čitamo Bibliju. Iako sigurno uživamo u tome, ipak se to razlikuje od čitanja neke druge knjige. U kom smislu? Ostale knjige čitamo iz razonode, a Bibliju čitamo da bismo pronašli neki duhovni biser.

12, 13. (a) Šta će nam pomoći da razmišljamo poput Hrista? (b) Kako nam Petrov primer i njegov savet mogu pomoći da duhovno napredujemo? (v) Šta ti možeš učiniti da bi duhovno napredovao? (Videti okvir „Kako možemo duhovno napredovati“.)

12 Dok se trudimo da duhovno rastemo, sveti duh će nam pomoći da promenimo način razmišljanja. Tada ćemo postepeno početi da razmišljamo kao Hrist (Rimlj. 15:5). Sveti duh će nam takođe pomoći da odbacimo pogrešne želje i razvijemo osobine koje će radovati Boga (Gal. 5:16, 22, 23). Ukoliko primetimo da  materijalističko razmišljanje i telesne želje počinju da hvataju koren u našem umu, ne treba da se predamo. Istrajno se molimo Jehovi za njegov duh i on će nam pomoći da iz svog uma iskorenimo ono što je loše i da se koncentrišemo na ono što je dobro (Luka 11:13). Setimo se apostola Petra. Nekoliko puta u životu nije reagovao kao duhovan čovek (Mat. 16:22, 23; Luka 22:34, 54-62; Gal. 2:11-14). Ali se nije predao. Jehova mu je pomogao i on je postepeno naučio da razmišlja poput Hrista. To isto možemo i mi.

13 Petar je kasnije čak naveo konkretne osobine koje možemo razvijati. (Pročitati 2. Petrovu 1:5-8.) Potrebno je da se svesrdno trudimo da razvijamo osobine kao što su samosavladavanje, istrajnost i bratska ljubav. Tada ćemo duhovno napredovati i postati zrele osobe. Zato je dobro da se svakog dana pitamo: „Šta danas mogu učiniti kako bih duhovno napredovao?“

PRIMENA BIBLIJSKIH NAČELA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

14. Kako duhovnost utiče na naš život?

14 Ukoliko razmišljamo poput Hrista, to će se odraziti na naš govor, naše ponašanje na poslu i u školi, kao i na odluke koje donosimo svaki dan. Naše odluke će pokazati da li se naprežemo da budemo poput Hrista. Kada smo duhovno jaki, onda nećemo dopustiti da išta ugrozi našu bliskost s Jehovom, našim nebeskim Ocem. To znači da, ukoliko imamo Hristov um, nećemo pokleknuti pred nekim iskušenjem. Zato je važno da prilikom donošenja odluka razmislimo o sledećim pitanjima: „Koja biblijska načela mi mogu pomoći? Šta bi Hrist uradio da je na mom mestu? Koja će odluka obradovati Jehovu?“ Ovakvo razmišljanje treba da postane deo nas. Da bismo uspeli u tome, pogledajmo nekoliko primera. U svakom od njih osmotrićemo biblijsko načelo koje nam može pomoći da donesemo mudru odluku.

15, 16. Objasni kako nam biblijska načela mogu pomoći (a) pri izboru bračnog druga (b) pri izboru prijatelja.

15 Izbor bračnog druga. Biblijsko načelo koje u ovom slučaju treba uzeti u obzir nalazi se u 2. Korinćanima 6:14, 15. (Pročitati.) Pavlove reči pokazuju da duhovna osoba nema ništa zajedničko s telesnom osobom. Kako se ovo može primeniti na izbor bračnog druga?

16 Izbor prijatelja. Zapazimo biblijsko načelo iz 1. Korinćanima 15:33. (Pročitati.) Duhovna osoba se neće družiti s nekim ko može loše uticati na njenu duhovnost. Razmislimo kako možemo ovo načelo primeniti u svom životu — na primer, kada je reč o društvenim mrežama ili igranju igrica na internetu s nepoznatim osobama.

Da li će mi moje odluke pomoći da duhovno napredujem? (Videti 17. odlomak)

17-19. Šta će nam pomoći (a) da izbegavamo ono što je bezvredno i besmisleno? (b) da postavljamo dobre ciljeve u životu? (v) kad imamo neke razmirice?

17 Dela koja nas mogu sprečiti da duhovno napredujemo. Apostol Pavle je dao jedno važno upozorenje u Jevrejima 6:1. (Pročitati.)  Šta spada u „mrtva dela“ koja se navode u ovom stihu? Sve ono što je bezvredno i besmisleno u duhovnom pogledu. Ovo biblijsko načelo nam može pomoći da odgovorimo na sledeća pitanja: „Da li ono što radim spada u ’mrtva dela‘? Da li treba da prihvatim neki poslovni poduhvat? Zašto ne treba da se priključim bilo kojoj grupi koja želi da promeni stanje u svetu?“

Da li će mi moje odluke pomoći da postavljam dobre ciljeve? (Videti 18. odlomak)

18 Duhovni ciljevi. Koliko je važno imati duhovne ciljeve vidi se iz Isusove Propovedi na gori (Mat. 6:33). Duhovna osoba teži za duhovnim ciljevima i Božje Kraljevstvo je na prvom mestu u njenom životu. Ovo biblijsko načelo nam može pomoći da odgovorimo na pitanja kao što su: „Da li treba da težim za visokim obrazovanjem? Da li treba da prihvatim određeni posao?“

Da li će mi moje odluke pomoći da budem mirotvorac? (Videti 19. odlomak)

19 Razmirice. Kako nam u rešavanju razmirica može pomoći savet koji je Pavle dao hrišćanima u Rimu? (Rimlj. 12:18). Pošto želimo da se ugledamo na Hrista, nastojimo da budemo „u miru sa svim ljudima“. Ali kako reagujemo kada dođe do nekih razmirica? Da li smo poznati kao oni koji „mir tvore“ ili nam je teško da popustimo? (Jak. 3:18).

20. Zašto želiš da duhovno napreduješ?

20 Ovo su samo neki primeri iz kojih se može videti kako nam razmišljanje o biblijskim načelima može pomoći da donosimo odluke koje bi donela duhovna osoba. Duhovnost nam može pomoći da imamo srećniji i ispunjeniji život. Robert, kog smo pomenuli na početku članka, kaže: „Kada sam produbio svoje prijateljstvo s Jehovom postao sam bolji suprug i bolji otac. Takođe sam postao srećniji i zadovoljniji.“ Ukoliko nastavimo da duhovno napredujemo, i mi možemo doživeti mnoge lepe stvari. Vodićemo srećniji život sada i možemo očekivati „pravi život“ u budućnosti (1. Tim. 6:19).