STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) februar 2018.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 2. do 29. aprila 2018.

Ugledajmo se na Noja, Danila i Jova u pokazivanju vere i poslušnosti

Ove verne Božje sluge su se suočavali sa istim problemima kao i mi danas. Šta im je pomoglo da ostanu besprekorni?

Da li poznaješ Jehovu kao što su ga poznavali Noje, Danilo i Jov?

Kako su oni upoznali Svemoćnog? Kako im je koristilo to znanje? Kako možemo imati veru poput njihove?

ŽIVOTNA PRIČA

S Jehovom je sve moguće

Jednom bračnom paru iz Kirgizije život je promenilo ono što su čuli u autobusu.

Šta znači biti duhovna osoba?

U Bibliji su opisane odlike duhovnog čoveka, kao i razlike između njega i telesnog čoveka.

Posvetimo se duhovnom napretku!

Onaj ko dobro poznaje Bibliju nije obavezno i duhovna osoba. Šta je još potrebno?

Radost — dragoceni dar od Boga

Ako zbog svakodnevnih pritisaka gubimo radost, šta možemo učiniti da ponovo budemo radosni?

IZ NAŠE ARHIVE

Predavanja koja su doprinela širenju dobre vesti u Irskoj

Šta je uverilo brata Čarlsa Rasela da je područje u Irskoj spremno za duhovnu žetvu?