Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ko danas vodi Božji narod?

Ko danas vodi Božji narod?

Sećajte se onih koji predvode među vama (JEVR. 13:7)

PESME: 125, 43

1, 2. Šta su se apostoli možda pitali nakon što je Isus uzašao na nebo?

ISUSOVI apostoli su stajali na Maslinskoj gori gledajući u nebo. Upravo su videli kako Isus, njihov učitelj i prijatelj, zaklonjen oblakom odlazi na nebo (Dela 1:9, 10). Oni su oko dve godine proveli s njim. Za to vreme ih je poučavao, hrabrio i vodio, a onda je otišao. Kako će dalje bez njega?

2 Pre nego što je otišao na nebo, Isus je svojim sledbenicima rekao: „Bićete mi svedoci u Jerusalimu, po celoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje“ (Dela 1:8). Da li će moći da ispune taj zadatak? Isus im je obećao da će uskoro primiti sveti duh (Dela 1:5). Ali ko će ih organizovati i usmeriti kako da propovedaju širom sveta? Apostoli su znali da je u staro doba Jehova posredstvom ljudi vodio Izraelce. Zato su se možda pitali da li će im Jehova sada dati nekog novog vođu.

3. (a) Koju su važnu odluku doneli apostoli nakon što je Isus uzašao na nebo? (b) Na koja pitanja ćemo dobiti odgovor u ovom članku?

 3 Ubrzo nakon toga, Isusovi učenici su razmatrali svete spise, molili se za Božje vođstvo i izabrali Matiju da zameni Judu Iskariotskog (Dela 1:15-26). Zašto je taj izbor bio toliko važan i njima i Jehovi? Oni su shvatili da mora biti dvanaest apostola. * Isus nije izabrao apostole da bi mu pravili društvo već da bi imali važnu ulogu među Božjim narodom. O kakvoj ulozi se radilo i kako ih je Jehova preko Isusa pripremio za to? Koje slično uređenje i danas postoji među Božjim narodom? I kako se možemo „sećati“ onih koji među nama predvode, naročito onih koji sačinjavaju „vernog i razboritog roba“? (Jevr. 13:7; Mat. 24:45).

ISUS USMERAVA VODEĆE TELO

4. Koju su ulogu u prvom veku imali apostoli i druge starešine u Jerusalimu?

4 Apostoli su počeli da predvode hrišćansku skupštinu od Pedesetnice 33. n. e. Tom prilikom je „Petar s jedanaestoricom ustao“ i počeo da poučava veliko mnoštvo Judejaca i prozelita (Dela 2:14, 15). Mnogi od njih su postali vernici. Ti novi hrišćani su se nakon toga „posvetili apostolskom učenju“ (Dela 2:42). Apostoli su vodili računa o novčanim sredstvima kojima je skupština raspolagala (Dela 4:34, 35). Vodili su računa i o duhovnim potrebama Božjeg naroda, što se vidi iz njihovih reči: „Mi ćemo se posvetiti molitvi i poučavanju Božjoj reči“ (Dela 6:4). Iskusne hrišćane su slali da propovedaju na novim područjima (Dela 8:14, 15). S vremenom su se i druge pomazane starešine pridružile apostolima u brizi oko skupština. Oni su sačinjavali vodeće telo koje je pružalo vođstvo svim skupštinama (Dela 15:2).

5, 6. (a) Kako je sveti duh pomagao vodećem telu? (Videti sliku na početku članka.) (b) Kako su anđeli pomagali vodećem telu? (c) Kako je vodeće telo gledalo na Božju Reč?

5 Hrišćani u prvom veku su razumeli da vodećim telom upravlja Jehova Bog preko Isusa. Na osnovu čega su to razumeli? Kao prvo, sveti duh je davao snagu i mudrost vodećem telu (Jov. 16:13). Sveti duh je bio izliven na sve pomazane hrišćane, ali je posebno uticao na apostole i druge starešine u Jerusalimu kako bi mogli da ispune svoju ulogu nadglednika. Na primer, 49. godine n. e. sveti duh je usmerio vodeće telo da donese odluku što se tiče obrezanja. Skupštine su poslušale ta uputstva zahvaljujući čemu su se „učvršćivale u veri i rasle iz dana u dan“ (Dela 16:4, 5). U pismu u kom je bila obrazložena ta odluka takođe se videlo da vodeće telo ispoljava plodove svetog duha, naročito ljubav i veru (Dela 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23).

6 Kao drugo, anđeli su pomagali vodećem telu. Na primer, jedan anđeo se pojavio čoveku koji se zvao Kornelije i rekao mu da pronađe apostola Petra. Nakon što je Petar propovedao Korneliju i njegovim ukućanima, na njih je bio izliven sveti duh iako nisu bili  obrezani. Tako je Kornelije postao prvi neobrezani hrišćanin nejevrejskog porekla. To je podstaklo apostole i drugu braću da se podlože Božjoj volji i prihvate neobrezane nejevreje u hrišćansku skupštinu (Dela 11:13-18). Osim toga, anđeli su svesrdno podupirali delo propovedanja koje je nadgledalo vodeće telo (Dela 5:19, 20). Kao treće, za vodeće telo Božja Reč je bila autoritet. Bilo da su rešavali doktrinarna pitanja ili su se bavili organizovanjem dela propovedanja, te duhom pomazane starešine su se uvek oslanjale na svete spise (Dela 1:20-22; 15:15-20).

7. Zašto možemo reći da je Isus vodio prve hrišćane?

7 Iako je vodeće telo pružalo vođstvo skupštini u prvom veku, članovi vodećeg tela su razumeli da je Isus njihov Vođa. Na primer, apostol Pavle je napisao da je Hrist dao „neke da budu apostoli“. Zatim je podstakao suvernike sledećim rečima: „U svemu ljubavlju uzrastimo do zrelosti da budemo poput njega koji je poglavar, a to je Hrist“ (Ef. 4:11, 15). Učenici nisu dobili ime po nekom istaknutom apostolu, nego su „božanskim proviđenjem [...] nazvani hrišćanima“ (Dela 11:26). Apostol Pavle je znao koliko je važno držati se učenja apostola i drugih starešina, koja su bila zasnovana na svetim spisima. Međutim, on je rekao: „Želim da znate da je svakom muškarcu [uključujući i sve članove vodećeg tela] poglavar Hrist [...] a Hristu je poglavar Bog“ (1. Kor. 11:2, 3). Bilo je sasvim očigledno da je Jehova postavio svog Sina, Hrista Isusa, da vodi skupštinu.

„OVO NIJE DELO OD LJUDI“

8, 9. Koju je važnu ulogu imao brat Rasel krajem 19. veka?

8 Krajem 19. veka Čarls Rasel i neki njegovi istomišljenici želeli su da obnove izvorno hrišćanstvo. Da bi biblijsku istinu mogli da prenose i ljudima van svog govornog područja, 1884. osnovali su Traktatno društvo Sionska stražarska kula, čiji je predsednik bio brat Rasel. * On je detaljno proučavao Sveto pismo i bez ustručavanja je razotkrivao laži kao što su nauka o Trojstvu i besmrtnosti ljudske duše. Shvatio je da će Hristov povratak biti nevidljiv i da će se 1914. završiti „vremena neznabožaca“ (Luka 21:24). Brat Rasel je svoje vreme, snagu i novčana sredstva nesebično posvetio širenju istine iz Božje Reči. Očigledno je da su iza svega toga stajali Jehova i Isus.

9 Brat Rasel nije tražio slavu od ljudi. On je 1896. napisao: „Ne želimo da nas ljudi uzvisuju niti da se dive onome što pišemo, a ni da nas oslovljavaju titulama kao što su Prečasni ili Rabi. Ne želimo ni da se neka grupa ljudi zove po nama.“ Kasnije je još rekao: „Ovo nije delo od ljudi.“

10. (a) Kada je Isus postavio „vernog i razboritog roba“? (b) Kako je tokom vremena objašnjeno da Vodeće telo nije isto što i Biblijsko i traktatno društvo?

10 Tri godine nakon smrti brata Rasela, naime 1919, Isus je postavio „vernog i razboritog roba“. S kojom svrhom? Da njegovim slugama „daje hranu u pravo vreme“ (Mat. 24:45). Tokom tih godina, jedna  mala grupa pomazane braće u glavnom sedištu u Bruklinu pripremala je duhovnu hranu za Isusove sledbenike. Izraz „vodeće telo“ počeo je da se pojavljuje u našim publikacijama tokom 1940-ih. U to vreme se ono poistovećivalo sa Traktatnim društvom. Međutim, 1971. godine je objašnjeno da Vodeće telo nije isto što i Biblijsko i traktatno društvo. To društvo je bilo pravno telo koje je omogućavalo ispunjavanje zakonskih obaveza. Zato su od tada pomazana braća mogla postati članovi Vodećeg tela iako nisu bili u upravnom odboru Društva. Odnedavno zrela braća koja imaju zemaljsku nadu služe u upravnom odboru Društva, kao i u drugim korporacijama koje koristi Božji narod. Zahvaljujući tome Vodeće telo može da se posveti pružanju pouke i vođstva Božjem narodu (Jov. 10:16; Dela 6:4). U Stražarskoj kuli od 15. jula 2013. bilo je objašnjeno da je „verni i razboriti rob“ jedna mala grupa pomazane braće koja sačinjava Vodeće telo.

Vodeće telo 1950-ih

11. Kako funkcioniše Vodeće telo?

11 Članovi Vodećeg tela zajednički donose važne odluke. Svake sedmice održavaju sastanke, što im omogućuje da blisko sarađuju i ostanu ujedinjeni (Posl. 20:18). Svake godine tim sastancima predsedava neki drugi član Vodećeg tela, budući da nijedan od njih nije važniji od drugog (1. Petr. 5:1). Takav je princip u svih šest odbora Vodećeg tela. Nijedan član Vodećeg tela ne smatra sebe vođom. Svako od njih je ujedno i „sluga“ koji dobija duhovnu hranu od vernog roba i sledi njegovo vođstvo.

Verni rob je postavljen 1919. godine i od tada Božjem narodu obezbeđuje duhovnu hranu (Videti 10. i 11. odlomak)

„KO JE DAKLE VERNI I RAZBORITI ROB?“

12. Koje se pitanje postavlja budući da Vodeće telo nije nepogrešivo niti mu se Bog direktno obraća?

12 Članovi Vodećeg tela ne kažu za sebe da im se Bog direktno obraća niti da su nepogrešivi. Zato je i bilo nekih pogrešnih objašnjenja i odluka. U Vodiču kroz publikacije Jehovinih svedoka postoji odrednica „Pojašnjenje naših verovanja“ u kojoj su navedene neke izmene u našem razumevanju Biblije još od 1870. Naravno, Isus nije rekao da će verni rob davati savršenu duhovnu hranu. Kako onda možemo odgovoriti na njegovo pitanje: „Ko je dakle verni i razboriti rob?“ (Mat. 24:45). Koje dokaze imamo da Vodeće telo ispunjava tu ulogu? Sada ćemo videti da i današnjem Vodećem telu stoji na raspolaganju ista ona pomoć kakvu je imalo vodeće telo u prvom veku.

13. Kako sveti duh pomaže Vodećem telu?

13 Imaju pomoć svetog duha. Sveti duh pomaže članovima Vodećeg tela da shvate neka biblijska učenja koja ranije nisu razumeli. Na primer, uzmimo u obzir već spomenuti spisak izmena u nekim tumačenjima. Nijedan čovek ne bi mogao sam od sebe razumeti i objasniti te „dubine Božje“. (Pročitati 1. Korinćanima 2:10.) Članovi Vodećeg tela se slažu s rečima apostola Pavla, koji je napisao: „O tome i govorimo, ne rečima kojima uči ljudska mudrost, nego onima kojima uči duh“ (1. Kor. 2:13). Nakon stotina godina otpadništva i duhovne tame, slobodno možemo reći da je od 1919. godine došlo do tako velikog napretka u razumevanju Božje Reči isključivo zahvaljujući delovanju svetog duha.

14. Kako anđeli pomažu Božjem narodu danas?

 14 Imaju pomoć anđela. Vodeće telo ima zadatak da nadgleda međunarodno delo propovedanja u kome učestvuje više od osam miliona Jehovinih svedoka. Zašto su u tome veoma uspešni? Jedan od razloga je to što imaju podršku anđela. (Pročitati Otkrivenje 14:6, 7.) U mnogim slučajevima objavitelji su došli upravo kod onih koji su se molili Bogu za pomoć. * Napredak dela propovedanja i stvaranja učenika uprkos žestokom protivljenju u nekim zemljama isto je tako moguć samo zahvaljujući pomoći anđela.

15. Navedi primer koji pokazuje razliku između Vodećeg tela i hrišćanskih vođa.

15 Oslanjaju se na Božju Reč. (Pročitati Jovana 17:17.) Prisetimo se sada onoga što se desilo 1973. godine. U Stražarskoj kuli od 1. decembra bilo je postavljeno pitanje da li osobe koje nisu prekinule s korišćenjem duvana mogu da se krste. U odgovoru je stajalo da Biblija navodi na zaključak da ne mogu. Nakon što je bilo navedeno nekoliko biblijskih stihova, bilo je objašnjeno zašto oni koji su kršteni ali ne žele da prestanu da puše treba da budu isključeni (1. Kor. 5:7; 2. Kor. 7:1). U toj Stražarskoj kuli je pisalo da tako visoka merila nisu rezultat nečije  samovolje ili strogosti, već da dolaze od Boga posredstvom njegove pisane Reči. Da li je neka druga verska organizacija spremna da se u potpunosti osloni na Božju Reč, čak i kada to predstavlja pravi izazov za neke njene članove? U jednoj knjizi o religijama, nedavno objavljenoj u Sjedinjenim Državama, piše sledeće: „Hrišćanske vođe redovno revidiraju svoja učenja kako bi ih uskladili s verovanjima i mišljenjem koje je prihvatljivo njihovim članovima, kao i većini društva.“ Na Vodeće telo ne utiče ono što većina ljudi misli. Članovi Vodećeg tela se oslanjaju na Božju Reč, što je zaista dokaz da je Jehova taj koji vodi svoj narod u današnje vreme.

„SEĆAJTE SE ONIH KOJI PREDVODE MEÐU VAMA“

16. Kako se možemo „sećati“ Vodećeg tela?

16 Pročitati Jevrejima 13:7. Reč koja je u ovom stihu prevedena kao „sećati se“ može značiti i „spominjati“ nekoga. Dakle, Vodećeg tela se možemo „sećati“ ako ga spominjemo u svojim molitvama (Ef. 6:18). Razmislimo samo o tome koliko velika odgovornost leži na njima što se tiče obezbeđivanja duhovne hrane, nadgledanja dela propovedanja u čitavom svetu i određivanja kako će se upotrebiti dobrovoljni prilozi. Zato je zaista potrebno da se redovno molimo za njih.

17, 18. (a) Kako možemo sarađivati s Vodećim telom? (b) Na koji još način podupiremo vernog roba i Isusa?

17 Naravno, nije dovoljno da se samo molimo za Vodeće telo već treba i da sarađujemo s njim. Ono nam pruža vođstvo preko publikacija, kao i na našim sastancima, većim skupovima i kongresima. Osim toga, ono imenuje pokrajinske nadglednike, a oni imenuju skupštinske starešine. Pokrajinski nadglednici i starešine se „sećaju“ Vodećeg tela tako što se drže svih uputstava koje dobiju. Svi mi pokazujemo da poštujemo našeg Vođu, Isusa, tako što smo podložni ljudima koje on danas koristi (Jevr. 13:17).

18 Još jedan način da se „sećamo“ Vodećeg tela jeste da svesrdno učestvujemo u delu propovedanja. Apostol Pavle je podstakao hrišćane da oponašaju veru onih koji predvode među njima. Verni rob pokazuje da ima čvrstu i jaku veru tako što revno doprinosi širenju dobre vesti o Božjem Kraljevstvu. Da li i mi, kao deo velikog mnoštva, podupiremo pomazanike u tom važnom delu? Ako to činimo, bićemo srećni kada nam Isus bude rekao: „Što god ste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili“ (Mat. 25:34-40).

19. Zašto želiš da slediš našeg Vođu, Isusa?

19 Isus nije napustio svoje sledbenike kada se vratio na nebo (Mat. 28:20). On je lično osetio koliko su mu sveti duh, anđeli i Božja Reč pomagali da vodi svoje učenike dok je bio na zemlji. Zato vernom robu u današnje vreme pruža istu takvu pomoć. Pomazani hrišćani koji sačinjavaju tog roba „slede Jagnje kuda god ono pođe“ (Otkr. 14:4). Kada sledimo njihovo vođstvo, mi zapravo sledimo našeg Vođu, Isusa. Uskoro će nas on uvesti u novi svet i dati nam večni život (Otkr. 7:14-17). Nijedan ljudski vođa nam tako nešto ne može obećati.

^ odl. 3 Po svemu sudeći, Jehova je želeo da dvanaest apostola formira budućih „dvanaest kamena temeljaca“ Novog Jerusalima (Otkr. 21:14). Zato nije bilo potrebe da se zamene verni apostoli koji su kasnije umrli.

^ odl. 8 Od 1955. godine to društvo je preimenovano u Biblijsko i traktatno društvo Stražarska kula.

^ odl. 14 Videti knjigu ’Temeljno svedoči‘ o Božjem Kraljevstvu, strane 58-59.