Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehova vodi svoj narod

Jehova vodi svoj narod

Jehova će te voditi bez prestanka (IS. 58:11)

PESME: 152, 22

1, 2. (a) Po čemu se Jehovini svedoci razlikuju od drugih religija? (b) O čemu će biti reči u ovom i sledećem članku?

LJUDI često pitaju Jehovine svedoke ko je njihov vođa. To nije ništa čudno zato što mnoge religije imaju svog vođu, bilo da je to neki muškarac ili neka žena. Za razliku od njih, mi s ponosom možemo reći da naš Vođa nije neki nesavršen čovek. Naš Vođa je Isus Hrist, koji je u svemu poslušan svom Ocu, Jehovi Bogu (Mat. 23:10).

2 Međutim, u današnje vreme Božjem narodu pruža vođstvo jedna grupa ljudi koja je u Bibliji označena kao „verni i razboriti rob“ (Mat. 24:45). Ali na osnovu čega znamo da je u suštini Jehova taj koji pruža vođstvo svom narodu posredstvom svog Sina? U ovom i sledećem članku, videćemo kako je Jehova tokom vekova vodio svoj narod posredstvom nekih ljudi. Razmotrićemo tri argumenta koji potvrđuju da je Jehova stajao iza tih ljudi i da se zato s pravom može reći da je on Vođa svog naroda (Is. 58:11).

DOBILI SU SNAGU POSREDSTVOM SVETOG DUHA

3. Zahvaljujući čemu je Mojsije bio dobar vođa izraelskog naroda?

3 Sveti duh im je davao snagu. Uzmimo za primer Mojsija koji je bio izabran za vođu izraelskog naroda. Šta mu je pomoglo da bude uspešan u toj teškoj  ulozi? Upravo to što je Jehova „u njega stavio svoj sveti duh“. (Pročitati Isaiju 63:11-14.) Zato se može reći da je Jehova u suštini i dalje vodio svoj narod.

4. Na osnovu čega su Izraelci mogli znati da je Mojsije imao sveti duh? (Videti sliku na početku članka.)

4 Budući da je sveti duh nevidljiva sila, kako su Izraelci mogli znati da on deluje na Mojsija? Sveti duh je omogućio Mojsiju da čini čuda i da faraonu objavi Božje ime (Izl. 7:1-3). Osim toga, pomogao mu je da razvije lepe osobine, kao što su krotost i poniznost i da s puno ljubavi vodi Božji narod. Mojsije je zaista bio sušta suprotnost grubim i sebičnim vođama okolnih naroda (Izl. 5:2, 6-9). Bilo je sasvim očigledno da ga je Jehova izabrao da vodi njegov narod.

5. Kome je još Jehova davao svoj duh?

5 Jehova je davao svoj duh i drugim ljudima koje je izabrao da vode njegov narod. Na primer, „Isus, Navinov sin, bio je pun duha mudrosti“ (Pon. zak. 34:9). „Jehovin duh obuzeo je Gedeona“ (Sud. 6:34). „Jehovin duh je došao na Davida“ (1. Sam. 16:13). Svi ti ljudi su se oslanjali na Božji sveti duh i upravo taj duh im je pomagao da učine ono što svojom snagom sigurno ne bi mogli (Is. Nav. 11:16, 17; Sud. 7:7, 22; 1. Sam. 17:37, 50). Ali budući da je Jehova bio izvor njihove snage, sva zasluga za ta moćna dela s pravom je pripadala njemu.

6. Zašto je Bog želeo da narod poštuje ljude koje je on izabrao?

6 Kako je trebalo da Izraelci reaguju kada su videli dokaze da Mojsije, Isus Navin, Gedeon i David imaju sveti duh? Trebalo je da ih poštuju. Vredno je zapaziti kako je Jehova reagovao kada je narod počeo da se žali na Mojsija. On je rekao: „Dokle će me ovaj narod prezirati?“ (Br. 14:2, 11). Bilo je očigledno da je Jehova izabrao te ljude da vode njegov narod. Kada ih je narod poštovao i slušao, u stvari je poštovao Jehovu kao svog Vođu.

IMALI SU POMOĆ ANÐELA

7. Kako su anđeli pomagali Mojsiju?

7 Anđeli su im pomagali. (Pročitati Jevrejima 1:7, 14.) Kako su anđeli pomagali Mojsiju? Kao prvo, jedan anđeo mu se „pojavio u grmu“ i rekao mu da ga je Bog izabrao da izvede Izraelce iz Egipta i da bude njihov vođa (Dela 7:35). Kao drugo, Bog je preko anđela dao Mojsiju Zakon na osnovu kog je poučavao Izraelce (Gal. 3:19). Kao treće, Jehova mu je rekao: „Vodi taj narod kuda sam ti rekao. Evo, moj anđeo će ići pred tobom“ (Izl. 32:34). U Bibliji nigde ne piše da su Izraelci videli nekog anđela kako pomaže Mojsiju. Međutim, način na koji je Mojsije poučavao i vodio narod ukazuje na to da su mu anđeli zaista pomagali.

8. Kako su anđeli pomogli Isusu Navinu i Jezekiji?

8 Nakon što je Mojsije umro, nasledio ga je Isus Navin. Kada je on poveo Božji narod u bitku protiv Hananaca, „knez Jehovine vojske“ mu je pomogao da odnese pobedu (Is. Nav. 5:13-15; 6:2, 21). Godinama kasnije, kralj Jezekija se suočio sa ogromnom i moćnom asirskom vojskom koja je pretila da će uništiti Jerusalim. Tada mu je jedan anđeo pritekao u pomoć i u jednoj noći pobio 185 000 vojnika (2. Kralj. 19:35).

9. Šta je Jehova očekivao od Izraelaca uprkos nesavršenosti onih koji su ih vodili?

 9 Naravno, anđeli su savršena stvorenja, ali ljudi kojima su pomagali nisu. Recimo, Mojsije je jednom prilikom propustio da iskaže čast Jehovi (Br. 20:12). Isus Navin nije tražio savet od Jehove pre nego što je sklopio savez sa Gavaonjanima (Is. Nav. 9:14, 15). Jezekiji se u jednom trenutku „srce uzoholilo“ (2. Let. 32:25, 26). Pa ipak, iako su ti ljudi bili nesavršeni, Jehova je očekivao od Izraelaca da ih poštuju i slušaju. On je podržavao te ljude preko svojih moćnih anđela. Sasvim je očigledno da je Jehova vodio svoj narod.

VODILI SU SE BOŽJOM REČJU

10. Kako se Mojsije vodio Božjim zakonom?

10 Božja Reč im je bila autoritet. Zakon koji je Jehova dao Izraelcima naziva se Mojsijevim zakonom (1. Kralj. 2:3). Međutim, Božja Reč jasno kaže da je Jehova dao taj Zakon. Nema sumnje da je i sam Mojsije morao da se povinuje tom Zakonu (2. Let. 34:14). Kada je Jehova rekao Mojsiju kako da napravi sveti šator, on je „učinio sve kako mu je Jehova zapovedio. Učinio je upravo tako“ (Izl. 40:1-16).

11, 12. (a) Šta se očekivalo od Isusa Navina i kraljeva koji su vladali nad Božjim narodom? (b) Kako je Božji zakon uticao na one koji su vodili Božji narod?

11 Isus Navin je imao knjigu zakona kada je postao vođa izraelskog naroda. Zato mu je Jehova rekao: „Pažljivo je čitaj dan i noć, da bi savesno činio sve što je u njoj napisano“ (Is. Nav. 1:8). Kasnije su i kraljevi koji su vladali nad Božjim narodom dobili sličnu zapovest. Svaki dan su morali da čitaju Zakon, da ga prepisuju, da izvršavaju sve reči tog Zakona i da postupaju po njima. (Pročitati Ponovljene zakone 17:18-20.)

12 Kako je Božji zakon uticao na one koje je Bog izabrao da vode njegov narod? Pogledajmo primer kralja Josije. U njegovo vreme je u Jehovinom domu bila pronađena knjiga Mojsijevog zakona. On je pažljivo slušao dok ju je njegov pisar čitao pred njim. * Kako je Josija reagovao? „Kad je kralj čuo reči zapisane u knjizi zakona, razderao je svoje haljine.“ Ali nije se sve završilo na tome. Vođen onim što je u njoj pisalo, Josija je počeo da čisti zemlju od idolopoklonstva i organizovao je proslavu Pashe. Bila je to najveća proslava Pashe koja je ikada održana (2. Kralj. 22:11; 23:1-23). Pošto su se Josija i drugi kraljevi koji su verno služili Jehovi vodili Božjim zakonom, bili su spremni da promene i isprave neke stvari. Zahvaljujući tim promenama, narod je ponovo bio poslušan Jehovi.

13. Po čemu su se kraljevi koji su služili Jehovi razlikovali od kraljeva drugih naroda?

13 Kraljevi koji su verno služili Jehovi zaista su se mnogo razlikovali od kraljeva okolnih naroda, koji su se isključivo vodili ljudskom mudrošću. Na primer, hananski kraljevi i njihovi podanici radili su odvratne stvari. Među njihovim narodom bilo je incesta, homoseksualnosti, sodomije, žrtvovanja dece i odvratnog idolopoklonstva (Lev. 18:6, 21-25). Osim toga, u Vavilonu i Egiptu nije bilo propisa o higijeni kakve je Bog dao Izraelcima (Br. 19:13).  S druge strane, Božji narod je jasno video kako kraljevi koji su verno služili Jehovi unapređuju duhovnu, moralnu i fizičku čistoću. Bilo je sasvim očigledno da ih Jehova vodi.

14. Zašto je Jehova ukorio neke kraljeve koji su vladali nad njegovim narodom?

14 Nisu svi kraljevi koji su vladali nad Božjim drevnim narodom postupali u skladu s Božjim zakonom. Oni koji nisu slušali Jehovu nisu prihvatali vođstvo njegovog svetog duha, njegovih anđela i njegove Reči. U nekim slučajevima, Jehova ih je ukorio ili je na njihovo mesto postavio druge ljude (1. Sam. 13:13, 14). Na kraju je izabrao nekoga ko će biti savršen vladar, bolji od svih ljudi koji su ikada vladali njegovim narodom.

JEHOVA POSTAVLJA SAVRŠENOG VOÐU

15. (a) Kako su proroci nagoveštavali dolazak savršenog vođe? (b) Ko je bio taj Vođa?

15 Jehova je tokom vekova preko svojih proroka govorio da će svom narodu postaviti savršenog vođu. Na primer, Mojsije je rekao Izraelcima: „Jehova, tvoj Bog, podignuće ti između vas, od tvoje braće, proroka kao što sam ja. Njega slušajte“ (Pon. zak. 18:15). Isaija je prorekao da će Jehova svom narodu postaviti „vođu i zapovednika“ (Is. 55:4). Prorok Danilo je pod Božjim nadahnućem pisao o dolasku „Mesije, Vođe“ (Dan. 9:25). Na kraju je sam Isus Hrist za sebe rekao da je „Vođa“ Božjeg naroda. (Pročitati Mateja 23:10.) Isusovi učenici su shvatili da je upravo Isus Hrist onaj koga je Jehova izabrao i zato su ga spremno sledili (Jov. 6:68, 69). Šta ih je u to uverilo?

16. Šta je bio dokaz da je Isus imao sveti duh?

16 Sveti duh mu je davao snagu. Jovan Krstitelj je prilikom Isusovog krštenja video „kako se razdvajaju nebesa i kako duh, kao golub, silazi na [Isusa]“. Posle toga duh je naveo Isusa da ode u pustinju (Mar. 1:10-12). Isus je sve do kraja svoje zemaljske službe imao pomoć svetog duha, zahvaljujući čemu je činio čuda i govorio sa autoritetom koji mu je dao Bog (Dela 10:38). Osim toga, pod uticajem svetog duha Isus je na savršen način ispoljavao osobine koje predstavljaju plod tog duha, uključujući i ljubav, radost i jaku veru (Jov. 15:9; Jevr. 12:2). Nijedan drugi vođa nije imao takav dokaz da ima Božji sveti duh. Bilo je sasvim očigledno da je Jehova izabrao Isusa za Vođu.

Kako su anđeli pomogli Isusu ubrzo nakon što se krstio? (Videti 17. odlomak)

17. Kako su anđeli pomagali Isusu?

17 Anđeli su mu pomagali. Ubrzo nakon što se Isus krstio, „došli  su anđeli i počeli da mu služe“ (Mat. 4:11). Nekoliko sati pre nego što je umro, pojavio mu se jedan „anđeo s neba i jačao ga“ (Luka 22:43). Isus je bio potpuno siguran u to da će mu Jehova poslati anđele da mu pomognu kad god mu je takva pomoć potrebna da bi izvršio njegovu volju (Mat. 26:53).

18, 19. Zašto možemo reći da je Božja Reč za Isusa bila autoritet?

18 Božja Reč mu je bila autoritet. Isus se od samog početka svoje službe oslanjao na Božju Reč (Mat. 4:4). Njegova poslušnost Božjoj Reči je išla dotle da je bio spreman da umre na mučeničkom stubu. Čak i dok je umirao, citirao je jedno proročanstvo o Mesiji (Mat. 27:46; Luka 23:46). Za razliku od Isusa, verske vođe tog doba su omalovažavale Božju Reč kad god se nije slagala s njihovim predanjima. Isus je na njih primenio ono što je Jehova rekao preko proroka Isaije: „Ovaj narod me poštuje usnama svojim, ali srce mu je daleko od mene. Uzalud me obožavaju, jer su učenja koja naučavaju ljudske zapovesti“ (Mat. 15:7-9). Jehova sigurno nikada ne bi izabrao nekog od tih ljudi za vođu svog naroda.

19 Božja Reč je za Isusa bila autoritet i kada je poučavao narod. Kada su verske vođe osporavale ono što je govorio, on se nije oslanjao na svoju neizmernu mudrost niti na svoje ogromno iskustvo. Držao se isključivo onoga što je pisalo u Božjoj Reči (Mat. 22:33-40). Nije zabavljao svoje slušaoce pričama o svom životu na nebu ili o stvaranju svemira, već im je „otvorio um da razumeju Pisma“ (Luka 24:32, 45). Isus je voleo Božju Reč i rado je razgovarao s drugima o njoj.

20. (a) Kako je Isus pokazao da je podložan Bogu? (b) U čemu je bila razlika između Isusa i Iroda Agripe I?

20 Iako se narod divio Isusovim rečima, on je zaslugu za sve što je činio pripisivao svom Učitelju, Jehovi Bogu (Luka 4:22). Kada je jedan bogataš veličao Isusa nazvavši ga „Učitelju dobri“, Isus je skromno rekao: „Zašto me zoveš dobrim? Niko nije dobar, osim jednoga, Boga“ (Mar. 10:17, 18). Koliko se samo Isus razlikovao od Iroda Agripe I, koji je otprilike osam godina nakon njegove smrti postao kralj Judeje. Jednom posebnom prilikom, Irod je obukao „kraljevsko ruho“ i održao govor pred narodom. Zadivljeni ljudi su povikali: „To je božji glas, a ne ljudski!“ Irod je po svemu sudeći uživao u časti koja mu je ukazana. Šta se zatim desilo? „Tada ga je Jehovin anđeo odmah udario, jer nije dao slavu Bogu, pa su ga izjeli crvi i tako je izdahnuo“ (Del 12:21-23). Jasno je da niko ne bi zaključio da je Jehova izabrao Iroda za vođu. S druge strane, Isus je dokazao da ga je Bog izabrao i nije propuštao priliku da iskaže čast Jehovi kao Vrhovnom Vođi svog naroda.

21. O čemu će biti reči u sledećem članku?

21 Jehova sigurno nije želeo da Isus bude Vođa samo nekoliko godina. Isus je nakon svog uskrsenja rekao: „Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji [...] ja sam s vama u sve dane do svršetka ovog poretka“ (Mat. 28:18-20). Ali kako Isus vodi Božji narod na zemlji budući da je sada nevidljivo duhovno biće na nebu? Koga Jehova koristi kao Isusove predstavnike na zemlji? Kako ih hrišćani mogu prepoznati? U sledećem članku ćemo razmotriti odgovore na ova pitanja.

^ odl. 12 Moguće je da je to bio originalni primerak Zakona koji je Mojsije napisao.