Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja čitalaca

Pitanja čitalaca

Apostol Pavle je napisao da Jehova „neće dozvoliti da budemo iskušani više nego što možemo podneti“ (1. Kor.10:13). Da li to znači da Jehova procenjuje koliko možemo da podnesemo i onda na osnovu toga odlučuje koja će nas kušnja snaći?

Da je ovo gledište tačno, pogledajmo kako bi ono uticalo na naš život. Na primer, sin jednog našeg brata je izvršio samoubistvo. Brat je bio slomljen. Pitao se da li je Jehova predvideo taj događaj i procenio da će on i njegova žena izdržati tu tragediju. Živimo u svetu gde se mnogi od nas suočavaju s raznim nevoljama. Da li bi onda trebalo da verujemo kako Jehova kontroliše sve što nam se dešava u životu?

Razmatranje Pavlovih reči zabeleženih u 1. Korinćanima 10:13 vodi nas do sledećeg zaključka: Ne postoji biblijski temelj da verujemo da Jehova procenjuje šta možemo da podnesemo i da onda na osnovu toga odlučuje koje će nas kušnje zadesiti. Pogledajmo sada četiri razloga zbog kojih smo došli do ovog zaključka.

Kao prvo, Jehova je ljudima dao slobodnu volju, to jest slobodu izbora. On želi da mi sami biramo svoj životni put (Pon. zak. 30:19, 20; Is. Nav. 24:15). Ukoliko dobro izaberemo, možemo tražiti njegovo vođstvo (Posl. 16:9). Međutim, ukoliko izaberemo pogrešan životni put, moraćemo da se suočimo s posledicama (Gal. 6:7). Ako bi Jehova odlučivao šta će nas u životu snaći, zar ne bi time u neku ruku narušio naše pravo da biramo kako ćemo postupiti?

Kao drugo, Jehova dozvoljava da nas snalaze „vreme nevolje i nepredviđeni događaji“ (Prop. 9:11). Na primer, može nam se nešto loše desiti jer smo se našli na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Jednom prilikom, Isus je govorio o nesreći kada je jedna kula pala na osamnaest osoba i ubila ih. On je ukazao na to da Bog nije bio odgovoran za tu tragediju (Luka 13:1-5). Zato nije razumno zaključiti da pre nego što se desi nešto loše Bog odlučuje ko će preživeti, a ko ne.

 Kao treće, svako od nas mora da dokaže svoju besprekornost. Satana je tvrdio da ljudi služe Jehovi samo iz koristi i da samim tim neće ostati besprekorni kada naiđu kušnje (Jov 1:9-11; 2:4; Otkr. 12:10). Dakle, ukoliko bi Jehova otklonio neku kušnju za koju smatra da je ne možemo podneti, to bi značilo da je Satana bio u pravu kada je rekao da mu služimo iz koristi.

Kao četvrto, Jehova ne mora da zna šta će nam se sve desiti u budućnosti. Ako bi on unapred birao s kojom ćemo se kušnjom suočiti, to bi značilo da mora znati svaki detalj naše budućnosti. Ali ovo gledište se ne zasniva na Bibliji. Tačno je da Bog može znati šta će se desiti u budućnosti (Is. 46:10). Ali Biblija pokazuje da on tu svoju sposobnost koristi selektivno (Post. 18:20, 21; 22:12). Pošto je milostiv i pravedan, on uvažava našu slobodnu volju (Pon. zak. 32:4; 2. Kor. 3:17).

Dakle, šta je Pavle mislio kada je rekao da Jehova „neće dozvoliti da budete iskušani više nego što možete podneti“? Zapazimo da se ovim rečima opisuje šta Jehova radi tokom kušnje, a ne pre nje. Ukoliko se oslonimo na Jehovu, on će nam pomoći da izdržimo bilo koju kušnju u životu (Ps. 55:22). Osmotrimo sada zašto je Pavle mogao to da kaže.

Kao prvo, kušnje s kojima se suočavamo su uobičajene za ljude. One nisu izvan naših granica. Mi ih možemo podneti oslanjajući se na Boga (1. Petr. 5:8, 9). Pavle je pomenuo kušnje s kojima su se suočili Izraelci dok su bili u pustinji (1. Kor. 10:13, 6-11). Nijedna od ovih kušnji nije bila toliko teška da Izraelci nisu mogli da joj se odupru. Pa ipak, Pavle je na četiri mesta ukazao da su „neki od njih“ bili neposlušni i da su podlegli grešnim željama, jer se nisu oslonili na Boga.

Kao drugo, „Bog je veran“. Kada čitamo kako se kroz istoriju Jehova Bog ophodio prema svom narodu, saznajemo da on podupire one „koji ga vole i drže se njegovih zapovesti“ (Pon. zak. 7:9). Takođe vidimo da on uvek ispunjava svoja obećanja (Is. Nav. 23:14). Oni koji su mu poslušni i koji ga vole, mogu biti sigurni u sledeće: 1) Jehova neće dozvoliti da budu iskušani više nego što mogu podneti i 2) Jehova će „stvoriti izlaz“ da mogu izdržati.

Jehova „nas teši u svakoj našoj nevolji“

Kako će Jehova „stvoriti izlaz“ za one koji se tokom kušnje oslanjaju na njega? Znamo da bi on mogao jednostavno da ukloni bilo koju kušnju. Ali prisetimo se Pavlovih reči: „[Jehova] će stvoriti izlaz kad dođe iskušenje, da možete izdržati.“ Dakle, Jehova će uglavnom „stvoriti izlaz“ tako što će nam pružiti sve što nam je potrebno kako bismo izdržali kušnju. Osmotrimo neke načine na koje nam on pruža izlaz:

  • On „nas teši u svakoj našoj nevolji“ (2. Kor. 1:3, 4). Jehova može umiriti naš um i srce, tako što nam pruža utehu putem svoje Reči, svog svetog duha i duhovne hrane koju nam daje verni rob (Mat. 24:45; Jov. 14:16; Rimlj. 15:4).

  • Jehova nas može usmeravati putem svog svetog duha (Jov. 14:26). Kada naiđu kušnje, sveti duh nas može podsetiti na događaje iz Biblije i na važna načela koja će nam pomoći da donesemo mudre odluke.

  • Jehova može koristiti anđele da nam pomognu (Jevr. 1:14).

  • Jehova nam može pomoći preko suvernika koji nas rečima i delima mogu ojačati (Kol. 4:11).

Dakle, šta znače Pavlove reči zabeležene u 1. Korinćanima 10:13? Iz ovih reči razumemo da Jehova ne odlučuje s kojim ćemo se kušnjama suočiti. Međutim, kada se one pojave, budimo uvereni u sledeće: Ukoliko se potpuno pouzdamo u Jehovu, možemo izdržati svaku kušnju. On će uvek stvoriti izlaz iz kušnji tako da mu ostanemo verni. Ove misli nam sigurno pružaju veliku utehu.