STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) februar 2016.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 4. aprila do 1. maja 2016.

ŽIVOTNA PRIČA

Jehova je blagoslovio moju službu

Korvin Robison je verno služio Bogu 73 godine, a od toga više od 60 godina u Betelu u Sjedinjenim Državama.

Jehova ga je nazvao svojim prijateljem

Da li bi hteo da budeš Jehovin prijatelj? Od Avrahama možeš puno naučiti.

Neka nam uzor budu Jehovini prijatelji

Kako su Ruta, Jezekija i Marija izgradili blisko prijateljstvo s Bogom?

Nastavi da radosno služiš Jehovi

Koja tri načela ti mogu pomoći da sačuvaš radost?

Dokaži svoju vernost Jehovi

Jonatanov primer nam može pomoći da dokažemo svoju vernost Jehovi u četiri teške situacije.

Šta učimo od Božjih vernih slugu

Kako su David, Jonatan, Natan i Husaj pokazali da su verni prvenstveno Jehovi?

IZ NAŠE ARHIVE

Automobil sa zvučnicima poznat milionima

Zahvaljujući automobilu naše organizacije, nekolicina Svedoka je u periodu od 1936. do 1941. uspela da sa porukom o Kraljevstvu dođe do miliona ljudi u Brazilu.