STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) decembar 2019.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 3. februara do 1. marta 2020.

Rad i odmor imaju „svoje vreme“

Ovaj članak će nam pomoći da na osnovu primera Izraelaca, koji su držali sedmični sabat, preispitamo svoj stav prema radu i odmoru.

Jehova nas oslobađa

Jubilarna godina u drevnom Izraelu podseća nas na nešto što je Jehova učinio za naše oslobođenje.

Pitanja čitalaca

Prema Mojsijevom zakonu, ako je muškarac u polju silovao verenu devojku i ona je vikala, samo je on snosio krivicu za preljubu. Zašto je ona smatrana nedužnom?

Pitanja čitalaca

Kada je Satana rekao Evi da neće umreti ako bude jela s drveta spoznanja dobra i zla, da li joj je time predstavio ideju o besmrtnosti duše, verovanju koje je danas veoma rašireno?

Koliko dobro poznaješ Jehovu?

Šta znači poznavati Jehovu i šta možemo naučiti od Mojsija i kralja Davida o tome kako izgraditi čvrsto prijateljstvo s njim?

Roditelji, poučite decu da vole Jehovu

Kako roditelji mogu poučiti decu da vole Jehovu i da mu služe?

„Za sve zahvaljujte“

Postoji više razloga zbog kojih je za nas dobro da budemo zahvalni.

Da li se sećaš?

Da li si čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Proveri čega se sećaš.

Tematski indeks za Stražarsku kulu i Probudite se! od 2019.

Tematski indeks svih članaka objavljenih u Stražarskoj kuli i Probudite se! tokom 2019.