Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Mladi, možete imati ispunjen i srećan život

Mladi, možete imati ispunjen i srećan život

Daćeš mi da upoznam put života (PS. 16:11)

PESME: 133, 89

1, 2. Kako Tonijevo iskustvo pokazuje da čovek može da se promeni?

TONI je odrastao bez oca. Išao je u srednju školu ali pošto ga nije mnogo zanimala, razmišljao je da je napusti. Vikende je provodio gledajući filmove i družeći se s prijateljima. Nije bio nasilan niti se drogirao. Jednostavno njegov život nije imao nikakav smisao. Nije bio siguran da li Bog uopšte postoji. A onda je upoznao jedan bračni par Jehovinih svedoka i u razgovoru im je rekao da sumnja u postojanje Boga. Dali su mu brošure Poreklo života – pet pitanja koja zaslužuju odgovor i Da li je život nastao stvaranjem?

2 Kada se sledeći put video s njima, bilo je očigledno da je potpuno promenio mišljenje. Toliko je čitao i listao brošuru da je dobila „magareće uši“. Rekao im je da je sada siguran da Bog postoji. Počeo je da proučava Bibliju i njegov pogled na život se postepeno menjao. Postao je jedan od najboljih učenika u školi. Čak je i direktor škole bio oduševljen takvom promenom. Rekao mu je: „Vidim koliko si se promenio i da su ti ocene mnogo bolje. Da li je to zbog druženja s Jehovinim svedocima?“ Toni je potvrdno odgovorio i iskoristio priliku da mu svedoči. Završio je srednju školu i danas služi kao opšti pionir i sluga pomoćnik. Srećan je što sada ima brižnog Oca, Jehovu (Ps. 68:5).

SLUŠAJ JEHOVU I BIĆEŠ USPEŠAN U ŽIVOTU

3. Koji savet Jehova daje mladima?

3 Ovaj primer nas podseća na to koliko je Jehovi stalo do naših mladih. On želi da vodiš ispunjen i srećan život i zato ti kaže: „Sećaj se svog Veličanstvenog Stvoritelja u danima mladosti svoje“ (Prop. 12:1). U današnjem svetu to nije nimalo lako, ali nije ni nemoguće. Uz Jehovinu pomoć, možeš imati uspešan život ne samo dok si mlad već i u kasnijim godinama. Da bismo to bolje razumeli, razmotrićemo šta je pomoglo Izraelcima da osvoje Obećanu zemlju i šta je Davidu dalo snage da pobedi Golijata.

4, 5. Šta možemo naučiti iz navedenih primera? (Videti slike na početku članka.)

4 Kada su Izraelci bili na ulasku u Obećanu zemlju, Jehova im nije zapovedio da naoštre oružje i da se spremaju za boj (Pon. zak. 28:1, 2). Rekao im je da treba da slušaju njegove zapovesti i da se uzdaju u njega (Is. Nav. 1:7-9). Sa ljudskog stanovišta, takav savet nije imao mnogo smisla. Ali to je bio najbolji mogući savet! Uz Jehovinu pomoć Izraelci su u borbi sa Hanancima nizali pobedu za pobedom (Is. Nav. 24:11-13). Poslušnost Bogu zahteva veru, ali takva vera uvek vodi do uspeha. Tako je bilo u prošlosti, a tako je i danas.

5 Golijat je bio moćan ratnik, visok skoro tri metra i dobro naoružan (1. Sam. 17:4-7). A David je imao samo praćku i pouzdanje u Boga, Jehovu. Oni koji nisu imali vere sigurno su mislili da je David bio lud. Ali mnogo su se prevarili! Golijat je na kraju ispao lud (1. Sam. 17:48-51).

6. O čemu ćemo još detaljnije govoriti u ovom članku?

6 U prethodnom članku smo govorili o četiri stvari koje doprinose našoj sreći i uspehu u životu. Naučili smo koliko je važno da zadovoljimo svoje duhovne potrebe, da steknemo dobre prijatelje, da postavimo vredne ciljeve i da cenimo slobodu koju nam daje Bog. Sada ćemo videti još nešto o tome, ovog puta na osnovu nekih načela koja nalazimo u 16. psalmu.

ZADOVOLJI SVOJE DUHOVNE POTREBE

7. (a) Šta znači biti duhovna osoba? (b) Šta je bio Davidov „deo nasledstva“ i kako je to uticalo na njega?

7 Duhovna osoba ima veru u Boga i trudi se da gleda na stvari onako kako Bog to čini. Dopušta Jehovi da je vodi u životu i čvrsto je rešena da mu bude poslušna (1. Kor. 2:12, 13). David je bio upravo takav čovek. On se u stihovima ovako izrazio: „Jehova je deo nasledstva moga i čaše moje“ (Ps. 16:5). Taj „deo nasledstva“ se odnosio na Davidov dobar odnos s Bogom, kod kog je tražio utočište (Ps. 16:1). Zato je mogao reći: „Veseli [se] duša moja.“ Očigledno je da je najsrećniji bio kada je imao dobar odnos s Jehovom. (Pročitati Psalam 16:9, 11.)

8. Šta će doprineti tome da tvoj život zaista bude smisaon i ispunjen?

8 Ljudi čiji se život okreće oko novca ili užitaka nikada ne mogu doživeti takvu radost kakvu je doživeo David (1. Tim. 6:9, 10). Jedan brat iz Kanade kaže: „Pravo zadovoljstvo nam ne donosi ono što možemo izvući iz života već ono što dajemo Jehovi, od koga dolazi svaki dobar dar“ (Jak. 1:17). Ako gradiš veru u Jehovu i služiš mu, tvoj život će zaista biti smisaon i ispunjen. Kako onda možeš graditi svoju veru? Moraš takoreći provoditi vreme s Jehovom tako što ćeš čitati njegovu Reč, posmatrati predivan svet koji je stvorio i razmišljati o njegovim osobinama, uključujući i ljubav koju je pokazao prema tebi lično (Rimlj. 1:20; 5:8).

9. Kako možeš dopustiti Božjoj Reči da te oblikuje?

9 Ponekad Jehova pokazuje svoju ljubav prema nama tako što nas ispravlja kada je to potrebno, baš kao što bi to učinio brižan otac. David je cenio takve savete i rekao je: „Blagosiljaću Jehovu, koji me savetuje. Noću me opominju bubrezi moji“ (Ps. 16:7). On je razmišljao o onome što je Bog govorio, dozvolio je da to utiče na njega i da ga oblikuje. Ako i ti to učiniš, još više ćeš voleti Jehovu, želećeš da mu budeš poslušan i postaćeš duhovno zrela osoba. Jedna sestra koja se zove Kristina je rekla: „Kada istražujem i duboko razmišljam o onome što sam pročitala, imam osećaj da je Jehova to napisao upravo za mene!“

10. Prema Isaiji 26:3, zašto si u prednosti ako si usredsređen na duhovne stvari?

10 Ako si usredsređen na duhovne stvari, Jehovinim očima ćeš gledati na svet i njegovu budućnost. Zašto ti Jehova pruža tu posebnu vrstu znanja i uvida? Zato što želi da ispravno postaviš prioritete u životu, da donosiš dobre odluke i da s pouzdanjem gledaš u budućnost! (Pročitati Isaiju 26:3.) Jedan brat iz Sjedinjenih Država, koji se zove Džošua, rekao je: „Kada si blizak s Jehovom stvari sagledavaš u pravom svetlu.“ To zaista donosi istinsko zadovoljstvo!

STECI DOBRE PRIJATELJE

11. Kako je David birao prijatelje?

11 Pročitati Psalam 16:3David je znao kako naći dobre prijatelje. Birao ih je među onima koji vole Jehovu i druženje s njima donosilo mu je veliku radost. On je svoje prijatelje nazvao „svetima“, jer su se držali Jehovinih visokih moralnih merila. Jedan drugi psalmista je nešto slično napisao o svojim prijateljima: „Prijatelj sam svima koji te se boje i onima koji se drže naredaba tvojih“ (Ps. 119:63). Kao što smo videli u prethodnom članku, i ti možeš naći mnoge dobre prijatelje među onima koji se boje Jehove i slušaju ga. Oni naravno ne moraju biti tvojih godina.

12. Na čemu se zasnivalo prijateljstvo između Davida i Jonatana?

12 David nije imao prijatelje samo među svojim vršnjacima. Sećaš li se imena jednog od Davidovih dobrih prijatelja? Bio je to Jonatan. Njihovo prijateljstvo je jedno od najlepših prijateljstava opisanih u Bibliji. Ali da li si znao da je Jonatan bio oko 30 godina stariji od Davida? Na čemu se onda zasnivalo njihovo prijateljstvo? Na veri u Boga i dubokom međusobnom poštovanju. Osim toga, obojica su pokazala veliku hrabrost u borbi protiv Božjih neprijatelja (1. Sam. 13:3; 14:13; 17:48-50; 18:1).

13. Kako možeš proširiti krug prijatelja?

13 I mi se poput Davida i Jonatana možemo radovati u društvu onih koji vole Jehovu i uzdaju se u njega. Naša sestra Kira, koja već godinama služi Jehovi, kaže: „Stekla sam prijatelje širom sveta, različitog porekla i iz različitih kultura.“ Ako se i ti potrudiš da proširiš krug prijatelja, i sam ćeš se uveriti da smo zahvaljujući Božjoj Reči i svetom duhu jedna velika ujedinjena porodica.

POSTAVI VREDNE CILJEVE

14. (a) Šta će ti pomoći da postaviš vredne ciljeve u životu? (b) Šta su neki mladi rekli o svojim ciljevima?

14 Pročitati Psalam 16:8Davidu je najvažnije u životu bilo da služi Jehovi. I ti možeš imati tako ispunjen život ako postavljaš ciljeve imajući Jehovu u mislima. Jedan brat, koji se zove Stiven, rekao je: „Kad sebi postavim cilj, kada ga ostvarim i vidim koliko sam napredovao, osećam veliko zadovoljstvo.“ Jedan mladi brat iz Nemačke koji sada služi u drugoj zemlji kaže: „Kad ostarim, ne želim da se osvrnem na svoj život i shvatim da sam živeo samo za sebe.“ Nadamo se da i ti tako misliš. Zato svoje sposobnosti i talente iskoristi na čast Jehovi i na korist drugima (Gal. 6:10). Postavi sebi duhovne ciljeve i moli se Jehovi da ti pomogne da ih ostvariš. Možeš biti siguran da će on uslišiti tvoje molitve (1. Jov. 3:22; 5:14, 15).

15. Koje bi ciljeve sebi mogao postaviti? (Videti okvir „ Neki konkretni ciljevi“.)

15 Koje bi ciljeve sebi mogao postaviti? Možda da na našim sastancima daješ komentare svojim rečima, da počneš sa pionirskom službom ili da radiš u Betelu. Možda bi mogao da naučiš neki strani jezik da bi služio na tom govornom području. Barak, naš mladi brat u punovremenoj službi, kaže: „Ništa se ne može meriti sa osećajem koji imaš kad se ujutru probudiš znajući da svu svoju snagu daješ Jehovi.“

CENI SLOBODU KOJU TI DAJE BOG

16. Šta je David mislio o Jehovinim pravednim merilima i zašto?

16 Pročitati Psalam 16:2, 4Kao što smo videli u prethodnom članku, kada živimo po Božjim zakonima i načelima postajemo istinski slobodni jer smo naučili da volimo ono što je dobro i mrzimo ono što je zlo (Am. 5:15). David je bio svestan da sve što je dobro dolazi od Jehove. Dobrota ukazuje na moralne vrline neke osobe. David se istinski trudio da se ugleda na Boga i da voli ono što Jehova voli. Naučio je i da mrzi ono što Jehova mrzi. Jedna od tih stvari je idolopoklonstvo, kojim čovek ponižava sebe, a Jehovi oduzima slavu koja mu pripada (Is. 2:8, 9; Otkr. 4:11).

17, 18. (a) Šta je David rekao o posledicama koje sa sobom nosi obožavanje lažnih bogova? (b) Šta danas navodi ljude da umnožavaju svoju muku?

17 U biblijska vremena, služenje lažnim bogovima često je podrazumevalo polni nemoral (Os. 4:13, 14). Mnogima se to dopadalo jer su tako udovoljavali svom grešnom telu. Ali to im nije donelo trajnu sreću. Naprotiv! David je rekao da su oni koji su služili drugim bogovima samo umnožavali svoje muke. A neizmeran bol su nanosili i svojoj deci (Is. 57:5). Takva okrutnost je Jehovi bila odvratna (Jer. 7:31). Da si živeo u to doba, sigurno bi bio zahvalan što su tvoji roditelji verni i poslušni Jehovi.

18 Danas se u mnogim religijama polni nemoral, pa čak i homoseksualnost, smatraju prihvatljivim. Ali posledice uživanja u takvoj slobodi u suštini se nisu promenile od biblijskih vremena (1. Kor. 6:18, 19). Ljudi time samo umnožavaju svoju muku, kao što ste i sami primetili. Zato, mladi, slušajte svog nebeskog Oca. Budite uvereni da je za vaše dobro da mu budete poslušni. Ako unapred razmislite o posledicama nemoralnog ponašanja, shvatićete da nijedno trenutno zadovoljstvo nije toga vredno (Gal. 6:8). Džošua, koga smo ranije spomenuli, kaže: „Svoju slobodu možeš da koristiš kako god hoćeš, ali ako je zloupotrebiš nećeš biti istinski srećan.“

19, 20. Koji blagoslovi očekuju mlade koji se uzdaju u Jehovu i slušaju ga?

19 Isus je svojim sledbenicima rekao: „Ako ostanete u mojoj reči, zaista ste moji učenici, i upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi“ (Jov. 8:31, 32). Zahvaljujući Jehovi oslobodili smo se krive religije, neznanja i sujeverja. Ali ne samo to. Kao što smo videli, na kraju ćemo „dobiti slavnu slobodu Božje dece“ (Rimlj. 8:21). Nešto od te slobode možeš osetiti i sada ako se držiš Hristovih učenja. Upoznaćeš istinu ne samo tako što ćeš učiti o njoj već i tako što ćeš živeti po njoj.

20 Mladi, cenite slobodu koju vam je Bog dao. Mudro je koristite i već sada donosite odluke koje će se pozitivno odraziti na vašu budućnost. Jedan mladi brat je rekao: „Kada mlada osoba mudro koristi svoju slobodu, to će joj kasnije pomoći kod donošenja većih odluka, kao što je izbor zaposlenja ili da li da stupi u brak ili da još neko vreme ostane sama.“

21. Kako možeš ostati na putu koji vodi u „pravi život“?

21 U ovom starom svetu, čak i život koji se može nazvati dobrim u najmanju ruku je nesiguran i kratak. Ne znamo šta nam nosi sutrašnji dan (Jak. 4:13, 14). Zato je mudro da ostaneš na putu koji vodi u „pravi život“, to jest večni život (1. Tim. 6:19). Naravno, Jehova te ne prisiljava da ideš tim putem. Odluka je na tebi. Neka Jehova bude tvoj „deo nasledstva“. Ceni mnoge dobre stvari koje ti daje (Ps. 103:5). I budi siguran da će ti dati obilje radosti i večnu sreću (Ps. 16:11).