Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li se sećaš?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja:

Koje biblijske dokaze imamo da Bog saoseća s nama?

Kada su Izraelci bili u ropstvu u Egiptu, Bog je video njihovu nesreću i osećao je njihov bol (Izl. 3:7; Is. 63:9). Pošto smo stvoreni po Božjoj slici, i mi možemo biti saosećajni. Jehova saoseća s nama čak i kada mislimo da nismo vredni njegove ljubavi (wp18.3, str. 8-9).

Kako su Isusova učenja pomogla ljudima da savladaju predrasude?

U Isusovo vreme su mnogi Izraelci imali predrasude. Hrist je isticao da treba biti ponizan i da nijedan narod nije bolji od drugog. Podsticao je svoje sledbenike da jedni druge smatraju braćom (w18.06, str. 9-10).

Šta možemo naučiti iz toga što Bog nije dozvolio Mojsiju da uđe u Obećanu zemlju?

Mojsije je imao blizak odnos s Jehovom (Pon. zak. 34:10). Pred kraj 40-godišnjeg lutanja po pustinji, Izraelci su se opet žalili jer nisu imali vodu. Bog mu je rekao da kaže steni da pusti vodu iz sebe. Ali Mojsije to nije učinio, već je udario štapom u stenu. Jehova se razgnevio na Mojsija možda zato što nije postupio po novim smernicama ili zato što mu je svojim postupkom uskratio slavu koja mu pripada (Br. 20:6-12). Iz toga možemo naučiti koliko je važno da slušamo Jehovu i da mu iskazujemo čast (w18.07, str. 13-14).

Zašto nije dobro suditi po spoljašnjosti?

Tri stvari lako mogu uticati na naše mišljenje o drugima, a to su njihova rasa, materijalno stanje i godine. Važno je da se trudimo da budemo nepristrasni poput Jehove (Dela 10:34, 35; w18.08, str. 8-12).

Kako stariji hrišćani mogu pomagati drugima?

Jehova i dalje veoma ceni stariju braću koja su morala da promene vid službe. S druge strane, ta braća mogu na mnoge načine pomagati drugima. Mogu posvetiti pažnju muževima naših sestara koji nisu u istini, mogu pomagati neaktivnima, voditi biblijske kurseve i u potpunosti se posvetiti službi propovedanja (w18.09, str. 8-11).

Šta spada u osnovne publikacije za službu propovedanja?

To su kontakt-kartice i pozivnice. Zatim osam traktata i časopisi Stražarska kula Probudite se! U osnovne publikacije spada i nekoliko brošura, dve knjige koje se koriste na biblijskim kursevima i četiri kratka filma, među kojima je i film Zašto proučavati Sveto pismo? (w18.10, str. 16).

Kako jedan hrišćanin može „kupiti istinu“, kao što se savetuje u Poslovicama 23:23?

Biblijska istina se ne kupuje novcem. Međutim, moramo uložiti vreme i trud da bismo je stekli (w18.11, str. 4).

Šta možemo naučiti na osnovu toga kako je Osija postupao sa svojom ženom, Gomerom?

Gomera je više puta počinila blud, ali Osija joj je oprostio i ostao s njom u braku. Ako neki hrišćanin počini polni nemoral, nedužan bračni drug mu može oprostiti. Kada nedužni bračni drug ponovo ima polne odnose sa svojim supružnikom, više ne postoji biblijska osnova za razvod braka (w18.12, str. 13).