Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Tematski indeks za Stražarsku kulu od 2017.

Tematski indeks za Stražarsku kulu od 2017.

Ukazuje na izdanje u kojem se članak nalazi

BIBLIJA

 • Da li je moguće uživati u čitanju Biblije?, br. 1

 • Elijas Huter i njegove Biblije na hebrejskom, br. 4

 • Zašto ima toliko biblijskih prevoda?, br. 6

 • Pogrešna tumačenja, br. 1

 • Precizna do detalja (Tatnaj je postojao), br. 3

BIBLIJA MENJA ŽIVOTE

 • Bog za mene nije postojao (A. Golec), br. 5

 • Voleo sam bejzbol više od svega! (S. Hamilton), br. 3

 • Nisam htela da umrem (I. Kveri), br. 1

ŽIVOTNE PRIČE

 • Voleo sam da učim od drugih (V. Samjuelson), mart

 • Istrajnost pod kušnjama donosi blagoslove (P. Sivuljski), avg.

 • Jehova blagosilja spreman duh (O. Metjuz), okt.

 • Odlučan sam da budem Hristov vojnik (D. Psaras), apr.

 • Osetili smo Jehovinu dobrotu na mnoge načine (D. Gest), feb.

 • Sve sam ostavio da bih sledio Hrista (F. Fahardo), dec.

 • Služim rame uz rame s duhovno zrelom braćom (D. Sinkler), sept.

 • To što sam gluv ne sprečava me da drugima prenosim istinu iz Biblije (V. Markin), maj

ISUS HRIST

 • Da li je Isusovo poređenje s kučićima uvredljivo?, br. 5

 • Kako je Isus izgledao?, br. 6

JEHOVA

 • Da li je kriv za loše stvari?, br. 1

 • Najveći dar koji nam je Bog dao, br. 2

JEHOVINI SVEDOCI

 • Velikodušnost donosi blagoslove (prilozi), nov.

 • Događaj koji je podstakao na revnost i ljubav (kongres 1922), maj

 • Život koji donosi radost, maj

 • „Kada ćemo imati sledeći kongres?“ (Meksiko), avg.

 • Ljubaznost na delu, okt.

 • „Nijedan put nije ni previše težak, ni previše dug“ (Australija), feb.

 • Prilagođavanje novoj skupštini, nov.

 • Spremno služe (revne sestre), jan.

 • Spremno služe u Turskoj, jul

PITANJA ČITALACA

 • Da li je korišćenje spirale u skladu s biblijskim načelima?, dec.

 • Da li je porodična loza koja je vodila do Mesije bila povezana s pravom koje je neko imao kao prvenac?, dec.

 • Da li je u redu posedovati vatreno oružje radi zaštite od drugih ljudi?, jul

 • Zašto se Matejev i Lukin zapis o Isusovom rođenju razlikuju?, avg.

 • Jehova „neće dozvoliti da budemo iskušani više nego što možemo podneti“ (1Ko 10:13), feb.

RAZNO

 • Biblijsko ime na drevnom ćupu, mart

 • Bog ju je nazvao kneginjom (Sara), br. 5

 • Brige, br. 4

 • „Da je blagoslovljena tvoja razumnost“ (Avigeja), jun

 • Da li anđeli postoje?, br. 5

 • Da li vidiš osobu iza njene spoljašnjosti?, jun

 • Da li su ovo „poslednji dani“?, br. 2

 • Da li su trgovci koji su prodavali životinje u jerusalimskom hramu bili „razbojnici“?, jun

 • Da li će ikada biti mira na zemlji?, br. 5

 • Žena izuzetne lepote (Sara), br. 3

 • Zašto je Isus rekao da se ne zaklinjemo?, okt.

 • Josif iz Arimateje, okt.

 • Kad je član porodice smrtno bolestan, br. 4

 • Kako je u drevno doba prenošen žar?, jan.

 • Loše stvari, br. 1

 • Najbolji poklon, br. 6

 • Najmanje hebrejsko slovo, br. 4

 • Pavlov predlog da se plovidba odloži (Del 27), br. 5

 • Raj na zemlji — Da li je samo san?, br. 4

 • Ropstvo — nekad i sad, br. 2

 • Ugodio je Bogu (Enoh), br. 1

 • Hoće li ikada biti pravde u svetu?, br. 3

 • Četiri jahača, br. 3

 • Šta Biblija kaže o životu i smrti?, br. 4

 • Šta je Armagedon?, br. 6

 • Šta učimo od Gaja, maj

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I OSOBINE

 • Budi pravi prijatelj i kada je prijateljstvo ugroženo, mart

 • Da li je celibat Božji zahtev?, br. 2

 • Da li hrišćani treba da slave Božić?, br. 6

 • Kako gledate na greške?, br. 6

 • Ljubav — dragoceni plod duha, avg.

 • Opasna bitka za naš um, jul

 • Rešavajmo razmirice i unapređujmo mir, jun

 • Sreća je u davanju, br. 2

ČLANCI ZA SKUPŠTINSKO RAZMATRANJE

 • Anđeoske vojske i Hrist nas čuvaju, okt.

 • Božja Reč je delotvorna, sept.

 • Božji mir prevazilazi svaki um, avg.

 • „Budi hrabar i jak i kreni na posao“, sept.

 • Budimo pravedni i milosrdni poput Jehove, nov.

 • Budimo samilosni poput Jehove, sept.

 • Volimo jedni druge delom i istinom, okt.

 • „Voliš li me više od ovih?“, maj

 • Da li imaš Jehovin osećaj za pravdu?, apr.

 • Da li je Jehova tvoje utočište?, nov.

 • Da li si spreman da strpljivo čekaš?, avg.

 • Da li ćeš usmeriti svoje srce na ono što je napisano?, mart

 • Zašto je važno da budemo skromni?, jan.

 • „Znam da će ustati“, dec.

 • „Imam nadu“, dec.

 • Iskazujmo veru i donosimo mudre odluke, mart

 • Iskazujmo čast onima koji to zaslužuju, mart

 • „Ispuni svoje zavete“, apr.

 • Istina ne donosi mir, već mač, okt.

 • Jehova vodi svoj narod, feb.

 • Jehova nas teši u svakoj našoj nevolji, jun

 • Jehova će izvršiti svoju volju na zemlji, feb.

 • Kako izbegli suvernici mogu pomoći svojoj deci, maj

 • Kako možemo da podupiremo Jehovinu vrhovnu vlast, jun

 • Kako obući i sačuvati novu ličnost, avg.

 • Kako sačuvati skromnost i kad je ona na ispitu, jan.

 • Kako skinuti i odbaciti staru ličnost, avg.

 • Ko danas vodi Božji narod?, feb.

 • Mladi, „radite na svom spasenju“, dec.

 • Ne dozvolimo da nam ljubav ohladni, maj

 • Ne dozvolimo da nas išta liši naše nagrade, nov.

 • Neka Jehova blagoslovi tvoje planove za budućnost, jul

 • Oduprimo se svetskom razmišljanju, nov.

 • Ostanimo usredsređeni na Jehovinu vrhovnu vlast, jun

 • Otkupna žrtva — „savršen poklon“ od našeg Oca, feb.

 • „Plačite s onima koji plaču“, jul

 • Poveravanje zaduženja zreloj braći, jan.

 • Pokažimo zahvalnost za slobodnu volju, jan.

 • Pokažimo spreman duh i obradujmo Jehovu, apr.

 • Pomozimo izbeglim suvernicima da radosno služe Jehovi, maj

 • Pouke iz Zaharijinih vizija, okt.

 • Radosno pevajmo Jehovi, nov.

 • Razvijajmo samosavladavanje, sept.

 • „Reč našeg Boga ostaje doveka“, sept.

 • Roditelji, pomozite deci da budu mudra da bi dobila spasenje, dec.

 • Sačuvajmo ljubav prema duhovnom blagu, jun

 • Služimo Jehovi celim srcem, mart

 • „Sudija cele zemlje“ uvek postupa pravedno, apr.

 • Trudimo se da steknemo istinsko bogatstvo, jul

 • „Uzdaj se u Jehovu i dobro čini“, jan.

 • Hvalimo Jah!, jul

 • Šta će Božje Kraljevstvo ukloniti?, apr.