Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li se sećaš?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja:

Zašto roditelji koji su izbegli u drugu zemlju treba da razmisle koji jezik više odgovara njihovoj deci kad je reč o duhovnoj pouci?

Deca imigranata će u školi i u svom okruženju verovatno učiti jezik zemlje u kojoj žive. Kada deca govore više od jednog jezika, to im može mnogo značiti. Roditelji treba da razmisle da li će njihova deca lakše prihvatiti istinu i duhovno napredovati ako pripadaju skupštini na jeziku zemlje u kojoj žive ili na njihovom maternjem jeziku. Roditeljima koji služe Jehovi detetova duhovnost je važnija od njihovih ličnih želja (w17.05, str. 9-11).

Na šta je Isus mislio kada je upitao Petra: „Voliš li me više od ovih?“ (Jov. 21:15)

Moguće je da ga je upitao da li više voli njega i njegovu pouku ili ribe i ribarenje. Nakon Isusove smrti, Petar se vratio starom poslu — ribarenju. Hrišćani moraju da razmisle o tome koje mesto u njihovom srcu zauzima posao (w17.05, str. 22-23).

Zašto je Avraham tražio od svoje žene da kaže da mu je sestra? (Post. 12:10-13)

Sara je zaista bila Avrahamova polusestra. Ukoliko bi rekla da mu je žena, Avraham bi mogao biti ubijen i time bi se prekinula loza koja je vodila do potomstva koje mu je Bog obećao (wp17.3, str. 14-15).

Koju tehniku je Elijas Huter uveo kako bi olakšao učenje hebrejskog jezika?

Želeo je da pomogne učenicima da u hebrejskim rečima u Bibliji prepoznaju koren reči i njihove prefikse ili sufikse. Da bi u tome uspeo, koren reči je štampao punim, a prefikse i sufikse konturnim slovima. Sličan metod se koristi u fusnotama u engleskom prevodu Novi svet s referencama (wp17.4, str. 11-12).

Koja načela hrišćanin treba da uzme u obzir kad je reč o posedovanju vatrenog oružja radi zaštite od drugih ljudi?

Na primer, život je svet u Jehovinim očima. Nadalje, Isus nije rekao svojim učenicima da ponesu mačeve da bi se zaštitili od drugih ljudi (Luka 22:36, 38). Mi smo prekovali svoje mačeve u raonike. Život je vredniji od materijalnih stvari. Mi poštujemo savest drugih i želimo da drugima pružimo dobar primer (2. Kor. 4:2) (w17.07, str. 31-32).

Zašto se Matejev i Lukin zapis o Isusovom rođenju razlikuju?

Zapis iz Matejevog jevanđelja prvenstveno govori o događajima koji se tiču Josifa. Na primer, o njegovoj prvoj reakciji na vest o Marijinoj trudnoći, kao i na Božje smernice da pobegne u Egipat sa porodicom i da se kasnije vrati u Izrael. S druge strane, Luka više govori o događajima koji se tiču Marije. Na primer, spominje njen odlazak kod njene rođake Jelisavete i njenu reakciju kada su pronašli Isusa u hramu (w17.08, str. 32).

Uprkos čemu je Božja Reč opstala?

Opstala je uprkos promenama u jeziku, promenama na političkoj sceni koje su uticale na jezik koji se koristio kao opšte sredstvo komunikacije među ljudima različitih nacionalnosti i uprkos otporu prema njenom prevođenju na jezik običnog naroda (w17.09, str. 19-21).

Imamo li anđele čuvare?

Ne. Isus je rekao da njegovi učenici imaju anđele koji gledaju Božje lice (Mat. 18:10). On je time istakao da su anđeli zainteresovani za učenike, a ne da na neki čudesan način štite svakog od njih (wp17.5, str. 5).

Koja je najuzvišenija vrsta ljubavi?

Ljubav koja se temelji na pravednim načelima, to jest agape, jeste najuzvišenija vrsta ljubavi. Ona uključuje osećanja privrženosti, ali podrazumeva i nesebična dela u korist drugih (w17.10, str. 7).