STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) decembar 2017.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 29. januara do 25. februara 2018.

„Znam da će ustati“

Zašto možemo biti sigurni u to da će u budućnosti biti uskrsenje?

„Imam nadu“

Zašto je uskrsenje jedno od naših ključnih verovanja?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja.

Pitanja čitalaca

Da li je u drevnom Izraelu muškarac morao imati prava koja je imao prvenac da bi bio Mesijin predak?

Pitanja čitalaca

Da li je upotreba intrauterinog uloška (spirale) kao jednog oblika kontracepcije u skladu s biblijskim načelima?

Roditelji, pomozite deci da budu mudra da bi dobila spasenje

Šta brine neke roditelje kada njihova deca žele da se predaju Bogu i krste? Kako mogu pomoći svojoj deci da duhovno napreduju da bi dobila spasenje?

Mladi, „radite na svom spasenju“

Krštenje je ozbiljan korak, ali mladi ne treba da ga se plaše niti da ga odlažu.

ŽIVOTNA PRIČA

Sve sam ostavio da bih sledio Hrista

Feliks Fahardo je imao samo 16 godina kada je rešio da postane Hristov učenik. Ni posle 70 godina nije zažalio što je sledio Hrista gde god je trebalo.

Tematski indeks za Stražarsku kulu od 2017.

Ovaj spisak će vam pomoći da pronađete željene članke u Stražarskoj kuli od 2017.