Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehova nagrađuje one koji ga revno traže

Jehova nagrađuje one koji ga revno traže

Onaj ko pristupa Bogu mora verovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga revno traže (JEVR. 11:6)

PESME: 85, 134

1, 2. (a) Kako su ljubav i vera povezane? (b) Koja pitanja ćemo osmotriti?

JEHOVA je „prvi pokazao ljubav prema nama“ (1. Jov. 4:19). Jedan način na koji on pokazuje tu ljubav je tako što blagosilja sve svoje verne sluge. Zbog toga je naša ljubav prema njemu sve dublja, a samim tim i naša vera je sve jača. Međutim, vera ne podrazumeva samo verovanje da Bog postoji već i uverenje da on nagrađuje one koje voli. (Pročitati Jevrejima 11:6.)

2 Jehova voli da nagrađuje, to jest blagosilja druge. To je suštinska odlika njegove ličnosti. Naša vera ne može biti potpuna ako nismo uvereni da će Bog nagraditi „one koji ga revno traže“. Zašto? Zato što je vera „čvrsto pouzdanje da će se dogoditi ono čemu se nadamo“ (Jevr. 11:1). Dakle, vera podrazumeva da smo sigurni da će nas Bog blagosloviti i nagraditi. Kako ta nada utiče na nas? Kako je Jehova nagradio svoje sluge u prošlosti i kako to čini danas? Sada ćemo osmotriti ova pitanja.

 JEHOVA OBEĆAVA DA ĆE BLAGOSLOVITI SVOJE SLUGE

3. Koji poziv nalazimo u Malahiji 3:10?

3 Jehova Bog je obećao da će blagosloviti svoje verne sluge. Zato nas podstiče da tražimo njegov blagoslov i poziva nas: „’Okušajte me [...] molim vas‘, kaže Jehova nad vojskama, ’zar vam neću otvoriti brane na nebesima i izliti na vas blagoslov dok ne bude dosta!‘“ (Mal. 3:10). Kada se odazivamo na taj njegov poziv, pokazujemo da ga duboko cenimo i da smo mu zahvalni.

4. Zašto možemo biti sigurni da će se ispuniti Isusovo obećanje iz Mateja 6:33?

4 Isus je svojim učenicima rekao da će imati Božju podršku ako im Božje Kraljevstvo bude na prvom mestu u životu. (Pročitati Mateja 6:33.) To je mogao reći sa potpunom sigurnošću jer je znao da Bog uvek ispunjava svoju reč (Is. 55:11). Ako i mi imamo snažnu veru, bićemo potpuno sigurni da će Jehova ispuniti svoje obećanje: „Nikada te neću ostaviti i nipošto te neću napustiti“ (Jevr. 13:5). To Jehovino obećanje pomaže nam da verujemo da će se ispuniti i Isusove reči iz Mateja 6:33.

Isus je rekao učenicima da će biti blagoslovljeni zbog svojih žrtava (Videti 5. odlomak)

5. U kom smislu ono što je Isus rekao Petru jača našu veru?

5 Apostol Petar je jednom upitao Isusa: „Mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom. Šta ćemo za to dobiti?“ (Mat. 19:27). Isus ga nije prekorio što je to pitao. Umesto toga, rekao je učenicima da će biti blagoslovljeni  zbog svojih žrtava. Verni apostoli i drugi će u budućnosti vladati s njim na nebu. Ali i pre toga će biti nagrađeni. Isus im je rekao: „Svako ko je ostavio kuće ili braću ili sestre ili oca ili majku ili decu ili zemlju radi mog imena, dobiće mnogo više i naslediće večni život“ (Mat. 19:29). Isto važi i danas. Isusovi sledbenici i danas u skupštinama pronalaze očeve, majke, braću, sestre i decu. To je mnogo vrednije od svega čega su se odrekli zbog Kraljevstva.

„SIDRO DUŠE“

6. Kako nam Jehovino obećanje o nagradi pomaže?

6 Pored blagoslova koje danas imamo, znamo da nas očekuju još veći blagoslovi u budućnosti (1. Tim. 4:8). Jehovino obećanje o nagradi pomaže nam da istrajemo kad naiđu teški periodi. Pošto smo uvereni da Jehova „nagrađuje one koji ga revno traže“, ostaćemo mu verni (Jevr. 11:6).

7. Zašto je nada poput sidra?

7 Isus je u Propovedi na gori rekao: „Radujte se i kličite, jer je velika vaša nagrada na nebesima. Jer tako su progonili i proroke pre vas“ (Mat. 5:12). Povod za radost nemaju samo Božje sluge koje se nadaju da će živeti na nebu već i oni koji se nadaju da će živeti u raju na zemlji (Ps. 37:11; Luka 18:30). Dakle, bilo koja da je naša nada, ona može biti „sigurno i čvrsto sidro [naše] duše“ (Jevr. 6:17-20). Kao što sidro pruža stabilnost brodu tokom oluje, tako čvrsta nada nama pruža emocionalnu, mentalnu i duhovnu stabilnost. Ona nam uliva snagu kad doživljavamo nevolje.

8. U kom smislu nas nada čuva?

8 Nada nas čuva da nam brige u potpunosti ne oduzmu mir. U kom smislu? Tako što Božja obećanja poput melema umiruju naše srce. Nadalje, veoma je utešno to što možemo da bacimo na Jehovu svoje breme, znajući da će nas on podupreti (Ps. 55:22). Sigurni smo da on „može učiniti neizmerno više od svega što molimo ili zamislimo“ (Ef. 3:20). Zapazimo da nije rečeno da će učiniti više, već „neizmerno više“!

9. Kada će nas Jehova blagosloviti?

9 Da bi nas Jehova blagoslovio, moramo imati čvrstu veru u njega i biti poslušni njegovim smernicama. To je i Mojsije rekao drevnim Izraelcima: „Jehova, tvoj Bog, blagosloviće te samo ako budeš slušao njegov glas i savesno postupao po svim ovim zapovestima koje ti danas dajem. Blagosloviće te Jehova, tvoj Bog, kao što ti je obećao“ (Pon. zak. 15:4-6). Da li čvrsto verujemo da će nas Jehova nagraditi ako mu ostanemo verni? Nemamo nimalo razloga da sumnjamo u to.

BOŽJE SLUGE KOJE SU BILE NAGRAÐENE

10, 11. Kako je Jehova nagradio Josifa?

10 Biblija je pisana nama za pouku. U njoj nalazimo zapise o tome kako je Bog blagosiljao i nagrađivao svoje verne sluge (Rimlj. 15:4). Osmotrimo izuzetan primer Josifa. Njegova braća su se urotila protiv njega i prodala ga u ropstvo u Egipat. Tamo ga je žena njegovog gospodara lažno optužila, pa je završio u zatvoru.  Da li ga je Bog napustio? Nikako! „Jehova je i dalje bio s Josifom i bio je prema njemu milostiv [...] Jehova [je] bio s Josifom i Jehova mu je davao uspeh u svemu što je radio“ (Post. 39:21-23). Tokom tog teškog perioda, Josif je strpljivo čekao na Jehovu.

11 Godinama kasnije, faraon ga je oslobodio iz zatvora i postavio ga na veoma uticajan položaj u egipatskoj zemlji (Post. 41:1, 37-43). Kada je Josif dobio dva sina, „svom prvencu [je] dao ime Manasija, jer je rekao: ’Bog mi je dao da zaboravim svu svoju nevolju i ceo dom mog oca.‘ A drugom sinu je dao ime Jefrem, jer je rekao: ’Bog me je učinio plodnim u zemlji moje nevolje‘“ (Post. 41:51, 52). Jehova ga je nagradio za njegovu vernost. Tako je Josif mogao da spase potomke svog oca i Egipćane od gladi. Vredno je zapaziti da je Josif u svemu tome prepoznao Jehovinu ruku i njegov blagoslov (Post. 45:5-9).

12. Šta je Isusu pomoglo da istraje?

12 Isus Hrist je takođe u kušnjama ostao veran Jehovi i bio je nagrađen. Šta mu je pomoglo da istraje? Biblija nam odgovara: „Zbog radosti koja je stajala pred njim podneo je mučenički stub ne mareći za sramotu“ (Jevr. 12:2). Isusu je sigurno veliku radost pričinjavalo to što je mogao da sveti Božje ime. Zbog toga je imao Očevu naklonost i on mu je poverio mnoga važna zaduženja. Na primer, Biblija kaže da je Isus „seo [...] s desne strane Božjeg prestola“. Na drugom mestu u Bibliji čitamo: „Bog [ga je] uzvisio i dao mu ime koje je iznad svakog drugog imena“ (Fil. 2:9).

JEHOVA NE ZABORAVLJA NAŠ TRUD

13, 14. Kako Jehova gleda na ono što radimo zbog njega?

13 Možemo biti potpuno sigurni da Jehova ceni svaki trud koji ulažemo da bismo mu služili. On nas razume kad smo nesigurni ili sumnjamo u sebe. Saoseća s nama kad imamo finansijskih poteškoća ili kad zbog zdravlja ili emocionalnih problema ne možemo da mu damo onoliko koliko bismo želeli. Međutim, možemo biti sigurni da njemu ne promiče ništa što činimo dok mu verno služimo. (Pročitati Jevrejima 6:10, 11.)

14 Ne treba da zaboravimo da je Jehova „onaj koji sluša molitve“ i da će obratiti pažnju na ono što nas muči (Ps. 65:2). On je „Otac milosrđa i Bog svake utehe“ i svesrdno će nas podupreti u emocionalnom i duhovnom pogledu (2. Kor. 1:3). Na primer, to može učiniti preko naše braće i sestara. S druge strane, na Jehovu duboko utiče kada vidi da smo i mi saosećajni prema drugima. „Ko je milostiv siromahu, Jehovi pozajmljuje, i On će mu platiti za dela njegova“ (Posl. 19:17; Mat. 6:3, 4). Dakle, kada nesebično pomažemo onima kojima je to potrebno, Jehova na to gleda kao da smo to njemu učinili i obećava da će nas nagraditi.

SADAŠNJI I BUDUĆI BLAGOSLOVI

15. Šta ti željno iščekuješ? (Videti sliku na početku članka.)

15 Pomazani hrišćani crpe snagu iz obećanja da se za njih čuva „venac pravednosti, kojim će [ih] Gospod, pravedni sudija, nagraditi“ (2. Tim. 4:7, 8). Međutim,  Jehova ne smatra manje vrednima one koji imaju drugačiju nadu. Milioni Isusovih „drugih ovaca“ jedva čekaju da žive u raju na zemlji. Za njih Biblija kaže: „Uživaće u izobilju mira“ (Jov. 10:16; Ps. 37:11).

16. Kako nas reči iz 1. Jovanove 3:19, 20 mogu utešiti?

16 Ponekad imamo osećaj da činimo vrlo malo i pitamo se da li je Jehova zadovoljan onim što mu dajemo. Možemo čak misliti da nismo dostojni nikakvog blagoslova. Ali nemojmo nikad smetnuti s uma da je on „veći od našeg srca i zna sve“. (Pročitati 1. Jovanovu 3:19, 20.) Kada nas u službi motivišu ljubav i vera, možemo biti sigurni da će nas Jehova nagraditi, bez obzira koliko nama naša žrtva deluje beznačajno (Mar. 12:41-44).

17. Koji su neki blagoslovi koje ima Božji narod?

17 I u ovim teškim poslednjim danima Sataninog sveta, Jehova blagosilja svoj narod. Njegove sluge imaju obilje duhovne hrane (Is. 54:13). Pored toga, kao što je Isus obećao, Jehova ih već sada blagosilja velikom duhovnom porodicom širom sveta (Mar. 10:29, 30). Nadalje, oni su srećni i imaju unutrašnji mir (Fil. 4:4-7).

18, 19. Šta su neki rekli o svojim blagoslovima?

18 Jehovine sluge širom sveta mogu da ispričaju kako ih Jehova blagosilja. Na primer, Bjanka, jedna sestra iz Nemačke, kaže: „Ne mogu dovoljno da zahvalim Jehovi za to što mi pomaže da se izborim s onim što me brine i što je uz mene svaki dan. Svet u kom živimo je mračan i haotičan. Ali dok sam blizu Jehove, osećam se sigurno u njegovom naručju. Kad god zbog njega načinim neku žrtvu, on mi stostruko vrati.“

19 Osmotrimo i primer 70-godišnje Pole iz Kanade. Ona ima teško oboljenje kičme, poznato kao spina bifida. Ona kaže: „Manja pokretljivost ne znači obavezno i manje službe. Ja koristim to što mogu da propovedam putem telefona i u neformalnim prilikama. Ohrabrenje mi pružaju biblijski stihovi i lepe misli iz naših publikacija koje zapisujem u jednu svesku i s vremena na vreme ih čitam. Zovem je ’Sveska za preživljavanje‘. Obeshrabrenje ne traje dugo ako se usredsredimo na Jehovina obećanja. Jehova je uvek tu da nam pomogne, kakve god da su naše okolnosti.“ Tvoja situacija je možda potpuno drugačija, ali zapažaj kako Jehova blagosilja tebe i tvoje bližnje. Dobro je da razmišljamo o blagoslovima koje sada imamo i o onima koje ćemo dobiti u budućnosti.

20. Čemu se možemo nadati ako celom dušom služimo Jehovi?

20 Nikada ne zaboravimo da će naše iskrene molitve imati dobar ishod. U Bibliji nalazimo obećanje da ćemo, nakon što budemo izvršili Božju volju, primiti „ono što je obećano“ (Jevr. 10:35, 36). Zato i dalje jačajmo svoju veru i celom dušom služimo Jehovi. Budimo sigurni da će nas on zbog toga nagraditi! (Pročitati Kološanima 3:23, 24.)