Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Vera – izvor velike snage

Vera – izvor velike snage

VERA čoveku daje neverovatnu snagu. Na primer, iako Satana želi da nas u duhovnom pogledu uništi, zahvaljujući veri možemo ugasiti „sve goruće strele Zloga“ (Ef. 6:16). Ako imamo vere, možemo savladati ogromne probleme. Isus je svojim učenicima rekao: „Ako je vaša vera velika samo kao zrno gorušice, reći ćete ovoj gori: ’Premesti se odavde tamo‘, i premestiće se“ (Mat. 17:20). Pošto vera može ojačati naše prijateljstvo s Jehovom, bilo bi dobro da razmotrimo sledeća pitanja: Šta je vera? Kako ljubav prema istini utiče na nju? Kako je možemo ojačati? I u koga treba da iskazujemo veru? (Rimlj. 4:3).

ŠTA JE VERA?

Vera je mnogo više od prihvatanja onoga što piše u Bibliji, jer čak i „demoni veruju [da Bog postoji] i drhte“ (Jak. 2:19). Šta je onda vera?

Kao što smo sigurni da će se dan i noć uvek smenjivati, tako smo sigurni da će se Božja reč uvek ispuniti

Biblija navodi dva aspekta vere. Kao prvo, „vera je čvrsto pouzdanje da će se dogoditi ono čemu se nadamo“ (Jevr. 11:1a). Ako imaš vere, onda si apsolutno siguran da je sve ono što Jehova kaže istina i da će se to i ostvariti. Na primer, Jehova je Izraelcima rekao: „Ako biste mogli raskinuti moj savez s danom i moj savez s noći, pa da ne bude ni dana ni noći na vreme, tada bi se mogao raskinuti i moj savez s Davidom, mojim slugom“ (Jer. 33:20, 21). Da li si se ikada zabrinuo da bi sunce moglo prestati da izlazi i zalazi i da zbog toga više ne bi bilo dana ni noći? Ako ne sumnjaš u fizičke zakone po kojima se zemlja okreće oko svoje ose i kruži oko sunca, da li treba da sumnjaš da će Tvorac tih zakona ispuniti svoja obećanja? Naravno da ne treba! (Is. 55:10, 11; Mat. 5:18).

Kao drugo, vera je „dokaz onoga što je stvarno, premda se ne vidi“ (Jevr. 11:1b). Kojim bismo primerom to mogli objasniti? Pretpostavimo da te neko dete pita kako znaš da postoji vazduh. Iako nikada nisi video vazduh, verovatno ćeš mu reći da ima dosta dokaza koji potvrđuju da vazduh postoji, kao što su disanje, delovanje vetra i tako dalje. Kad se dete uveri u te dokaze, prihvatiće činjenicu da postoji i ono što se ne vidi. Slično tome, i vera se temelji na čvrstim dokazima (Rimlj. 1:20).

MORAMO VOLETI ISTINU

Pošto se vera temelji na dokazima, da bi neko imao veru najpre mora dobro upoznati istinu (1. Tim. 2:4). Ali to nije dovoljno. Apostol Pavle je napisao da se „srcem iskazuje vera“ (Rimlj. 10:10). Čovek mora ne samo da veruje u tu istinu već i da je ceni. Jedino to će ga motivisati da iskazuje veru, to jest da živi u skladu sa istinom (Jak. 2:20). Osoba koja nije iskreno  zahvalna za istinu odbaciće čak i čvrste dokaze ako se tvrdoglavo drži unapred formiranog mišljenja ili traži opravdanje da bi radila ono što joj se sviđa (2. Petr. 3:3, 4; Jud. 18). Upravo zbog toga neki u biblijsko doba nisu razvili veru iako su videli čuda (Br. 14:11; Jov. 12:37). Veru kao plod Božjeg svetog duha mogu razviti samo oni koji istinu vole više od laži (Gal. 5:22; 2. Sol. 2:10, 11).

KAKO JE DAVID RAZVIO JAKU VERU

Kralj David je imao izuzetno jaku veru (Jevr. 11:32, 33). Međutim, to nije bio slučaj sa svima u njegovoj porodici. Na primer, jednom prilikom je Davidov najstariji brat Elijav pokazao da nema takvu veru kada je Davidu pripisao loše motive što negoduje zbog Golijatovih uvreda na račun izraelske vojske (1. Sam. 17:26-28). Niko nije rođen s verom niti ju je nasledio od svojih roditelja. Davidova vera je bila rezultat njegovog ličnog odnosa s Jehovom.

David je u 27. psalmu otkrio kako je razvio tako jaku veru (1. stih). On je duboko razmišljao o tome kako ga je Jehova izbavljao od neprijatelja (2. i 3. stih). Istinski je cenio Jehovin sveti šator (4. stih). Sa svojim sunarodnicima je hvalio Jehovu u svetom šatoru (6. stih). Usrdno se molio Jehovi (7. i 8. stih). Želeo je da ga Jehova pouči svojim putevima (11. stih). Vera mu je bila toliko važna da je rekao: „Da nisam verovao [...] šta bi sa mnom bilo!“ (13. stih).

KAKO DA OJAČAŠ SVOJU VERU

Veru kakvu je imao David i ti možeš imati ako razmišljaš i postupaš onako kako je opisano u 27. psalmu. Pošto se taj plod Božjeg duha zasniva na dobrom poznavanju istine, biće ti lakše da ga razviješ ako budeš duboko proučavao Božju Reč i publikacije koje se temelje na njoj (Ps. 1:2, 3). Duboko razmišljaj dok proučavaš. Tako ćeš osećati još veću zahvalnost prema Jehovi, a ona će te podstaći da ga hvališ na skupštinskim sastancima i da drugima govoriš o svojoj nadi (Jevr. 10:23-25). Veru pokazuješ i kada se stalno moliš i ne odustaješ (Luka 18:1-8). Zato se neprestano moli Jehovi, s potpunim poverenjem da se on brine za tebe (1. Sol. 5:17; 1. Petr. 5:7). Vera pokreće na dela, a dela jačaju veru (Jak. 2:22).

ISKAZUJ VERU U ISUSA

Poslednje večeri koju je proveo sa svojim učenicima, Isus im je rekao: „Iskazujte veru u Boga, i u mene iskazujte veru“ (Jov. 14:1). Dakle, treba da iskazujemo veru ne samo u Jehovu već i u Isusa. Kako  možeš iskazivati veru u Isusa? Pogledajmo tri načina.

Šta znači iskazivati veru u Isusa?

Kao prvo, otkupnu žrtvu smatraj darom koji je Bog dao lično tebi. Apostol Pavle je rekao: „Živim zbog vere u Sina Božjeg, koji me je voleo i predao sebe za mene“ (Gal. 2:20). Kada iskazuješ veru u Isusa onda si potpuno siguran da se otkupna žrtva primenjuje na tebe, da je ona osnova za oproštenje tvojih greha, da zahvaljujući njoj imaš nadu u večni život i da je najveći dokaz Božje ljubavi prema tebi (Rimlj. 8:32, 38, 39; Ef. 1:7). To će ti dati snage da se izboriš sa osećanjem krivice ili manje vrednosti (2. Sol. 2:16, 17).

Kao drugo, približi se Jehovi putem molitve, koja je omogućena upravo na temelju Isusove otkupne žrtve. Zahvaljujući toj žrtvi možemo se moliti Jehovi „sa slobodom govora [...] da bi nam Bog pokazao milosrđe i iskazao nezasluženu dobrotu kad nam zatreba pomoć“ (Jevr. 4:15, 16; 10:19-22). Molitva nam daje snage da se odupremo iskušenju da počinimo neki greh (Luka 22:40).

Kao treće, slušaj Isusa. Apostol Jovan je napisao: „Ko iskazuje veru u Sina, ima večni život. Ko nije poslušan Sinu, neće videti život, nego Božji gnev ostaje na njemu“ (Jov. 3:36). Zapazi da je Jovan povezao veru i poslušnost. Dakle, ti iskazuješ veru u Isusa kada si mu poslušan. Poslušnost pokazuješ kada ispunjavaš „Hristov zakon“, koji obuhvata sva njegova učenja i zapovesti (Gal. 6:2). Isusa slušaš i kada postupaš po savetima i uputstvima vernog i razboritog roba (Mat. 24:45). Poslušnost Isusu daće ti snage da podneseš ozbiljne probleme koji se poput oluje mogu obrušiti na tebe (Luka 6:47, 48).

IZGRAÐUJTE SE NA SVOJOJ NAJSVETIJOJ VERI

Jednom prilikom je jedan čovek rekao Isusu: „Verujem! Ali pomozi mi da imam više vere!“ (Mar. 9:24). Taj čovek je imao veru, ali je skromno priznao da mu treba više vere. Poput njega, svi ćemo se naći u situaciji kada će nam trebati više vere. Svako od nas upravo sada treba da ojača svoju veru. Kao što smo videli, veru ćemo ojačati kada proučavamo Božju Reč i duboko razmišljamo o tome. Tako ćemo osećati još veću zahvalnost prema Jehovi. Naša vera će biti jača kada zajedno sa suvernicima hvalimo Jehovu, govorimo drugima o svojoj nadi i usrdno se molimo. Nadalje, kada jačamo svoju veru, dobijamo najveću nagradu. Božja Reč nas podstiče da se izgrađujemo „na svojoj najsvetijoj veri“ da bismo se održali u Božjoj ljubavi (Jud. 20, 21).