Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li uviđaš važnost duhovnog napretka?

Da li uviđaš važnost duhovnog napretka?

Posveti se javnom čitanju, podsticanju, poučavanju (1. TIM. 4:13)

PESME: 45, 70

1, 2. (a) Kako se Isaija 60:22 ispunjava u ovim poslednjim danima? (b) Šta je sada potrebno skupštinama Božjeg naroda?

„OD MALOG će postati hiljada i od neznatnog silan narod“ (Is. 60:22). Ove proročanske reči ispunjavaju se u ovim poslednjim danima. Na primer, tokom 2015. službene godine, širom sveta je propovedalo 8 220 105 Jehovinih slugu! Nastavak Isaijinog proročanstva kaže: „Ja, Jehova, ubrzaću to kad bude vreme.“ Ove reči nam pokazuju da ćemo kako se bliži kraj ovog sveta imati sve više posla u Jehovinoj organizaciji. Imajući ovo na umu, da li dajemo sve od sebe u službi za Jehovu? Mnogi već služe kao opšti i pomoćni pioniri. Drugi su se preselili na područja gde je potrebno pružiti pomoć u propovedanju ili na neki drugi način podupiru širenje dobre vesti.

2 S obzirom na sve to, lako je zapaziti zašto je potrebno više onih koji će predvoditi u skupštinama. Godišnje se formira oko 2 000 skupština. Ako bi u svakoj od tih novih skupština bilo imenovano 5 starešina, onda bi godišnje bilo potrebno da 10 000 slugu pomoćnika postanu starešine. Pored  toga, na hiljade druge braće trebalo bi da postanu sluge pomoćnici. Ima toliko mnogo posla da s pravom možemo reći da su ne samo braća već i sestre „zaokupljeni Gospodovim delom“ (1. Kor. 15:58).

ŠTA ZNAČI DUHOVNO NAPREDOVATI

3, 4. Koje ciljeve sebi možeš postaviti da bi duhovno napredovao?

3 Pročitati 1. Timoteju 3:1. Apostol Pavle je pohvalio braću koja su želela da služe kao nadglednici, to jest one koji su posezali za takvom vrstom službe. Kao što neko mora ispružiti ruku da bi posegnuo za nečim što je van njegovog domašaja, tako i mi moramo uložiti trud da bismo duhovno napredovali. Zamislimo jednog brata koji razmišlja šta bi još mogao da učini za skupštinu. Možda želi da postane sluga pomoćnik, ali uviđa da mora poboljšati svoju hrišćansku ličnost. Zatim, kada postane sluga pomoćnik, želi duhovno da napreduje i postane starešina. Da bi ostvario svoje ciljeve, mora se naprezati kako bi ispunio biblijske uslove da služi u pomenutim svojstvima.

4 Slično tome, mnoga braća i sestre su spremni da žrtvuju nešto kako bi više učinili za Jehovu. Tako neki služe kao pioniri, betelski radnici ili dobrovoljci na gradnji Dvorana Kraljevstva. Pogledajmo kako nas Biblija može podstaći da još više duhovno napredujemo.

NASTAVI DA DUHOVNO NAPREDUJEŠ

5. Kako mladi mogu koristiti svoju snagu za Jehovu?

5 Mladi imaju dosta snage i energije i zato mogu mnogo toga učiniti za Jehovu. (Pročitati Poslovice 20:29.) Mnogi od njih služe u Betelima i pomažu oko proizvodnje Biblija i biblijske literature. Drugi pak učestvuju u gradnji i održavanju Dvorana Kraljevstva, a neki priskaču u pomoć u vreme neke prirodne katastrofe. Tu su i mladi pioniri koji uče neki strani jezik i putuju na druga mesta da bi propovedali.

6-8. (a) Šta je jednom mladom bratu pomoglo da promeni stav i koje je blagoslove doživeo? (b) Kako možemo ispitati i videti „da je Jehova dobar“?

6 Nesumnjivo znamo koliko je važno da volimo Jehovu i služimo mu celom dušom. Pa ipak, možda se osećamo onako kako se osećao brat po imenu Aron. On kaže: „Za mene su sastanci i služba bili dosadni.“ Pošto je želeo da bude srećan i da uživa u službi, morao je nešto da preduzme. Šta je učinio?

7 Počeo je da ulaže dodatni trud da bi redovno čitao Bibliju, pripremao se za sastanke i davao komentare na njima. Takođe je počeo da se češće moli. Njegova ljubav prema Jehovi je rasla i više je duhovno napredovao. Tako je s vremenom služio kao pionir, učestvovao u pružanju humanitarne pomoći i propovedao na stranom području. Sada je starešina i služi u jednom Betelu. Šta on misli o svom životu? „Ispitao sam i video da je Jehova dobar. Budući da me je toliko blagoslovio, želim još više da se naprežem u službi za njega, a to onda vodi do daljnjih blagoslova.“

8 Psalmista je rekao: „Onima koji Jehovu traže nijednog dobra neće nedostajati.“ (Pročitati Psalam 34:8-10.) Jehova zaista nikada neće razočarati one koji mu revno služe. Ako i mi činimo  za Jehovu sve što možemo i sami ćemo osetiti „da je Jehova dobar“, a naša sreća biće neizmerna.

NEMOJ KLONUTI

9, 10. Zašto je važno da čekamo spremnog duha?

9 Možda želiš da učiniš više za Jehovu. Ali šta ako već duže vreme čekaš da ostvariš svoj cilj ili da ti se okolnosti promene? Tada je važno da to činiš spremnog duha (Mih. 7:7). Iako Jehova može dopustiti da neka situacija potraje, možeš biti siguran da će te on podržavati. Uzmimo za primer Avrahama. Jehova mu je obećao da će dobiti sina, ali je on morao da čeka dugo da se to i ostvari (Jevr. 6:12-15). Da li je klonuo duhom u tom periodu? Nije. Bio je strpljiv i nikada nije izgubio veru. Zato ga Jehova nije razočarao (Post. 15:3, 4; 21:5).

10 Naravno, nije lako čekati (Posl. 13:12). Ali ako se prepustimo razmišljanju koliko nam je teško, onda ćemo samo potonuti. Umesto toga, dobro je da se trudimo da postanemo bolji u duhovnom pogledu. Osmotrimo tri načina na koja to možemo činiti.

11. Na čemu možemo da radimo i zašto je to važno?

11 Radi na duhovnim odlikama. Kada čitamo Božju Reč i duboko razmišljamo, mi stičemo mudrost, oštroumnost, jasno razumevanje i sposobnost da donosimo dobre odluke. Ta svojstva su neophodna braći koja brinu za skupštine (Posl. 1:1-4; Titu 1:7-9). Kada proučavamo biblijske publikacije stičemo uvid u Jehovino  razmišljanje. To nam pomaže da donosimo odluke koje su mu ugodne, na primer, što se tiče izbora zabave, odevanja, korišćenja novca i međuljudskih odnosa.

12. Kako možemo pokazati da smo odgovorni?

12 Pokaži da si odgovoran. Bilo da smo brat ili sestra, treba da dajemo sve od sebe na svojim zaduženjima. Pogledajmo primer Nemije. Trebalo je da izabere ljude koji će dobiti dodatna zaduženja u obnovi hrama. Koga je izabrao? One koji su bili bogobojazni, pouzdani i odgovorni (Nem. 7:2; 13:12, 13). Slično je i danas. „Od nastojnika se traži da bude veran“ (1. Kor. 4:2). Dobra dela ne prolaze nezapaženo i zato oni koji su verni i marljivi mogu dobiti dodatna zaduženja. (Pročitati 1. Timoteju 5:25.)

13. Kako ti Josifov primer može pomoći ukoliko si žrtva nepravde?

13 Dopusti da te Jehova „pročisti“. Šta možeš učiniti ukoliko si žrtva nepravde? Ponekad stvar možeš odmah izgladiti. Ali ponekad ćeš ukoliko nastojiš da energično odbraniš svoj stav i dokažeš da si u pravu samo pogoršati situaciju. O tome mnogo možemo naučiti od Josifa. Njegova braća su bila okrutna prema njemu, ali on nije gajio ozlojeđenost. Kasnije je bio nepravedno optužen i bačen u tamnicu. Međutim, sve to vreme on je tražio Jehovino vođstvo. Do čega je to dovelo? „Reč ga je Jehovina pročistila“ (Ps. 105:19). Na kraju svojih kušnji, on je bio spreman za jedno posebno zaduženje (Post. 41:37-44; 45:4-8). Ako i ti imaš neki težak problem zbog kog si veoma uznemiren, moli se Jehovi za mudrost i snagu. On će ti pomoći da ostaneš smiren i ljubazan kada razgovaraš s onima koji nisu bili fer prema tebi. (Pročitati 1. Petrovu 5:10.)

NAPREDUJ U SLUŽBI PROPOVEDANJA

14, 15. (a) Zašto je važno da dobro pazimo kako propovedamo? (b) Zašto je važno da isprobaš neki novi vid svedočenja? (Videti sliku na početku članka i okvir „ Da li možeš probati neki drugi vid svedočenja?“)

14 Pavle je podsticao Timoteja: „Posveti se javnom čitanju, podsticanju, poučavanju. Dobro pazi kako živiš i kako poučavaš“ (1. Tim. 4:13, 16). Međutim, Timotej je već bio dobar propovednik. Zašto je onda dobio ovaj podstrek? Zato što je bilo potrebno da „dobro pazi“ kako poučava. To znači da je morao da prilagođava svoj pristup ljudima, pošto su se njihove okolnosti i potrebe menjale. To isto moramo i mi činiti.

15 Često ljudi nisu kod kuće kada idemo od vrata do vrata. Ima i zgrada u koje ne možemo da uđemo. Ukoliko je to slučaj i s tvojim područjem, da li možeš isprobati neki novi vid svedočenja?

16. Kako se može svedočiti na javnim mestima?

16 Svedočenje na javnim mestima predstavlja još jedan izuzetan način širenja dobre vesti. Mnogi su vešti u tome. Na primer, oni uživaju da propovedaju na autobuskim i železničkim stanicama, pijacama, po parkovima i drugim javnim mestima. Oni započinju razgovor tako što prokomentarišu neku vest, pohvale decu osobe s kojom razgovaraju ili je pitaju nešto vezano za njen posao. Ukoliko je osoba raspoložena za razgovor,  oni diskretno pomenu neku biblijsku misao i pitaju je šta ona misli o tome. To često otvara put za lep razgovor o Bibliji.

17, 18. (a) Kako možeš postati veštiji u svedočenju na javnim mestima? (b) Kako ti Davidov stav može pomoći u službi?

17 Ukoliko ti svedočenje na javnim mestima pada teško, nemoj se obeshrabriti. Pogledaj kako se s tim izborio pionir po imenu Edi. On živi u Njujorku i jedno vreme mu nije bilo lako da prilazi nepoznatim ljudima i razgovara s njima. Ali on sada uživa u ovom vidu službe propovedanja. Šta mu je pomoglo? On kaže: „Tokom porodičnog proučavanja, supruga i ja razmišljamo koji su uobičajeni prigovori i mišljenja ljudi. Zatim istražujemo šta bismo im mogli reći. Takođe pitamo i druge Svedoke za njihove predloge.“

18 Dok postaješ veštiji u propovedanju dobre vesti, tvoj duhovni napredak će postati očigledan. (Pročitati 1. Timoteju 4:15.) Možda ćeš čak moći da pomogneš nekome da postane Jehovin sluga. Nadalje, sigurno ćeš biti podstaknut da slaviš Jehovu poput Davida: „Blagosiljaću Jehovu u svako doba, hvala će njegova stalno biti na usnama mojim. Dičiće se Jehovom duša moja; krotki će čuti i radovaće se“ (Ps. 34:1, 2).

SLAVI JEHOVU TIME ŠTO DUHOVNO NAPREDUJEŠ

19. Zašto Jehovine sluge mogu biti srećne čak i u teškim okolnostima?

19 David je ovako hvalio Jehovu: „O Jehova, hvaliće te sva dela tvoja, blagosiljaće te verne sluge tvoje. O slavi kraljevstva tvoga pričaće, i o moći tvojoj govoriće, da sinovima ljudskim objave moćna dela tvoja i slavu veličanstvenog kraljevstva tvoga“ (Ps. 145:10-12). Sigurno se svi mi koji volimo Jehovu i želimo da ga slavimo slažemo s Davidovim rečima. Ali šta ako zbog poodmaklih godina ili bolesti ne možeš da učiniš u službi onoliko koliko bi želeo? Nemoj nikada zaboraviti da svaki put kada s nekim razgovoraš o Jehovi, na primer s lekarima i medicinskim sestrama, ti slaviš Boga. A šta ako si zbog vere u zatvoru? I tada možeš nekom da svedočiš i obraduješ Jehovino srce (Posl. 27:11). Jehova je srećan i kada mu služiš u porodici gde nisu svi njegove sluge (1. Petr. 3:1-4). Dakle, Jehovu možemo slaviti u svim okolnostima, ma koliko bile teške, i duhovno napredovati.

20, 21. Kako treba da obavljaš svoja zaduženja u Jehovinoj organizaciji da bi pozitivno uticao na druge?

20 Ukoliko nastaviš da duhovno napreduješ i time postaješ sve sličniji Jehovi, on će te sigurno blagosloviti. Možda je potrebno da napraviš neke izmene u svom rasporedu ili životu kako bi više vremena posvetio propovedanju dragocene istine. Pored toga, tvoj primer i nesebičnost mogu pozitivno uticati na ostale suvernike. Kada vide kako ponizno i s ljubavlju podupireš skupštinu, oni će te voleti, ceniti i podupirati.

21 Bez obzira na to koliko dugo služimo Jehovi, svi možemo duhovno da napredujemo. Ali kako zreli hrišćani mogu pomagati novima u istini da duhovno napreduju? O tome će biti reči u narednom članku.