Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

18. ČLANAK ZA RAZMATRANJE

Postavljaj i ostvaruj ciljeve koji će te približiti Jehovi

Postavljaj i ostvaruj ciljeve koji će te približiti Jehovi

Razmišljaj o tome, sav se tome posveti, da bi tvoj napredak svima bio očigledan (1. TIM. 4:15)

PESMA 84 Pokažimo spreman duh

KRATAK PREGLED *

1. Koje duhovne ciljeve bismo mogli da postavimo?

 BUDUĆI da smo pravi hrišćani, mnogo volimo Jehovu. Želimo da mu služimo najbolje što možemo. Da bismo uspeli u tome, neophodno je da postavljamo duhovne ciljeve. Na primer, da razvijamo hrišćanske osobine, stičemo nove veštine ili tražimo prilike da u još većoj meri služimo drugima. *

2. Zašto treba da postavljamo duhovne ciljeve i dajemo sve od sebe da ih ostvarimo?

2 Zašto želimo da još bolje služimo Jehovi? Pre svega, zato što nam je stalo do toga da obradujemo svog nebeskog Oca. Jehova je srećan kad vidi da sve svoje talente i sposobnosti koristimo u službi za njega. Pored toga, želimo da duhovno napredujemo kako bismo više činili za našu braću i sestre (1. Sol. 4:9, 10). Bez obzira na to koliko dugo smo u istini, svi možemo raditi na svom duhovnom napretku. Hajde da vidimo kako.

3. Prema 1. Timoteju 4:12-16, na šta je apostol Pavle podstakao Timoteja?

3 Kad mu je apostol Pavle napisao svoje prvo pismo, Timotej je već bio iskusan starešina iako je bio mlad. Pa ipak, Pavle ga je podstakao da i dalje napreduje u duhovnom pogledu. (Pročitati 1. Timoteju 4:12-16.) Dok razmišljaš o Pavlovim rečima, zapazićeš da je savetovao Timoteja da napreduje na dva područja. Kao prvo, da razvija hrišćanske osobine kao što su ljubav, vera i čestitost, i kao drugo, da se poboljša u javnom čitanju, podsticanju i poučavanju. Imajući na umu Timotejev primer, pogledajmo kako nam postavljanje realnih ciljeva može pomoći da razvijemo osobine koje Jehova ceni. Takođe ćemo videti i šta možemo uraditi kako bismo više učinili u službi.

RAZVIJAJ HRIŠĆANSKE OSOBINE

4. Prema Filipljanima 2:19-22, zbog čega je Timotej bio tako dobar primer u služenju Jehovi?

4 Zbog čega je Timotej bio tako dobar primer u služenju Jehovi? Zbog svojih izvanrednih hrišćanskih osobina. (Pročitati Filipljanima 2:19-22.) Pavle je za njega rekao da je ponizan, veran, marljiv i pouzdan. Voleo je braću i činio je mnogo za njih. Očigledno je da je Pavle voleo Timoteja i nije oklevao da mu poveri neke teške zadatke (1. Kor. 4:17). Slično tome, ako i mi razvijamo osobine koje se dopadaju Jehovi, bićemo još bliži s njim i više ćemo činiti za braću u skupštini (Ps. 25:9; 138:6).

Koju osobinu bi želeo da još više razviješ? (Videti 5. i 6. odlomak)

5. (a) Šta će ti pomoći da odlučiš koju osobinu bi trebalo da razviješ? (b) Kao što je prikazano na slici, kako se mlada sestra trudi da bude saosećajnija?

5 Postavi konkretan cilj. Uz molitvu razmisli u čemu bi trebalo da se poboljšaš. Izaberi jednu osobinu na kojoj bi želeo da radiš. Primera radi, možda ćeš zaključiti da treba da imaš više saosećanja i jaču želju da pomažeš drugima. A možda ćeš postaviti cilj da budeš miroljubiviji i da lakše opraštaš. Osim toga, bilo bi dobro da zamoliš nekog bliskog prijatelja da ti kaže na čemu bi trebalo da radiš (Posl. 27:6).

6. Šta će nam pomoći da razvijemo neku osobinu?

6 Trudi se da ostvariš svoj cilj. Kako bi to mogao da uradiš? Između ostalog, tako što ćeš temeljno istraživati o osobini koju želiš da razviješ. Pretpostavimo da si postavio cilj da lakše opraštaš drugima. Za početak, koristiće ti ako čitaš i duboko razmišljaš o biblijskim ličnostima. Šta učiš od onih koji su rado opraštali, a šta od onih koji nisu? Razmišljaj o Isusu. On je od srca opraštao drugima (Luka 7:47, 48). Nije gledao samo njihove mane već je video i ono što bi mogli da postignu. Za razliku od njega, fariseji su potcenjivali druge (Luka 18:9). Nakon razmišljanja o tim primerima, pitaj se: „Šta ja vidim u drugima? Da li se koncentrišem na njihove dobre ili loše osobine?“ Ako ti je teško da oprostiš nekome, zapiši što više njegovih dobrih osobina. Zatim se pitaj: „Kako Isus gleda na tu osobu? Da li bi joj on oprostio?“ Takvo proučavanje će nam pomoći da promenimo svoje gledište. Možda će nam u početku biti teško da oprostimo nekome ko nas je povredio. Ali ako se stalno trudimo u tom pravcu, s vremenom će nam biti lakše da opraštamo.

STECI NOVE VEŠTINE

Zamoli druge da te obuče za poslove oko održavanja Dvorane Kraljevstva (Videti 7. odlomak) *

7. U skladu s Poslovicama 22:29, šta Jehova postiže preko onih koji su bili spremni da uče nove veštine?

7 Još jedan cilj koji možeš postaviti jeste da stekneš neku novu veštinu. Razmisli samo koliko je radnika potrebno za gradnju Betela, Kongresnih dvorana i Dvorana Kraljevstva. Mnogi od njih su stekli svoje veštine radeći uz braću koja imaju iskustva na gradnji. Kao što se vidi na slici, i braća i sestre stiču nove veštine koje su im potrebne za održavanje Kongresnih dvorana i Dvorana Kraljevstva. Na te i druge načine Jehova Bog, „Kralj večnosti“, i Hrist Isus, „Kralj nad kraljevima“, postižu neverovatne rezultate preko tih veštih radnika (1. Tim. 1:17; 6:15; pročitati Poslovice 22:29). Poput njih, i mi želimo da budemo marljivi i da svoje veštine koristimo da bismo slavili Jehovu, a ne da bismo isticali sebe (Jov. 8:54).

8. Šta bi mogao da uradiš ako želiš da stekneš neku novu veštinu?

8 Postavi konkretan cilj. Koju veštinu bi mogao da stekneš? Zamoli starešine iz svoje skupštine da te posavetuju u vezi s tim. Možda bi mogao da pitaš i pokrajinskog nadglednika. Recimo da ti predlože da se poboljšaš u držanju govora i poučavanju. U tom slučaju, pitaj ih kojoj govorničkoj veštini treba da posvetiš pažnju. Zatim se trudi da radiš na tome. Šta sve možeš učiniti da bi se poboljšao?

9. Kako bi mogao da ostvariš cilj da razviješ neku veštinu?

9 Trudi se da ostvariš svoj cilj. Pretpostavimo da želiš da budeš bolji učitelj. Mogao bi temeljno da proučavaš brošuru Posveti se čitanju i poučavanju. Ako treba da održiš neki govor na sastanku radnim danom, mogao bi da zamoliš nekog iskusnog brata da te sluša dok vežbaš i da ti kaže na šta da obratiš pažnju. Ali nemoj se oslanjati samo na svoje sposobnosti već se trudi i da te drugi znaju kao nekog ko je vredan i pouzdan (Posl. 21:5; 2. Kor. 8:22).

10. Kako možemo steći neku veštinu? Navedi primer.

10 Šta ako ti je cilj da postaneš vešt u nečemu što ti baš ne ide od ruke? Nemoj odustati. Brat Gari je imao poteškoća sa čitanjem. On se seća koliko ga je bilo sramota kada je na sastanku trebalo da čita naglas. Ali nije zbog toga prestao da se trudi. On kaže da zahvaljujući pomoći zrele braće i savetima iz naših publikacija sada drži govore na skupštinskim i pokrajinskim sastancima i na kongresima.

11. Imajući u vidu Timotejev primer, šta će nam pomoći da pružimo više u službi?

11 Da li je Timotej postao izuzetan govornik i učitelj? Biblija to ne kaže. Ali nema sumnje da je bolje obavljao svoja zaduženja zahvaljujući tome što je poslušao Pavlov savet (2. Tim. 3:10). Slično tome, ukoliko se budemo trudili da steknemo nove veštine, moći ćemo da pružimo više u službi.

TRAŽI PRILIKE DA POMAŽEŠ DRUGIMA

12. Na koje načine su ti drugi pomogli?

12 Svima nam mnogo znači pomoć drugih. Primera radi, kada smo u bolnici, radujemo se poseti starešina koje služe u Odboru za odnose s bolnicama ili u Grupi za posećivanje pacijenata. Kada se borimo sa životnim problemima, zahvalni smo što je neki brižan starešina odvojio vreme da nas sasluša i uteši. Ako nam je potrebna pomoć oko vođenja biblijskog kursa, drago nam je kada iskusan pionir pođe s nama na taj kurs i kaže nam u čemu bismo mogli da se poboljšamo. Svi oni su srećni što mogu da nam pomognu. Takvu radost možemo i mi osećati ako tražimo prilike da pomažemo drugima. Isus je rekao: „Više usrećuje davanje nego primanje“ (Dela 20:35). Ukoliko i ti želiš da pružiš više na ove ili druge načine, šta će ti pomoći da ostvariš svoje ciljeve?

13. Šta treba da imamo na umu kada postavljamo ciljeve?

13 Pazi da sebi ne postaviš neki uopšten cilj. Na primer, možda kažeš: „Želeo bih da učinim više za skupštinu.“ Ali ako postaviš takav cilj, kako ćeš znati na koji način da ga ostvariš i kada si ga ostvario? To je skoro nemoguće. Zato izaberi jasan i konkretan cilj. Mogao bi čak i da zapišeš taj cilj i kako planiraš da ga ostvariš.

14. Zašto treba da budemo prilagodljivi kad postavljamo ciljeve?

14 Treba i da budemo prilagodljivi kada postavljamo ciljeve. To je važno zato što ne možemo u potpunosti da utičemo na okolnosti. Da to prikažemo: Apostol Pavle je imao važnu ulogu u osnivanju skupštine u Solunu. Nema sumnje da je želeo da ostane tamo i pomaže novoj braći i sestrama. Ali protivnici su ga primorali da napusti grad (Dela 17:1-5, 10). Da je ostao tamo, Pavle bi doveo u opasnost svoju braću i sestre. Ali on nije prestao da im pomaže već se prilagodio novonastalim okolnostima. Kasnije je poslao Timoteja da ojača hrišćane u Solunu (1. Sol. 3:1-3). Nema sumnje da su oni bili veoma srećni što je Timotej bio spreman da služi gde god je to bilo potrebno.

15. Kako bi okolnosti koje su van naše kontrole mogle uticati na naše ciljeve? Navedi primer.

15 Šta možemo naučiti iz onoga što se Pavlu desilo u Solunu? Možda želimo da učinimo više u službi za Jehovu, ali okolnosti su nam se promenile i ne možemo da ostvarimo taj cilj (Prop. 9:11). Ako se to i tebi desilo, mogao bi da postaviš neki drugi cilj. Upravo to su uradili Ted i Hajdi. Oni su morali da prekinu s betelskom službom zbog jednog zdravstvenog problema. Ali ljubav prema Jehovi pokrenula ih je da traže druge načine da pruže više u službi. Najpre su služili kao stalni pioniri. Kasnije su naimenovani za specijalne pionire, a Ted je obučavan da služi kao zamenik pokrajinskog nadglednika. Ali onda se promenila starosna granica za taj vid službe. Zbog toga Ted i Hajdi više nisu mogli da budu u putujućoj službi. Premda su na početku bili razočarani, shvatili su da to nije jedini način da služe Jehovi. Ted kaže: „Naučili smo da ne treba da se ograničavamo samo na jedan vid službe.“

16. Šta učimo iz Galatima 6:4?

16 Ne možemo imati kontrolu nad svim što nam se dešava u životu. Zato je važno da svoju vrednost ne merimo po zaduženjima koja obavljamo niti da se upoređujemo sa onima kojima su poverena drugačija zaduženja. Hajdi kaže: „Bićeš nezadovoljan ukoliko ono što se tebi dešava porediš sa onim što se dešava drugima.“ (Pročitati Galatima 6:4.) Važno je da tražimo načine da pomažemo drugima i da služimo Jehovi. *

17. Šta već danas možeš učiniti kako bi u budućnosti još više služio Jehovi?

17 Moći ćeš više da uradiš u službi za Jehovu ako se trudiš da živiš jednostavno i da izbegavaš nepotrebne dugove. Postavljaj manje ciljeve koji će ti pomoći da ostvariš veće ciljeve. Primera radi, ako želiš da jednog dana služiš kao stalni pionir, da li bi sada mogao da budeš stalni pomoćni pionir? Ako želiš da postaneš sluga pomoćnik, da li bi mogao da više učestvuješ u službi propovedanja i posećuješ ostarele i bolesne u svojoj skupštini? Iskustvo koje danas stekneš može da bude odskočna daska da u budućnosti služiš Jehovi na još neke načine. Zato nastoj da svako zaduženje obavljaš najbolje što umeš (Rimlj. 12:11).

Postavi konkretan cilj koji možeš da ostvariš (Videti 18. odlomak) *

18. Šta učimo od Beverli? Videti i sliku.

18 Nikada nismo suviše stari da bismo postavljali i ostvarivali duhovne ciljeve. To potvrđuje i primer naše sestre Beverli koja ima 75 godina. Ona je imala veoma ozbiljan zdravstveni problem zbog kog se otežano kretala. I pored toga, želela je da više učestvuje u akciji pozivanja ljudi na Spomen-svečanost. Zato je sebi postavila konkretne ciljeve i bila je veoma srećna kada je uspela da ih ostvari. Njena samopožrtvovanost je pokrenula i druge da još više učine u službi. Jehova veoma ceni sve što naša starija braća i sestre čine čak i kad ih okolnosti ograničavaju (Ps. 71:17, 18).

19. Koje duhovne ciljeve možemo postaviti?

19 Postavljaj ciljeve koje možeš da ostvariš. Razvijaj osobine koje Jehova voli. Steci veštine koje će ti omogućiti da učiniš više za Jehovu i njegovu organizaciju. Traži načine da više pružiš braći i sestrama. * Uz Jehovinu podršku, i tvoj napredak će biti svima očigledan, kao što je bio Timotejev (1. Tim. 4:15).

PESMA 38 Bog će te ojačati

^ Timotej je već imao dosta iskustva u propovedanju dobre vesti. Pa ipak, apostol Pavle ga je podstakao da i dalje napreduje na svim poljima hrišćanskog života. Time što bi poslušao njegov savet, Timotej bi mogao da pruži više Jehovi i braći i sestrama. Da li i ti poput njega želiš da još bolje služiš Jehovi i da više činiš za druge? Nema sumnje da želiš. Koji ciljevi će ti pomoći u tome i šta treba da radiš da bi ih postavio i ostvario?

^ OBJAŠNJENJE IZRAZA: Duhovni ciljevi obuhvataju sve na čemu radimo da bismo još više služili Jehovi i obradovali ga.

^ Videti podnaslov „Služiti tamo gde je potrebno više objavitelja“ u knjizi Organizovano izvršavajmo Jehovinu volju, pogl. 10, odl. 6-9.

^ Videti 60. lekciju, „Nastavi da jačaš prijateljstvo s Jehovom“, u knjizi Budi srećan zauvek!

^ OBJAŠNJENJE SLIKA: Brat pokazuje dvema sestrama kako da zamene sijalicu u Dvorani Kraljevstva i kasnije one to same rade.

^ OBJAŠNJENJE SLIKA: Sestra koja je vezana za kuću svedoči telefonom i poziva ljude na Spomen-svečanost.