Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako se lakše nositi s brigama

Kako se lakše nositi s brigama

BRIGE se mogu uporediti s teretom koji je teško nositi (Posl. 12:25). Da li si se ikada borio s brigama i teskobom? Da li si imao osećaj da si pod tolikim pritiskom da ćeš se slomiti? Ako jesi, nisi sam. Mnogi od nas su fizički, mentalno i emocionalno na ivici snage. Primera radi, neki neguju bolesnog člana porodice, drugima je smrt uzela voljenu osobu, a neki pate zbog posledica prirodne katastrofe ili nečeg drugog. Šta će nam pomoći da lakše nosimo teret briga? a

Iz primera kralja Davida možemo naučiti mnogo o tome kako da se izborimo s brigama. On je prošao kroz mnoge teške situacije, a ponekad mu je život visio o koncu (1. Sam. 17:34, 35; 18:10, 11). Šta mu je pomoglo da podnese sve to? Kako se mi možemo ugledati na njega?

KAKO SE DAVID BORIO S BRIGAMA

U Davidovom životu bilo je situacija kad se istovremeno suočavao s nekoliko problema. Na primer, pogledajmo šta se desilo dok je bežao od kralja Saula koji je hteo da ga ubije. Po povratku iz jednog vojnog pohoda, David i njegovi ljudi su bili zaprepašćeni kad su videli da su im neprijatelji opljačkali imovinu, spalili domove i zarobili porodice. Kako je David reagovao? Sveto pismo kaže: „Tada su David i ljudi koji su bili s njim zaplakali na sav glas i tako su plakali dok im nije ponestalo snage.“ Da stvari budu još gore, njegovi ljudi su „govorili da će ga kamenovati“ (1. Sam. 30:1-6). David se suočio s tri velika problema: porodica mu je bila u opasnosti, strahovao je da će ga njegovi ljudi ubiti i kralj Saul ga je progonio. Zamisli samo koliko je Davidu bilo teško!

Šta je David uradio? Biblija kaže da se „ohrabrio jer se pouzdao u Jehovu, svog Boga“. Kako je to uspeo? Šta god da mu se dešavalo u životu, David se uvek obraćao Jehovi za pomoć i razmišljao je o tome kako mu je on u prošlosti pomagao (1. Sam. 17:37; Ps. 18:2, 6). I sada mu je bilo potrebno Jehovino vođstvo i zato ga je pitao šta da radi. Nakon što mu je Jehova odgovorio, odmah ga je poslušao. Zahvaljujući tome, Jehova je blagoslovio njega i njegove ljude i oni su izbavili svoje porodice i vratili svu otetu imovinu (1. Sam. 30:7-9, 18, 19). Da li si zapazio koja tri koraka je David preduzeo? On se molio Jehovi za pomoć, razmišljao je o tome kako mu je Jehova u prošlosti pomagao i uradio je svoj deo tako što je poslušao njegovo vođstvo. Kako se mi možemo ugledati na Davida? Osmotrimo tri načina.

UGLEDAJ SE NA DAVIDA KAD TE OBUZMU BRIGE

1. Moli se. Kad god nas obuzmu brige, možemo se moliti Jehovi za pomoć i mudrost. Biće nam lakše ako mu kažemo šta nas sve brine i šta nam leži na srcu. Možemo se i kratko pomoliti u sebi ako u tom trenutku ne možemo da uradimo ništa drugo. Svaki put kad se molimo Jehovi za pomoć, pokazujemo da se uzdamo u njega poput Davida, koji je rekao: „Jehova je moja stena, moja tvrđava i moj izbavitelj. Bog je moja stena, u njemu pronalazim utočište“ (Ps. 18:2). Da li molitva stvarno pomaže? Pionirka po imenu Kalija kaže: „Molitva mi uliva mir. Ona mi pomaže da na stvari gledam iz Jehovinog ugla i da se još više uzdam u njega.“ Nema sumnje, molitva je prelep poklon od Jehove i pomaže nam da lakše izađemo na kraj s brigama.

2. Razmišljaj. Kada se osvrneš na svoj život, da li se setiš kušnji koje si prebrodio samo uz Jehovinu pomoć? Razmišljanje o tome kako je Jehova pomagao nama i svojim slugama u prošlosti uliva nam snagu i jača pouzdanje u njega (Ps. 18:17-19). Starešina po imenu Džošua kaže: „Zapisujem sve molitve na koje mi je Jehova odgovorio. To mi pomaže da se setim situacija kada sam mu se molio za nešto konkretno i on mi je dao upravo ono što mi je bilo potrebno.“ Dok razmišljamo o onome što je Jehova već učinio za nas, dobijamo snagu koja nam je potrebna kad nas obuzmu teskobne misli.

3. Učini svoj deo. Pre nego što odlučimo kako da postupimo u nekoj situaciji, dobro je da u Božjoj Reči potražimo pomoć i savet (Ps. 19:7, 11). Mnogi su zapazili da nakon što istraže neki stih, bolje razumeju kako ga mogu primeniti u svakodnevnom životu. Starešina po imenu Džarod kaže: „Istraživanje mi omogućava da neki stih sagledam iz više uglova i da razumem šta Jehova želi da mi kaže. Zahvaljujući tome, čvrsto sam uveren u ono što sam proučavao i spreman sam da postupim u skladu s tim.“ Kada od Jehove tražimo savet i pomoć i kada ga slušamo, lakše nam je da se borimo s brigama.

JEHOVA ĆE TI POMOĆI

David je bio svestan toga da mu je Jehovina pomoć neophodna da bi se izborio s brigama. Bio je toliko zahvalan za to što je Jehova uvek uz njega da je rekao: „Uz pomoć svog Boga mogu se i na zidine popeti. Pravi Bog opasuje me snagom“ (Ps. 18:29, 32). Možda nam se čini da su naši problemi poput nesavladivih prepreka. Ali kad je Jehova uz nas, nema te prepreke koju ne možemo savladati! Kada ga molimo da nam pomogne, razmišljamo o svemu što čini za nas i primenjujemo njegove savete, možemo biti uvereni da će nam dati snagu i mudrost da izađemo na kraj s brigama.

a Neko ko se duže vreme bori sa snažnim osećanjima teskobe i uznemirenosti možda treba da potraži lekarsku pomoć.