STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) april 2022.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 6. juna do 3. jula 2022.

15. ČLANAK ZA RAZMATRANJE

Da li si uzor u govoru?

17. ČLANAK ZA RAZMATRANJE

Šta majke mogu naučiti od Evnikije

Pitanja čitalaca

Šta Biblija kaže o davanju zakletve?

Pitanja čitalaca

Ako se hrišćanin bez biblijskog razloga razvede od svoje žene i ponovo stupi u brak, kako skupština gleda na njegov prethodni brak, a kako na novi?