Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja čitalaca

Pitanja čitalaca

U revidiranom engleskom izdanju Svetog pisma prevod Novi svet, objavljenom 2013. godine, Psalam 144:12-15 odnosi se na Božji narod. U ranijem prevodu, ovi stihovi su se odnosili na zle tuđince o kojima govori 11. stih. Zašto je došlo do ove promene?

Hebrejski tekst moguće je prevesti na oba načina. Međutim, revidirani prevod zasnovan je na sledećim činjenicama:

  1. Revidirani prevod je leksički i gramatički opravdan. Povezanost između Psalma 144:12-15 i prethodnih stihova zavisi od značenja prve reči u 12. stihu. U pitanju je hebrejska reč ašer. Ova reč se može prevesti na različite načine. Na primer, može biti odnosna zamenica, kao što je „koji“ i „koga“. U ranijem prevodu korišćena je odnosna zamenica „koji“. Zbog toga su se blagoslovi o kojima govore stihovi od 12 do 14 odnosili na zle, koji su spomenuti u prethodnim stihovima. Međutim, ašer može ukazivati i na rezultat ili posledicu nečega i može biti preveden sa „tako“, „tako da“ ili „tada“. U revidiranom izdanju iz 2013, kao i u nekim drugim prevodima, korišćena je reč „tada“.

  2. Revidirani tekst je u skladu sa ostalim stihovima ovog psalma. U 12. stihu se koristi reč „tada“, što ukazuje na to da se blagoslovi o kojima se govori od 12. do 14. stiha odnose na pravedne, to jest na one koji traže da budu oslobođeni i izbavljeni od zlih (11. stih). Ova promena se odražava i na 15. stih, gde se i u prvom i u drugom delu pojavljuje reč „srećan“. Sada oba dela stiha izražavaju paralelnu misao u pozitivnom duhu, pri čemu drugi deo stiha dopunjuje prvi. Zbog toga se sada „srećan“ odnosi na isti narod, na one „čiji je Bog Jehova“. Zadržimo na umu da u originalnom hebrejskom tekstu nije bilo znakova interpunkcije, kao što su navodnici. Zbog toga prevodioci moraju utvrditi tačan smisao uzimajući u obzir poetski stil hebrejskog jezika, kontekst i druge stihove iz Biblije.

  3. Revidirani tekst sada je u skladu s drugim stihovima iz Biblije koji govore o blagoslovima koje je Bog obećao svom vernom narodu. Zbog toga što je reč ašer sada drugačije prevedena, ovaj psalam odražava Davidovu čvrstu nadu da će Bog, nakon što izbavi Izraelce od njihovih neprijatelja, blagosloviti svoj narod srećom i blagostanjem (Lev. 26:9, 10; Pon. zak. 7:13; Ps. 128:1-6). Na primer, u Ponovljenim zakonima 28:4 stoji: „Biće blagoslovljen plod tvoje utrobe, plod tvoje zemlje i plod tvoje stoke.“ Ove reči su se ispunile tokom vladavine Davidovog sina, kralja Solomona, kada je Božji narod uživao u miru i blagostanju kao nikada do tada. Štaviše, neke odlike Solomonove vladavine ukazuju na mesijansku vlast (1. Kralj. 4:20, 21; Ps. 72:1-20).

Ove izmene u prevodu 144. psalma ne menjaju naše dosadašnje razumevanje biblijskih učenja. Naprotiv, one jasnije oslikavaju nadu koju Jehovine sluge imaju još od davnina, a to je da će Bog uništiti zle, a pravednima doneti trajni mir i blagostanje (Ps. 37:10, 11).