Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Draga braćo, budite poput Timoteja

Draga braćo, budite poput Timoteja

TOKOM protekle godine je širom sveta više hiljada braće naimenovano za sluge pomoćnike i starešine. Ako si i ti među njima, sigurno se raduješ što ti je poverena ta služba.

Međutim, možda se osećaš nesigurno, i to je sasvim razumljivo. Jedan mladi starešina po imenu Džejson kaže: „Kada sam postao starešina, činilo mi se da nikako ne mogu postići sve što se očekuje od mene.“ Slično tome, i Mojsije i Jeremija su mislili da ne mogu da urade ono što Bog traži od njih (Izl. 4:10; Jer. 1:6). Ukoliko i tebe muče slična osećanja, kako ih možeš savladati i nastaviti da napreduješ? U tome ti može pomoći Timotejev primer (Dela 16:1-3).

UGLEDAJ SE NA TIMOTEJA

Timotej je najverovatnije imao oko 20 godina kada ga je apostol Pavle pozvao da sarađuje s njim u misionarskoj službi. Pošto je bio mlad i neiskusan, moguće je da je imao manjak samopouzdanja i možda se osećao nesigurno u svojoj novoj ulozi (1. Tim. 4:11, 12; 2. Tim. 1:1, 2, 7). Međutim, otprilike deceniju kasnije, Pavle je braći u Filipima o njemu napisao: „Nadam se, ako bude volja Gospoda Isusa, da ću vam uskoro poslati Timoteja [...] Jer nemam nikog drugog poput njega“ (Fil. 2:19, 20).

Zbog čega je Timotej bio izuzetan starešina? Pogledaj šest stvari koje možeš naučiti od njega.

1. Iskreno se brinuo za druge. Pavle je o Timoteju rekao Filipljanima: „Nemam nikog drugog poput njega ko bi se istinski brinuo za vašu dobrobit“ (Fil. 2:20). Timotej se brinuo za druge. Svim srcem se trudio da im pomogne da duhovno napreduju i bio je spreman da puno toga učini za njih.

Dragi brate, izbegavaj da budeš poput vozača autobusa kom je važnije da na svaku stanicu stigne na vreme nego da pokupi putnike. Brat po imenu Vilijam već 20 godina služi kao starešina i o njemu braća imaju samo reči hvale. Onima koji odnedavno služe kao sluge pomoćnici i starešine on savetuje: „Volite braću. Njihove potrebe su mnogo važnije od toga da sve bude dobro organizovano.“

2. Propovedanje mu je bilo na prvom mestu. Apostol Pavle je rekao po čemu se Timotej razlikovao od drugih: „Svi se drugi brinu samo o sebi, a ne o onome što pripada Hristu Isusu“ (Fil. 2:21). Pavle je zapazio da su braća u Rimu, gde je pisao svoju poslanicu, bila zaokupljena privatnim stvarima. Može se reći da su se štedeli u službi za Jehovu. Ali to nije bio slučaj s Timotejem. Kad mu se ukazala prilika da učini nešto više za Jehovu, pokazao je da ima stav kakav je imao i prorok Isaija, koji je rekao: „Evo mene, mene pošalji“ (Is. 6:8).

Kako i ti možeš pronaći ravnotežu između privatnih i skupštinskih obaveza? Kao prvo, odredi prioritete. Pavle je rekao da je neophodno prosuditi „šta je najvažnije“ (Fil. 1:10). Kada prosuđuješ šta je važnije, uzmi u obzir  šta je Jehovina volja. Kao drugo, budi jednostavan. Ne dozvoli da ti manje važne stvari kradu vreme i snagu. Poslušaj savet koji je Pavle dao Timoteju: „Beži od mladalačkih želja, a teži za pravednošću, verom, ljubavlju, mirom“ (2. Tim. 2:22).

3. Marljivo se zalagao u službi za Jehovu. Apostol Pavle je podsetio braću u Filipima: „Ali vi znate kakvim se [Timotej] dokazao, da je kao dete s ocem robovao sa mnom u širenju dobre vesti“ (Fil. 2:22). Timotej nije bio lenj. Zajedno s Pavlom je neumorno služio drugima i to je njih dvojicu još više zbližilo.

U Jehovinoj organizaciji ima posla napretek. Ali taj posao donosi zadovoljstvo i zbližava nas s braćom i sestrama. Zašto i ti ne bi postavio cilj da budeš poput mnogih koji su „uvek zaokupljeni Gospodovim delom“? (1. Kor. 15:58).

4. Primenjivao je ono što je naučio. Pavle je napisao Timoteju: „Ti si dobro upoznao moje učenje, moj način života, moj životni cilj, moju veru, moju dugotrpljivost, moju ljubav, moju istrajnost“ (2. Tim. 3:10). Timotej je primenjivao ono čemu ga je Pavle poučio i zato su mu bile poverene veće odgovornosti (1. Kor. 4:17).

Imaš li ti nekoga od koga možeš učiti? Brat Tom, koji već godinama služi kao starešina, kaže: „Jedan iskusan starešina mi se posvetio i pružao mi potrebnu obuku. Uvek sam mu se obraćao za savet i slušao sam ga. To mi je pomoglo da brzo steknem samopouzdanje.“

5. Radio je na sebi. Pavle je Timoteju dao sledeći savet: „Vežbaj se u odanosti Bogu“ (1. Tim. 4:7). Razmisli o sledećem: Jedan sportista možda ima trenera, ali mora i sam da trenira. Zato je Pavle podstakao Timoteja: „Posveti se javnom čitanju, podsticanju, poučavanju [...] Razmišljaj o tome, sav se tome posveti, da tvoj napredak svima bude očigledan“ (1. Tim. 4:13-15).

Ni ti nemoj prestati da radiš na sebi. Nemoj dozvoliti da u duhovnom pogledu tapkaš u mestu i da radiš po starom, ne uzimajući u obzir najnovija uputstva organizacije. Pored toga, pazi da ne postaneš samouveren i počneš da misliš kako imaš toliko iskustva da i bez dubokog proučavanja možeš rešiti neki problem. Poput Timoteja, „dobro pazi kako živiš i kako poučavaš“ (1. Tim. 4:16).

6. Oslanjao se na Jehovin sveti duh. Pavle je rekao Timoteju: „Ovo blago koje ti je povereno [službu] čuvaj pomoću svetog duha“ (2. Tim. 1:14). Da bi i dalje cenio svoju službu i istrajao u njoj, Timotej je morao da se oslanja na sveti duh.

Brat Donald, koji već decenijama služi kao starešina, kaže o tome: „Braća kojoj je poverena služba nadglednika moraju čuvati svoj odnos s Jehovom. Oni koji tako čine ’obnavljaju snagu svoju‘. Ako se mole za sveti duh i razvijaju njegove plodove, biće prava okrepa za druge“ (Ps. 84:7; 1. Petr. 4:11).

ČUVAJ ONO ŠTO TI JE POVERENO

Zaista je divno videti kako vi, braćo, koji ste nedavno postali sluge pomoćnici ili starešine, napredujete u duhovnom pogledu. Džejson, kog smo spomenuli na početku, kaže: „Otkako služim kao starešina, mnogo toga sam naučio i imam više samopouzdanja. Sada stvarno uživam u službi koju obavljam i to je za mene velika čast.“

Da li ćeš i ti dalje napredovati? Zašto se ne bi ugledao na Timoteja? Tada ćeš biti prava okrepa za braću i sestre u svojoj skupštini.