STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) april 2018.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 4. juna do 8. jula 2018.

Šta je prava sloboda?

Neki čeznu za životom bez ugnjetavanja, predrasuda i siromaštva, dok drugi insistiraju na slobodi govora, izbora i opredeljenja. Da li je prava sloboda moguća?

Služimo Jehovi, Bogu koji nam daje slobodu

Kako nas Jehovin duh oslobađa? Na šta moramo paziti da ne bismo zloupotrebili slobodu koju nam Bog daje?

Draga braćo, budite poput Timoteja

Izgleda da Timotej nije imao dovoljno samopouzdanja kada je počeo da sarađuje s apostolom Pavlom. Šta skupštinske starešine i sluge pomoćnici mogu naučiti od Timoteja?

Neka nam Jehova bude uzor u pružanju ohrabrenja i utehe

Jehovinim slugama su uvek potrebni ohrabrenje i uteha.

Hrabrimo jedni druge više nego ikada ranije

Pošto je Jehovin dan veoma blizu, moramo pokazati braći da nam je stalo do njih. Samo tada ćemo moći da im pružimo potrebnu utehu i ohrabrenje.

Mladi, koliko su vam važni duhovni ciljevi?

Mladi su ponekad zbunjeni jer se pred njima nalazi mnoštvo izbora. Šta će im pomoći da odaberu najbolji životni put?

Pitanja čitalaca

Zašto nije dozvoljeno postavljati publikacije Jehovinih svedoka na lični veb-sajt ili na društvene mreže?

Pitanja čitalaca

Zbog čega su u revidiranom engleskom izdanju prevoda „Novi svet“ stihovi iz 144. psalma revidirani?